20240524
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2014 augusztus 20, szerda

Kikivánkozik

Szerző: Rácz Szabó László

Az itt leközlendő levél és mondanivaló nem azért kerül megjelenésre, mert szerkesztőségünk elkötelezettséget érez vagy vállal a levél és tanulmány szerkesztőjének ideológiája iránt aki mellesleg a MPSZ elnöke, hanem a leközlést azért választottam mert nagyon sok történelmi és jelenlegi igazság került leírásra melyek megfontolhatók a magyarság megmaradása érdekében. (>Zoli<)

AKI KÜZD A HATALOMÉRT ÉS EL IS ÉRI AZT, ANNAK KÖTELESSÉGE ÉS FELSŐSSÉGE IS VAN, NEM CSAK HATALMA!

FIDESZ imádat minden szinten – mulatva pusztul a magyar! A délvidéki magyarok pusztulása nem égből pottyant katasztrófa, hanem államilag eltervezett, irányított folyamat, amelyet a magyar emberek adóforintjaiból pénzelnek.

Engem már nem érdekel, hogy ki mit gondola rólam, amiért megírom, amit gondolok, hogy indulatos vagyok. Így is, úgy is a halálunkon vagyunk, köszönhetően a mindenkori magyar kormánynak – most éppen az Orbán kormánynak, amelyet egyértelműen haza és nemzetárulónak tartok. Még soha nem pusztult ilyen tempóval a délvidéki magyarság.
Tudom, ezért megkapom a magamét, meg el is tipornak. Csakhogy ezzel nem foglalkozom.

Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarország semmilyen feltételhez nem köti Szerbia eu (nem tudom eléggé kis betűkkel írni az "eu"-t) csatlakozását. Ez már önmagában árulás, ha véghez is viszik, akkor pedig nem különbek a Lindereknél, Rákosiknál ... Azok felelőssége se kerülhető meg, akik ilyenekre szavaznak, butaságból, félelemből ... A szerbekkel nem lehet igy tárgyalni! Csak annyit állapítanak meg, hogy Magyarország gyenge, lehet pusztítani a magyart.

Orbánék még autonómiát sem kérnek a magyarok számára, mert még ezt is megtiltották nekik a páholyok. Egy igazmondó emlékművet se mernek felavatni a "Szabadság" terén. Miféle vezető az ilyen?

Mindez pedig a délvidéki magyarok elbizonytalanodásához vezet. Egyszerűen feladják, elköltöznek. Ezért költöznek el. Zentán, ahol 82%-ban magyarok élnek (éltek ilyen arányban, már ez sem igaz) kiürültek a magyar osztályok. Ahol valaha 30-34 diák járt az osztályokban, ma minisztériumi engedélyeket kell kérni, hogy megnyithassák az osztályokat 13 diákkal, hiszen 15 diák a törvényes minimum. Ez a nagy magyar-szerb "megbékélés" eredménye. Hazudik Orbán, hazudik Áder, hazudik Pásztor mert azt állítják, hogy a szerbek engedményeket tettek. Nem igaz! Nincsen rehabilitáció, nincsen restitúció, megbocsájtás, bocsánatkérés, nincsen jóindulatú kisebbségi politika ... ez mind csak bla-bla.
SZEMENSZEDETT HAZUGSÁG! Ez van!

A helyzet pedig egyenesen Magyarország hazug, félénk, kívülről irányított politikájának köszönhető. Azért pusztulunk, mert nekünk nincsen anyaországunk, nem számíthatunk senkire. El vagyunk árulva. A magyar kormány azt a VMSZ-t, Pásztor Istvánt (akit nem ok nélkül köptek le) támogatja – másokat meg se hallgatnak -, amelyik a szerb Haladó pártot – az egykori Seselj Vajda (ma Hágában ül) pártját, a polgárháborúért, gyilkosságokért, népirtásért felelősöket, Vucsityot (ma kormányelnök), aki a háborút szító nagyhangú politikus volt akkor is - szolgálja. Ma a délvidéki magyar érdekvédelmet a szerb radikális ultranacionalista párt vezeti. Pásztor, Orbán, Áder pedig a végrehajtó hóhérok. A magyar kormány valójában kiüríti a magyarokat a Délvidékről és azt végleg átadja a szerbeknek, akiknek egyébként semmilyen joguk nincsen ezeknek a területeknek a birtoklására.

Nem a szerbek az ellenségeink, nem ők tesznek tönkre bennünket. A szerbek gyengék, csak a hangjuk nagy. Ugyanakkor a szerbek a saját érdekeiket nézik, tesznek a saját érdekükben, nem úgy, mint mi mindenen sírdogáló, betoji magyarok. Bennünket a nemzetáruló, eu, usa irányította magyar "nemzeti" – a kérdés csak az, hogy melyik nemzet érdekeit szolgáló - külpolitika pusztít el. Ezt támogatja a magyarországi szavazók többsége is. Értik ott Magyarországon a magyarok, ha vannak még, hogy miután bennünket, külhoni magyarokat elpusztítottak, akkor a magyarországi magyarság következik következnek. De, akkor már hiába jön meg az eszük, késő lesz! Ez, a valóság! Mi lennénk az a nagyon okos, ősi magyar nép?

Orbán csak nyomja a süket szöveget, de nem tesz. Belegondolt már valaki abba – csak lealacsonyodva a piszkos anyagiak szintjére -, hogy egy visszatérő Délvidék mekkora vagyont jelentene Magyarországnak? Csak ebből a nyugdíjak megemelkedhetnének 10%-al. És senki se sírjon azon, hogy mennyi szerbet kellene Magyarország nyakába venni, mert azok legtöbbjének joga sincsen itt élni és nem is kaphatnának magyar állampolgárságot.

Itt leközlöm a részleteket a megadott honlapról hiszen jobban ez végett közöltem le a levelet is. A levél folytatása a tanulmány után folytatódik (a kiemelések MM. Szerkesztő)


 KI A HAZA- ÉS NEMZETÁRULÓ?

AZ SZHSZ KIRÁLYSÁGNAK ANNYI!
JUGOSZLÁVIÁT ELPUSZTITOTTA A SZERB HATALOMVÁGY.

Szerb Horvát királyság Jugoszlávia nincs

A délszlávok, soha nem látott támogatásként, nagyhatalmi érdekek miatt, érdemtelenül kapták meg Magyarország délvidéki területeit. Az újjukat se kellett megmozditani.
Azt viszont, hogy mindent tönkrettettek, csak maguknak köszönhetik.

A délszlávok nem akarnak együtt élni, és nem is képesek rá.
A délszláv háborúk minden egyes halottjáért, a temérdek szenvedésért, az elpusztitott javakért azokat is terheli a felelősség, akik lehetővé tették a Délvidék elcsatolását és egybe kényszeritették a délszlávokat. Az ő lelkükön szárad mindez. Felelniük kell a tetteikért a pokol tüzében.

Magyarázza már meg valaki, hogy milyen elvek szerint kapcsoltak 50% (akár 100%-ban) magyarlakta településeket, területeket más országokhoz, amikor eleve tudták, hogy azok ellenségesen, kegyetlenül fognak bánni a magyarokkal!

Vitathatatlan, hogy az eddigi diktátumok, "szerződések" érvényüket vesztették, mert a másik fél, az erőszakkal összetákolt országok már nem is léteznek.
Tehát, ma már csak megszállás van.
Nemzetközi jog-, szokásrend, mindenféle igéretek, esetenként a gyakorlat is azt irja elő, hogy vissza kell állitani az eredeti állapotokat, amelyek a kényszerhelyzet előtt álltak fenn.
Ma Szerbiának semmilyen jogalapja nincsen arra, hogy birtokolja a Szent Korona (azaz Magyarország) földjeit.

Szerbia igenis elnyomja a magyarokat és a többi nem szerb polgárt. A magyarverések pedig szervezett üldöztetések. Előre tervezett taktika a más népek elüldözésére.
A kisebbségben élő emberek félnek. Annyira félnek, hogy nem csak kimondani, hanem még beismerni is félnek a félelmüket.

EZEK A TÉNYEK!

DélvidékMa már VAJDASÁG AUTONÓMIÁJA SEM LÉTEZIK! Teljesen eltörölték a Haladók (szerb Seseljféle radikálisok), a SZDP, a Vajdasági Magyar Szövetség (Pásztor Istvánnal, a vajdasági "parlament", VMSZ elnökével az élen, aki szerződéses partneri viszonyban áll a szerb radikálisokkal és igy a szerb érdekeket szolgálja) és más jelentéktelenebb, ám nem kevésbé vehemens szerb pártok, emberek, valamint a boszniai, horvátországi szerb "menekültek", akik még most is a mi kenyerünket eszik, a mi földünket tiporják.

Vajdaság autonómiája, már mindössze a nevében létezik, minden egyéb szemszögből nézve semmis, már csak egy emlék, történelem.

A lehető legkevesebb, amit ebben a pillanatban Szerbia lehetősége és kötelessége biztosítani a magyar őslakosok, a földek valódi tulajdonosai részére a:

TERÜLETI és SZEMÉLYI ELVŰ NEMZETI AUTONÓMIA!!

Mindez nagylelkű ajánlat a részünkről. Mindenek ellenére, csak ennyit kérünk. Gyakorlatilag, hihetetlenül keveset kell adniuk ahhoz képest, ami jár nekünk.
Ám, az ajánlat nem él örökké.

Következésképpen, mindenki haza és nemzetáruló, aki magyar, vagy akár csak a magyarok pénzéből él a Szent Korona területén, de küzd a nemzetért. Nevét fel kell jegyezni a magyar nép átkozott pusztítóinak szégyentáblájára, és örök megvetéssel, kiközösítéssel kell sújtani.
A bennünket ilyen gyalázatos helyzetbe hozó nem magyar politikusokról, országokról pedig nyilvánosan ki kell mondani, hogy a magyarok pusztító, gyilkos, gyűlölködő ellenségei, és ekképpen kell azokat kezelni, imáinkba foglalni.

Nem kivétel, sőt különös felelősséggel köteles küzdeni a Délvidékért - és minden elcsatolt területért - a mindenkori magyar kormány.

Sokkal előbbre lennénk, ha a már bejelentették volna Magyarország jogos igényét a délvidéki - és a többi elcsatolt - földekre, ha tudatnák, hogy Magyarország nem támogatja Szerbia eu csatlakozását, amíg eleget nem tesz az elvárásoknak.

Ha megteheti ugyanezt Románia, Szlovákia és sok más állam is, akkor Magyarországnak százszor nagyobb joga és kötelessége a kiállás.

Rácz Szabó LászlóMaradjunk annyiban, hogy:

amennyiben 2-3 éven belül nem lesz igazi, teljes-körű területi és személyi elven alapuló nemzeti autonómiánk a Délvidéken, akkor már csak a visszacsatolás marad, mint megoldás a magyarok életének megmentésére.

Rácz Szabó László, az MPSZ elnöke

NEM VAGYUNK EGYEDÜL!

mpsz4A Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése felszólítja az Országgyűlést, hogy ne szavazza meg Szerbia uniós csatlakozását addig, amíg Délvidéken a magyarok jogait, elsőrenden a területi autonómiát a szerb állam nem szavatolja. (9/2014 KGY. határozat)

A fenti, szó szerint közölt határozatot az MVSZ legfőbb döntéshozó testülete, a Küldöttgyűlés fogadta el.

MVSZ Sajtószolgálat

KI ÁLL MÉG MELLETTÜNK?
Többen, mint gondolnánk!


A levél folytatása:

Gondolkodjunk már egy kicsit! Ne csak szaladjunk a reklámok, a propaganda, a hazugságok után. Ne dugjuk a fejünket a homokba. Nem igaz az sem, hogy itt az Orbánkormány és ez bár nem jó, de nincsen jobb. Már hogyne lenne ettől jobb. Mindenki jobb, akit nem a világ pénzhatalmi rendszere irányít. Rengeteg ilyen szabad ember van Magyarországon. Másokat is meg kellene hallgatni, nem csak azokat, akiket külföldről pénzelnek.
Rácz Szabó László


Ui.
Ti, akik úgy el vagytok szállva az Orbántól, Ádertől, Német Zsolttól – fussatok csak utánuk -, egyben kívánjatok nekünk sikeres kipusztulást, mert ebben az irányban jó úton járunk. Ezt a tervet a magyar kormány biztosan sikeresen véghezviszi.  Írjatok nekünk szép búcsúztatót a temetésünkre. Csak annyit kell tennetek, hogy nem tesztek semmit, nem szálltok szembe ezzel a kormánycéllal, mert hát ez tényleg nem intézhető fotelből és akár megtapasztalhatjátok a "szabad" Magyarországban az Istenített rendszer, emberek bosszúját is. Próbálj csak elmondani egy gondolatot, amely kritikaként is felfogható a kormány munkáját illetően. Ja, hogy erre már nincsen bátorság? Ez is bizonyítja, hogy milyen cirkusz, bankrendszer, pénzuralmi "demokráciában" élsz.
Végül csak annyit mondhatok: Akinek nem inge, ne vegye magára!

2014. augusztus 17.

Hozzászólás  

#1 2014 sikolya 2018-ban is visszhangzikR Zoltán 2018-03-01 20:40
Az egész levél sikolya ma is érvényes ! Olvassuk újra ezt a fenti levelet. Csak egy idézet belöle:

"Maradjunk annyiban, hogy:
amennyiben 2-3 éven belül nem lesz igazi, teljes-körű területi és személyi elven alapuló nemzeti autonómiánk a Délvidéken, akkor már csak a visszacsatolás marad, mint megoldás a magyarok életének megmentésére."


Tehát a mai változatlan illetve inkább a még rosszabbra fordult helyzet végett " már csak a visszacsatolás marad, mint megoldás a magyarok életének megmentésére."

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások