20210308
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2019 február 22, péntek

"Ez az ország Izraelnek van kinézve"

Szerző: Hering József

A Budapest, Bartók Béla út 96. szám alatti iroda bejárati ajtaja fölött először a Magyar Igazság és Élet (MIÉP) főnixmadaras, farkasfogas, majd a Jobbik kettős keresztes lobogóját fújták a valamikor fényesebb szelek, míg néhány hónapja a Mi Hazánk zöld-fehér színű pártzászlója hirdeti az őrségváltást.

"Ez az ország Izraelnek van kinézve" - a MIÉP elnökének előadása a nemzeti radikalizmus Bartók Béla úti bölcsőjében

 Az iroda jelenleg Dúró Dúra képviselőirodájaként működik. Február 20-án este Nagy Tibor, Tiszaeszlár polgármestere, a MIÉP országos elnöke előadására ismét majdnem megtelt a pártiroda előadóterme. Az est házigazdája, levezetője Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke volt.

Novák Előd a megjelent hallgatóság köszöntése után elmondta: az aznap délután a MIÉP és a Mi Hazánk Mozgalom közt aláírt nemzeti összefogási megállapodás, értékalapú együttműködés vezérelvéül Szabó Dezső mondása szolgál: „Minden magyar felelős minden magyarért." A Mi Hazánk alelnöke szerint már a közelgő európai parlamenti választásra megvalósulhat a nemzeti összefogás, amely remélhetőleg azután is megmarad. A hazai politika liberális oldala egészen elképesztő módon egyesült az elmúlt hónapokban, s ezért a nemzeti oldalon is szükség volt az értékalapú összefogásra. Fel kellett mutatnunk a nemzeti alternatívát ennek a liberális tömbnek és a jelenlegi kormányzatnak, mert amint a mostani jelszavunk is hirdeti, mi se Gyurcsányt, se Orbánt nem tartjuk támogathatónak - jelentette ki bevezetőjében Novák Előd

Nagy Tibor, a MIÉP országos elnöke, Tiszaeszlár polgármestere szociológus végzettségű, s ezért budapesti előadása során főleg a mai magyar népességi és egyéb társadalmi gondokkal, megoldási javaslatokkal foglalkozott.

Csurka István gondolatai ma is időszerűek, még akkor is, ha némi korrekciókat végre kell hajtani rajtuk. De a hosszú évekkel ezelőtt általa megfogalmazott legalapvetőbb gondok, így például a demográfiai probléma, vagy a magyar-cigány együttélés viszontagságai ma is, még inkább időszerűek, jelentette ki elöljáróban az előadó. A mindannyiunk által ismert gondot akkor érezzük igazán, amikor például a mellettünk levő lakás vagy ház kiüresedik, s a lakásunktól nem messze olyan család költözik be, akivel probléma lehet. Az országban igen nagy a gond ezen a téren. Ne azt higgyék, amit a hivatalos személyek, a hírközlők mondanak, figyelmeztetett az előadó. A magyar népesség 1981-től kezdve rohamosan fogy, mondta Nagy Tibor, majd egy, úgynevezett korfarajzot fölmutatva érzékeltette a drámai népességfogyást. Mintegy hárommillió nyugdíjas van a jelenlegi Magyarországon s a gond az, hogy amiképpen a korábbi években, az idén is úgy 38-40 ezer lélekkel leszünk kevesebben. A kormány által nemrégen bejelentett népességmegtartó program semmit nem fog megoldani, ez csak egy kampányfogás. A programban foglaltaknál ugyanis sokkal több kellene. Szeretik hangsúlyozni, hogy Nyugat-Európa lakossága ugyanúgy elöregszik, mint nálunk, egy-egy országban az eredeti lakosság ott sem képes belakni azokat a területeket, amelyek korábban sűrűn lakottak voltak. Igen ám, de Nyugat-Európában azért más a helyzet, mert amíg tőlünk folyamatos a kivándorlás, addig oda bevándorolnak a mi életerős fiataljaink, mutatott rá az előadó. Igaz, hogy a migránsokat, afrikaiakat és más kontinensek migránsait is beengedik Nyugat-Európába. De hozzánk nem azért nem engedik be a migránsokat, amiről beszélnek, hanem azért, mert ez az ország Izraelnek van kinézve. S a jelenlegi kormány tagjai azért tehetik ezt meg, mert félévente egymás vállát veregetik Binjámin Netanjáhuval. A Sorossal való ijesztgetés pedig csak komédia, mert jelenleg nem ő a főellenség, legalábbis nekünk nem az, mondta Nagy Tibor.

Ezután szólt arról, miért nem tartja elegendőnek a kormány népesség megtartásra irányuló intézkedéseit: a népességfogyás megállításához, a magyarság szaporodásához elsősorban nyugalom, lét-, jog- és közbiztonság kell, illetve bizonyos iránymutatás és biztonságérzet arra vonatkozólag, hogy holnapután is fölnevelhetem a gyermeket. Ma már nem az ötven évvel ezelőtti föltételrendszerek biztosítására van szükség, hanem ennél sokkal többre. Ahhoz, hogy most bejelentett intézkedések jóvoltából több gyermek szülessen, legalább tíz éven keresztül tartó nyugalom, kiszámíthatóság, állandóság is szükséges, s nem pedig az, hogy délelőtt még ez a törvény hatályos, míg délután már egy egészen másik. A különféle haszontalanságokra, korrupcióra, stadionokra, kisvasutakra eltékozolt milliárdoknak csak a töredékét kellene fölhasználni, s e mellett tisztességes, többkulcsos adórendszer bevezetése is ösztönözné a gyermekszületéseket. Elfogadhatatlan, hogy a havi 200 ezer forintos fizetés manapság ugyanúgy 15 százalékos adókulccsal van adóztatva, mint a havi nyolcmillió forintos fizetés.

Nem gondolják, hogy Papolczy Gizella kellene

Nagy Tibor előadásának második részében a hallgatóság által föltett kérdésekre válaszolt. Elsőként Merényi Sándor, a MIÉP-es időszak XI. kerületi alelnöke, asztalosmesterként a Bartók Béla úti pártiroda bebútorozója első kérdése az volt, hogy miként működik a jelenlegi MIÉP, s hány tagja van.

Régi motoros vagyok, hiszen 1993-ban a Magyar Igazság Pártja néven induló pártnak már én is tagja voltam, amely Torgyán József névlevédése következtében lett később Magyar Igazság és Élet Pártja – kezdte a válaszadást Nagy Tibor. A budai SZÁMALK-Szalézi Szakgimnáziumban voltak a Magyar Út Körök Mozgalom összejövetelei, amelyeken én is jelen voltam. Ezután dr. Olajos Árpáddal hosszú éveken keresztül vezettük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetét. 2010-ben a MIÉP már nem indult az országgyűlési választásokon, s 2012-ben dr. Fenyvesi Zoltánnal, a MIÉP megmentőjével fölvettem a kapcsolatot, a Képviselői Irodaházban tartottunk egy sajtótájékoztatót, s elhatároztuk, hogy a történtek ellenére a lángot továbbvisszük. Dr. Fenyvesi Zoltán 2017-ben azt javasolta, hogy ne induljunk egyedül a következő választásokon, hanem inkább álljunk ki továbbra is a Fidesz mellett. Mi meg már akkor is láttuk, hogy a Fidesz kormányzása idején az ország nem abba az irányba halad, amerre kellene, s ekkor átvettem a párt vezetését. Ötvennyolc jelöltünk volt a 2018-as választásokon, s párt országos vezetését csak 2017 közepe táján vettem át, megszólalási lehetőségünk pedig szinte nem volt.

Merényi Sándor második kérdése az volt, hogy a mindnyájunk emlékeiben élénken élő Papolczy Gizellának, Csurka István élettársának van-e valamilyen köze a továbbélő MIÉP-hez, mert szerinte olyan személyről van, aki, ha nem lett volna, nem lett volna Jobbik, de még a Mi Hazánk sem, mert manapság a MIÉP lenne a kormányzópárt Magyarországon. Nagy Tibor erre a kérdésre röviden ezt válaszolta: a régiek közül még Horváth Lajossal, Csurka István társelnökével is tartom a kapcsolatot. Papolczy Gizellával azonban semmiféle kapcsolatunk nincs, de nem is gondoljuk azt, hogy nekünk ő kellene – mondta az előadó.

A gyökerekhez nyúlnak vissza

Novák Előd hallgatói kérésre fölolvasta az aznap délután a Mi Hazánk és a MIÉP közti Nemzeti Radikális Megállapodás szövegét, amelynek kicsengése az, hogy a felek a pártérdek helyett – Szabó Dezső fentebb említett mondásának szellemében – a magyar érdek képviselete érdekében értékelvű megállapodást kötöttek.

„A nemzeti ellenzék szövetségkötésére szükség van, hogy létrejöhessen a harmadik út az elvtelenül egyesült balliberális tömbbel és a sógor-komarendszert megvalósító kormánypárttal szemben. Se Gyurcsány, se Orbán rendszerét nem támogatja a Mi Hazánk és a MIÉP, mely pártok megvalósítják a nemzeti összefogást a Szabó Dezső-i gondolat mentén: Minden magyar felelős minden magyarért" - olvasható többi között a megállapodásban. Szó van a megállapodásban ezen kívül arról is, hogy „A politikailag korrekt közbeszéd és a média által a társadalmi problémák szőnyeg alá söprése, a kishitű és megalkuvó politikusok helyett őszinte, tabudöntő és paradigmaváltó politikával készül a két párt a nemzetépítő állam programja mentén", áll a megállapodás szövegében. Továbbá kinyilatkoztatja a két párt azt is, hogy az utóbbi időben elárult nemzeti gondolatot és radikalizmust szeretné továbbvinni, s ezért a gyökerekhez nyúl vissza a Mi Hazánk Mozgalom, amikor elsőként a MIÉP-pel köt együttműködési szerződést.

A közönség soraiból az a kérdés is elhangzott, hogy miként lehet Toroczkai László egy nemzeti radikális párt elnöke, amikor a családjában volt egy kommunista vérbíró.

A kérdésre válaszolva Novák Előd elöljáróban elmondta, hogy annak idején Toroczkai László önéletrajzi könyvében kiállt a nagyközönség elé, és őszintén föltárta a Tutsek Gusztáv Vazul nevű egyik dédapjához, egykori vérbíróhoz fűződő családi kapcsolatát. Arról az időközben elhunyt dédnagyapjáról van szó, akit soha nem látott, s akiről ugyanúgy vélekedik, mint minden jó érzésű magyar ember. Arról senki nem tehet, hogy ki volt a dédapja, főleg abban az esetben, ha a családja egyáltalán nem tartotta vele a kapcsolatot. Toroczkai Lászlónak semmiféle előnye nem származott abból, hogy Tutsek volt a dédapja. A kommunista diktatúra örököse, például Apró Piroska s rajta keresztül Gyurcsány Ferenc, de nem Toroczkai László, válaszolta Novák Előd.

Hogyan lehetne nagyobb sikerrel beilleszteni a cigányokat a magyar társadalomba? - tette föl a kérdést egy másik hallgató. Nem lehet őket szocializálni, ezért munkára kellene őket kötelezni - kezdte a válaszadást Nagy Tibor, majd így folytatta: ha eltelik negyven év munkában, akkor a munkára kötelezett gyereke már azt fogja látni, hogy apuka reggel elmegy dolgozni, s ez a gyerek már ebben a helyzetben nő föl. S ha a törvényileg munkára kötelezett személy rendesen eljár dolgozni, akkor már nem lesz kilenc gyereke, hanem csak kettő vagy három.

„A Fidesszel való barátságot mi nem folytathatjuk"

Nagy Tibor a MIÉP pártszíneiben 2006 óta, már 13 esztendeje Tiszaeszlár polgármestere, korábban alpolgármestere és képviselője, jelenleg a MIÉP országos elnöke. Tiszalökön született 1966-ban, szociológus végzettségű, három leány édesapja, hat unokája van.

Nagy Tiborral a budapesti előadása után villáminterjút készítettünk:

- Hogyan sikerült életben tartania a MIÉP-et, miután a párt még Csurka István életében szinte darabjaira hullott?

- A MIÉP-et valósággal újra kellett építeni. Egyrészt úgy, hogy mindenkit megkeresünk, illetve minket is felkeresnek azok a régi harcostársaink, akik valamilyen úton-módon tudomást szereznek róla, hogy vagyunk és létezünk. A párt újraépítését szinte az alapoktól kezdtük újra. Szinte naponta keresnek meg, s érdeklődnek a párt után. Tegnap például Kalocsáról hívtak föl telefonon, amikor megtudták, hogy Budapesten aláírjuk a MIÉP és a Mi Hazánk közti nemzeti összefogási megállapodást. Közben az országot is rendszeresen újrajárjuk.

- A mostani MIÉP követi-e, folytatja-e Csurka István Fidesz melletti kiállását?

- Magyarországon igazi nemzeti politikai vonal követesére van szükség. Márpedig a Fidesz messze nem azt teszi, mint amit mond, tehát a Fidesszel való barátságot mi nem folytathatjuk. Ismétlem, Magyarországnak valódi nemzeti politizálásra van szüksége. Azt hiszem, ezzel megmondtam mindent.

- Mit vár a Mi Hazánk és a MIÉP közti együttműködéstől?

- Mindannyian azt várjuk, hogy együtt erősebbek leszünk, többet érhetünk el, mint külön-külön, jobban megmutathatjuk magunkat. Folytatjuk az együttműködést a legközelebbi önkormányzati választásokon, vagy talán még ezután is. Az együttműködéstől mindenképpen azt reméljük, hogy még erősebbek leszünk, s ezért minden nemzeti erővel szívesen lépünk szövetségre.

Hering JózsefKuruc.info
Forrás: Kuruc.info

Nagy Tiborral a budapesti előadása után villáminterjút készítettünk: - Hogyan sikerült életben tartania a MIÉP-et, miután a párt még Csurka István életében szinte darabjaira hullott? - A MIÉP-et valósággal újra kellett építeni. Egyrészt úgy, hogy mindenkit megkeresünk, illetve minket is felkeresnek azok a régi harcostársaink, akik valamilyen úton-módon tudomást szereznek róla, hogy vagyunk és létezünk. A párt újraépítését szinte az alapoktól kezdtük újra. Szinte naponta keresnek meg, s érdeklődnek a párt után. Tegnap például Kalocsáról hívtak föl telefonon, amikor megtudták, hogy Budapesten aláírjuk a MIÉP és a Mi Hazánk közti nemzeti összefogási megállapodást. Közben az országot is rendszeresen újrajárjuk. - A mostani MIÉP követi-e, folytatja-e Csurka István Fidesz melletti kiállását? - Magyarországon igazi nemzeti politikai vonal követesére van szükség. Márpedig a Fidesz messze nem azt teszi, mint amit mond, tehát a Fidesszel való barátságot mi nem folytathatjuk. Ismétlem, Magyarországnak valódi nemzeti politizálásra van szüksége. Azt hiszem, ezzel megmondtam mindent. - Mit vár a Mi Hazánk és a MIÉP közti együttműködéstől? - Mindannyian azt várjuk, hogy együtt erősebbek leszünk, többet érhetünk el, mint külön-külön, jobban megmutathatjuk magunkat. Folytatjuk az együttműködést a legközelebbi önkormányzati választásokon, vagy talán még ezután is. Az együttműködéstől mindenképpen azt reméljük, hogy még erősebbek leszünk, s ezért minden nemzeti erővel szívesen lépünk szövetségre. Hering József – Kuruc.info
Forrás: https://kuruc.info/r/2/195292/
Nagy Tiborral a budapesti előadása után villáminterjút készítettünk: - Hogyan sikerült életben tartania a MIÉP-et, miután a párt még Csurka István életében szinte darabjaira hullott? - A MIÉP-et valósággal újra kellett építeni. Egyrészt úgy, hogy mindenkit megkeresünk, illetve minket is felkeresnek azok a régi harcostársaink, akik valamilyen úton-módon tudomást szereznek róla, hogy vagyunk és létezünk. A párt újraépítését szinte az alapoktól kezdtük újra. Szinte naponta keresnek meg, s érdeklődnek a párt után. Tegnap például Kalocsáról hívtak föl telefonon, amikor megtudták, hogy Budapesten aláírjuk a MIÉP és a Mi Hazánk közti nemzeti összefogási megállapodást. Közben az országot is rendszeresen újrajárjuk. - A mostani MIÉP követi-e, folytatja-e Csurka István Fidesz melletti kiállását? - Magyarországon igazi nemzeti politikai vonal követesére van szükség. Márpedig a Fidesz messze nem azt teszi, mint amit mond, tehát a Fidesszel való barátságot mi nem folytathatjuk. Ismétlem, Magyarországnak valódi nemzeti politizálásra van szüksége. Azt hiszem, ezzel megmondtam mindent. - Mit vár a Mi Hazánk és a MIÉP közti együttműködéstől? - Mindannyian azt várjuk, hogy együtt erősebbek leszünk, többet érhetünk el, mint külön-külön, jobban megmutathatjuk magunkat. Folytatjuk az együttműködést a legközelebbi önkormányzati választásokon, vagy talán még ezután is. Az együttműködéstől mindenképpen azt reméljük, hogy még erősebbek leszünk, s ezért minden nemzeti erővel szívesen lépünk szövetségre. Hering József – Kuruc.info
Forrás: https://kuruc.info/r/2/195292/
Az iroda jelenleg Dúró Dúra képviselőirodájaként működik. Február 20-án este Nagy Tibor, Tiszaeszlár polgármestere, a MIÉP országos elnöke előadására ismét majdnem megtelt a pártiroda előadóterme. Az est házigazdája, levezetője Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke volt.
Forrás: https://kuruc.info/r/2/195292/
Megnyitva 1216 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások