20230604
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2023 március 27, hétfő

Történelmünk forgácsai

Szerző: Csobánczi Elemér

Igaz történelmünket nem csak, hogy nem oktatják, hanem inkább elhazudják, meghamisítják, megmásítják. Ezen okból tudásunk, ismereteink korlátozottak, nehezen juthatunk hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyekből merítve hiteles alapokra helyezhetjük múltunkat, történelmünket.

A magyarság, vagy tágabb értelemben a hun-szkíta ősiség kutatása komoly akadályokba ütközik. A pénzhatalom nem csak a politika, a gazdaság, a bíróságok, rendőrség és más kulcsfontosságú területek működését befolyásolja, hanem a társadalmak önazonosságának gyökerét képező történelmi tényeket is. 

Félreértés ne essék, nem kizárólag a magyarság, hanem a zömében fehérbőrű emberek által lakott országok szinte mindegyike ellen folyik az aknamunka. Nem is csoda, hiszen sok esetben közelebbi vagy távolabbi rokonainkról van szó.

Hazáját elhagyni kényszerült Csobánczi Elemér az Ősturánok c. könyvében számtalan, jórészt ismeretlen vagy elhallgatott tényt, kutatást ismertet. Munkája kétségtelenül hiánypótló és megismerésre érdemes.

Engedtessék meg, hogy néhány apró, de jelentős kérdésben kiegészítés fűzessen e nagyszerű alkotáshoz. Tétetik ez azon okból, hogy a magyarság - és általában az őskultúrák - ellenfelei azonnal lecsapnak minden apró hibára, pontatlanságra, és ez által kísérlik meg hitelteleníteni az egyébként lényeges mondanivalót hordozó munkákat. Ne adjuk meg ezt az örömöt nekik, pontosítsunk tehát.

Elsősorban, gyakori hibánk a faj szónak a téves használata. A faj olyan élőlények csoportja, akik egymáshoz hasonlóak, és termékeny utódot képesek létrehozni. (ezen okból pl. az öszvér nem egy faj). Ha pontosan használjuk a szót, az emberiség egyetlen fajnak tekinthető, amelynek kisebb egységeit alfajnak, rassznak, alfajtának, típusnak, csoportnak nevezhetjük, de értelmetlen dolog árja fajról, sárga fajról beszélni. A fehér emberek ellen folyó harc, vagy inkább háború nem ma kezdődött és nem tekinthető hagyományos háborúnak. Az egykoron a bolygó lakosságának többségét alkotó fehér emberek száma mára 700-750 millió körülire csökkent, tehát a bolygó lakosságának a 10%-t sem teszik ki a fehér emberek. Zömmel fehér emberek pusztultak el tömegével a világháborúkban (Ukrajnában is) és az oltások hatásait is ők sínylik meg 86%-ban, ami az alacsony részarányukhoz képest nagyon feltűnő. Csodálkozunk-e rajta, hogy a klímahisztéria is a fehérek lakta mintegy 35 országban dübörög, a világ más részein csak jót mosolyognak a propagandán?

Másodsorban, a történelmi embercsoportok elnevezése a rengeteg kitaláció és hamísítás miatt ma már követhetetlen. Egyedül Európában több száz embercsoport nevet alkottak meg a "történészek" és az akadémikusok. Ezért, legyünk megbocsátóak, ha valaki a hun, magyar, szkíta, szittya, avar, turáni, stb. megnevezéseket néha pontatlanul vagy átfedésben használja, mert biztosak lehetünk abban, hogy nagyon kevés ősnép volt, csak a szándékos ködösítés és a források pusztítása okozza, hogy egyvalamire néha többféle fogalmat használunk.

Harmadsorban, még a legkítünőbb elmék is követhetnek el pontatlanságot, amely a dolgok összképét azonban ritkán befolyásolja. A pénzhatalom zsoldosai és lakájai imádják belemélyeszteni a fogaikat minden apró hibába. Egy ilyen hatalmas történelmi áttekintésbe, amit Csobánczi Elemér honfitársunk készített számunkra és jelentetett meg saját költségén a 60-as évek elején, előfordulhatnak olyan pontatlanságok, amelyek pl. az internet korszakában másként ismertek.

A terjedelmes munkát nem közöljük a honlapunkon, viszont letölthető a Magyarság Tudományi Intézet honlapjáról: 

http://www.magtudin.org/Csobanczi_Elemer_Osturanok.pdf

Megnyitva 242 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások