20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2024 január 12, péntek

A Pusztaszeri Nagyszala határozatai Kiemelt

Szerző:

A megújulás elkezdődött. A 992. évi Veszprém Nyitrai Nagyszala döntéseivel romlásba taszított magyarságnak kinyílt a szeme.

A jövevények már Gyejcs (Gelyza) fejedelem idején elkezdtek beáramolni az országba. Feltételezhető, hogy a magyarság hagyományos (kettős) hatalom gyakorlásának lecserélése királyságra, továbbá a kereszténység lecserélése a római katolikus hitvallásra (melyet zsidókereszténységnek becéztek) azon árulás további lépései voltak, amely a 973. évi quedlinburgi szerződés formájában öltött testet. Bővebb tájékozódásra ajánlható az itt olvasható dokumentum 10.-16. oldalai.

 

Melyek tehát a Pusztaszeri Nagyszala határozatai?

 

1.    A Magyarság Istenhite a Jézus-követő, tiszta kereszténység, amely alapot ad a sumér gyökereink szerinti szabadság visszavételére.

A 992-es Veszprém-Nyitrai Nagyszala ránk erőltette a számunkra idegen zsidókeresztény vallást, azért annak követését egyéni hitvallásként tudomásul vesszük, de nem támogatjuk.

2.    A Magyarság államformája a kettős hatalomgyakorlás, az irányítás és a vezetés kettős egységében.

A Királyság isteni személyhez fűződő, nem földi eredetű intézmény, ezért annak földi személyhez kapcsolt használatát (amelyet a Veszprém-Nyitrai Nagyszala kötelezően előír) elutasítjuk.

Egyben visszaállítjuk Új kenyér hava huszadik napjának ünnepét, Jézus király Napját. 

Ugyancsak visszaállítjuk ünnepi jogába a téli napfordulókor, karacsunkor ünnepelt Teremtő Napját.

 

3.    A Szent Korona Országában a hatalomgyakorlás kizárólag a Szent Korona Tagjait illeti meg.

A Szent Korona Tagja

-   az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon és

-  a Szent Korona Értékrendet gyakorló államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országában élnek.

Ebből ered a Veszprém-Nyitrai Nagyszala azon határozatának elvetése, amely a hatalomgyakorlásból a magyarok nagy részét kirekesztette és a hatalomgyakorlásban részvételt az idegeneknek megengedte.

 

4.    A Szent Korona Országa területének tulajdonjoga elidegeníthetetlen.

       Fölötte birtokjogot kizárólag a Szent Korona Tagjai gyakorolhatnak.

Ebből ered a Veszprém-Nyitrai Nagyszala azon határozatának elvetése, mely a birtokjog gyakorlásától a magyarok többségét megfosztotta, viszont birtokjogot adott az idegeneknek.

 

Nem kodifikált, ezért de facto (tényszerűen) lép életbe:

5.    A magyar nyelv kizárólagos használata. A rovásírás párhuzamos használata a latinbetűs (és arabszámos) írásmóddal.

A Veszprém-Nyitrai Nagyszalát követően a német és a latin nyelv (és a latin betűs és arab számos) írásmód vált kötelezővé. Ennek a magyartalan rendelkezést semmisíti meg ez a szakasz.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások