20240226
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2016 március 29, kedd

ISIS - Ősanya, őstudat, köz-őség rendszere

Szerző: Purisaca Golenya Agnes

Hogy kapcsolódik ISIS a Húsvét ünnepéhez? - Azzal kezdem: kinek hogyan. Aki az elferdített történelem és a vallások manipulált programjában él, annak sehogy nem kapcsolódik, sőt: bolondságnak tartja az "Örök Élet beszédeit". Sőt, semmi nem kapcsolódik semmihez, senkihez. Minden csak úgy van...

ISIS – ŐSANYA, ŐSTUDAT, KÖZ-ŐSSÉG RENDSZERE

De ez az írás, illetve merengés, természetesen nem nekik szól (pedig, ugye, legfőként nekik  lenne rá szükségük, de sajna, pont ők meg sem hallgatják, de ha meghallgatják, nem hallják).

Nézzük először is a húsvét „elnevezéseit” (itt nyilván egy nagyon gyors és rövid asszociációs útvonalat tudunk csak kiépíteni, érti, aki érti alapon). Nem is a formanyelvben keresgélünk, hanem a szavak esszenciájáiban. Amit én a legizgalmasabb elnevezésnek tartok, az a „germán” Oster, amiből az angol Easter lett. Mondhatjátok, mit jövök itt nem magyar elnevezésekkel? Nos, a magyar húsvét név már csak a keresztény terminológiát tartotta meg, ÁM, amit már csak „járulékos” ünnepnek  tekintünk az a húsvét-hétfő, az ős-eredeti ünnep, a tavaszi napéjegyenlőség! És szögezzük le: a mi ősrégi „húsvétunk”, a locsoló hétfő, valódi, és kozmikus jelentése, jelentősége a ma húsvét-hétfőre száműzött ünnepünk! Régi neve vízbevető, vízbevetlé, vízhányó kedd.

Mondhatod, no hiszen, nem is akkor van a húsvét.

Valóban, ma már nem! Az ősiség elmúltával kezdődött az a mesterséges naptár-játék, amiben a már “besűrűsödött” tudatú ember az Időből csak a lineáris vetületet érzékelte, és még azt is egy teljesen manipulált felosztású naptárba tuszakolta. Így lett megannyi ős-jelenségünk egy rátelepedett jelentéssel egy-egy “ünnep”. (Egy korábbi írásomban már említem, hogy csak az ünnepel, aki nem éli meg magát a történést! Az ünnep már csak rituálé, emlékezés – ahelyett, hogy élnénk.Minél több a forma, annél inkább elsatnyult a tartalom)

Nem tudom, mennyire nézne normálisnak minket ősünk, ha látná, hogy manaspág a Vízbevetlét, az Élet vizét, a tavaszt, a kikelet olykor mi tavasz közepén avagy majdnem végén, akár április vége felé ünnepeljük, mivel a Gergely-naptár számítgatásai és egyéb, köze-nincs okok miatt odatették!

Nézzük akkor, mi is a Húsvét valódi forrása és időponti minősége!

Oster-Easter jelentése: KELETI. A ki-kelet, a tavasz ünnepe! Nocsak! Pont az, amit őseink egészen a kereszténységig locsolással, az Élet vizével Ünnepeltek!

Erre a tavaszpontra, az ősi, újjászületésre épült rá a világra erőltetett húsvét.

valami megnagyobbítása.A húsvét, ami a kereszténység számára a legfontosabb ünnep, két fontos kérdést vet föl:

Ha a Feltámadás ünnepe (márpedig ez nem vitás), ebből adódóan az Újjászületés egyértelmű ünneplése, akkor miért köti magát a páska-ünnephez? (A kérdés csupán költői, nyilvánvalóan tudjuk a választ).
Miért lett mozgó ünneppé?


Mindkét kérdés megválaszolása ugyanoda visz bennünket: az Ősanya megtagadásához, az Ős-tudat felülírásához, a hasító vallások újraprogramozásához.

Az újjászületés kérdése. Minden születéshez kell egy anya. Pont. Ez egy megkerülhetetlen alapigazság. Ha a testi születéshez anya kell, úgy a Lélek, a Szellem születéséhez IS anya kell. Az újjászületés ünnepén nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Ősanyát, ISIS-t- szerintem.:)

Easter-Oster-Őstér: Ugyan keletet jelent, ám a kezdőpont, a kozmikus „tavaszpont” már csak a 3D-be süllyedt emberi tudatban jelentkezik térbeli irányként. Kelet a térirányon kívül egyértelműen mindenféle kezdet jelentésű (a Nappal kelni: elkezdeni a teendőket; felkelni: megmozdulni, avagy átrendezni; kelés: gyulladással járó gyógyulás kezdete, sőt valami megnagyobbítása. növeléseis, ami kelesztés, és ami igazából egyfajta etetés, táplálás, stb.)

husvet3ŐSTÉR: az „ősi kígyó”, Kígyóanya, az első „téridőcsobbanat”, a hasítatlan energia, az EGY első téridő cseppje, a fluid idő. A téridőbe „lekígyózó” spirális energia. A „kígyó” mindig nő, az anya (lsd. a szkíta népek Api kígyóanyját!). A női mell, mint a „hétrétegű téridő jobbra és balra forgó örvénylése (lsd. A kék vér gyermekei kötetekben). A TEJÚT. A táplálékunk, mely az ember, mint kozmikus csecsemőnek születése-újjászületése után a fejlődéséhez kell!

ISIS-kód: a Kígyóanya „DNS” kódja, a „hetedízigleni” „KÉK” vérvonal. A DNS ebben az anyagi sűrűségben egy dupla spirál, az ún. Helix. A gyógyulás, azaz újjászületés „kígyója”, kódja.

 IS-IS Tudat: a Teljesség, az EGY tudata a programozott választásba szorított VAGY-VAGY helyett, azon felülemelkedve.

  ISIS: ŐSÁLLAPOT. ŐSANYA.  ISIS: ŐSÁLLAPOT. ŐSANYA.

Az „ősanyai” állapotnak semmi köze a mai nemekre hasadt emberiség női neméhez! Minden LÉLEK, mely visszatalál az EGYbe, meghaladja saját nemiségét, saját hasadt „fél” állapotát, vagyis felülemelkedik a félelmen, a fél-elemen, az visszakerül az osztatlan, hasítatlan ŐSÁLLAPOTBA, az ISIS dimenziójába.

 Az ISIS –szintre jutott lelkek köz-őssége: a nemek és nemzetek fölötti EGY-tudatúak köz-őssége.

Miért írom mindezt „húsvétkor”?  Első ésszel is felfogható oka az időzítésnek pont magának a húsvétnak az időzítése. Mint mozgóünnep, a tavaszi napéjegyenlőséghez kötötten számolják.

 A tavaszi napéjegyenlőség a KELET, a KEZDET harmónia pontja.

A HARMÓNIAA HARMÓNIA, a legkiegyensúlyo- zottabb létminőség.  HAR – OM

HARE, HARI: Isten „ereje”, energiája. OM-AUM: a teremtés „hármashangzata”, az ÁMEN. Úgy legyen!

Magyarul értünk a legtöbbet a kozmikus teremtésből: ez a SZENT HÁROMSÁG: avagy a szíriuszi Szent Háromság tana szerint:

 „Voltam Egy, de lettem kettő, mert két-ségbe esve látom magamat, melyből felébredek és ismét Egy vagyok”.

 “A harmónia a „három OM avagy AUM”, a teremtő hármashangzat együttrezgése, melyben egy illuzórikus átmeneti tükröződésben az Egy kettőként érzékeli önmagát, majd az illúzióból való kiemelkedéssel ismét visszarendeződik saját Egységébe ” (idézet A kék vér gyermekeiből)

 Húsvét „kiszámítása”: A harmónia, azaz napéjegyenlőségi pont (ami nem a cikluszáró, hanem cikluskezdő, életet adó) után számolnak egy Holdtöltét. Nos, itt a Holdhoz nem is fűznék most kiegészítést… akinek van füle, hallja. Az okot azonban, hogy igazából MIÉRT kell egy holdtöltét hozzáadni, sehol de sehol nem lelem! Még emberileg logikus okot sem, nemhogy tartalommal bíró, kozmikus töltetű indokot! Amit utána rászámolnak, a holdtölte utáni első vasárnap, az már abszolút a manipulált Gergely-naptár szerint való számolás és a lineáris idővonal dátuma. Hát felőlem osszon-szorozzon, érveljen, aki akar. Amit ilyen nyakatekert, ok nélküli számításokkal tűznek ki, annak egészen biztosan SEMMIFÉLE kozmikus ereje, tartalma, esszenciája, jelentése NINCS! Egy manipulált ünnep, emlékezés, valamire, ami vagy megtörtént, avagy nem. Vagy úgy, avagy nem. (Itt elsősorban az exodusra utalok, ami ugyebár a pászka-ünnep,  de az összeszerkesztett keresztény eseménysort is érdemes lenne górcső alá venni…).  Ez egy emberi játék, nem pedig kozmikus JELENLÉT (óh, de jó merengeni való: jelen-lét).

 Nos, mit üzen nekünk akkor valójában, kozmikusan a húsvétnak elnevezett ÚJJÁSZÜLETÉS ünnep?

 „Bizony mondom néktek, szükséges nektek újjászületnetek”– üzeni Jézus, ISA, ISIS első sarja, a legutóbbi szíriuszi tanító, akiből áldozati bárányt csinált a hasító „vallási” program. Jézus azért jött, hogy ezt a mondatot elmondja, mi pedig vegyük nagyon komolyan.

 EZ HÚSVÉT ÜZENETE!

 Az újjászületésedhez „szükséged” van a kozmikus SZÜLŐANYÁDRA, ISIS-re, MÁRIÁRA, hisz MÁ-Ré, ugyanaz az ős-esszencia, mint ISIS, a láthatón ISIS, mint megújított gondolatrendszer,túli, a mögöttes, a csak biológiai szemmel nem látható „ősméh”, ős Sötét”, a megnyilvánulás előtti ŐSTÉR. (MÁ-RÉ, azaz RÉ anyja Ma-at, lsd Táltosok Barlangja könyvemben). ISIS egy-egy szintű aspektusa: ANNA, a NAGY ANYA, MÁ-RÉ, az “isten anyja”, Mária. (csak érdekességként: a Biblia szerint is Mária anyja Anna volt. Látod már az Ősanyai analógiát IS?)

ISIS, mint megújított gondolatrendszer, mint állapot, a manipulált programokból való SZABADULÁS.

A 3. szem területe az ún. „kék” energiaszint, kék tudatosság, melybe a türkiztől a lila illetve ibolyakékig minden spektrum beletartozik. (A kék egy adott energiaminőség, rezgés vizuális megjelenése)

Nos, ha IBOLYA, akkor van nekünk egy Saint Germain mesterünk, aki Rákóczi-fi!

Alig volt jobban félreértett és félremagyarázott Mesterünk, mint Saint Germain.

SAINT GERMAIN MESTER HÚSVÉTI ÜZENETE A MAGYAROKNAK:

„Magyarnak lenni kozmikus lehetőség – ám kozmikus felelősség IS. Hisz a magyarság, a MAG-ság, a MAG-tudat, azaz az ISIS tudat egy kozmikus minőség. Visszaélni nem szabad a MAG névvel, a magsággal! A MAG nem hasít, nem oszt meg. A MAG a Szent Háromság szent tana szerint mindenkinek segít az EGYbe visszajutni! Tudatát felemeli az EGY, a hasítatlan IS-IS tudatba!

HALLJÁTOK TISZTÁN AZ ÜZENETEM, mert évszadok óta elferdítve hallottátok csak:

SZABADSÁG, TESTVÉRISÉG, EGYSÉG!

SZABADSÁG: szabadulás mindeféle programból. Szabad döntéseddel elfogadod a kozmiks SZERETETET.

A SZERETET szabaddá tesz, és CSAK A SZERETET TESZ SZABADDÁ! Mert szeretni, isteni szerrel táplálni másokat csak az képes, aki már a nemek és nemzetek fölötti EGY-tudatúak köz-ősségének újjászületett Isten-gyermek.

TESTVÉRISÉG: “test és vér” köteléke, mely az ISIS-kód szerinti EGYség, nem bomlik egymással harcoló nemzetekre, nem hirdeti önnön hamis kiválóságát, mert kiválónak csak az mondja magát, aki ki-vált az EGYből! A kozmikus család gyermekei a KÉK VÉR gyermekei, aktivált, kék fotont kibocsátó „3. Szemmel”, azaz kozmikus képességekkel, és ennek megfelelő tudattal, lelkülettel, életmóddal.

EGYSÉG: a valódi, kozmikus EGY-tan szerint, és nem a deformált és hamis egyenlőség tana szerint. Egy családon belül a különböző korú gyermekek sosem „egyenlőek”, mert ez  teljesen értelmetlen lenne kozmikusan. Egyenlő, azaz inkább egyenletes és egyénre szabott egyedül az Istentől kiáramló szeretet, az energia, a hívó szó, mely személyválogatás nélkül mindenkit visszahív, visszavár és visszasegít az EGY-be, HA kéri és akarja!” (eddig az üzenet)

 Ezzel az esszenciális írással kívánok mindannyiunknak SZENT HÁROMSÁGGAL REZGŐ HARMÓNIÁT ezekre az ünnepnapokra, kiemelt tekintettel a hétfői LOCSOLÁSRA ÉS TOJÁSÜNNEPRE (Élet vize a Világtojás megtermékenyüléséhez), újjászületésünk ősi szimbólumainak erőterében.

Szeretettel: Ágnes

Forrás: http://civilmultimedia.com/10916-2/

Hozzászólás  

#1 Vadai M. Zsolt és én is segitséget kérünk.R Zoltán 2021-04-12 14:02
Talán akad közülünk olyan akinek van csillagász ismerőse, vagy aki pontosan tudja a választ Zsolt kérdésére ami így olvasható levelében:

"MÉGIS MIKOR VOLT JÉZUS KERESZTRE FESZÍTÉSÉNEK NAPJA ?

Manapság a húsvét napját mozgó ünnepnapként számítjuk, mert vagy 1500 évvel ezelőtt így döntöttek.

A Húsvéti Ünnepekre tekintettel felmerül az a gondolat, hogy mikor is kell megemlékezni a keresztre feszítés napjáról. Pedig, akik olvassák az Újszövetségből legalább Máté, Márk és Lukács evangéliumát, azoknak – dátum szerűen - egyértelműen napra pontosan megadható a keresztre feszítés napja.

Három evangélistánál pontosan olvasható azok az égi jelek, amelyből a mai csillagászati ismeretekkel napra pontosan meghatározható a keresztre feszítés naptári napja

Jézus megfeszítése kori égi jelenség:

Máté evangéliuma 27. fejezet 45. vers: Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilenc óráig. (ez a mai óraszámítás szerint déli 12-től 15 óráig tartott)
--------------------------

Márk evangéliuma 15. fejezet 33. vers: Mikor pedig hat óra lőn, sötétség támada az egész földön kilenc óráig.
----------------------------
Lukács evangéliuma 23. fejezet 44. vers: Vala pedig mintegy hat óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind kilenc órakorig. 45. vers. És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasada.

Az Újszövetségben az olvasható, hogy sötétség támada az egész földön, amit a mai ember szóhasználatával mondva napfogyatkozásként fogad el.

Ezek az írások azt árulják el, hogy Jézus megfeszítése napján Jeruzsálemben Nagypénteken napfogyatkozás volt.

Hozzátartozik a vizsgálathoz, hogy annak idején Jeruzsálemben a Julián naptár szerinti időszámítás volt, azaz a nap nem éjfélkor kezdődött, hanem hat órával később, napfelkeltekor, ezért a helyi idő szerinti hat óra délnek felelt meg, a kilenc óra pedig 15 órának.

Az köztudott, hogy a keresztre feszítés Tibériusz császár uralkodásának 15. évében volt.

Az is ismert, hogy a keresztre feszítés a tavaszi nap-éj egyenlőséget követően nem sok idő elteltével történt.

A keresztre feszítés pontos időpontját a csillagászok a mai számítógépes adatok ismeretében meghatározhatják, megállapítható mely évben, hónap, nap, azaz naptári pontossággal mikor volt a megfeszítés pontos időpontja.

Kérem Önöket vegyék fel csillagászokkal a kapcsolatot a keresztre feszítés naptári napjának meghatározására.

Tisztelettel:

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások