20221126
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2022 március 16, szerda

Jézusunk és a mai vallási dogmák

Szerző: Napi Téma nyomán

Először is a teremtés története egy SUMER történet vagyis a jelenlegi teremtés történet egyrészt LOPOTT, másrészt meg a mi ősiségünkről szól és nem arról, amit ma kisajátítva, kimazsolázva, átírva eladnak nekünk.

jezusdogmak 0

Mi köze Jézusnak a mai vallási dogmákhoz!

Nem véletlen hazudják le történelmünket a mai napig, hála többek között a se nem MAGYAR se nem TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁNAK. Nem mindenki örül magyarságunknak, nyelvünknek különösen azok, akik Káin és Ábel szellemiségben irányítják a világot.

Ez a másokon való élősködő, megosztó, gyűlöletkeltő, Káin és Ábel féle életmodell, szembe megy minden univerzális törvénnyel. Erre épül a vallás, a politika és minden intézmény

A sátáni háttérhatalom által finanszírozott politikai báb kormányok, vallási dogmák, és médiájuk, a megosztásra, a hazugságok terjesztésére, a totális butításra, a nemzetek felszámolására, Istenüktől való megfosztására és a történelem hamisításra épül.

Több mint 2000 éve hülyítik az emberiséget, hogy bűntudatba tarthassanak, kifoszthassanak és uralkodhassanak rajtunk. Jézus:  "Eltörlök minden törvényt szeressétek egymást".  Ezt azért mondta mert tudta, hogy a szeretet Istene nem rabszolgáknak teremtett.

A vallás és a politikai hatalom saját dogmájuknak megfelelően átírták a bibliát, körbe gyilkolták az egész földbolygót (Jézus nevében), kivették Jézus tanításainak nagy részét és adtak egy pusztító Istent akit összemostak Jézus apjával, amihez semmi közünk sem nekünk, sem Jézusnak. 

A mai kereszténység Mózes Istenét és törvényeit követi amiről Jézus világosan beszélt. Amikor Mózes le jött a hegyről, azonnal gyilkolásba kezdett. Milyen Isten parancsát teljesítette? Milyen Jézust követ a mai kereszténység, akik körbe gyilkolták az egész földbolygót?

Jézus egészen másról beszélt: "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."


Máté 23:
14. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.

15. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.

27. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.

jezusdogmak 1

jezusdogmak 2

Ami a bibliából kimaradt!


Jézus beszédének 98%-a nem szerepel a jelenleg olvasható bibliában.

Hiába olvasta valaki a bibliát, hiába járt hittan órára, hiába jár misére, vagy hiába vallja magát valaki hívőnek és jár akár minden nap templomba, Jézus tanairól sajnos ki kell mondani az égvilágon semmi fogalma nincsen. Nem csak a hívőknek, hanem a papoknak sem, nem csak a papoknak, hanem a professzori végzettséggel rendelkező teológusoknak sincs, mert nekik a világnégyzetük tiltja, hogy a titkos szövegeket elolvassák, ők csak a cenzúrázott anyagból indulnak ki és ők maguk is egy csomó kérdésre nem tudnak választ adni. 

VIDEÓK A TÉMÁHOZ

Miért hazudják le Jézus Tanításait? ⇒
Ki is Jehova Isten? - A genezis helyett .... ⇒
A Vatikán, Jézus és a kereszténység ⇒ 

 

A Szent Korona országa a Szent Föld és nem az amivel ezt lefödték. ⇒
A magyar Szent Korona szentsége fölött nem diszponál a Pápa! ⇒

A VATIKÁN SÖTÉT OLDALA:
Ferenc pápa kezet csókol Rothschildéknek és Rockefelleréknek, mint jó szolga! ⇒

 

A BIBLIA SZEREPE A TÖRTÉNELEM MEGHAMISÍTÁSÁBAN

XXIII. JÁNOS PÁPA , A II. VATIKÁNI ZSINATON 1962-BEN NYILATKOZTA A KÖVETKEZŐKET A BIBLIÁRÓL !!!! AZ EGÉSZ ZSIDÓ ÓSZÖVETSÉG A KÜLÖNBÖZŐ ÓKORI NÉPEKNEK A MEGMÁSÍTOTT, MEGHAMISÍTOTT TÖRTÉNELMÉBŐL, VALLÁSI HAGYOMÁNYAIBÓL, IRODALMÁBÓL VAN ÖSSZEMOSLÉKOLVA !!'

Az egyik képen XXIII. János Pápa aki a II.Vatikáni zsinaton 1962-ben a következőket nyilatkozta a Bibliáról :

" az egész zsidó ószövetség a különböző ókori népeknek a megmásított, meghamisított, történelméből, vallási hagyományaiból, irodalmából van összemoslékolva !"

Vagyis a Bibliai "Izrael " sosem létezett, szándékos hamisítás. Itt olyan népeket nevez meg mint pl: sumír, akkád, káld, babyloni, egyiptomi stb.

Ezt a kijelentést azért tette hogy figyelmeztesse a világ tudósait a tudományos eredmények megállapításaira.Ez még a kommunista időszakra esett 52 évvel ezelőttre. Ennek ellenére ma a zsidó "MTA" a Biblia ószövetségét a mai napig írott történelmi forrásnak és a magyar iskolai történelem oktatás szerves részének tekinti.

Ezzel a tevékenységével viszont az egész magyar tudományos oktatást hiteltelenné teszi, hisz önkényes módon saját "zsidó" érdekeinek megfelelően haszonérdekből cenzúrázza a tudományos eredményeket.És persze ez már büntetőjogi következményekkel is kell hogy járjon.Mert egy demokráciában tudományos cenzúrát végezni olyan mint ha a sötét inkvizíciós középkorban élnénk.

Az összes Római katolikus és református egyházunk erre a hamis Bibliára építi történelemszemléletét.
Ráadásul itt egy olyan hamis történelem "könyvről" van szó amely nyíltan gyalázza és megátkozza a Magyarokat Nimród népét.Vagyis ma egy magyar ellenes hamis és uszító történelem könyvből tanítják a magyar diákokat Magyar öntudatra ?!
Ez a hamis Biblia Mohács (1526) után jelent meg az európai egyetemek és egyéb iskolák tananyagaiban.

Tehát több mint 500 éve szándékosan tüntettek el a történelemből különböző ókori kultúrákat a fiktív "Zsidó Nép" és a Római egyházak politikájának érdekében. Ráadásul Mohács után a nyugati egyetemeken megjelent "Izrael Új népe", Nagy Károly népe a "Frank nép" amely messianisztikus küldetést végez a zsidó "isten" megbízásából !

Erről a Frank népről és szuper császárjáról a tudósok megállapították hogy szintén kitalált történet.Vagyis mohács után visszamenőleg a Római birodalomig meghamisították a történelmet.Volt rá bőven idejük több mint 300 év ! A történelemszemlélet célja bizonyítani a nyugati, római (uzsorás) kultúra felsőbbrendűségét a dollárral kifosztott népek előtt.

Egy figyelemreméltó "elszólás":

"A Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét, történelmi küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményt és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását. Az iratok titkosságának feloldása ma még nem lenne megalapozott cselekedet, mert az emberiség nem érett az ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültségeket keltene az iratok közzététele. De el fog jönni, majd azaz idő, amikor őszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a magyarságot."

VI. Pál pápa

 

NEM VÉLETLEN HAZUDJÁK LE TÖRTÉNELMÜNKET!
A szent korona jogrend szöges ellentéte minden dogma rendszernek!
 

jezusdogmak 4

jezusdogmak 5

 

Forrás: Napi Téma
Beküldte: Miklós Antal

 
Megnyitva 812 alkalommal

Hozzászólás   

#2 Turul nemzetsegIvan 2022-04-03 22:59
A legenda azt tartja hogy Csak Matet az Uruki koronaval koronaztak meg. Ugyan azzal amivel az Ur Jezust . Ez a korona ma is Magyarorszagon van .Urukot ma Irak nak hivjak.A Csak nemzetseg osszekotetesben volt a Turul nem beliekkel.
Csak Mate tulajdonaban volt a II Silvester koronaja de kiadta Karoly Roberteknak . Nezzenek ennek utanna .
#1 Laszlo Jakity irta: "Roma puccsot hajtott végre a kereszténységen belül és átvette az irányítást ( hatalmat ) a Turul nemzetség királyainak eltávolításával !"R Zoltán 2022-03-31 07:57
A Romai egyház feje eredetileg nem a kereszténység feje hanem Szent Péter gyülekezetének a vezetője aki nem feje a kereszténységnek !

Az eredeti pápa ha úgy tetszik az nem St Pétert képviseli hanem Jézus Trónját a mindenkori magyar király személyében mégpedig nem választás alapján hanem a vezetőnek eredetileg nosulnie kellett volna és a Turul vérvonal kellene hogy adja amely Jézus vér szerinti rokonsága ! A Szent Koronán ott is van Jézus a Trónon !

Tehát nem mi vettük fel Rómától a kereszténységet hanem fordítva volt … Roma puccsot hajtott végre a kereszténységen belül és átvette az irányítást ( hatalmat ) a Turul nemzetség királyainak eltávolításával !:) Roma leplezve mindig is ellene dolgozott az erős keresztény államnak amely útban állt Róma céljainak amely a Romai birodalom helyre állítása ( új világrend )! Ezért kellett feldarabolniuk az erős keresztény államot és ezért nem szólalt fel soha egyetlen Romai pápa sem a Magyar Keresztény Királyság feldarabolása ellen és a magyarság üldözése , irtása ellen mert Útban állt a Szent Korona joga a céljainak !:)

Amint látjuk Trianon után megvalósulhatott az Új Világrend és a vezetői felelősségre-vonás nélkül azt csinálnak az emberiséggel ami nekik tetszik !!! A Romai pápa pedig nem hogy tiltakozna a who vagy az új Világrend kormányai és azok döntései , háborúi , biológiai fegyverek és más emberiség ellenes tevékenységek , nemzetek egybe olvasztása stb stb ellen hanem pont ellenkezőleg !! Támogatja azokat !! Miért ? Mert leplezve irányító szerepe van az új világrendben !! A Magyarság elvándorlásra késztetése és beolvasztása az eu ba ezerrel zajlik és a fennmaradása egyik alap feltétele a Rómától és Jeruzsálemtől is független Magyar Keresztény Központ helyre állítása a Szent Korona jogainak vissza adása !!! Turul nemzetség vissza hívása a vezetésbe !!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások