20220927
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 szeptember 07, péntek

Határozatok a számítógépes szabványosításáról

Szerző: MVSZ

Valamennyi számottevő rovásírás-irányzat és iskola képviseltette magát a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében megszervezett Élő rovásírás című kerekasztalon, amelyet Dr. Mandics György matematikus, művelődéstörténész és Gyetvay György Gergely történész, a Magyarok Világszövetségének a székely-magyar rovásírás szabványosításával megbízott testületének vezetője moderáltak. A kerekasztalon részt vett a Magyar Szabványügyi Testület 3 tagú küldöttsége is, Pónyai György ügyvezető igazgató vezetésével.

Határozatok a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosításáról

A nyolcórás vita során kultúrpolitikai súlyú kérdésektől a rovásírás számítógépes szabványosításának technikai részleteiig elmenően születtek közösségi határozatok, illetve ajánlások a Magyarok VIII. Világkongresszusa döntéshozó testülete számára.

A három legjelentősebb ajánlás, amelyekről ezt követően a világkongresszus Záró-konferenciája határozott, kimondja:

  1. Az Élő rovásírás című szakmai kerekasztal egyhangú ajánlása alapján a Magyarok VIII. Világkongresszusa a Forrai Sándor nevével fémjelzett rovás-jelkészlet számítógépes szabványosítását javasolja és kéri.

  2. A Magyarok VIII. Világkongresszusa az Élő rovásírás című kerekasztal egyhangú ajánlása alapján támogatja a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO – International Organization for Standardization) elé már 2008-ban beterjesztett, Michael Everson és Szelp Szabolcs által jegyzett szabványtervezetet, amelynek száma N3483, és a világhálón olvasható.

  3. A Magyarok VIII. Világkongresszusa felkéri és meghatalmazza a Magyarok Világszövetségét, hogy a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosítása ügyében a fentiek szerint járjon el a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) és a nemzetközi szabványügyi szervezet felé.

A fenti világkongresszusi határozatok ügyében eljárva a Magyar Szabványügyi Testület illetékes szakbizottságának soron következő ülésén a Magyarok Világszövetsége hivatalosan kérni fogja, hogy az MSZT vonja vissza az ISO-hoz N4007, N4144, N4145, N4183 szám alatt, a Magyar Szabványügyi Testület nevében Dr. Hosszú Gábor által beterjesztett javaslatokat, amelyekkel önkényesen fölülbírálta a Magyarok Világkongresszusa négy évvel korábbi állásfoglalását. Továbbmenőleg, a Magyarok Világszövetsége kérni fogja, hogy az MSZT hivatalosan is vállalja fel az ISO felé az oda már 2008-ban benyújtott, többször módosított és jelenleg N4268 számú előterjesztés alatt olvasható tervezetet, amelynek történelmi bevezetését az Élő rovásírás kerekasztal pontosítandónak tartja.

Az Élő rovásírás című konferenciának a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében történő megszervezésére a Magyarok Világszövetsége tett javaslatot, amit a Magyar Szabványügyi Testület elfogadott, és támogatólag ajánlott. Az MSZT ügyvezető igazgatója az MVSZ javaslatára 2012. július 20-án kelt reagáló levele így fogalmaz:

Köszönettel és örömmel vettem levelét, amelyben tájékoztat arról, hogy a Magyarok Világszövetsége kezdeményezi – a Magyarok Világkongresszusa keretében – rovásírás kerekasztal életre hívását. Messzemenően egyetértek ugyanis azzal, hogy semmilyen szabványosítási intézmény vagy szervezet nem alkalmas fórum a „rovás-világot” foglalkoztató kultúrpolitikai, nyelvészeti, történelmi és tudományos véleménykülönbségek összevetésére, egyeztetésére, megegyezés létrehozására, illetve az ezekben a kérdésekben hozott döntések elfogadtatására.

Az előzőek szellemében a Magyar Szabványügyi Testület eláll a mellékelt, ez év július 4-én kelt javaslatától, mely szerint szándékunkban állt a szabványosításról, lehetőségeiről és korlátairól egy fórum keretében tájékoztatni a rovásírás tárgykörben a bennünket megkeresőket.”

Miután az Élő rovásírás kerekasztalon Pónyai György ügyvezető igazgatón kívül az MSZT képviseletében jelen volt Krauth Péter bizottsági elnök és Szabó József főosztályvezető, a Magyarok Világszövetsége bízik abban, hogy ezennel elhárult minden akadály a már 4 évvel ezelőtt elért konszenzus érvényesítése útjából, és lesz alkalom arra, hogy a négyéves helyben járás szomorú következményeiből mindenki – akit illet – okuljon.

A székely-magyar rovásírásnak a halott kazár rovásírással való összemosására tett, de immár elvetélt kísérlet szakmailag téves, politikailag megengedhetetlen, és sérti a magyar nemzet érdekeit – nyilatkozta sajtószolgálatunknak Gyetvay György Gergely, a Magyarok Világszövetségének meghatalmazottja, Pónyai György fent idézett levelének címzettje.

MVSZ Sajtószolgálat

7599/120906

 

Megnyitva 2458 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások