20240524
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 január 11, hétfő

Elhunyt Mag-Falva alapítója, Géczy Gábor

Szerző: B.B. és Molnár Géza

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Géczy Gábor, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a magyar népi hagyományos értékek újrafelfedezésében.

1. cikk: Erdély ma: Elhunyt Mag-Falva alapítója, Géczy Gábor
2. cikk: Magtár hírlevél: Búcsúztató és vállalás

"Higgy Istenben és bízz önmagadban! - Géczy Gábor, Magfalva 2020."

geczigabor1A halálhírt több barátja is megerősítette. A Két Hollós Könyvesbolt facebook oldalán ezt írták: „ELVESZTETTÜK KEDVES BARÁTUNKAT, ÖRÖK HARCOSTÁRSUNKAT…Ég áldjon GÉCZY GÁBOR! Örülünk, hogy ismerhettünk…” – áll a nyilvános bejegyzésben. Zana Diána, a Néplelek.hu portál alapítója így búcsúszik: „Mialatt ezeket a sorokat írom, még mindig nem tudom elhinni, hogy megtörtént. Géczy Gábor elhagyta ezt a világot, ahogy ő mondaná, levetette a bőrkabátot.

A Lelkünk útja című könyvre és az abban foglaltakra gondolok, amelyet tőle kaptam, talán a második vagy harmadik találkozásunkkor. A könyvben egy amerikai pszichiáter a köztes lét – vagy szokták mondani Bardonak is – történéseit írja le, hipnózisban lévő emberek elbeszélése alapján. Gábor most már ott van, a földi énjétől megszabadulva, előző életeinek emlékeivel újból felvértezve, saját lélekcsoportjával végtelen szeretetben és éppen azt mérlegeli, mit sikerült megvalósítania mindabból, amit leszületése előtt magára vállalt. Úgy hiszem, elég jó lesz a mérleg.

Azóta, hogy elmondtam neki, földet készülök vásárolni és azon berendezkedni egy viszonylagos önellátásra, nem telt el úgy beszélgetés sem személyesen, sem telefonon, hogy ne kérdezte volna meg, hogy áll a földvásárlás. Ilyenkor mindig panaszkodtam egy kicsit, mert minduntalan akadályba ütköztem, jött valami nehézség, ami elkeserített. Ő pedig attól függően, hogy éppen mi volt a probléma, olyanokat mondott, hogy bízz az emberek jóságában, teremtsd meg a képet és valóra válik, hagyatkozz az Istenre. Ilyen ember volt Géczy Gábor! Még azután is bízott az emberek jóságában, miután elkezdték zaklatni, hajtóvadászatot indítottak ellene, meghurcolták, majd mindezek következtében szívrohamot kapott.

Régóta tervezem a kivonulást és a saját kis sziget megszervezését, de Géczy Gábor tanítása és Magfalva miatt vált sziklaszilárddá bennem az elhatározás. Megígérte, hogy amint megvan a birtok, megnézi és segít kitalálni, hol legyen a ház, az állatok, a kert, stb. Erre már nem kerülhet sor, legalábbis ebben az életben, ilyen formában. Már nem fog nevetve és viccelődve beszélni a legkomolyabb dolgokról, nem fog tanácsot adni, ha kérem, de a tanítása és a szellemisége itt marad mindannyiunk szívében.

Mikor riportfilmet forgattunk vele, felballagtunk a Szent Korona templomhoz és talán két óránál is többet beszélgettünk. Azok a nagy változások is szóba kerültek, amelyek eljövetelét mindannyian érezzük, de ő úgy vélte, ezek már a mi életünkben bekövetkeznek; be fogja tölteni a jézusi minőség az emberek szívét és a lelkek az égig nyílnak majd – így mondta. Azt is mondta, nincs már messze ez a minőségváltás, csak addig nem kell meghalni. És tessék, elment! Úgy tűnik, elvégezte Géczy Gáborként vállalt földi feladatát, még akkor is, ha sokan úgy gondoljuk, nélkülözhetetlen az ő tanítása. Mostantól nélkülöznünk kell, bármennyire is fáj. Annyit tehetünk, hogy az ő iránymutatása szerint tesszük a dolgunkat tovább. Higgy Istenben és bízz önmagadban!”

Géczy Gábor 1963. február 6-án született a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csengeren. Középiskolai tanulmányait az Eötvös József Gimnáziumban végezte, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerezett diplomát 1989-ben. Az egyetem alatt és után a debreceni Atommagkutató Intézet Radon Csoportjával geofizikai radioaktivitás vizsgálatokat folytatott. Kutatásainak eredményei számos hazai és külföldi folyóiratban jelentek meg. 1990-ben Akadémiai Doktori Ösztöndíjat nyert az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természetföldrajz Tanszékére, ahol többek közt a természetben előforduló alakzatokat (fraktálokat) vizsgálta, majd a számítástechnikai szakon szerezte meg diplomáját. Halála előtt az ELTE Természetföldrajz Tanszékének külső oktatójaként dolgozott.

Legismertebb életműve a magyar nép természeti hagyományainak, kultúrájának és gyógyászati megoldásainak újrafelfedezése és népszerűsítése volt, amelyről így nyilatkozott: „A MAG-ot barátaimmal hoztuk létre 1997-ben. Ekkora már világosan látszott, hogy az a fajta fogyasztói civilizáció, amelyben élünk még a mi életünkben összedől. Elsődleges célunk az volt, hogy a katasztrófa előtt minél több ember függetleníthesse magát a nagy ellátó rendszerektől (gáz-, víz-, villany-hálózatok, nagyüzemi mezőgazdaság és élelmiszeripar, egészségügy stb.), esélyt adva magának és a családjának a túlélésre. Erre a legkézenfekvőbb megoldást a hagyományos, önellátó paraszti gazdálkodás nyújtja, amely évezredeken keresztül bizonyított, amelyben még nagyszüleink is éltek. Ez az életmód nem csak egészséges, tiszta élelmiszert, kényelmes, otthont adó házat és emberhez méltó életet jelentett, hanem – mivel a házépítéstől a mezőgazdasági munkákig mindent kalákában végeztek – közösséget is. Ez a közösségi lét, és az általa nyújtott védelem és biztonság hiányzik ma mindnyájunknak. Ezt próbálja a MAG visszaadni az embereknek.

A MAG szó a Mintaként Alkalmazott Gondviselés elnevezést rövidíti, de benne van a névben az a stratégia, amit a természet használ a túléléshez. Ha közelít a sötétség, jön a tél, a teremtés összegyűjti az élet továbbviteléhez szükséges legfontosabb anyagokat, tudást, energiát és magokat alkot. Ezek a magok hosszú ideig – néha évezredeken keresztül – őrzik az élet mintáját, majd ha újra kedvezővé válnak a körülmények, kicsíráznak és újjáteremtik az életet. A magyar nép nevében (azaz feladatában) is benne van a mag.”

Forrás: Erdély Ma
Beküldte: Törpapa


Búcsúztató és vállalás

Meg kell valósítanom Géczi Gábor álmát.

 

Kedves barátaim!

Hogy mennyiben tudjátok, nem is sejtem, bár nagy valószínűséggel valamennyi ismeretetek azért van róla, mert szinte köztudott, hogy 2015 őszén sikerült összeszednem egy agyvérzést.

Az már kevéssé ismert, hogy az agytörzsben, amibe az orvostudomány mai állása szerint illik belehalni. Nos, annak rendje és módja szerint el is indultam az úton.
A részleteket nem sorolom, de eljutottam a mennyei bíróság elé, ahol sorsomat ítélték volna meg.

De nem tették, odaát azért nem, mert a Tatárjárás során hatalmas érdemekre szert tett Petry nemzetség örökös nemzetségfője, Petry Móricz, aki a mennyei nemzetségfők tanácsa élén a tanács teljes beleegyezésével a nemzetség teljes jogú tagjának ismert el, és ezt a bíróság előtt épp a Fehér ló című regényre hivatkozva megvallotta és a bíró is elismerte. E pillanatban a hun-magyar népek első, a bibliai kánon szerint soha el nem ismert szent királya, Attila állt ki érettem, és elérte, hogy haladékot kapjak, mert jó úton járok, és Ő is, és a menyek ura is úgy vélte, ha tovább mehetek az úton, teljesíthetem a kötelességem, és akkor felmentő ítéletre számíthatok. A bíróság rövid tanácskozás után megadta nekem a szükséges időt.

E közben itt a földön Géczy Gábor, Leidinger Dániel és Tóth Ferenc meglátogatott a kórházban, és Gábor egy komoly piócás kezelés révén meggyógyított. A kórházból való távozásom után a szükséges ideig utólag kezelt Magfalván, ezzel elérte, hogy a stroke hatása, amely nem egy, de több azonnali halált okozó sérüléssel járt, mára egy kis fájdalom és némi gondolkodásbeli eltérést leszámítva nyom nélkül gyógyult, de kívülről e kettő sem nagyon látható.

Ez minden hibája és esetleges tévedése, kudarca ellenére abszolút hiteles emberré teszi előttem Gábort. Megmentette az életemet, bár ahogy maga mondta, ő e téren csak az ég szolgája, az égi akarat beteljesítője volt. Viszont e pillanattól kölcsönösen felelősséggel tartozzunk egymásért.

Életéből és halálából számomra az alábbi kötelem született:

Nekem kell megvalósítani az álmát, elvetni a magot, hogy a mintaként alkalmazott gondviselés révén népünk, Attila népe, bár elégjen, de hamvaiból főnixként szülessen újjá.

Képes vagyok erre és meg is teszem e téren, ami tőlem telik.

Nem úgy mint Gábor, mert ha úgy lehetne, akkor itt marad, és végig megy az úton. De elment, és már nem teheti meg. Azon az úton, ahol ő járt, én sem mehetek, de beteljesíthetem az álmát a magam módján, a számomra kijelölt úton végigmenve, és az Ég adott ehhez segítő társakat is.

A feladat tehát, hogy ahány szeretet-közösséget létre lehet hozni az országban, annyit hozzunk létre, teremtsünk laza kapcsolatot ezek között.

A szeretet-közösség lényege, hogy a táj és az ember egylényegű, egymástól elválaszthatatlan egységet jelent, ide tartoznak az erdők, a mezők, a vizek élőlényestül, állatostól, növényestül, mindenestül.

Ehhez kérnék segítséget. Kitől- kitől tehetsége és tudása szerint.
Én élek, bár a tudományos fizikai valóság törvényei szerint meg kellett volna halnom. Ezt Gábor megakadályozta, és bár ő is élhetne még, immár nincs közöttünk. Igaz, soha nem gondolta, hogy övé az érdem, de az Ég akaratát ő hajtotta végre, ha nem teszi vagy megtette volna más, vagy meghalok.

Kár ezen eszénkedni.

Így esett, és számomra ezekből az eseményekből az következik, hogy meg kell valósítanom Géczi Gábor álmát. Ez a dolgom, és ehhez kérek tőletek segítséget.

Tisztelettel és szeretettel:
Molnár Géza

Hozzászólás  

#3 Isten nyugosztaljon!Plósz Sándor 2021-01-13 18:15
Isten nyugosztaljon!

Plósz Sándor
#2 lapos-földet a lapos-földiekkelR Zoltán 2021-01-13 14:33
Kedves PáLoS TReND

Ezt, de a jövőbeli hozzászólásaidat is keményen vasseprűzöm amennyiben ennyire eltérsz a honlapunk szellemiségétől!
Ezért mielőtt újra írnál hozzászólást ide a honlapunkra Kérlek olvass el mindent és értelmezzed is amit ezen a "Honlap tájékoztatók" rovatban találsz a következő linken:

magyarmegmaradasert.hu/nyitolap/honlap-tajekoztato

Amennyiben ezen figyelmeztetésre sem alkalmazkodsz a házirendhez, végeleges kizárás lesz a legközelebbi lépés.

A lapos föld elméletnek itt semmi keresnivalója erre csinálj magadnak saját fórumot én nem adok helyet ennek!

Az ilyesmi nem az összefogást és a megmaradásunkat serkenti hanem az ékverést és a megosztást.


Szeretettel Zoli
#1 ÉVŐDÉS GÉZCY GÁBOR MÁGUSSAL ODA-ÁTRA s MÉGIS ITTEN: a TRUMAN SHOW-ról!palostrend 2021-01-13 13:30
A TRUMAN SHOW MÉREGKONYHÁI: WASHINGTON (NASA!) és HOLLYWOOD (FILM-PLANTÁTUM!)!!!
"HIDEGVÉRŰ" GÉNTORZÍTÓINK PROGRAMOZOTT "SZABADKŐMŰVESEKKEL" TÉRÍTIK EL az IDŐT s FEDIK EL az EGET (ITT A TEREMBURA ALATTI!!!)

(törölt rész! )

"„Ha közelít a sötétség, jön a tél, a teremtés összegyűjti az élet továbbviteléhez szükséges legfontosabb anyagokat, tudást, energiát, és magokat alkot. Ezek a magok hosszú ideig – néha évezredeken keresztül – őrzik az élet mintáját, majd ha újra kedvezővé válnak a körülmények, kicsíráznak és újjáteremtik az életet. A magyar nép nevében (azaz feladatában) is benne van a mag” – fogalmazott a MAG alapítója.

Géczy Gábor itthon és világszerte tartott előadásokat, munkásságának egyik gyümölcse a Pest megyei Monor és Gomba között általa alapított Magfalva, ahol a gyakorlatban is bebizonyította, hogy lehetséges természet-közeli, emberi életet élni."

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások