20240524
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2022 január 26, szerda

Sorsfordító Nemzetgyűlés

Szerző: Pócs Alfréd

A Sorsfordító Nemzetgyűlés honlapján található ismeretek, útmutatások és javaslatok egy alulról szerveződő népi/társadalmi igényre és kezdeményezésre épülve jöttek létre. Felismerésre került az az egyre nagyobb számban jelentkező igény, hogy a szellemi útmutatók bizonyos területek szakértőivel karöltve kihelyezzék útmutatásaikat, javaslataikat, a kialakult állapotok rendezése céljából.

s nemzetgyules 1

Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden Kedves Olvasót!

A jelen állapotban közvetlen módon, magas szinten szervezett, nyílt és leplezett támadások érik naponta saját és hozzátartozóink életét, egészségi állapotunkat, élet és létfeltételeinket.

Ezen hatások jogszerű és rövid időn belüli hatékony megszüntetéséhez 100.000, azaz egyszáz-ezer választásra jogosult embertársunk által kitöltött érvényes nyilatkozatra van szükség.

A nyilatkozat akkor érvényes, ha a választási bizottság által hitelesített minta példánnyal megegyező tartalmú, vízjellel ellátott, elől a nyilatkozó által saját kezűleg aláírt, és két tanú által igazolt dokumentum, dátummal és helymegjelöléssel rendelkezik, hátul a lap alján aláírt vagy szignóval ellátott. Letölthető:www.sorsfordito-nemzetgyules.hu

A beérkezett nyilatkozatokat zártan kezeljük, azt harmadik személy, párt vagy szervezet részére – semmilyen célból – nem adjuk át. Kizárólagosan csak a nyilatkozaton megfogalmazott folyamatok megvalósítása érdekében használható fel. 

Amennyiben 100.000, azaz egyszáz-ezer érvényes nyilatkozat beérkezik, a szakértőkből kiválasztódott A Rendkívüli Kormány megkezdi működését, és a nyilatkozat második oldalán rögzített célokat soron kívül végrehajtja, azoknak érvényt szerez. A Rendkívüli Kormánynak 180 nap áll rendelkezésére a teljes körű megújításra az átalakulási folyamatok megvalósítására, amely időszak indokolt esetben egyszer 180 napra meghosszabbítható.

Ezzel rövid időn belül felszámolhatóak a jogtalan és indokolatlan kényszerítő intézkedések, és a Magyarország területén jogszerűen élők visszakapják a tisztességes és méltó emberi élethez való jogaikat és lehetőségeiket.

Fontos kiemelni, hogy a Magyar Köztársaság alkotmánya, Magyarország területi illetékességén belül érvényes legmagasabb szintű jogforrása biztosít erre törvényes lehetőséget és eszközt, valamint védelmet a nyilatkozat kitöltői és támogatói részére.

Az idő jelentősége: A jelenlegi tudatmódosított és a köztájékoztatás által félre vezetett időben, amikor naponta több ezer embertársunkba juttatják be a szervezetükben visszafordíthatatlan romboló hatásokat okozó anyagokat, s ezt napjainkra  kiterjesztették az 5. életévet betöltött gyermekekre is, s fosztanak meg tömegével betegeket az őket megillető méltó, akár az életet jelentő ellátástól ezért  minden nap számít!

Minden nap ezrek életeit, egészségét óvhatja meg! Legyen ez szemünk előtt, mikor felelős döntésünket meghozzuk. Javasolt ezt alaposan megfontolni és rendkívül komolyan venni!

Mire várunk? Hacsak várjuk a változást az soha nem fog megvalósulni, váljunk tudatos cselekvőkké.

TÁMOGATÓI NYILATKOZAT LETÖLTÉSÉRT KATTINTSON AZ ALÁBBI LINKRE:

kattintson ide ⇒   Támogatói nyilatkozat letöltése ⇒

Tisztelt Honfitársaim,
A nyilatkozatokat  Rideg-Tóth Katalin (jelige: Sorsfordító Nemzetgyűlés) 2800 Tatabánya, Pf.: 1441 címre küldjétek.
Ezentúl elfogadjuk a letöltött szabályszerűen kitöltött nyilatkozatot beszkennelve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  címre visszaküldve.
A nyilatkozatot két példányban szíveskedjenek kitölteni, a másodpéldányt őrizzék meg. A nyilatkozatot két tanúval kell aláíratni, a hitelesítést az érkeztetéskor a fenn megadott címen történik. A nyilatkozat hátoldalát a jobb alsó sarokban szíveskedjenek szignózni. 
Akinek nem áll rendelkezésére nyomtató, a fent megadott e-mail címen jelezze, és az általa megadott  lakcímre elküldjük a formanyomtatványt.
 

s nemzetgyules 2Én miért javaslom a támogatói nyilatkozat kitöltését:

Tájékozatás

Célunk, hogy minden tudatos embertársunk részére, aki látja, érzi, hogy alapvető változásokra van szükség egyéni és társadalmi szinten egyaránt, biztosítsuk a lehetőségét a békés szándékú változást igénylőkkel való egységbe rendeződésre. Erőinket, tudatos teremtő képességünket irányított módon, hatékonyan összpontosítva, rövid idő alatt tudjuk a megjelölt célokat megvalósítani.

A Földi emberiség és annak részeként, Magyarország is válaszúthoz érkezett.

A teljes élet és létszemléletünk megújítása, a földi élet rendszeréhez való felelős viszonyulásunk átformálása, feltétele további életünk fenntarthatóságának.

Ezt a kozmikus hatások rövid időn belül mindenképpen ki fogják kényszeríteni, s ezért bölcsebb megoldás, ha a magasabb szintű változásokat tudatosan felkészülve, együttműködően kezeljük.

Két út áll előttünk, s mi emberek, szabad akaratunk birtokában egyénként választjuk meg melyiket kívánjuk megtapasztalni.

Az az út, amit a jelenlegi rendszer vezetői szántak nekünk az egy szomorú fénymentes alagútba vezet. Az emberiség egészének a technológia (microchipek) általi leigázását, felügyeletét, gondolati ellenőrzését és szabályozását valósítja meg, társítva egy nagymértékű radikális lélekszám csökkentéssel az elkövetkező három éven belül, megközelítőleg 2025-ig. Javasolt ezt rendkívül komolyan venni! Ennek a tervnek megvalósulási folyamatait kézzel foghatóan tapasztaljuk mindennapi életünkben. Nem kívánunk félelmet ébreszteni, s az indokoltnál több figyelmet szentelni ezen folyamatnak, csak a tisztán látás érdekében közöltük. Ez csak akkor következhet be, amennyiben érdektelenül, megtévesztetten és korlátozott értelemmel kezelik embertársaink a kialakult állapotokat.

Bízunk tehát abban, hogy a megtapasztalások hatásait felelősen és őszintén megvizsgálva, a józan ész, az egészséges életösztön, az értelem, a tudatosodási folyamatok, valamint a kozmikus változások együttes hatásai felelős embertársainkban felélesztik a túlélés és a minőségi, tudatos élet iránti vágyat, s a megújulást biztosítani képes cselekvési készségüket.

Ez a megoldási lehetőség és javaslat az útmutatók és elismert szakemberek felelősségteljes, következetes és kitartó kutatómunkáján alapuló elemzések eredményeiből születhetett meg.

A megoldási javaslat nem csak utat és lehetőséget mutat, de ellenőrzött jogi alapokat, több szempont alapján is biztosított megvalósíthatóságot, és a nyilatkozatban rögzített vállalásokkal és elsődleges célokkal garanciákat biztosít a nyilatkozattevők számára.

Ez a javasolt útmutatás a jelenlegi ismeretek alapján a legrövidebb időn belül képes eredményt biztosítani, függetlenül a jelenlegi vezetés hozzájárulásától vagy szándékától, valamint a legnagyobb esélyét nyújtja a békés úton vagy a legkisebb áldozatok és veszteség útján való megújulásnak.

Mindezt oly módon, hogy lehetőséget biztosít a jóvátételt szolgáló együttműködésre, de nem teszi lehetővé a bújtatott hatalomátmentést, és a felelősség alól való kibújás lehetőségét.   A folyamat tisztasága és hatékonysága oly módon őrizhető meg, ha megpróbált, kis létszámú (9 fő) elhivatott, alkalmas emberek látják el szolgálataikat a Rendkívüli Kormányban az átalakulás időszakában. 

A kiválasztódást követően megkeresésre kerültek és kerülnek az olyan szakemberek, akiket szakterületeiknek bel- és külföldön is szaktekintélyeként ismernek el, és eddigi munkásságukat a tisztesség, a valós ismeretek megosztása, és az embertársaink fejlődésének és tudatosodásának segítése jellemezte.

Ilyen szakemberek kerülnek felkérésre és megbízásra a Rendkívüli Kormányban való szolgálat ellátására az átalakulás idejére.

Bölcsen szükséges meghatározni céljainkat, hogy az átalakulás során és azt követően biztosan olyan működési rendszert hozzunk létre, mely biztosítja a méltó emberi élet lehetőségét, az egyenlő és igazságos bánásmódot mindenki számára, életünk és életfeltételeink védelmét.

Ehhez minden belföldi és nemzetközi jogi alapunk megvan, céljaink megvalósítása csak azon múlik, hogy a szükséges tömegtámogatottság szintje létrejöjjön. A Magyarország nevű állam alaptörvényében kinyilatkozta, hogy nem jogutódja a Magyar Köztársaságnak. A Magyar Köztársaság működési rendjéhez vissza térve, de arra nem végcélként tekintve, annak alkotmánya biztosítja az eszközt, mellyel a valós képességeken és minőségen alapuló irányításhoz megtérve, elindít minket a teljes megújulás útján.

A Magyar Köztársaság- mint állam- nemzetközileg és belföldileg elismert utolsó elfogadott állapot, melyre addig van szükség míg a későbbi államformáról a Nemzetgyűlés döntést hoz. Ezen lehetőségek magukban hordozzák egy Szakrális Királyság, egy Szakrális Kettős Fejedelemség vagy egy Bölcsek Tanácsa  általi irányítás esélyét is, attól függően, hogy mely irányítási forma szolgálja leghatékonyabb módon a jelen világkorszakban, és energetikai hatások közepette, az itt jogszerűen élő emberek tudatos és bölcs érdekeit.

Minden anyagnak, folyamatnak amit az anyagi világunkban megtapasztalunk, érzékelünk, az anyagon túli világban van a gyökere.

Ezen minőségi alapú megújulás megteremtésének első lépéseként, lélek és célközösségünk létrehozása céljából, a nyilatkozat kitöltésén és megküldésén túl, lehetősége szerint mindenki kezdje el olvasni, hallgatni és alkalmazni a Magyar Teremtő Szert, a Jelen Kor Nemzeti Imáját.

 Ismerje meg, és tapasztalja meg, hogyan fejti ki hatását a Magyar Teremtő Szer, a Jelenkor Nemzeti Imája, majd azt követően cselekedjen úgy, ahogy szíve, lelke diktálja.

www.magyarteremtoszer.hu

Bővebb információ a linken érhető el, vagy az oldal jobb felső sarkában található tartalom jegyzékben.

 Mindenki a saját hangjával, saját közösségével felveheti a Magyar teremtő szert, ha úgy gondolja, hogy azt szívesebben hallgatja.

Itt felidézzük Mindszenty bíboros reánk hagyott üzenetét, mely szerint „ nem féltem Magyarországot, ha van egymillió ember, aki imádkozik érte,”

Megjegyezzük, hogy képzett, tudó emberként Ő itt nem vallási imáról beszélt, hanem szakrális teremtésről, a magyar emberek társteremtői minőségének felelős alkalmazásáról.

Legyen ez része mindennapi életünknek, mint cselekedeteinknek megalapozója.

Legyen hited, dönts bölcsen, cselekedj felelősséggel és lesz méltó életed!

Áldás van Magyarországon, Áldás van rajtunk!

MAGYAR TEREMTŐ SZER ⇒ 

Kapcsolat:

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyilatkozatok küldési címe:

Rideg-Tóth Katalin (jelige: Sorsfordító-Nemzetgyűlés)

2800 Tatabánya, PF.: 1441 vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 
 

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások