20231206
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2021 május 03, hétfő

A magyar nyelv eredete

Szerző: Vajda Miklós

Elhallgatott történelmünk fejezetei / A közeljövőben több írásban fogom közölni azokat a tényeket, amelyekből az következik, hogy a magyarságot már európai létének kezdetétől üldözték, és több próbálkozás történt a Kárpát-medencéből való kiűzésünkre, vagy helyben való megsemmisítésünkre. Ez a törekvés ma is kitapintható az Európai Unió és a mögötte állók részéről.

Badiny Jós Ferenc gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. A Ludovika Akadémia tüzér-, majd repülőkiképzése után kezdte el tiszti pályafutását. A trianoni békeszerződés korlátozásai miatt polgári légiforgalomban dolgozott, továbbra is a Magyar Királyi Honvédség kötelékében.

Egy síbaleset következtében rokkant lett. A Magyar Királyi Honvédségből 1940-ben kivált. A Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait, de 1944-ben Ausztriába, majd 1946-ban Argentínába menekült. Itt kezdett autodidakta módon sumerológiával foglalkozni.

Az elméleti alapokat a római Institutum Pontificum Biblicumtól kapta, és ugyanezen intézettől nyerte képesítését, amely jóváhagyta tanterveit és kidolgozott tananyagát sumerológia tanszék létesítéséről a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen, mely tanszéknek a vezetésével az egyetem rektora 1966-ban meg is bízta.

Munkásságát a hazai tudományos közéletben legfeljebb lekezelően megmosolyogták mindazok, akik egymásnak adományoznak különböző címeket, de kutatási eredményeik nincsenek.
Ma is létezik az a törekvés, amely a magyarság eredetével kapcsolatos, de a hivatalostól eltérő tudományos elméleteket és bizonyított tényeket sarlatán, feltevéseknek minősíti. Az alábbi tényeket azek a „tudósok” legszívesebben szintén letagadnák.

Sir Leonard Woolley archeológus professzor, aki egész kutatómunkás életét (közel 60 esztendőt) töltött Mezopotámiai ásatásokkal, a következőt mondta:
A Sumer nyelv – 7000 éves volta dacára – ma is elképesztő egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel. Kutatásaim alapján tudom, hogy pl. nyelvtanát nézve a Sumér nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar nyelvben is.

A török a második legközelebbi a sumérhez, abban 34 van meg a fentiekből. Míg a török „unokaöcs” fokon áll hasonlóság tekintetében a sumérrel. A magyar mondhatni azonos, és egyenes ági folytatása a sumer nyelvnek. Alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a sumér nyelvből a magyarral.”

Megjegyezném, Sir Leonard Woolley professzor később eljött Budapestre, ahol magánúton megtanult magyarul, mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a Magyar Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, az MTA elítélte őt, mondván „az MTA soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata lenne a sumérrel.”
Néhány érdekesség:

1.) Embertani szempontból nézve az ún. finnugor népek embertanilag, azaz fajilag mongoloid népek. Szakáll nélküli, szőrtelen, sárga bőrszínű, ferdeszemű emberek. A magyar nép szakállas, fehér bőrű, kerek szemű. Azaz embertanilag semmi közünk nincs a finnugor népekhez.

2.) Népzenei szempontból: érdekes módon Bartók Béla Finnországban, Törökországban és Perzsiában végzett népzenei kutatásairól készült magyar nyelvű könyvét a MTA eltüntette még megjelenése idején, és mind a mai napig nem hozzáférhető Magyarországon!
Ezt a könyvet angol nyelven a New Yorki közkönyvtárban bárki elolvashatja. A magyar ember meglepetéssel olvashatja benne a következőket:
Bartók Béla megállapítása szerint
– a török és magyar népzene 75 százalék,
– a perzsa és magyar népzene 42 százalék,
– a finn és magyar népzene 2 százalékos egyezést mutat.
Azaz szerinte népzenei szempontból minden bizonyíték arra mutat, hogy török eredetű nép vagyunk.

3.) Nyelvi szempontból:
John Rawlinson a székely rovásírás alapján fordította le a Sumér írást.
Lenormant (francia) kutató megállapította, hogy a mai nyelvek közül a magyar áll a sumérhez a legközelebb.

4.) Régészeti bizonyítékok
A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások során napvilágra került szobrocskák tanúsága szerint a sumér nép állatai – rackajuh, pulikutya, kuvasz, komondor, rideg-marha kísértetiesen egyeznek a magyar nép állataival, rajtunk, magyarokon kívül senki másnak nincsenek ilyen állatai a világon.
Említésre érdemes egy régészeti szenzáció is. Erdélyben, Tatárlakán végzett ásatások során került napfényre több ezer égetett agyagtábla, melyeken sumér írás van, s éveken át tartó kutatások és kísérletek eredményeként a Francia Tudományos Akadémia a következőket állapította meg

1.) Az Erdélyi tatárlaki ásatások során talált táblák 1500 évvel régebbiek, mint az eddig talált legrégebbi Mezopotámiai agyagtáblák. A Francia Tudományos Akadémia ennek alapján kimondja, hogy az emberiség bölcsője és az emberi írásbeliség és kultúra nem Mezopotámiában, hanem Európában, Erdélyben, kezdődött?

2.) 1973-ban Párizsban, a Sorbonne-on tartották meg a XXIX. Nemzetközi Orientalista Világkongresszust, amely elfogadta, a fenti állítást, ami igazi világszenzáció volt, amit csak a nevében magyar sajtó, óriási egyöntetű lelkesedéssel elhallgatott.
A kongresszus elnöke prof dr. René LABAT, a minden szakember által használt sumer-akkád szótár szerzője volt. Itt gyűlt össze a világ összes ún. "sumerológus" szakembere.

E sorok íróját (Badiny Jós Ferenc) a kongresszus elnöke megtisztelte azzal, hogy előadónak a Közel-Keleti Szakcsoport megnyitó ülésére jelölte, ahol az ülést kezdő előadó az elismerten legkiválóbb sumerológus, prof. Samuel Noah Kramer volt, és az ülést záró előadó e sorok írója.

Előadásomat azzal kezdtem, hogy három olyan falitáblát mutattam be a kb. 150 főnyi nemzetközi hallgatóságnak, amelyekre nagy betűkkel ráírtam a "Tihanyi Apátság Alapítólevelének" magyar szórványait.
Boldogan láttam, hogy a magyarul nem beszélő német, angol, francia sumerológusok sumer nyelven olvasták és írták át a jelentést saját nyelvükre. (A jelenlévő Kramer professzor és dr. Labat is.)

Amikor a harmadik táblát mutattam fel, Kramer professzornak az egyik Tel- Aviv-i tanítványa felállt, és angolul (amilyen nyelven én előadtam) kérdezte így: "Mit akar maga ezekkel a sumer textusokkal."?" "Köszönöm, hogy maga sumer textusoknak ismeri fel ezeket a mondatokat, mert én eddig a Kr. u. 1000 körül beszélt és írt magyar nyelvbe tartozónak véltem. De ha maga, és miként látom, mások is sumer szövegnek veszik, akkor önök állapítják meg azt, hogy a Kr. u. 1000 körül írt és beszélt magyar nyelv azonos a sumerral!" - feleltem.
http://www.nemzetipolo.hu/erdekessegek/prof-badiny-jos-ferenc-igaz-tortenelmunk-a-honfoglalasig/74-74.html
Én csak New Yorkban olvastam erről, Pesten a mai napig senki sem hallott erről egyetlen árva szót sem.

Azaz embertani, népzenei, nyelvészeti, és régészeti szempontból nézve, a finnugor elmélet, melyet ellenségeink dolgoztak ki lejáratásunkra, és magyarellenes propaganda céljára, egyszerűen valótlan elmélet.

Ideje lenne annak, hogy az MTA végre ne magyarellenes tevékenységre költse el a magyar lakosság pénzét.

Példa nélkül áll a világon, hogy egy nemzet tudományos akadémiája arra költi el a nemzet pénzét, hogy nemzetellenes tevékenységet fejtsen ki, rombolván a magyar nemzeti tudatot, hamisítva a magyar történelmet, s hivatkozási alapot nyújt ellenségeinknek

Emlékeztető: „Jaj annak a népnek, amelynek történelmét az ellenségei írják! (Seneca)

Vajda Miklós

Megnyitva 1789 alkalommal

Hozzászólás   

#3 Ősi nyelvünk értelmezéseMandala75 2021-11-29 11:59
A Magyar Nyelv mint Útikönyv az Élet nevű túrához (könyv sorozat)

"Hosszú idővel ezelőtt az emberi lények a maihoz képest egészen más minőségű tudatossággal, és ehhez illő kommunikációval és megismeréssel rendelkeztek. Erre a valaha létezett fantasztikus tisztánlátásra és intelligenciára ma is élő bizonyíték a Magyar Nyelv, és a hozzá természetesen simuló ősi írás, amit ma a legtöbbünk már csak rovásírásnak nevez....

A nyelv és az írás használóit ezért hívták úgy, hogy a MAG népe!

A szavak és a jelek réteges jelentései közé rejtve, egy létfontosságú üzenetet hordoz az emberiség számára!

Ez a könyv erről az üzenetről szól.

A magyar nyelv a leg-képalkotóbb nyelv a világon !

Ős-magyar JEL-KÉP-REND-SZER: a rovás jeleink.

Akik létrehozták valaha ezt a nyelvet és a hozzá tartozó írást, amit ma rovásírásnak nevezünk, azoknak konkrét céljaik voltak. Ahogy nem húztak egyetlen vonalat sem, úgy nem mondtak ki egy hangot sem véletlenül. "

Juhász Zsolt: A Magyar Nyelv mint Útikönyv az Élet nevű túrához (könyv sorozat):
Weboldal:
magyar-nyelv.webnode.hu/

A Magyar Nyelv mint Útikönyv az Élet nevű túrához
facebook:
www.facebook.com/A-Magyar-Nyelv-mint-%C3%9Atik%C3%B6nyv-184226798306308/
#2 Rovásírás jelkép rendszereMandala75 2021-11-29 11:13
Őseink Hagyatéka: Rovásírás jelképrendszerét mutatja be

Juhász Zsolt - "Őseink Hagyatéka" (a 25 perces tv adások megtekinthetőek a alábbiakban):
Ezen sorozatban végig veszik a rovás jelrendszert elemeit, betűit.

Őseink Hagyatéka 2018.08.21. - hatoscsatorna - YouTube
www.youtube.com/watch?v=yiOLdhrTJ-c

Őseink Hagyatéka 2018.09.04. - hatoscsatorna - YouTube
www.youtube.com/watch?v=eRSnCIedbR0

Őseink Hagyatéka 2018.09.11. - hatoscsatorna - YouTube
www.youtube.com/watch?v=mGruf19Z9_Q

Őseink Hagyatéka 2018.09.25. - hatoscsatorna - YouTube
www.youtube.com/watch?v=UdJqZq6FbTk

Őseink Hagyatéka 2018.10.09. - hatoscsatorna - YouTube
www.youtube.com/watch?v=LmGz4DZl2KU

Őseink Hagyatéka 2018.10.23. - hatoscsatorna - YouTube
www.youtube.com/watch?v=NYkTBziL-p4

Őseink Hagyatéka 2018.11.06. - hatoscsatorna - YouTube
www.youtube.com/watch?v=1pZq5HMWpTg

Őseink Hagyatéka 2019.11.05. - hatoscsatorna - YouTube
www.youtube.com/watch?v=lCO5POR_eGU

Rovásírás gyorstalpaló II. rész (Juhász Zsolt könyvéből)
"D" betű ( 2 percben):
www.youtube.com/watch?v=D7s7K1s63Gw

Forrás:
Blog bejegyzés:
mandala75.blog.hu/2021/11/29/oseink_hagyateka_rovasiras

Juhász Zsolt: A Magyar Nyelv mint Útikönyv az Élet nevű túrához (könyv sorozat):
magyar-nyelv.webnode.hu

Könyv rendelés, előadás:
magyar-nyelv.webnode.hu/konyvrendeles-eloadas/

facebook:
www.facebook.com/A-Magyar-Nyelv-mint-%C3%9Atik%C3%B6nyv-184226798306308/

Juhász Zsolt
www.facebook.com/groups/213816625623523/user/100000774630836/
#1 A Magyar Ősi NyelvMandala75 2021-11-29 11:09
A magyar nyelv 68%-ban ősetimonokat használ, a magyar nyelv ősiségét bizonyítja. - mondja egy olasz nyelvész professzor (Mario Alinei)

1.) Az etimon jelentése: valamely emberi szó legősibb formája. Általában azt a szót nevezik egy szó etimonjának, ameddig visszavezethető. A szavak eredetét kutató nyelvészeti segédtudománynak, az etimológiának a vizsgálati tárgya.
hu.wikipedia.org/wiki/Etimon

2.) "Az a tény, hogy a magyar nyelv 68%-ban ősetimonokat használ, a magyar nyelv ősiségét bizonyítja. Ez az O. Semino és 16 társa által 2000-ben a mai magyar lakosságon elvégzett genetikai vizsgálattal és a későbbi, az MTA tudósai által mind a mai magyar és székely, valamint a honfoglaló magyarságon elvégzett DNS vizsgálattal együtt rámutat arra, hogy a magyar nép első képviselői a 35-40 ezer évvel ezelőtt betelepült európai őstelepesek voltak és a Kárpát-medence első lakói. Többek szerint az etruszkok nem kis-ázsiai (a hivatalos álláspont szerint kis-ázsiai eredetűek), hanem kárpát-medencei eredetűek voltak, s így ez a genetikai bizonyítéka az etruszk-magyar rokonságnak. A régészeti bizonyítékot az elmélet hívei a tatárlakai leletben (tatárlakai tábla) látják. Ez a lelet székely–magyar rovásírás négy jelét tartalmazza. Az etruszk írás és a székely–magyar rovásírás sok tekintetben hasonlít egymáshoz, különösen ami a számok írását illeti."
-Mario Alinei olasz nyelvészprofesszor Etrusco: Uno forma archaica di ungherese („Ősi kapocs: A magyar-etruszk nyelvrokonság”) című művéből"

Forrás: superitalia.webnode.hu/.../a-magyar-etruszk-olasz-nyelvrokonsag

3.) Timaru-Kast Sándor
AZ ETRUSZK REJTÉLY
sandortimarukast.blogspot.com/2018/09/az-etruszk-rejtely.html

4.) A MAGYAR NÉP EREDETE
ÉS ŐSHAZÁJA
NIMRÓDTÓL HARGITÁIG
sandortimarukast.blogspot.com/.../a-magyar-nep-eredete-es-oshazaja.html


5.) A Fehérló Fiai
sandortimarukast.blogspot.com/2018/12/a-feherlo-fiai.html


6.) A magyarok rejtélyes eredete:
sandortimarukast.blogspot.com/2018/12/a-magyarok-rejtelyes-eredete.html

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások