20240418
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2010 szeptember 19, vasárnap

Nyertesek, vesztesek

Szerző: Bene Gábor

Értesítelek, hogy megjelent a "NYERTESEK,VESZTESEK" című könyvem, s Szegeden  a Tisza Lajos körút 34 alatti könyvesboltban és a Könyv és Kegytárgy Boltban (Zrinyi u.) vásárolható meg. (Hódmezővásárhelyen viszont a Magyarok Boltjában, Kecskeméten Király Roland üzletében!)  A csatolmányban elküldöm a könyvem beltartalmát, mert nem üzleti célból adtam ki.

Sajnos, ha valaki nyomtatásban szeretné, annak - nem véletlenül! -1222 ft-ba kerül. ( remélem a Magyarok Szövetségén keresztül országosan is beszerezhető lesz)

Gyermekeimnek, leendő unokáimnak és küzdőtársaimnak ajánlom: kapaszkodó, mentőöv és a modern világ hálózatain terjeszthető, de valóságos, magyar, közjogi lehetőségként.

NYERTESEK, VESZTESEK.

Ez a könyv valójában egy teszt-próba. Olvasása közben bárki lemérheti, hogy mennyire érti a Szent Korona eszme, a hagyományos magyar hatalomelmélet

kérdéseit, amelyeket egy középkori, vagy újkori magyar nemes, polgár, de még egy írástudó parasztember is megértett.

Hiszen csak józan paraszti ész kell hozzá, semmi egyéb.
Nyertesek vagy vesztesek leszünk?

„Az egyetemes hazugság korában az igazság kimondása forradalmi tett.” George Orwell

„Az elmúlt években maga a társadalom is teljes médiabefolyás alatt állt, s így a manipulált emberek, nem voltak nyitottak más elképzelésre, sőt a saját érdekeik ellen szavaztak többször is. Ennek áttörésére kell az első lépést megtalálnunk. Szerintem a jelenleg nem működő felsőház felállítása lenne az első lépés, amely kettős hatalom kialakulását és a jogfolytonosság kezdetét jelentené. Csak a kettős hatalom kialakulása biztosíthatná, a valódi rendszerváltást és az átmeneti időszak békés, de kisiklás nélküli végig vitelét.”

Elöljáró beszéd.

Akinek kezébe kerül ez a könyv: figyelmesen olvassa át. Célom, hogy különb emberek sorakozzanak fel a jó ügy mellé, mint amilyen én voltam egykor. Tapasztalatból írok, mert magam is hosszú éveken keresztül a tömegtájékoztatás hatása alatt voltam, s még akkor is megalkuvóan védtem az ál-elit egyes tagjait, amikor kezdett világossá válni számomra, hogy foglyai a helyzetnek, sőt még a pénzoligarchia hazai helytartói is. Jelen munkámmal szeretném rádöbbenteni a kedves olvasót arra, hogy mások a tények, mint amit közölnek velünk. Sajnos a jóhiszemű emberek teljes világképe a média által sugallt mintákból, és a hírként tálalt közlésekből áll össze. Ráadásul ma már ott tartunk, hogy a meggyőződés kialakításában a tényleges tapasztalat lett az utolsó, s a televízió műsorok – hírek kritikátlan befogadása az első. Ezért nincs tudatában a társadalom többsége annak, hogy mi is történik velünk. Ám ha igaz is egy leközölt hír, sokszor csak azért hangzik el, hogy „hitelesítse” az adott hírforrást vagy televíziós csatornát. Sajnos a jelen helyzetben a nép akkor is képtelen lenne érdekei érvényesítésére, ha rövid időn belül rádöbbenne a tényszerűen teljes igazságra. Elsősorban azért, mert elhiteti vele a pártpolitika, hogy csak ők azok, akik képviselhetik az érdekeit, s kizárólag a pártokon keresztül lehet ma érvényesíteni bármit.

Szerintem csak akkor történik majd meg a társadalom valódi önszerveződése, ha – sajnos –, nagyon széles körökben megtapasztalják az igazi nyomor és a kiszolgáltatottság szívdobogását. A közjóért csak akkor fognak majd össze az emberek, ha a nép testi-lelki állapota olyan mélységekbe süllyed majd, ahonnan a saját erejéből már nem lesz képes visszakapaszkodni, és ezt fel is ismeri! Mert amíg bízhat az önálló megoldásban – a visszakapaszkodás lehetőségében –, addig nem lesz hajlandó a közösségért tenni. Nem lesz hajlandó, mert ….

"NYERTESEK,VESZTESEK" című könyvem beltartalma itt olvashatók PDF formában►


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

A leírtakon nincs vitatkozni való
(barcog, 2010.11.13 18:04)

Sajnos. Meddig tartható még fenn ez az állapot, a hazuság csapdában való vergődés? Azt nem kellene megvárni, amíg teljesen hajléktalanná, vagyontalanná válik a magyarok 80%-a, vagy kimenekül nyugatra, vagy a jó ég tudja melyik országba. Mert nem minden ország lát bennünket szívesen...

Válasz

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások