20221001
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2022 július 11, hétfő

Az új világrend

Written by

Azok akik ezen levelünket/// ANYAGOT/// megkapják - a tisztelet jeléül kapják, hiszen az ŐSI HAZA és a MAGYARSÁG, mint a világ ŐSNÉPE fennmaradása a CÉL, s ezen CÉL nem lehet közömbös senki számára!!!

A  hajdani "szent istváni hazaárulás óta"  folyamatos a  MAGYARSÁG pocskondiázása,s a "háttérhatalom"  titokzatos munka módszerének alkalmazása a Népek "kormányaiba beépített  - pártkatonák"  által --- akik Mézes-Mázas szövegeléssel  ámítják-félrevezetik-elbutítják a NÉPÜNKET és a világ Népeit is --- a  "háttérhatalom"  elvárásainak és elképzeléseinek  az   ÚJ   VILÁGREND avagy  ÚJ   VILÁGKORMÁNY  kialakítására tett,és folyamatos elképzeléseit  támogatva!!!   Ébredj  Igaz Magyar  --- s tisztelet  illesse azon Népek kormányait,akik ez ellen a HEGEMÓN törekvések ellen  fellépve: cselekszenek!!!

 =========    A    világ nem olyan amilyen --- hanem,olyan amilyennek  látjuk!!!    RÁNK -  Magyarokra nézve milyen is "ezen levél"  ételemezésében???  Mit is várhatunk --- MI   MAGYAROK???  

Dr.Lawrence Dunegan -  amerikai orvos 1969.március  20-án részt vett egy gyermekorvosok  számára tartott  szakmai konferencián Pittsburgh-ban,ahol az egyik előadó  Dr. Richard Day   egyetemi tanár volt.  Dr. Day  mintegy 80 főnyi - orvosokból álló  hallgatóságának  rendkivüli  témájú  előadást tartott.  Beszéde előtt felkérte a hallgatóit,hogy  se jegyzeteket,se magnófelvételeket ne készítsenek,és vegyék bizalmas  jellegű belső tájékoztatásnak  mondanivalóját.  Dr.Lawrence Dunegan - egyike volt a hallgatóknak,és 1988-ban  Randy  Engel   ismert  MÉDIAszemélyiség  kérésére - emlékezetből  felidézte,és  szalagra rögzítette - amit  1969-ben hallott.  Dr. Day - nem annyira a múlttal foglalkozott,sokkal inkább a JÖVŐT    vázolta fel.  Előadásának  célja az volt,hogy felkészítse  az ORVOSOKAT  a  várható változásokra és ily módon megkönnyítse  alkalmazkodásukat  az új helyzethez.  Megvolt róla győződve,hogy INFORMÁCIÓVAL segíti orvos kollégáit.  Dr.Day  állandóan hahangsú-lyozta ,hogy seemmi nem marad a jelenlegi állapotában. Gyakran  ismételte: az  emberek  annyira bíznak egymásban,hogy fel sem teszik  a legfontosabb kérdése-ket.  Többször is elmondta:  MINDENNEK két célja van.  Egyik az állítólagos cél,amely elfogadhatóvá teszi a változást az emberek számára - és van egy másik,az iga-zi CÉL amely valójában az  új rendszelétrehozását  segíti elő.     Hozzáfűzte azt is,hogy: nincs  más lehetőség az EMBERISÉG számára,mint a  NÉPSZAPORULAT ELLANŐRZÉSE!  Dr.Day ebben az időben aktívan részt vett  a népességszaporulat  ellenőrzésére törekvő csoportok tevékenységében.  Elmondotta,hogy  a lakosság létszáma túlságosan gyorsan nő,éppen ezért a  FÖLD lakóinak a számát  korlátozni kell,mert különben  nem marad élettér  az EMBERISÉG számára.   Nem csak az élelmiszer  ellátás biztosításához fog  hiányozni az elegendő termőföld,de a hulladékok is oly mértékben szennyezik a FÖLDET,hogy  lakhatatlanná válik.  Az embereknek  nem engedik majd meg,hogy csupán azért legyenek UTÓDAIK,mert akarják,vagy azért mert könnyelműek voltak.  Ahhoz nyújtanak segítséget,hogy  házaspároknak  egy  gyerekük  legyen, és csak a kiemelkedő  teljesítményt  nyújtó - KIVÁLASZTOTTAKNAK  lehet három. Az  átlagembereknek  a KÉT gyermeket  engedélyezik majd.   Ez a  születésszabályozási MÉRCE abból adódik,hogy  a  NULLA  népességnövekedéshez  2.1  gyermek szükséges családonként.  Ez azt is jelenti - hogy csak  minden TIZEDIK  házaspárnak lehet 3-om gyermeke.  Világossá vált,hogy  a népességellenőrzés  nem egyszerűen  születésszabályozást jelent.  Valójában  a világ  lakosságának   korlátozásáról van szó.  A  szexuális  kapcsolat átértékelése  --- a CÉL  olyan szexuális magatartás kialakítása,mely nincs kapcsolatban  a fogamzással - továbbá olyan  gyermeknemzési gyakorlat elterjesztése,mely nincs kapcsolatban a szex-el.    Dr.Day szerint - el kell választani  szexualitást a  szaporodástól.   Mivel a szex örömet  okoz,és túl  erős rá a kész-tetés ,ezért nem várható,hogy az emberek lemondjanak róla. Biznyos - az élelmiszerekbe  és a vízbe elhelyezett HATÓANYAGOKKAL  lehet csökkenteni a nemi vágyat,de ez nem praktikus.  Ezért - a háttérhatalom stratégiái  azt a megoldást  választották,hogy csökkentés helyett - inkább növeljék a  szexuális aktivitást,de oly módon,hogy ne eredményezzen fogamzást.  Ezért - az első szempont amit megvizsgáltak: az a terheség megelőzés. Ezt erőteljesen népszerűsítik majd.  Tudatilag annyira összekapcsolják a  védekezést és a szexuális tevékenységet,hogy az emberek ösztönösen fogják  alkalmazni  a fogamzásgátló eszközöket,amikor  szexuális kapcsolatra  készülnek.  Ezért - gondoskodnak arról,hogy  a  különböző  terhesség megelőző  eszközök és módszerek  ismertek,és könnyen elérhetőek legyenek.  Az ilyen  eszközöket - minden  patikában és kozmetikai üzletben,jól elhelyezett - látható helyre  teszik ki - együtt a cigarettával és a rágógumival. Ez a fajta nyíltság  - azt sugalmazza  majd a fiataloknak és felnőtteknek egyaránt,hogy az ilyen védekező eszközök az élet természetes tartozékai.  Ezt egészítik ki az-zal,hogy az ISKOLÁKBAN könnyen elérhetőek lesznek  az úgynevezett  szexuális nevelés keretében.  A  szexuális nevelés,mint  a  világkormányzat  eszköze - hozzászoktatni a fiatalokat ahhoz,hogy a nemi élet és a fogamzásgátlás  összetartozik. Ezt  tudatukba kell  vésni - mielőtt megkezdik az aktív  szexuális életet.
 
Dr.Day  előadása és Dr.Dunegan  visszaemlékezése között:  eltelt  19 évben az Egyesült Államok számos iskolájában "iskolai klinikákat" hoztak létre,amelyek elsősorban  a terhesség megelőzéssel,szűletés szabályozással  és a népszaporulat kontrolljával foglalkoztak.  Az egyik cél az volt,hogy  a szexualitás és a fogam-zás  elleni védekezés  össze legyen kapcsolva,és az iskolai  megerősítés  nyomám - a házasságban is  folytatódjék.  Ez hozzájárulhat  ahhoz,hogy a gyermeknemzés  felelősségétől  megszabadított  szexuális  kapcsolat: csökkentse  magának a házasságnak  is a jelentőségét. Ilyen kapcsolatot  könnyedén lehet folytatni házasságon kívül is.  Nyilvánvaló,hogy továbbra is lesznek olyanok - akik  előnyben részesítik a  házastársi kapcsolatot,de a többség ezt már nem fogja a rendszeres nemi élet  előfeltételének tekinteni.  Dr.Day  természetesen az  abortuszra is kitért és hangsúlyozta,hogy az nem minősül többé  büncselekménynek,hanem elfogadott és normális jelenség lesz. Az abortuszt  közpénzből fogják finanszírozni azok számára,akiknek ehhez nincs  pénzük. A  védekező eszközöket szintén  közköltségen biztosítják,hogy anyagi okokból senkinek  se kelljen lemondania róla.  Ha - az iskolai szexuális felvilágosító  programok  korai  terhességhez vezetnek,az se okoz problémát.  Azok a szülők - akik erkölcsi-vallási alapon  ellenzik az abortuszt,ilyen esetekben - szükséges megoldásként - elfogadják,mert  nem akarják,hogy gyermeklányuk terhes maradjon.  Ez lehetővé teszi - az abortusszal szembeni társadalmi ellenállás megtörését.
 
A   HOMOSZEXUALÍTÁS  BÁTORÍTÁSA
A  háttérhatalom  hosszú távú  társadalom-átalakító programját beavatottként ismerő  Dr.Day közölte:  támogatni fogják a homoszexualítást,és az embereknek meg lesz engedve,hogy azonos neműekkel  létesítsenek  nemi kapcsolatot.  Nem kell többé  az ilyenfajta hajlamot  elrejteni.  Az idősebb embereket is bátorítani fogják,hogy  aktív  szexuális életet éljenek  még idős korban is.  Mindenkinek megfogják engedni,hogy: tetszése szerint élvezhesse a nemi életet. Semmi nem lesz tiltva.    Dr.Day - ezzel kapcsolatban  külön kitért az öltözködésre.  Ennek sokkal izgatóbbá és provokatíbbá  kell válnia. 1969-ben már meghódította a nyugati világot  a  mini szoknya és a harisnya nadrág.  Dr.Day a következőket mondta:  nem csak az  teszi az öltözködést szexuálisan csábítóvá,ha az eddig szokásosnál jóval nagyobb testrész  válik láthatóvá.  Más kifinomult FOGÁSOK is izgatóak lehetnek. Itt számításba jöhet a ruha kivágása-anyaga-átláthatósága-elhelyezkedése,stb.  Azóta természetesen már meghódította a világot a  farmer,amely szorosan testhezálló változatban megfelelően irányítja a szemet:  bizonyos anatómiai részekre. Ugyancsak elkövetkezett  az "égesd el a melltartódat"  divatja is. A megtermékenyítéssel kapcsolatos  technológiákat is kifejlesztik. Mivel  a szexualítás el lesz különítve  a szaporodástól - ezért bátorítva lesz nem csak az,hogy  utódok nemzése nélkül  lehessen  nemi életet élni - hanem az is,hogy  normális szexuális élet nélkül is lehessen utódokhoz jutni.  Ezt  laboratóriumokban a legkülönfélébb technikák  alkalmazásával érik el. E célból megkönnyítik a válást. Általánossá teszik,hogy az emberek többsége élete során többször is házasodjék.   Sokan lesznek olyanok,akik egyáltalán nem lépnek házastársi kapcsolatra. Az úgynevezett   "single" vagyis egyedülálló emberek a Hotelekben fognak lakni,és kollektíven  együtt élni. Ez olyannyira megszokottá válik,hogy ezzel kapcsolatban már nem tesznek fel kérdéseket az emberek.  Lényegében - több nő  fog otthonától távol munkát vállalni. Úgy alakítják a munkakörülményeket,hogy sok  férfinak a  lakóhelyétől távol lévő városokban kelljen dolgoznia.  Ez - megnehezíti majd CSALÁDOK együtt maradását.  A  házassági kapcsolatok  kevésbé lesznek stabilak - és csökken majd az emberek hajlandósága arra,hogy:  gyermekeket akarjanak.  Ennek eredményeként kisebbek  lesznek a családok.  Arra is törekedni fognak,hogy miközben az egyik  házastársnak távol kell lennie - sokat kell utaznia,addig a másik az OTTHONÁHOZ  legyen kötve munkája által.  Ez elősegíti a kívánt hatást - vagyis a házastársi  kapcsolat legyengülését.
 
EUTANÁZIA - ÉS A KÖNYÖRÜLETI  HALÁLBA SEGÍTÉS
Mindenkinek csak addig lesz joga élni :   amíg  haznos az élete.  Az öregember már terhet  jelent. Ezért - arra  kell nevelni az  időseket,hogy  fogadják el a halált.  Megfelelő időpontban  -  korlátozzák az emberi életet.  Amikor már valaki nem munkaképes,és nem járul hozzá a  Társadalom Fenntartásához - akkor félre kell állnia, és át kell adnia a helyét a  következő  nemzedéknek. A  feleslegessé vált  öregektől úgy is meg lehet  válni,hogy:  ha bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat  - nem vehetnek igénybe.  E  célból -  szükséges az egészségügyi ellátás költségeinek  a nagyarányú megemelése.  Az  orvosi szolgáltatásokat munkaviszonyhoz kell kapcsolni,és jelentősen  meg kell drágítani,hogy bizonyos kor után az emberek ne engedhessék meg maguknak - kivéve ha jó módúak vagy kifejezetten gazdagok.  El kell  ültetni a  fiatalok fejében,hogy:  az  öreg emberek eltartása  méltánytalan TEHER rájuk nézve. Így - el lehet  fogadtatni velük  szüleik  hunánus és méltóságteljes halálba - segítését. Például - el lehet terjeszteni az  ünnepélyes "búcsú parti"  megrendezését.  Ünnepelni lehet az idős anyukát és apukát - akik  nagyszerű munkát végeztek - s akik  a parti végén beveszik az  altató pirulát,és távoznak az élők sorából.  Ellenőrzés alá kell venni -  az Egészségügyet és a Gyógyszerellátást.  Dr.Day a leghatározattabban  állította,hogy az amerikai  törvényhozás - a  washingtoni Kongresszus - nem fogja bevezetni  az általános  egészségügyi biztosítást. Erre nincs szükség - mert vannak jobb módszerek az egészségügy kézbentartására.  FOKOZATOSAN - valamennyi egészségügyi ellátás szoros ellenőrzés alá kerül.  Ha valaki nem dolgozik vagy nem képes munkát vállalni - akkor nem juthat  hozzá az egészségügyi  szolgáltaztásokhoz. Eljárt a felett az idő,hogy:  a kórházak ingyen ellátásban részesítsenek bárkit is. Az  egészségügyi költségeket  úgy  fel kell emelni,hogy  az átlagember  ne legyen képes kifizetni a biztosító intézetek közreműködése nélkül.  Ha pedig valaki nem képes fizetni  az egészségügyi ellátásáért - akkor rászorul,hogy mások  fizessenek helyette.  gy lehet kikényszeríteni az emberektől,hogy Térdet-Fejet hajtva  hálásan megköszönjék,mint egy különleges kegyet,ha  orvosi ellátásban részesülhetnek. Többé nem lesz lehetséges,hogy  valaki  a maga anyagi lehetőségeire támaszkodva önállóan dönthessen - saját egészségügyi ellátásáról.  A  magas kórházi és egyéb egészségügyi  számlákat - csak a biztosítók lesznek képesek kifizetni.  Ily módon:  minden  egyes ember kényszerítve lesz,hogy  egész életén keresztül fizessen a biztosítóknak.   Dr.Day  azt is elmondta,hogy:  megszigorítják a kórházakba  való bejutást. Aki belép - igazolnia kell személyazonosságát. Azért,hogy ezeket a szigorító intézkedéseket bevezessék - bizonyos lopásokat még bátorítani is fognak - mert ezzel igazolmi lehet a szigorú  ellenőrzés bevezetését. Ily módon is hozzá lehet szoktatni az embereket ahhoz,hogy mindenhová magukkal vigyék személyazonosságuk igazolására  a megfelelő  dokumentumokat.                Megváltozik az ORVOSOK szerepe is. Többé - nem egyéni professzionális vállalkozók lesznek,hanem magasan képzett,bérből és fizetésből  élő alkalmazottak.  Diplomás szakmunkások.   Az orvosi tevékenység részévé kell tenni,hogy adott esetben a  halálba segítő injekciót  is beadják. Az  orvost,mint független,nagytekintélyű  személyt - ki kell iktatni.  Dr.Day szerint - az orvosok túl sokatkeresnek,ezért rá kell  szorítani őket,hogy ugyanúgy  reklámozzák szolgáltatásaikat,ahogy más termékeket és szolgáltatásokat is reklámoznak.  A  magánpraxis fokozatosan el fog tűnni.  Helyüket a csoportpraxis,továbbá az egészségügyi korporációk foglalják el.
 
ISMERETLEN  BETEGSÉGEK  LÉPNEK  FEL
Dr.Day szerint olyan Új betegségek jelennek meg - amelyek korábban nem ismertek. Igen nehéz lesz felismerni - diagnosztizálni. És még nehezebb lesz kezelni. Legalább is  egy bizonyos ideig.  Dr.Day azt is kijelentette,hogy  mindenféle rákbetegséget gyógyitani tudunk. Az erre vonatkozó tudományos  ismeretanyag  a Rockefeller  Intézetnél van elzárva. És ha valaha  döntés születik erről - akkor majd nyilvánosságra fogják hozni. De vegyék csak figyelembe - ha az emberek nem halnak meg többé rákbetegségben,akkor milyen gyors ütemben  válik a Föld  túlnépesedetté,  Az  ember  éppen úgy meg halhat rákban -  mint  bármi másban.  Ebből a megfontolásból - a rák kezelését elsősorban olyan irányban fejlesztik,hogy csökkentség a betegek  szenvedéseit.  Az a kommentár is elhangzott,hogy esetleg a rák gyógyítására  vonatkozó dokumentációt  mégis csak  nyilvánosságra kell hozni,mert  előfordulhat ,hogy:  független kutatók is hozzájutnak ehhez az ismeretekhez.  Dr.Day elmondta orvoshallgatóságának,hogy:  ma már megoldható a szívinfarktus  mesterséges kiváltása - amely  minden fontos  orvosi  tünet szempontjából  hűségesen  szimulálja a  valódi szívinfarktust.      Ezt - álcázott halálos kimenetelű - merényletek végrehajtására is fel lehet használni. Csak a rendkívül képzett  patológus szakorvosok - akik pontosan tudják,hogy a halál okát kereső boncolás során - mit kell megnézniük - képesek arra,hogy megkülönböztessék a valódi szívinfarktust a mesterségesen előidézett  szívelégtelenségtől.   Dr.Day  ezután rátért a táplálkozás,az egészsdéges  életmód és a megfelelő testmozgás összefüggéseire. Részletesen ecsetelte,hogy mit  kellene enniük az embereknek, és hogy hogyan kellene megtartaniuk megfelelő testgyakorlással fizikai erőnlétüket.  Ezzel kapcsolatban kijelentette,hogy:  az iparilag gyártott élelmiszerek   nem felelnek meg  - az egészséges táplálkozás követelményeinek,mert túlságosan sós és zsíros ételek  magas  vérnyomáshoz és korai szívelégtelenséghez vezetnek.  Azok az emberek - akik nem elég képzettek ahhoz,hogy  ezt megértsék - vagy  túlságosan lusták ahhoz,hogy megfelelő testgyakorlást  végezzenek,fokozottan kiteszik magukat ezeknek a kockázatoknak.  A megfelelő táplálkozási ismeretek rendelkezésre  fognak állni, de a korlátolt emberek ezt  nem veszik figyelembe,és ezért tulajdonképpen helyes,ha rövidebb ideig élnek.  Tervszerűen növelni kívánják - az ipari jellegű étkeztetéssel foglalkozó üzlethálózatokat.  A  Hamburger-McDonald's-Kentucky  Fried Chicken  és ehhez hasonló üzlethálózatok lehetővé teszik,hogy egyre több ember a  saját otthonán kívül étkezzen,és ez csökkenti az  étkezés  szempontjából a  családi  együtt lét fontosságát. Az  emberek egyre kevésbé függenek saját  otthoni  konyhájuktól.  A  fogyasztott élelem többsége félkész vagy teljesen kész áru lesz,amit a legkülönbözőbb modern technikai eszközökkel - mint  például  a mikrohullámú készülékekkel gyorsan el lehet készíteni.  Aki azonban   rászokik az ilyen előre elkészített konfekció étkekre - annak még inkább mozognia kell,mert  ezek az ételek (" junk food") egyben egészségtelenek is. Mindazok akik  elég kényelmesek ahhoz,hogy ilyen  ipari készítményeket  fogyasszanak és ahhoz is lusták,hogy megfelelően mozogjanak - nem érdemlik meg,hogy hosszabb ideig éljenek.  Ami a  testgyakorlást illeti - sokan fognak futni - kocogni.  Ehhez nincs szükség különösebb sportfelszerelésre képességre.  De - megfelelő reklámmal   és divatba-hozással : rá lehet őket kényszeríteni,hogy milyen ruhában-cipőben tegyék ezt.  Ezzel is növelni lehet a keresletet és fokozni az üzleti forgalmat.  A  PUBERTÁS kor felgyorsítására - szükség van a nemi érés  felgyorsítására.  És ehhez - az egyik  leghatékonyabb  eszköz  a Nevelés.  Az egyén  fejlődését és az egész  EMBERI FAJ  ÁTALAKÍTÁSÁT is fel kell gyorsítani.  Ezzel kapcsolatban - az előadó kitért a  vallások  szerepére. Noha meggyőződéses ateista volt - hasznosnak minősítette a vallásokat.   Sok embernek van szüksége a  vallásra,a hittel  járó misztériumokra és rituálékra. Ezért a vallást  megtarthatják,de  a mai vallásokat alapvetően meg kell változtatni. Mert nem egyeztethetőek össze a bekövetkező nagyarányú  változásokkal.  Bizonyos régi vallásoknak  el kell tűnniük - különösen a kereszténységnek kell átalakulnia.  Ha sikerül a kereszténység legerősebb egyházát - a római katolikust megtörni - akkor a kereszténység többi   része már könnyen átalakítható.  Olyan Új  Vallásra van szűkség - amelyet a világ valamennyi részén el lehet fogadtatni az emberekkel.  Éppen ezért az Új Vallás - meg fog őrizni bizonyos tanításokat,szokásokat a régiekből,hogy  könnyebben  elfogadják az emberek és otthonosabban  érezzék magukat az Új Vallás keretei között. Sok olyan ember is van - akinek nem lesz szüksége  a vallásra - így ez a változás őket nem érinti. Az ilyen szinkretikus  és eklektikus  világvallás létrehozásához - a bibliát is meg kell  változtatni. Óvatos  technikával át kell írni - hogy megfeleljen azen ÚJ  EKLEKTIKUS  VILÁGVALLÁS igényeinek.  Bizonyos kulcsszavakat ki kell cserélni - amelyeknek az árnyalati értelme már más. Az új szó  rokon-értelmű a régivel és ezért  nem okoz  eleinte nagy ellenállást. Az idő múlásával azonban -  az eredeti szó valódi  jelentése elhalványul,és az új szó  csak kis árnyalattal eltérő jelentése pedig hangsúlyozásra  kerül. Fokozatosan  megváltoztatható a  bibliai szövegek  értelme. Az elgondolás tehát az,hogy:  nincs szükség a biblia teljes  átírására,csupán bizonyos kulcsszavakat kell másokra kicserélni.  És - mivel  minden szónak számos értelmi árnyalata van - ezért az új szavak  segítségével a  bibliai szövegek  egészének értelmét úgy  lehet átalakítani,hogy az elfogadható legyen az új  EKLEKTIKUS  VILÁGVALLÁS számára.  A legtöbb ember nem is fogja  észlelni ezt a változtatást.  Ekkor Dr.Day megismételte azt a mondatot,amely előadás során többször is elhangzott:
                                                                    "The few who  do notice the difference,won't be enough matter " !
Az a néhány aki észreveszi a különbséget - kevés lesz ahhoz,hogy számítson!  Az  előadó ezután utalt rá:  hallgatói közül néhányan valószínűleg azt  gondolják,hogy az egyházak ellent  fognak  állni ennek a törekvésnek. Valójában azonban - az egyházak segíteni fognak minket - mondotta Dr.Day.
 
Megjegyzés:  Dr.Dunegan két évtized múltán visszaemlékezve megerősíti,hogy: e változások bekövetkezését valóban elősegítették sokan  a különböző egyházakban - a nevelés,mint manipuláció eszközével.
 
A    Nevelés mintb a mnipuláció eszköze:   megfelelő technikákkal változtatni kell a Klasszikus Irodalmi alkotásokon. Példaként  MARK Twain műveire utalt. Az alkalmi olvasó - amikor először kezébe  veszi  ezeket a klasszikus  alkotásokat - nem fogja gyanítani,hogy:  azokban  bizonyos  változtatásokat hajtottak végre.  Felkészült  tudósnak kell lennie annak - aki szóról szóra végig akar menni a  klasszikus szövegeken,hogy  ezeket  a finom változtatásokat észre vegye.  A változtatások célja az lesz,hogy:   az olvasókban - elsősorban a  fiatalokban - természetessé tegye  az Új Világrend  másfajta kultúrájának az elfogadását.  A  gyermekeknek és  fiataloknak a korábbinál lényegesen több időt kell az  az iskolában eltölteniük - de a legtöbb iskolában  semmit sem fognak tanulni. Ha mégis   elsajátítanak  bizonyos   ismereteket,az  meg sem fogja   közelíteni  azt a mennyiséget - amit korábban kellett  tanulniuk a diákoknak. Természetesen - lesznek jobb   környékeken  minőségi iskolák a gazdagabbaknak és ezekben valóban tanulniuk kell a diákoknak.  Sőt - jobb iskolákban még fel is kell gyorsítani  folyamatot  és az átalakulást. E felgyorsítás eredményeként - az ilyen  nevelésben részesülő gyermekek agya  fejlettebb lesz,és  az ismeret  rövidebb idő alatti  elsajátítására lesznek képesek  már fiatalabb korban is,mint korábban. A hosszú-távú  nevelési program  része - az iskolaidőszak egész évre  történő kiterjesztése,illetve egész napra való meghosszabbítása. E szerint - nyáron is lesznek szemeszterek,és a hosszú nyári szünidő a múlté  lesz. A  felnövekvő nemzedékek számára  hosszabb időre lesz szükség ahhoz,hogy  iskoláikat befejezhessék. Ami eredetileg az elsőfokú  egyetemi képzéshez  tartozott (bachelor degree) az a jövőben már csak újabb egyetemi fokozatok (master degree illetve ph.D ) megszerzése után lesz lehetséges.  Ebből következik,hogy az elnyújtott  iskolázási  jelentős része:  csak üresjárat lesz.  A kevés minőségű iskola  azonban rendkívül  igényessé válik. A diákoknak már fiatalabb korban dönteniük kell arról,hogy mit akarnak tanulni,és milyen pályát  választanak, ha képzésüket be akarják fejezni.  Egyre nehezebbé válik egyik területről  egy másikra átváltani. A tanulmányokat szűk területre specializálják - vagyis mélyebb tudást adnak,de korlátozottabb  területen.  Ez azt jelenti,hogy mindenki csak a saját területén jut hozzá a  megfelelő kutatási  anyaghoz és eszközökhöz.  A saját területén túlmenően - már  csak engedéllyel teheti  ugyanezt. ((( E sorok írója itt  arra utal,hogy szűklátókörű - úgynevezett "szakbarbár" értelmiség kinevelése a cél ))) amelynek  nem áll módjában számos  más irányú ismeret  szintetizálásával a nagyobb összefüggések  felismerése.  A  HÁTTÉRHATALOM  ezt a programját a  SZOVJET birodalom  felbomlása után a  kelet-európai országokban is érvényesíteni  kívánja. /// Ezt támasztja alá az a hír,amelyet  Bencsik András a  "DEMOKRATA" című hetilap főszerkesztője hozott nyilvánosságra  1997.májusában,és az Interneten közzétett  "február végén zártkörű tanácskozást tartott a Budapesti SOROS Egyetemen a világbank. Az előadók elmondták,hogy  elképzelésük szerint Magyarországon csak  8 millió lakosnak kellene élnie.  Ebből  2 millió úgynevezett  "narrow minded"  szakember legyen,a      többi  6 milliónak a hátteret kellene biztosítania.  A szakemberek úgy vélték,hogy --- azokat a MAGYAROKAT,akik egy bizonyos szellemi szint fölé emelkedtek,ösztönözni kellene  kivándorlásra". ///  Az iskola - mint a közösségi élet tengelye, és a tanulás egész életén át - végig kíséri a JÖVŐ emberét. De már gyermekkorban is az iskola ellenőrizni fogja a tanulók teljes életét. Csökkenteni kell a fiatalok spontán öntevékenységét és a sportolástól kezdve a szabadidő eltöltésének minden egyéb fajtájáig -  az iskolai szervezésnek és ellenőrzésnek  kell meghatározó szerepet  játszania. A minőségi oktatást  végző iskolákban - egyre nő a diákokra nehezedő nyomás - amellyel csak a legtehetségesebbek, a legellenállóképesebbek tudnak megküzdeni.  Aki nem képes  elviselni a terhelést - az kihullik. Az így  kirostálódott diákok szervezett pszichológiai segítségnyújtásra szorulnak,és  az " expendable"-nek,azaz  feláldozhatónak,eldobhatónak  minősítettek közé kerülnek.  A tanulás élethossziglanná válik és  a felnőtteknek  is folyamatosan tovább kell képezniük magukat.  A rendszer gondoskodni fog  újabb és újabb információkról a  felnőttek számára,amivel lépést kell tartaniuk. Aki az ütemet nem képes  tartani - az már túlságosan öreg. Ez az egyik módja tudatni  bizonyos korosztályokkal,hogy  eljött az idejük a távozásra és épp itt az ideje,hogy bevegyék a  "demi se  pill"-t,az elmúlást,a méltóságteljes távozást - elősegítő tablettát.  A Új  Világrend  stratégiájának az is része,hogy bizonyos könyveknek észrevétlenül el kell tűnniük a könyvtárakból és könyvüzletekből.  Erre azért van szükség,mert bizonyos  könyvek olyan ismereteket tartalmaznak - amelyek nem kívánatosak. Az egyik eltüntetési módszer az lesz,hogy:  erre kiképzett  szervezett csoportok -  az egyetemi  könyvtárakból és egyéb közkönyvtárakból egyszerűen  kivesznek bizonyos könyveket.  Mindezt persze: titokban,a nyilvánosság  megkerülésével teszik. Közvetett módszerekkel  egyrészt - le kell  szoktatni az embereket az olvasásról,másrészt nem mindenkinek lesz megengedve,hogy  bizonyos könyvekhez hozzájusson. Egyes könyvek  pedig -  senki számára  nem lesznek elérhetőek.  /// A  jogszabályok megváltoztatása 1969-ben ,amikor az előadás elhangzott - számos  amerikai tagállamban még VASÁRNAP is zárva voltak  üzletek és bizonyos tevékenységek be voltak tiltva. Ezek közé tartozott,hogy  Szerencsejátékot nem lehetett  folytatni.  A  HÁTTÉRHATALOM  stratégiája ezzel kapcsolatban  úgy hangzott: ezeket a TILTÓ szabályokat enyhíteni kell, vagy meg kell szüntetni,és növelni kell a különböző szerencsejátékok  engedélyezését,kaszinók működését.   Dr.Day jelezte,hogy:  a kormányzatokat is be kell vonni  a szerencsejáték üzletbe.  Az elmúlt évtizedekben  - valóban beindultak  országszerte  a lottó - és szerencsejátékok. Az igazolás  úgy hangzott:  miért kellene a szerencsejátékból  befolyó jövedelmet  magánkezekben hagyni - amikor abból az állam is nagy hasznot húzhatna.  És különben is -  az embereknek meg kell engedni,hogy  szerencsejátékot üzenhessenek.  Ezt normális  polgári tevékenységnek kell elismerni - nem pedig valamiféle illegális  cselekménynek.  Dr.Day szólt arról is,hogy:  meg kell változtatni a  CSŐDRE  vonatkozó különböző  jogszabályokat. Ugyancsak szólt a  TRÖSZTellenes szabályok  átértelmezéséről illetve megváltoztatásáról. Arra hivatkozott,hogy:    szükség van  a verseny fokozására,de azt nem  monopólium ellenes  szabályok megtartásával - hanem  másféle ellenőrzés   alatt tartott  körülmények között kell folytatni. Vagyis -  nem valódi szabadversenyre van szükség.  Úgy tűnik,hogy a  GAZDASÁGI ÉLETBEN  is olyan fajta verseny maradhat  csak meg - mint amilyet egy ZÁRT KLUB  tagjai egymás között  folytatnak. De a  KLUBON kívül - senki számára  nem megengedett a RIVALIZÁLÁS.  A  kábítószer fogyasztás  bátorítására: a kábítószerek  használata is könnyebbé  válik és fokozódik.  Ugyancsak bátorítják az alkoholfogyasztást  - egyidejűleg a  kábítószer-ellenes intézkedéseket is megszigorítják.  A  kábítószer fogyasztás bátorítása és az ellene való harc fokozása:  csak látszólag jelent  ellentmondást.   Az egyik magyarázat ,hogy a kábítószerek könnyebb elérhetősége  lehetővé teszi,hogy azok a gyenge  emberek,akik a drogok rabjai lesznek: kirostálódjanak. Hisze a Föld is mielőtt túnépesedetté vált - keresztül ment azon a korszakon,ahol a dzsungel  törvénye érvényesült,és csak  legéletképesebbek bírták a versenyt. Ekkor az emberek még az időjárás viszontagságai,vadállatok és a betegségek ellen kellett  védekeznie. Csak a legrátermettebbek élték túl.  Most - hogy a világ civilizálódott,ma  már az alkalmatlan egyének is életben maradhatnak azok költségén - akik őket eltartják.  A kábítószer függőség bizonyos értelemben helyreállítja a  dzsungel  törvényét,mert elősegíti  a legalkalmasabbakat kiválasztani.  Dr.Day  szerint  a kábítószer  kereskedelem és fogyasztás  fokozott üldözése pedig folyamatosan ráirányítja  a közvélemény figyelmét erre a problémára.  Ez egyben csökkenti az amerikaiak  önelégültségét,miszerint az Egyesült  Államok  biztonságos és kellemes hely.  E sorok írója  azzal kívánja ezt a magyarázatot kiegészíteni,hogy:  a pénzgazdasági rendszerben minden pénz a kábítószer  termeléséből,kereskedelméből és fogyasztásából  származó pénz is  - a nemzetközi pénzügyi közösség   bankjaihoz vándorol.  A kábítószer iparág egyik feltétele,hogy a termelésen  túlmenően  legyen sokmilliós  fogyasztói réteg,amely  kábítószer függőként:  biztos keresletet jelent.  Mivel a kábítószer olcsón előállítható értéktelen anyag,ezért az üzlet hasznot  csak akkor lehet elérni rajta,ha:  az államok  milliárdos ráfordítással keményen üldözik.  E miatt az üldözés miatt - az önmagában értéktelen kábítószer piaci értéke  a sokszorosára növekszik,és ekkor már  nagy hasznot lehet a forgalmazásából  bezsebelni. Ez a pénz pedig  nem a kábítószer kereskedők szalmazsákjába kerül,hanem többszöri átmosással  a nemzetközi pénzügyi közösség  pénzitézeteibe.  Az üldözés másik célja,hogy a kábítószer piacra befurakodott  kívülállók eltávolítása. Magyarországon  az teszi aktuálissá a kérdést,hogy  az enyhébb kábítószerek,így a marihuána   használatát bizonyos körök  megkívánják könnyíteni. Ez azért veszélyes törekvés,mert ahol ezt a gyakorlatban  is kipróbálták - például Hollandiában és Svájcban:  ott bebizonyosodott,hogy  enyhébb kábítószerek  fokozatosan az erősebb  kábítószerek  vezetnek és végül is a kemény drogok  terjedését segítik elő.  Nagyon félrevezető az az érvelés,hogy  engedtessék meg az embereknek,hogy önmagát  beteggé tegye,vagy károsítsa.  Számos olyan cselekményt tiltanak és bűntetnek  a  magyar jogszabályok,amelyek  elsősorban azt az illetőt veszélyeztetik - aki az elkövető.  Így például - ha valaki  motorkerékpározik és nem használja kötelezően a bukósisakot,akkor kemény büntetésben részesül - holott itt sem arról van szó,hogy másnak árt,hanem arról,hogy  a saját maga érdekei ellen cselekszik.  Azok - akik Magyarországon  könnyíteni óhajtanak az úgynevezett   könnyű drogok  fogyasztásán,valójában üzleti  érdekeket szolgálnak - csak ezt nem hajlandók nyíltan elismerni.  Ami a kábítószerekre érvényes ,az érvényes az alkohol fogyasztásra is.  A  háttérhatalom  stratégiái egyszerre kívánják támogatni és korlátozni.  Általában a gyengébb jelleműek - a sebezhetőbbek lesznek alkoholfüggők.  Az ilyen személyek  veszélyessé válnak a közlekedés számára,és közülük sok  elveszítheti  autóvezetői jogosítványát. Ez kifejezetten kívánatos  fejlemény - mivel a HÁTTÉRHATALOM amúgy is korlátozni kívánja  HOSSZÚ távon az emberek  mozgás szabadságát.   Dr.Day  erről azt mondta,hogy az Egfyesült Államokban  sem kell mindenki számára biztosítani a teljesen szabad utazási lehetőségeket. Nincs szükség arra,hogy az emberek annyit utazzanak.  Ez - valójában előjog,ami  csak meghatározott rétegnek jár. A kábítószer és az alkoholfüggőség elősegítése - segíti a gyengébbek és alkalmatlanabbak  kiválasztódását.  Ugyanezt a célt szolgálja az alkoholisták és a kábítószer  élvezők gyógykezelése. Ha az illető olyan karakter,hogy segítséggel megszabadulhat ettől a függőségtől - akkor alkalmas a túlélésre.  Ha még ilyen segítséggel sem képes rá - akkor nem jelent veszteséget a társadalom számára.
 
 TÖBB  BÖRTÖNRE  VAN  SZŰKSÉG
Ez nemcsak azt jelenti,hogy a meglévőkhöz újjabbakat kell építeni - hanem azt is,hogy a     kórházakat bizonyos körülmények között: kényszerartózkodási helyként,azaz szabadságvesztési is működtetik majd. Ezért - az úgy kell megépíteni a kórházakat,hogy  erre a célra is  alkalmasak legyenek. Az állandó változtatás az EMBEREK  sokkolása is egyben.  Az utcák útvonalát megváltoztatják,átnevezik - a korábban ismert környék környékek idegenné válnak.  Ez elősegíti,hogy:  az idősebb  emberek közérzete megromoljék,és érezzék:  elérkezett az idő a távozásukra. Lehetővé kell tenni,hogy : üresen álljanak épületek és fokozatosan tönkremenjenek. Ugyanilyen sorsra kell jutniuk bizonyos  városrészeknek.  A CÉL a városi  dzsungel létrehozása,amely depressziót okoz.  Dr.Day  szólt,hogy bizonyos épületeket és hidakat  úgy kell megépíteni,hogy  - azok egy idő múlva összeomoljanak. Egyre több baleset lesz nemcsak a közutakon,de a légi közlekedésben is.  Mindez - hozzájárul a bizonytalanság érzéséhez,ahhoz,hogy semmire sem lehet szilárdan támaszkodni.  Dr.Dunegan a visszaemlékező - evvel kapcsolatban megjegyzi: tényleg leszakadt a lakóhelye  közelében több új híd az elmúlt két évtizedben. Megemlíti,hogy:  az egyik környékükön  lévő - bevásárlóközpont  épülete egész idő alatt vibrált - miközben sok vásárló  tartózkodott benne.  Amikor az építészeket és mérnököket kérdezett  erről - azzal nyugtatták meg,hogy valójában  jó,ha ily módon rezeg  egy épület - mert  azt jelenti,hogy  rugalmas és merev.   Dr.Day azonban a városok  egyes részeit  nagyon is jó állapotban maradnak - nem engedik,hogy  piszkos-romos  nyomornegyedekké váljanak. Azok - akik rendezett környékeken élhetnek,ezt jobban megfogják  becsülni. Olyasmi lesz számukra - mint amikor  valaki a dzsungelből  érkezik a  civilizációba.  Ily módon - büszkék lehetnek  elért eredményeikre.  Ehhez az előadó azt is hozzátette,hogy:  nyomornegyedekben uralkodó  bűnözést - korlátok között lehet tartani,ezért - az nem fog érezhetően átterjedni  a jobb környékekre.  Ugyanakkor  őrző-védő szolgálatokra  lesz szükség - a jobb környékeken a biztonság szavatolására.  Ez - erősebb rendőrséget jelent.  A lakóhelyi biztonsági rendszerek működtetésére  - egész új iparágat hoznak létre a riasztó berendezésektől - a speciális  zárakig és biztonsági berendezésekig azért,hogy a  társadalom  jómódú rétegeinek  az élete és vagyona  biztonságban legyen.  Ez arra utal,hogy a leromlott negyedekből  a bűnözés mégiscsak behatol a jobb környékekre  - de ez is alkalmas az emberek manipulálására.  Azt lehet nekik mondani - vagy beállsz a sorba,eredményt mutatsz fel - akkor biztonságban élhetsz ,mert aki kiszolgálja az ÚJ REND irányítóit,az számíthat  a nyomorból való kiemelkedésre és biztonságra.  A  kölcsönös függés  globális rendszere  "global interdependence" vagyis :  a világméretű  kölcsönös függőség és egymásrautaltság  tervezett stratégiája szerint - az egységesített világrendszerben a világ különböző részei meghatározott    Ipari és Kereskedelmi tevékenységre lesznek kijelölve.   Az  Egyesült  Államok  megkülönböztetett helyzete fennmarad -  de változtatni kell  viszonylagos függetlenségén és önerőre támaszkodásán.  Dr.Day - itt hangsúlyozta,hogy:  új struktúra  létrehozásához - először  le kell bontani a korábbit.  Erre példaként az amerikai ipart említette. Azért  kell - csökkenteni az EGYESÜLT ÁLLAMOK ipari kapacitását,mert különben nem lesznek képesek vele versenyezni. Ez különösen igaz - a nehézipar tekintetében,amelyet AMERIKÁBAN korlátozni kell - miközben ugyanezeket az iparágakat más országokban - például Japánban erőteljesen fejleszteni  célszerű.
 
HAZAFISÁGRA  MÁR  NINCS   SZÜKSÉG
Dr.Day kitért  az autógyártásra és hangsúlyozta: Japán  az amerikaival hasonló  minőségben és mennyiségben  fog autókat gyártani. Az amerikai kocsik minőségét csökkentik - így érik el,hogy inkább  importált  gépkocsikat   vásárolják az emberek. Elég ehhez,ha kisebb hibákat építenek egy Fordba,egy GM gyártmányba ,vagy a Chysler-ba - és az amerikaiak  máris a Japán  vagy a német  kocsikat fogják előnybe részesíteni.  A  tömeges munkahely elvesztése - az előadó többször is visszatért rá,hogy mennyire fontos,hogy az emberek  ne érezzék gondtalan biztonságban  magukat. Az  Egyesült  Államok   továbbra is erős  marad a KOMMUNIKÁCIÓ ,a csúcstechnológia,az iskolaügy és a mezőgazdaság terén.  A Nehézipar azonban leépítendő. Erre az egyik elhangzott érv  az volt,hogy a "gyárkémény ipar"  rengeteg környezeti szennyeződést okoz - és az ipari hulladék is túlságosan sok.  Az ipar leépítése természetes munkahelyek  megszünésével jár. Emiatt - sok  amerikait át kell képezni és új helyre költöztetni.  Így - nagy tömegnek kell a  SUN-BELTRE (napos övezetre )  költözniük,ahol gyökértelen  jövevényként, könnyebb  szokásaikat megváltoztatni - mintha szülőföldjükön maradtak volna. Ez többek között - az orvosi  ellátás átalakítását is megkönnyíti. Ha - valaki  például egy észak-keleti ipari városból a déli  napos övezetbe  költözik,vagy pedig  délnyugatra- Kaliforniába,Arizonába, - akkor könnyebben  hajlandó bármi újat elfogadni. Ehhez tartozik - a szigorúan ellenőrzött egészségügyi ellátás,amelyre egyre kevésbé támaszkodik a családi  környezetre.   Ami ténylegesen bekövetkezett az az,hogy az Egysült Államok  közép-nyugati államaiban még fennmaradtak a hagyományos módszerek  szinte az élet minden területén. Ha azonban az iparosodott  térségeket vesszük  szemügyre -  akkor gyengülnek,sőt eltünnek egyes hagyományok - hiszen  igen sok munkanélküli és a szegény ,akik bármit elfogadnak - csakhogy túlélésük biztosítva legyen.  A  világpolgárok világ sportja  terén - az előadó kifejtette,hogy  a nehézipar nagy része lebontásra kerül - de egyes  részeit tervek szerint meghagyják.  Ez elegendő ahhoz,hogy:  bizonyos ipari  és termelési ismeretek,jártasságok  megőrződjenek - és ha felmerül rájuk a szükség,akkor  ezekre támaszkodva  gyorsan növelni lehessen a szakképzett munkaerő kapacitását. Ez azonban - csak egyfajta szükségszerű megoldás. E  stratégia  tervezői szerint - hosszú távon és világszinten kell  szakosodást végrehajtani.  A  kölcsönös egymásra utaltságnak és függőségnek ebben az új RENDSZERÉBEN:  a nemzeti  önazonosság veszít  fontosságából. Minden  világtérség  rá lesz utalva a másikra,és az élet minden más elem más térségektől  is  függeni fog.  Ez hozza létre azt a helyzetet,hogy  az emberek inkább világpolgárok lesznek,nem pedig   egy bizonyos ország állampolgárai. Ilyen  elgondolás figyelembevételével  kell megváltoztatni :  a sport szerepét is.  Az Egyesült Államokban is úgy kell átalakítani  a  sportkedvelőket,hogy   csökkenjen bennük a  NEMZETI jelleg.  A labdarúgás mint a legkozmopolitább  világsport - fontos szerephez jut az Egyesült Államokban - ame3ly Dr.Day  előadása  elhangzásának idején  1969-ben  még jelentéktelen sportág volt Amerikában. Az eltelt idő  bebizonyította,hogy  a  HÁTTÉRHATALOM a labdarúgást olyan nemzetközi sportnak tekintette,amellyel gyengíteni kellett a  kifejezetten  amerikainak számító:  baseball fontosságát.  A  baseball visszaszorítására  is   programot dolgoztak ki.  Ennek egyik változata szerint a játékosokat rosszul fizetnék - és így kevesebben vállalnák  ezt   a sportágat.  Dr.Day azonban elmondta: egy másik módszerrel,a játékosok javadalmazásának az  aránytalan megnövelésésvel - könnyebben tönkre  lehet tenni ezt a sportágat. Ha ugyanis a baseball játékosok fzetése  nevetségesen magas - ez elégtelenséghez vezet a  többi sportágban,hiszen például az atléták fizetése messze lefog ettől maradni. Mindez - olyan feszültségeket gerjeszt,hogy elidegenítheti  a baseball rajongókt,és az nagy veszteségeket okozhat a sportcsapatok  tulajdonosainak. Ezt követően a baseball pályákat  már át lehet alakítani  labdarúgó pályákká.  Mint tudjuk - az események nem pont így alakultak,de majdnem így.  Ma már a labdarúgás  az egyetemeken és a hivatásos  sportegyesületekben  az egyik legnépszerűbb sportág.  Az úgynevezett   amerikai futball - a rugby fennmaradt,mert  rendkívül erőszakos sportág - és ezáltal bizonyos  lelki és társadalmi  feszültségek levezetésére is alkalmas.  Ehhez hasonlót terveznek - a jéghokival is.  A hokit kell  nemzetköziesíteni   és népszerüsíteni.  Egyre több nemzetközi bajnokságot  kell szervezni a jéghoki csapatok és természetesen a labdarúgó csapatok számára.   Dr.Day   előadásából azonban  egyértelműen kiderült,hogy:  a felfuttatandó  sportág,amit a HÁTTÉRHATALOM favorizál - az a labdarúgás.  Ennek egyik legfőbb oka,hogy: ez már is globalizálódott sportág,mivel  Dél-Amerikában,Európában,részben Ázsiában is,de már az Egyesült Államokban is  gyökeret vert. Az így létrejövő nemzetközi  sportversenyek  -  elősegítik az emberek  tudatának és emócióinak a leválasztását a Nemzeti közösségektől és ÁTVEZETIK őket egy nagyobb kötődéshez:  azaz segít  VILÁGPOLGÁRRÁ  átalakítani őket.
 
A   VADÁSZAT mint  SPORT
Ez a sport  vagy kedvtelés   fegyverhasználathoz kötődik. A fegyverek birtoklását azonban olyan privilégiummá  kell  átalakítani,amely nem illet meg mindenkit. A  vadászszenvedély nem adhat  előjogokat  a fegyverek birtoklására. Mindenkivel szemben  -  érvényesíteni kell a korlátozott és  ellenőrzött fegyverviselést.  A vadászat céljára  például -- rendszeresíteni kell a vadászfegyverek bérlését,vagy kölcsönzését - az erre rendelt hatóságoktól.  Ne legyenek  nőiesek a leánysportok  A lányok sportolása  is rendkívül fontos,és rá  kell szoktatni őket az atlétikára,valamint a többi kemény sportra.  Ezeknek a  sportoknak kell  a  BABAJÉTÉKOKKAL való fontosságot,a kézimunkázást és egyéb nőies  foglalatosságokat:  helyettesíteni.  Ha maradnak a BABAJÁTÉKOK  -  a számukat csökkenteni kell.  A    BABAJÁTÉKOK  hangsúlyozzák  a lányok számára :  az anyai szerepet és gyermeknevelést. EZT háttérbe kell szorítani. A lányoknak ugyanolyan  sportokat kell űzniük - mint a fiúknak.  A  Fiúk és lányok ebből a szempontból  sem különbözhetnek. Az olyan  konyhai  és étkezéssel kapcsolatos  játékok,amelyek a hagyományosan a leányjátékok közé tartoztak - fokozatosan kiiktatandóak, és a lányokat rá kell venni a sokkal fiúsabb   kedvtelésekre.  A leánycsapatok által játszott  meccsekről  ugyanúgy be kell  számolniuk a sportlapoknak,mint a fiú csapatokéról.   MA:  már mi is tanúi lehetünk,hogy  nemcsak  rendszeresen tudósítanak a női csapatok labdarúgó mérkőzéseiről - de női birkózó és ökölvívó versenyekről is. A  női nehézatlétika polgárjogot nyert,és ma már  ugyanolyan gyakran tartanak  a nők számára is súlyemelő versenyeket,mint a férfiak számára. A  SPORT ilyen irányú  megváltoztatásának a célja:  hogy a nők  sokkal  inkább úgy tekintsenek  magukra - mint  egy ATLÉTA,vagy SPORTOLÓRA. Nem pedig - mint egy leendő  feleségre-anyára.  A szex és  még több  szex  tekintetében Dr.Day elmondta hallgatóságának,hogy:  a filmekben  fokozatosan rá kell térni a  SZEX nyíltabb  bemutatására,de a filmen használt  nyelvet is  át kell alakítani.  A szexuális  tevékenység és az arra utaló VULGÁRIS beszéd:  a reális élet része,miért kellene akkor ezzel kapcsolatban félénknek és szemérmesnek lenni.  A  filmszínházakban és a televizíóban PORNOGRÁF  filmeket is kell játszani.  1969-ben  még nem volt videorecorder,de  az előadó ennek ellenére jelezte,hogy  ilyen készülékek lesznek - olcsón bárki megszerezheti őket - és így otthon is vetíthetőek  lesznek bőségesen  kapható PORNOGRÁF filmek.  Ezeknek a  filmeknek az egyik hatása az lesz,hogy:  a filmekben látható  szereplők MINDENT  megtesznek,amit csak ellehet képzelni.   Ennek az a célja,hogy:  a  szexualítást  nyílttá tegye és hangsúlyozza. De nemcsak a szexualítást kell nyílvánossá tenni - hanem az erőszakosságot is. Ez utóbbit - teljes részletességgében és hosszan kell bemutatni.  Ezek célja:  a nézőket érzéketlenné tenni - a legdurvább  ERŐSZAK  látványával szemben is.  Hiszen eljön az IDŐ - amikor  az embereknek  valódi ERŐSZAKOSSÁGGAL kell szembesülniük.  Ha tehát - a szórakoztató  iparban is meghonosodik  a reális élethez hasonló - vagy még meg is haladó ERŐSZAK,akkor az elősegíti hogy a  lakosság könyebben  alkalmazkodjon a mindennapi életben  megtapasztalt tényleges erőszekhoz.
 
A    HALÁLHOZ  VALÓ  VISZONY  MEGVÁLTOZTATÁSA
Általánosságban meg fog  változni az emberek beállítottsága a  halállal és az életből való távozással szemben. Ez a jövőben nem lesz olyan félelmetes,mint korábban, és a halott vagy súlyosan sérült emberek látványa  már nem kelt majd akkora  rémületet.  Dr.Day  elmagyaázta hallgatóságának,hogy:  nincs szűkség olyan  finom lelkű lakosságra  - amely megbénul a halál látványára. Az embereknek meg kell tanulniuk,hogy ezt mondják maguknak:  "well,I don't want that to  happen to me".  Azaz - " nem akarom,hogy ez velem megtörténjék".  Az előadónak ez a kijelentése jelzi,hogy:  a HÁTTÉRHATALOM terve szerint számos  olyan EMBERI TRAGÉDIA fordul majd elő,amelyeket a túlélőknek majd látniuk kell. Megértik  e TERV  embertelenségét  azok a szülők,akik később  gyermekeikkel  gyanútlanul beültek egy  FILM  megtekintésére - vagy  ugyanezt tették a televízió bekapcsolásával.  Megtapasztalhatták,hogy milyen durva és erőszakos jelenetek  megnézésének teszik ki gyermekeiket. A zene is legyen egyre ócskább.  Dr.Day  szerint - a zenének is  nívótlanabbá   kell lennie-válnia. 1969 után - a rock zene  egyre primitívebbé és durvábbá alakult át folyamatosan-fokozatosan.   Dr.Daynak az a kifejezése,hogy:  rosszabbá kell válnia a zenének  - egyben annak a beismerését is jelentette,hogy ezek a gépesített  ritmusok és primitív dallam nélküli zenék - nívótlan és nyíltan szexualítást taglaló szövegeikkel máris rossznak voltak  minősíthetők. Az a fajta érzelmes ,szórakoztató zene- amely az elektromos konfekció-zajcsinálást megelőzte - még a zene számos minőség tulajdonságával rendelkezett.  A  HÁTTÉRHATALOM  stratégiái  szerint,ezt a nívósabb,szórakozató zenét - bizonyos rádiók sugározhatják,és lemezeken is elérhetővé teszik őket - az idősebb nemzedékek számára is.  A  rádióadók többségének azonban - ezt az elektromos ZÖREJ-ZENÉT  kell sugározniuk,és  erre kell rászoktatni a  fiatalabb generációkat.  Mivel a  populáris zene   egyre rosszabbá és primitívebbé fejlesztendő - ezért  az idősek és a fiatalok nem fogják egymás zenéjét hallgatni. Az idősek elutasítják - mint zenei szemeztet --- addig a fiatalok azonban magukévá teszik azt,mert azonosulnak vele mint  - nemzedékük sajátosságával,amely elősegíti,hogy külön identitást alakítsanak ki a maguk számára az idősekkel szemben.
 
E  sorok írója - aki valamikor konzervatóriumot  végzett - fiatalabb korában meg volt győződve arról,hogy a 60-as évek zenéje,amíg tagjai fel nem nőnek és meg nem ismerkednek azzal a zenével,amelyben változatos harmóniák,gondosan formált dallamok,eredeti ritmusok találhatók - a gépi monotónia,harmónia és dallamnélküliség helyett.    EZ TÉVES FELTÉTELEZÉSNEK  BIZONYULT. Mert - azok a nemzedékek  ezen a gépi-úton előállított zörejeken és hasonlóan primitív szövegeken nőnek fel - hozzá szoknak ehhez a selejt-zenéhez,ahogy hozzá lehet szokni:   a SELEJT ÉLELMISZEREKHEZ is. És akkor is ezt az ócska élelmiszert fogyasztják,amikor már jobbat is elérhetnének.  Ezen túlmenően  Dr.Day azt is elmondta,hogy  ebben a primitív gépi zenében - jól ellehet  rejteni olyan TUDAT - BEFOLYÁSOLÓ   rövid kis részeket,amelyekről a fiatalok nem is szereznek tudomást,de unyanakkor mégis  alapvetően átalakítja   magatartásukat.  Személyes tapasztalatom is alátámasztja,hogy:  hová vezetett alaposan  átgondolt  kulturális rombolás.  Az egyik floridai  bevásárlóközpont  előtt az 1990-es évek végén - állandóan  labdáztak a gyerekek,és ezzel  akadályozták a parkolóba  érkező autósok  mozgását.  A gyermekeket semmilyen  módon sem  lehetett eltávolítani. Végül a bevásárlóközpont, a MALL vezetője  azt javasolta,hogy:  a szokásos  elektromos  hanghatások  helyett - sugározzanak   MOZART zenét. Ez az ötlet sikeresnek bizonyult,mert a gyerekeket távozásra kényszerítette. A szórakoztatás  - tehát  afiatalok befolyásolásának leghatékonyabb  eszköze.  Az idősebb nemzedéket már  nem lehet megváltoztatni - de a fiatalokat még döntően befolyásolni lehetett életüknek abban a korai szakaszában - amikor  személyiségük,szokásaik és ízlési  preferenciájuk kialakul.  Ez a fiatalabb generáció  ma - a XXI.század  elején  már érett-felnőtt korba került. Most már az ő ízlésük a  meghatározó. És ez kedvez HÁTTÉRHATALOM céljainak.  Dr.Day orvostanhallgatóságának még azt is elmondta,hogy: a régi érzelmes zenét és filmeket meghagyják az idősebbeknek - sőt még olcsó közlekedéssel,árengedményekkel,adócsökkentéssel könnyítenek is életükön.  Ezt azzal indokolta,hogy:  ez a nemzedék gazdasági válságokon ment keresztül - át  kellett élnie a  II. világháborút - tehát  mint jutalomként megérdemli ezt a méltányosságot. Mi jön 2000-ig és  azután?  Dr.Day  szerint - az idősebb nemzedék távozásával,előtérbe  kerülnek a  megszorítások A régi filmeket és  és ez a folyamat felgyorsul.  A régi filmeket és dalokat  fokozatosan kivonják a forgalomból,és a gyengédebb-érzelmesebb szórakozás  teljesen visszaszorul.  Fokozatosan  megnehezítik az  öregek számára  az utazást is. Egyes utazásokat - engedélyhez kötnek,és csak alapos  ok esetén utazhatnak.   Egyre fontosabb szerephez jutnak a  kötelező személyazonosságot igazoló okmányok.  Amerikában - először  teszik kötelezővé a személyazonosságot igazó kártyát - és felszólításra fel kell  tudni mutatni.  Dr.Day má r említi,hogy: olyan parányi eszközt  kívánnak a bőr alá helyezni -amely elektronikusan  a személy adatait. Ez - megakadályozza a személyazonosságot  igazoló okmány meghamisítását,és  azt is,hogy:   valaki is elvesztésére hivatkozzon.  MINTHOGY - orvos beszélt orvosoknak:  ezért Day  kitért arra is,hogy  hogyan  lehet megelőzni a szervezet  védekező reakcióját  az ilyen beültetett   mikrochippekkel szemben.  A  szilikont említette - mint olyan anyagot,amely  az emberi szervezet megtűr  és  amely alkalmas  az elektronikusan  rögzített anyagok  hordozására.  Egyébként a szilikon  az az anyag - amit egyes  nők a  mellük megnagyobbítására  is használtak. 
 
Az   ÉLELMISZER  ELLENRŐZÉS
Az élelmiszer ellátást  is szigorúan  ellenőrizni  kívánják. Ha a népességnövekedés nem lassul le - akkor  igen gyorsan élelmiszerhiányt lehet előidézni és ráébreszteni az embereket arra,hogy milyen veszéjt  rejt számukra - a túlnépesedés. DE - akár lelassul szaporulat -akár nem: az élelmiszer ellátást KÖZPONTILAG szükséges ellenőrizni,hogy a lakosság táplálkozása biztosítva legyen. Ugyanakkor - ennek az ellenőrzésnek meg kell azt akadályozni,hogy azok  is eltarthatók legyenek,akik szembeszállnak a fennálló renddel.  Éppen ezért - jogszabályokkal tiltani fogják,hogy:  valaki a saját maga  és családja eltartására  élelmiszert termeljen.  Ezt persze - kellően álcázott módon,jól hangzó ürüggyel kell elfogadtatni  a közvéleménnyel.     Az állítólagos     ok erre a tilalomra az lesz - hogyha magunk állítjuk elő az élelmiszereket,az veszélyes - mert nem elég steril, és elősegítheti a betegségek terjedést. Kifelé - tehát úgy fogják tálalni,hogy: itt  a fogyasztók védelméről van szó - de a világos ok az lesz,hogy korlátozzák,és ellenőrzés alatt tartsák  az élelmiszer ellátást,mert ez fontos hatalmi eszköz.  Éppen  ezért - a saját  élelmiszertermelést illegálissá kell tenni. Ha pedig valaki  illegális tevékenységet folytat - akkor szembe kerül a törvénnyel és bűnözővé válik.
 
AZ    IDŐJÁRÁS  BEFOLYÁSOLÁSA
Dr.Day röviden  ennyit mondott:  " ellenőrizni tudjuk az időjárást - vagy hamarosan képesek leszünk rá" !!!  Hozzáfűzte:  nem jódkristályok ledobására gondol a felhőkre,amely már  ismert eljárás - hanem valóságos ellenőrzésre.  Az időjárás - hatékony fegyver  a KÖZVÉLEMÉNY befolyásolására. Lehetővé teszi az ESŐ előidézését és a CSAPADÉK visszatartását azért,hogy bizonyos területeken az élet befolyásolható legyen és ellenőrzés alá lehessen venni.  Egyrészt szárazságot lehet előidézni a növekedés időszakában,s így végül is leáll a növekedés. Másrészt - igen erős esőzéseket lehet előidézni az aratási időszakban,úgyhogy a
 felvizezett  talaj nem teszi lehetővé az aratást. MINDKÉT módszer - kitűnően alkalmazható, ecsetelte Dr.Day.
 
A   KÖZÉLET  BEFOLYÁSOLÁSA
Igen kevesen értik,hogy:  valójában hogyan működik az állam és a kormányzat. A lakosság egy része tud arról,hogy: valamilyen formában és módon  valakik befolyásolják a politikusokat,de  nem ismerik ennek módját és eszközeit.  A  POLITIKUSOK egy része sincs ezzel tisztában. Végrehajtatnak velük  olyan számukra előkészített  TERVEKET - amelyről elhitetik,hogy  ŐK készítették - valójában azonban manipullták őket.   Csupán - nem értik ennek a  az ÁLCÁZOTT és  SZÖVEVÉNYES módját.  Dr.Day  szó szerint   a  követkzőket  mondotta:  " az emberek képesek  két egymásnak  ellentmondó eszmét is egyszerre  az agyukban tartani,és  a szerint cselekedni - feltéve ha  ez a két ellentmondó eszme megfelelően szét van választva".  Ehhez az előadó hozzátette:  "Igen jól lehet tudni,racionális  emberek miként  reagálnak bizonyos  információkra,amellyel szembesülnek.  Ahhoz,hogy előre  meghatározott választ kapjunk - azoknak az adatoknak az ellenőrzésére van szükség amelyeket a tudomásukra hozunk - vagy  azoknak a körülményeknek a KONTROLLJÁRA - amelyek  körülveszik őket. És miután az emberek racionálisak - azt fogják cselekedni amit mi akarunk,hogy cselekedjenek. Nem fogják teljesen  érteni mi az amit tesznek,és miért".
 
A   TUDOMÁNYOS  KUTATÁS   MEGHAMISÍTÁSA
A  téma kapcsán - említette az előadó,hogy bizonyos  Tudományos Kutatási Eredményeket   nemcsak meglehet hamisítani - de  a hamisításokra TÉNYLEGESEN sor is került azért:  hogy a kívánt eredményt elérjék.    Dr.Day itt  ismételten a következőket mondta: " az emberek nem  teszik fel a megfelelő kérdéseket. Túlságosa hiszékenyek.  Minthogy az előadó orvos volt - és hallgatósága is orvosokból állt, ezért annak a beismerése,hogy tudományos adatokat szándékosan meghamisítanak,majdnem hogy  istenkáromlásnak tűnt   Dr.Dunegan - a visszaemlékező orvos számára.    Dr.Day  ezután rátért a  nemzetközi intézmények átalakítására. A   EGYESÜLT   NEMZETEK  SZERVEZETE ( ENSZ ) eben az időben nem rendelkezett kellő tekintéllyel - ezért,tervbe vették az ENSZ  fontosságának növelését.  Az embereket  hozzá kell szoktatni,hogy lemondjanak  Nemzeti Szuverenitásuk  egyre nagyobb részéről.   A gazdasági egymásrautaltság ezt a folyamatot elősegíti.  A Háború elkerülésére való hivatkozás:  hat az emberekre,mert általában elfogadják,hogy  helyesebb valamit békésebb módszerekkel végrehajtani,mint háborús erőszakkal.  A  háború ezért - idejétmúlt.   De - Dr.Day  szerint: azért is eljárt az idő felette,mert a nukleáris  fegyverek korszakában már nem lehet ellenőrzés alatt tartani a háborúskodást.  Korábban a háborúkat - kordában lehetett tartani,de  ha  atomfegyverek jutnának illetéktelen és ellenőrizetlen kezekbe,akkor az a nukleáris katasztrófához vezethet.  Nem említette,hogy kik is lennének ezek a "rossz kezek"  de célzott rá,hogy ezek a terroristák. Ezért  az előadó hangsúlyozta,hogy:  hatékonyan ellenőrizni kell  a nukleáris fegyverek birtoklását.  Az  ÚJ  RENDSZERT  azonban mindenféleképpen  be kell vezetni - s ha nem megy békés együttműködéssel - azaz  a Nemzeti Szuveneritásról  való önkéntes lemondással - akkor  úgy: hogy a Világ az atomháború széléhez jusson. A nukleáris háború  veszélye  által kiváltott hisztéria és félelem megnöveli a tárgyalásos béke  lehetőségét. Ez - ráveheti az embereket,hogy önként  feladják Nemzeti Szuverenitásukat azért,hogy   béke legyen,és  ez által létrejöhessen  az "  ÚJ NEMZETKÖZI  POLITIKAI  RENDSZER ". Ha pediglen túlságosan sokan lennének  olyan  döntési helyzetben lévők,akik  ennek ellenállnak -akkor szükség lehet fokozottabb atomfegyverkezésre. Erre az emberek  meggyőzése miatt lenne szükség,hogy lássák:  " WE  MEAN  BUSINESS " (  azaz komolyan gondoljuk a dolgot ). Ennek a tárgyalásos békének meggyőzőnek kell lennie - azaz olyan módon kell  előkészíteni és végrehajtani,hogy:  az  emberek  meg legyenek győződve - valódi tárgyalások folytak a szembenállók között.  Ez  segít felismerniük,hogy  a béke jobb - mint a háború.  Dr.Day ebben a  vonatkozásban arról is szólt,hogy  a háborúnak több  jó oldala is van. Minthogy - mindenkinek meg kell halnia,a  háborúban mód van arra,hogy valaki emberfeletti  bátorságot  tanúsítva  hősként haljon meg.  Ha pedig élve marad - akkor  különleges tiszteletben részesüljön.   Ezért a háború  megpróbáltatásai több vonatkozásban is kifizetődnek  a katonák számára.  Dr.Day arra is hivatkozott,hogy:  ha nem hal meg annyi ember az I. és II. világháborúban,hanem tovább él,és szaporodik - akkor további százmilliókkal lenne nagyobb az amúgy is  túlnépesedett Föld  lakossága.  Ezért - ezek a háborúk a NÉPESSÉG KORLÁTOZÁSHOZ  is  jótékonyan hozzájárultak.  Ma azonban már  rendelkezésre  állanak mind kormányzatok - mind  egyes  személyek  számára azok az eszközök,amelyekkel a NÉPESSÉG  növekedését mérsékelni lehet.  Ezért - ebből a célból már nincs szükség háborúkra.
 
A   TERRORIZMUS  MINT  AZ ELLENŐRZÉS  FONTOS   ESZKÖZE
Dr.Day   1969-ben közölte hallgatóival,hogy:  a terrorizmust széles körben fogják  felhasználni Európában és a Föld más térségeiben.  Úgy vélte,hogy az Egyesült  Államokban  nem  lesz szükség a terrorizmus  igénybevételére.   Ez csak akkor válik szükségessé  az Egyesült Államokban,ha az amerikai  társadalom nem elég gyorsan fogadja el az  ÚJ  RENDSZERT.  Dr.Day szavaiból azonban az derült ki,hogy:   1969-ben   módszerrel Amerikában.    Dr.Day   azonban előadásának ebben a részében - megfedte az  amerikaiakat, hogy túlságosan jól,biztonságban és gondtalanul élnek. Ezért - egy kis terrorizmus segítene  meggyőzni őket arról,hogy:  bolygónk igen is  veszélyes  hely,vagyis veszélyessé válhat,ha nem mondanak le  egyes dolgaikról a hatóságok számára azért,hogy  azok a FÖLDET  megfelelően ellenőrizhessék.
 
PÉNZGAZDASÁG  ÉS BANKHATALOM
Dr.Daya pénzrendszerről  és a bankok szerepéről kijelentette,hogy:   " az infláció  végtelen folyamat,bármely szám után végtelen számú  NULLÁT helyezhetünk,és tetszés szerint  tehetjük ki a tizedespontokat". Ez világosan utalt arra,hogy:  az inflációs adó - valójában mesterségesen fenntartott eszköz a HÁTTÉRHATALOM számára a  társadalom ellenőrzésére.  A  PÉNZ túlnyomórészt - hitelből fog állni. A pénz máris elsősorban HITEL - de a forgalomban lévő PÉNZ  sem készpénz, vagy tapintható dolog lesz,hanem elektronikus JEL.  Az emberek igen kismértékben fognak PÉNZT hordani maguknál - csupán jelentéktelen dolgok vásárlására. Bármely fontos  vásárlást - elektronikusan fognak végezni.  A  munkabérek is   elektronikusan történik a bankoknál  vezetett számlákra.  EGYSÉGES BANKRENDSZER  JÖN LÉTRE.  Kívülről úgy tűnhet,hogy  több  bank  is külön működik,de valójában és végső soron  csak EGYETLEN bankrendszer fog  létezni. Ennek megfelellően - számítógépes  feljegyzés történik minden egyes  vásárlásról,és ez lehetővé teszi ,hogy bárkinél  ellenőrizhessék a PÉNZ bevételét és kiadását a legpontosabb részletekig,és nyomon követhessék  üzleti tevékenységét.  Dr.Day itt jelezte,hogy nagyobb értékű  tartós fogyasztási cikkek,mint autó-motorkerékpár-hűtőgép vagy televízió vásárlása - valamilyen személyi azonosításhoz lesz kötve - és ez többek között  elősegítheti a  lopott javak  felderítését is.  A  számítógépek széleskörű alkalmazása  lehetővé teszi az egyes  emberek  pénzügyeinek a  teljes ellenőrzés alatt tartását.  Arra  fognak törekedni,hogy a megtakarítás  útján jelentékeny mértékű  vagyonra tehessenek szert. Az  előadó utalt  rá,hogy:  a gazdagság végső soron   hatalmat jelent,és ha sok ember  kezében van vagyon  formájában a hatalom - akkor  az kedvezőtlen  az  Irányító és Döntéshozó  "kis csoport" számára.  Ezért - ha előáll,hogy a lakosság  nagymértékben tud takarékoskodni - akkor ezt a többletjövedelmét fokozott adóztatással  el kell tőle vonni. Vagyis - minél többet megtakarít valaki,annál nagyobb lesz az az adó,amit félretett pénze után fizetnie kell. Ennek  az a célja,hogy  megtakarítással ne lehessen vagyont felhalmozni. Arra is figyelni fognak,hogy  ha valaki a kelleténél többet  megtakarít és félretesz - akkor annak a jövedelmét csökkenteni kell.  Dr.Day mindehhez  a következőket  fűzte:  " nos ha túl sok pénzt félreteszel - akkor  valójában nincs is szükséged erre a pénzre".   Az embereket tehát meg kell akadályozni abban,hogy vagyonra tegyenek szert,mert hosszú távon veszélyezteti annak az  ÚJ RENDNEK  a működését,amelynek  kialakításáról  Dr.Day  beszélt.  A lakosságot arra fogják  rászoktatni,hogy HITELRE  vásároljon.  Ha túlzottan eladósodtak az emberek - akkor  veszítsék el megbízhatóságukat  és fizetőképsségüket,és váljanak  teljes kiszolgáltatottá.  Ha  valaki  ostoba,hogy nem tudja megfelelően   visszafizetni a HITELT  - akkor  az lehetővé  teszi a HATÓSÁGOKNAK,hogy  keményen lecsapjanak rá.  1969-ben  már elkezdődött a HITELKÁRTYÁK  használata,de széles körben  nem volt forgalomban a PLASZTIK pénz.  Az elektronikus fizetési módok elterjesztése  azonban  olyan progra volt,amelyet  a  HÁTTÉRHATALOM   által ellenőrzött bankrendszer gondosan végrehajtott.  Eleinte az  átlagpolgár  több kredit kártyát  is használt illetve  még használ ma is,de - fokozatosan EGY kombinált kártyává alakítják át. Az újabb nagy ugrást az jelenti - mikor  ezt a kombinált kártyát  miniatürizált  formában a BŐR alá ültetik.  Míg egy kombinált kártya ellopható vagy ellehet veszíteni - addig egy ilyen beültetett miniatűr eszköz se el nem veszíthető,se meg nem hamisítható,se át nem ruházható.   Dr.Day  előadásának e részénél  utalt a bibliai  ÚJSZÖVETSÉG  János Jelenések  Könyvére,amelyben ehhez hasonló jövendölések olvashatóak. Határozottan tagadta azonban ezen elképzelések bármely kapcsolatát  a  bibliával - állítva,hogy a józan ész miatt működik így a rendszer,és semmi  szükség misztikus bibliai magyarázatokra.  
 
A    NAGY  TESTVÉR   FIGYELI  A   TÉVÉNÉZŐT
Egyes beültetett miniatűr  szerkezetek  rádiójeleket  fognak  kibocsátani.  Ezek a bőr alá helyezett  vagy FOGBA  beépített implantátumok  meghatározott  rádiófrekvencia  segítségével -  könnyen lokalizálhatóak és megtalálhatóak lesznek.  Ez különösen  hatékony  módszer lehet a Büntetés Végrehajtási Intézetek  lakóinak ellenőrzésére.  Ami a  televíziózást   illeti - a készülékek úgy lesznek  megkonstruálva,hogy.  egy központi  MEGFIGYELŐ állomásról  ellenőrizni lehet a a TV-nézőket.  A televízió készülékeket direkt erre a  célra  kifejlesztett alkatrészekkel látják el. Ahhoz,hogy ezt a funkcióját  a TV  készülék elvégezze  - nincs szükség a bekapcsolására.  E megoldás segítségével - ellenőrizni lehet  - hogy mit néznek  az emberek,és hogyan reagálnak arra amit látnak.  MA MÁR ISMERETES,hogy:  még inkább  erre a célra fejlesztették tovább  SZÁMÍTÓGÉPEK berendezéseit,a  HARDWARE-t  és a SOFTWARE-t   egyaránt,valamint az INTERNET egész rendszerét.  OLYAN rejtett programok működnek és  rögzítődnek   ELTÁVOLÍTHATATLANUL,amelyek PONTOSAN jelzik,hogy az adott terminál használója a világháló milyen szolgáltató helyeit látogatta meg  - onnan mit töltött le - emailen hova-mit küldött illetve maga mit kapott.  Ezen túlmenően - ha megfelelő optikai  kiegészítő berendezésekkel  is fel van szerelve  az adott komputer - akkor még  nézni is lehet az illető tudta nélkül,hogy mit tesz.  Ehhez jön,hogy olyan programok továbbíthatók,amelynek segítségével az adott KOMPUTER  merevlemezén  tárolt valamennyi FÁJL  leolvasható,megváltoztatható - sőt törölhető és az egész  Winchester  struktúrája összetörhető.  MINDEZ -- már napjaink valósága,és még nem tartunk OTT A  FOLYAMAT végén - inkább az ELEJÉN.   Dr.Day  1969-ben még csak arról beszélt,hogy az emberek megfogják vásárolni  a  televízió készülékeket,de - már jelezte,hogy  a TV antenna helyét a KÁBELTÉVÉ  szolgáltatás veszi át.   A kábelszolgáltatókat  fejlesztik úgy,hogy: ezt a megfigyelést végrehajtsák     és    ellenőrizzék.   Idővel - a lakosság rájön ezekre a  módszerekre,de -  akkor már annyira rá lesz utalva  az elektronikus  technikára,mind a TÉVÉZÉSRE és még inkább a  számítógép valamint az Internet  használatára,hogy  nem lesznek képesek róla lemondani - ahogy nem tudnak lemondani a  telefon( ma már  a  mobil) használatáról sem.  Az elektronikus eszközök fokozatosan  a bevásárlás  és a banki műveletek  elvégzésének  eszközeivé is válnak. Elektronikusan lehet majd egyre inkább elintézni a bevásárlást,a hivatalos ügyeket is.
 
A   MÚLTÉ LESZ A SAJÁT   TULAJDONÚ OTTHON
 A  magántulajdonban lévő lakások  és családi házak fokozatosan megszűnnek  A lakásépítés és vásárlás  költségei  fokozatosan magasak lesznek,hogy:  az emberek  többsége már nem engedheti meg magának.  Azok, akiknek már van saját tulajdonú házuk - megtarthatják,de az évek multával  a fiatalabb nemzedékeknek egyre nehezebbé válik az,hogy saját OTTHONHOZ - LAKÁSHOZ - CSALÁDI HÁZHOZ  jussanak.  Az a cél,hogy egyre több fiatal  csak bérlő legyen ,lakásokat és  kondominiumokat használjon.  ((( A  kondominium olyan  lakóépület vagy nyaraló - amelyben  a lakások magántulajdonban vannak,a közös helyiségek pedig közös tulajdonban.  Hasonlít a Társasházhoz.)))  Ennek következtében - egyre több eladhatatlan  ház válik üressé. Nem azért,mert nem lenne rá szükség - hanem azért,mert az embereknek  már nem lesz elég pénzük ahhoz,hogy megvásárolják azokat.  Ennek ellenére -  az otthonhoz jutás  illetve  használat költségei  nem fognak csökkenni.  Az az - a kereslet és kínálat piaci törvényei: nem fognak működni.  Így el lehet érni,hogy:  a lakosság egyre szélesbb rétegei kisebb méretű lakásokba költözzenek,amelyekbe viszont már nem lehet egy-két gyereknél többet felnevelni.  Ily módon   a saját tulajdonú családi házzal rendelkezők száma - jelentősen csökkenni fog.  Ezeket a saját tulajdonú házakat magas adóval fogják megterhelni,amelyeket más szabályozókkal  egészítenek ki azért,hogy  a lakosság többsége  ne akarjon saját tulajdonú lakásban lakni.  A egyik cél az,hogy:      ki lehessen jelölni hogy hol lakjanak és éljenek az emberek,és ahhoz is hozzá kell szoktatni őket,hogy -  a lakásban a családhoz nem tartozó személyek is éljenek. Az egész lakásügy:  egy Központi Lakhatóság ellenőrzése alá kerül. /// Ma már  az amerikai élet valóságához tartozik,hogy  különböző hatóságok megkérdezik az állampolgárokat,hogy hány hálószoba  van az  otthonukban,hány fürdőszoba a házukban,hogy van-e  kondicionáló terem,stb./// Amikor ez az ÚJ RENDSZER  felváltja a korábbit - sokan lakás és otthon nélkül maradnak. A  központi lakáshatóság   számukra speciális helyeket jelöl ki  - ahol feltehetően  már nem  élnek sokáig.  Akik nem alkalmazkodnak az  ÚJ  RENDSZERHEZ - azokat ejtik, vagyis " disposed of humanely" -vé válnak,akikről emberiesen  lemondanak.  Az előadó ismét említette, " there would  not be  any  martyrs" ( nem lesznek többé mártírok ), azaz nem úgy kerülnek eltávolításra ezek az emberek az életből,hogy  mártírságukkal  hatást gyakorolhatnának a többi emberre.   "People will just disapper" - az emberek  csak úgy el fognak tűnni.   Dr.Day  1960-ban még  arról tájékoztatta  az orvos  hallgatóságát,hogy az ÚJ RENDSZERRE való áttérést - szinte észrevétlenül fogják  bevezetni.   Egy téli hétvége után -  már úgy mennek majd  az emberek dolgozni,hogy az ÚJ RENDSZER  a helyén van.  Azt hangsúlyozta,hogy:  minden a folyamatos változás állapotába kerül.  Megváltozik a befektetések módja - állandóan változni fognak a KAMATOK és a különböző ÉRTÉKPAPÍROK is.  Úgy fog tűnni -mintha  sokféle állna rendelkezésre. Ha azonban közelebbről  szemügyre vesszük őket - - egymás utánzatai lesznek.  Külsőre különbözni fognak - valójában  ugyanazt a gépkocsit   több cég gyártja  majd.   Dr.Dunegan  aki 19 év elmúltával  emlékezetből idézte fel   Dr.Day  előadását, végül utalt rá,hogy:   az eltelt  két évtized  során felvázolt   elképzelésekből - igen sok meg is valósult.
 
=============================================================================================
Az előzőekben   Dr.Richard  Day  orvos - egyetemi tanár  ELŐADÁSÁT  foglaltuk össze - amelyet  1969-ben tartott  az ÚJ    VILÁGREND kialakításáról   ahol  Dr. Larry Dunegan mint hallgató volt jelen,s  1988-ban vissza emlékezett a Day-i  előadásra!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""             
Folytatásban - később majd  Randy Engel   U.S. Coalition for Life ((Amerikai koalíció az életért ) igazgatója által folytatott Beszélgetésről, ahol   Dr.Richard  Day  emlékezik vissza ..........................!!!
 
 
A   MAGYAROK    ISTENE  tudás hitében,szeretetében és szellemiségében ---    HUN_MAGYAROK
 
Megnyitva 1560 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Level ZolihozIvan 2022-07-30 02:38
Kedves Zoli . Amit itt leirtal az dobbenetes . Tobb ido kell hogy hozza lehessen szolni . De majd az is eljon.
Szeretnek valamit a figyelmedbe ajanlani mar a Magyar megmaradasert is . Itt van egy Igor Chudov nevu ember aki adatokkal es meg Magyarorszag terkepevel is kimutatta hogy a Magyar szuletesi atlag 22.7% al zuhant 1 ev alatt . Magyarorszag lett a legelso ebben . Nezz mar utanna ennek mert ez felelmetes .
A masik hogy mig a 120 millios Japannak 32 600 Covid halottja van addig a 10 millios Magyarorszagnak van 37 000 Covid-19 halottja.
Itt a cim. Igor's Newsletter .
Elore is koszonom figyelmedet . Ivan.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások