20220820
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2022 június 04, szombat

A Sárkány-udvar amely Nimród unokája korától terjedt

Szerző: Kimondott Igazság

Az egyiptomi Sárkány-udvar erős alapot biztosított a Thot tanításaival kapcsolatos papi tevékenység számára, melyek Nimród unokája, a II. dinasztibéli Nebré király korától terjedt el.

Nimród-Egyiptom-Pálosok-Hunyadi-Árpád: TAGADHATATLAN a kapcsolat, elhallgatott sokkoló múlt!

A Sárkány udvar először Egyiptomban alakult meg.

A „Sárkány Udvar”, alapítása Anchfu-honszu papherceg nevéhez fűződik (i. e. 2170 körül), és később Nefruszobek (uralk. 1787 k.), XII. dinasztiabeli királynő tett hivatalossá; valamint a „Gyógyítók Nagy Fehér Testvérisége”, melynek alapítója Thothmesz fáraó volt a XVIII. dinasztia idején (uralk. 1492–1479).

Alkímiai misztérium iskoláit Héliopolisz központtal Ptah isten papjai működtették. Nevükben a „Fehér” szó a papok fehér ruha viseletére.

Pálosok?

Az ősi sumer-szkíta hit minden szervezett és kötelezettségekkel terhelt „vallásnál” erősebb volt. Nimrud személyéhez kapcsolódott, akit népe isteni eredetűnek, a Világ Világosságának, Enlil fiának tartott.

Úgy hitték, hogy Nimrud lelke az Orionban lakozik, és innen vigyáz, mint az Ég Hűsége Pásztora az ő népére.

Árnyék lelke azonban, mint NIB-ÚR-TA, azaz „másvilágra költözött Párduc Úr”, a „Halottak Országában”, a „földi ügyek” segítője. Mindezt pedig korunk egyik legjelentősebb semitológusa, a sémi hagyományok hiedelmét tanító biblikus, G. S. Langdon is elismeri: 

Nimrudot ő is Isten Fiának, EN-LIL-nek nevezi és az összes Nimruddal kapcsolatos nevet visszavezeti a valóban élő királyként uralkodó Nimród-Gilgames uruki királyhoz.

„És azokban a napokban a Khám fia, Khús, a Noé fia, feleséget vett magának idős korában és az szült neki fiút és elnevezték őt Nimródnak, mondván: abban az időben az emberek fiai ismét elkezdtek fellázadni és vétkezni az Isten ellen.

És felnőtt a gyermek és az apja rendkívüli módon szerette őt, mert öreg korának a gyermeke volt.” (Jásár könyve 7:23)

Khám az elsőszülöttjét, Khúst nemzette, Khús Nimródot nemzette.

Nimród fellázadt az elnyomó Istenek ellen! Neki volt elég ereje hozzá, hiszen nem teljesen volt ember, hanem több annál.

A régi időkben a Madzsar törzs nemzetsége Nemród gyermekeitől származott.

A Targumban olvashatjuk, hogy Nimród egy egyiptomi fáraó apja
Az Árpád ház legelején Nimród király áll.

Első remete szent Pálról is elmondják, hogy ő a nagy magányos, elmegy egy sivatagba, pedig gazdag szülők gyermeke, nemes családból származik.

És itt újra és újra figyelmeztetni kell arra, ami a pálosok egyik legnagyobb titka volt, legalábbis az Árpád-korban, de még Nagy Lajos király idejében is talán, hogy a fennállás első harminc éve alatt a pálosok közé, kizárólag csak főnemesi családból származó férfiak és ifjak léphettek be. És csak és kizárólag magyar főnemesi családból származó férfiak, mert itt végig a magyarságról van szó.

A pálos rend indulásánál az Árpád-házi királyok mûködtek közre. Pilis teljes terjedelmében az Árpád-házi királyok családi birtoka volt.

A Hunyadi család eredetével kapcsolatosan Fráter Lénárt átfogó kutatásokat végzett a két világháború között. Munkájának eredményét a „Hunyadi magyar származása okleveleken” című könyvben foglalta össze. Fráter Lénárt oklevél- és címerkutatásokra alapozva arra a következtetésre jutott, hogy Hunyadi János Vereb Péter fia, Hunyadi Mátyás, pedig Vereb Péter unokája volt. Miért van ennek a kérdésnek jelentősége?

Azért, mert ha valóban a Vereb család a Hunyadi család őse, a Hunyadiak, és a pálos rend kapcsolata újabb adalékokkal gazdagodik.

A Hunyadi család pedig, mint láthattuk, tulajdon képpen a Veréb család.

A kegytemplomban áll ma is Vereb Péter síremléke, a családi címerrel. Fráter Lénárt kutatásait sokáig mellőzte a történettudomány, de a pálos keresztes kő feltárása új megvilágításba helyezi Lénárt testvér megállapításait.

A családi címer és a pálos keresztes kő közötti kapcsolat első pillantásra laikus számára is megállapítható.

A sírkő felirata: Itt nyugszik a rettenthetetlen legyőzhetetlen katonának, Péter mesternek, György fiának, Erdély egykori alvajdájának, e templom alapítójának teste, aki meghalt 1403-ban”.

A sírkő nemcsak a pálos kereszt miatt figyelemre méltó, hanem a kereszt fölött kétszer is megjelenő, tehát hangsúlyozott, hollószerű madár miatt is, amely a Hunyadiak címerét is uralja.

Mátraverebély-Szentkút a kezdetektől szoros kapcsolatban áll a pálos renddel és a Vereb családdal. Vereb Imre ugyanis már a pálos rend alapításakor csatlakozott az Özséb alapította rendhez és pálos remete lett Szentkúton.

Vélhetően a Vereb-család által felfogadott mesteremberek vájták ki azokat a barlangokat, amelyekben pálos remete-testvérek élték Istennek szentelt életüket. A Hunyadiak és pálosok kapcsolatának gyökerei két évszázadra visszanyúló családi hagyományon alapulnak.

A pálos renddel szoros kapcsolatban álló Vereb család történetének ismeretében nem meglepő, hogy a leszármazott, Hunyadi János, a katona szentek élő mása volt.

Báthory László pálos atya így tanítja szerzetes társait: „Kedveseim, készítsétek fel szíveteket a küzdelemre…

A nagyhírű pálos atya váteszi mondatai hallatán, a hallgatókon mégsem a csüggedés lett úrrá, hiszen az első mondat így hangzott: „Készítsétek fel szíveteket a küzdelemre”

Valóban, mind az országnak, mind az országgal együtt lélegző pálos rendnek fel kellett készülnie arra a halálos küzdelemre, amelynek még napjainkban sincs vége.

Államalapító Árpád fejedelem származásával kapcsolatban a hun-magyar rokonságról fontos megemlékeznünk.

A kérdés felvetődik: rokonságról van szó, vagy egy ugyanazon népről?

Az Árpádház ősének tartja Nimródot a világ első királyát, és egyenes felmenőjének Magyarország első királyát, Atillát. Atilla okleveleiben az alábbi címet használja, saját magát így nevezi meg:

“Atilla, Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája, aki Engadiban nevelkedett, a hunok, gótok, médek, dánok királya, a földkerekség félelme (féltője) és Isten ostora.”

Az Árpád-ház ősanyjának Emesének a szent Turul-madár, családjuk címermadara, jelezte fia Álmos és annak ivadékai születését. Innen ered az Árpád-ház eredeti neve, a TURUL-NEMZETSÉG.

Nem kizárt azonban, hogy ez az elnevezés már ősidők óta ennek a szent nemzetségnek a neve, főleg ha figyelembe vesszük, hogy Atilla pajzsát is a koronás Turul díszítette. (K.M.E.)

A Vereb családnak tehát már ebben az időben (1403) okmányszerűleg van bizonyítva vérrokonsága a Hunyadiakhoz, nevezetesen Mátyás királyhoz, mint a könyv szerzője mondja: „nagyapa és unokája között”.
 

Forrás: Kimondott Igazságok
Kiemelések és a külalak a MM szerkesztőtől

Megnyitva 401 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások