20240524
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 december 07, kedd

Magyarország ellenes régi és mai ügynökök

Szerző: Körlevél / ismeretlen

Ha már amúgy is a felforgatás a fő téma..

koppany 1

Koppány Vezér, a "Szent" István által legyilkolt igazi magyar fejedelem.

Az hogy István király a Német irányt választotta az európai betagozódáshoz, roppant egyszerű okra vezethető vissza: Maguknak akarták az Országot kb Taksonnyal kezdve, és ehhez kellett legitimációs alap, hűséges vezető réteg és haderő.

Tehát:

-Hoztak Német hadakat, mert azok őket szolgálják.
-Német lovagok nemesek, megvan az új hozzájuk lojális elit
-Bár az ország jelentős részei már keresztények voltak vallást kellett váltani hogy hozzá hűséges papságot ültethessen a nép nyakára, hiszen ők kezelték a népet szellemi irányból és ők voltak akkoriban a hivatalos ügyek és írásos anyagok gondozói is.

Ezért kellett a nyugati rítust erőltetni a bizáncival szemben, ezért ez az ország kelet- dél kelet felé az ortodox hit határa.

-És így már meg lehetett oldani azt is hogy a hagyományos törzsi hatalom öröklési mód a szeniorátus elve le legyen cserélve a germán alapú primogentúra elvére vagyis az első szülött fiú elvére.

Igazoljuk vissza az elméletet!
Egy történelmi fogalom ha jó, mindig jól határoz meg egy eseményt, mert a lényege ugyanaz.

-István Német hadakat hoz, legyőzni a Magyarokat, ezért ő állam alapító szent első királyunk.

koppany 2

-Szálasi Ferenc német hadakkal lesz nemzetvezető saját Magyarjai ellenére, ezért ő hazaáruló lesz, és felkötik.

koppany 3

-Kádár János Orosz katonai segítséggel lesz pártfőtitkár 1956-ban, őt nem ítélik el, de még megéli, hogy látja annak az elejét, hogyan lesz belőle is hazaáruló.

koppany 4

Gondolom nem csak nekem van ellentmondás érzésem a 3 kijelentés kapcsán……

Teljesen mindegy ki és miért, ha idegen haddal tör be saját népe ellen az országba az hazaáruló.

Ez a fogalom megadás a 3 fenti kijelentésből 2-re hézag nélkül illik.

Ha elvesszük mögülük a minősítését a személyeknek akkor mind a 3-ra…

Mindenki döntse el maga attól hogy 1100 éve a papok lehazudják a csillagos eget István Király kapcsán a krónikáikban csak azért, - mert az elődjeik lyukas reverendával idejőve puszira kaptak monostorokat, kolostorokat, birtokokat, privilégiumokat, monopóliumokat, kinevezéseket -, mennyi lehet a valós igazság értéke annak amiket leírtak róla? és miért?

És azon is , hogy vajon kik bujtogatták Taksony becsvágyát majd Gézáét és Istvánét is? Ki adta az ötleteket mit és hogyan kellene cselekedniük?

Elnézve továbbá azt is hogy István kit nevez meg halála előtt utódának-tkp bevezetve a nőági öröklést, hiszen Orseolói Péter a nővére félmagyar fia, az apja egy Velencei Dózse, ami még csak nem is nemes hiszen választott tisztség- és mindent elkövet, hogy még véletlen se álljon vissza a hagyományos Törzsi logika alapján az apja testvére vérvonala a hatalomba.

-Kérdezze meg mindenki magától , Taksony - Géza - István kiknek az emberei, ügynökei voltak?
-Senkinek se ismerős ez a fajta működés a hazánkban?

-Nem is láttunk hasonlót ugye?

-Hogyan akarták átjátszani valakiknek az ország trónját aki már csak félig Magyar és a hatalomba kerülve egyértelműen egy Magyar-gyűlölőként viselkedik?

-És mi lett volna a cél?

-Orseoló Péter után kinek játszották volna át a Magyarok királyságát és trónját?
Ugye?

 

Fletó, Mérki Zaj, Libás, Dobrev, Kádár, Rákosi, Károlyi? Jászi? Kun?

Kik ezek?

Honnan ette ide a fene őket?

Na, ezért lett a német vonal az integráció alapja.

Forrás: EMK

Hozzászólás  

#4 Remek cikkSubartu 2021-12-09 22:42
Gratulálok a szerzőnek. Nagy dolog, hogy felébredt ember foglalja össze az eseményeket lényeglátó szemmel. Megmelegszik tőle az ember szíve...

Igen éles a különbség a legendákon és a győztesek által írt "történelmen" nevelkedett átlagtudat és a szerző között, aki átfogó távlatokban összegzi az eseményeket.

Szomorú, de érthető, hogy honfitársaink még a legalapvetőbb összefüggések átlátásával küzdenek. Hányan ismerik a 973-as szerződés tartalmát? Hányan használják még ma is a honfoglalás szótalálmányt, vagy keverik össze a kereszténységet a katolicizmussal, netán Jézus urunkat valamiféle sauli krisztussal? Ha valamit sokáig és sokszor mondanak, igazságként fészkeli be magát "tudásként".
Lehetséges, hogy nem a világban lenne szükség egy ún. Great Reset- re, azaz Nagy Lenullázásra, hanem a fejekben.
Szálasi esetén egy kicsit elgondolkodtam, ez meg lehet hogy az én fejemben hibádzott. Igen, német megszálló erők idején választották meg, de vajon érvényteleníti-e ez a demokratikus megválasztását? Ha igen, akkor nem sok, törvényesen megválasztott miniszterelnöke volt az országnak a XX. században.
#3 quideszsWeritasz 2021-12-08 21:03
Inkább ugy mondóm,a házassága miatt lett keresztényé István. Bajor Gizella aki Elisabeth volt anyakönyvileg . Keze hit zálogként lett oda adva Istvánnak . Elvégre addigra már körülöttünk mindenki keresztény volt . Ez volt a túlélés záloga .
Igen István,Ottó,Imre fiú gyermekei meghaltak egyedűl Imre érte meg a nagykorúságot de útána ő is meghalt. Hedvig lánya is meghalt egyedűl,Ágota ment férjhez Edward angol herceg-hez,és az ő házasságukból született lányuk lett később skóciai Szent Margit . Kereszténység nem volt mindég zsidó! Ebbe a történetbe csak beleírták magukat a zsidók. Abban egyetértek hogy nagyon sok,oktalan vádaskodás van István ellen és ezért is nem érthető miért,mitt tett. István államot nem alapított mert azt Árpád vezér már megtette ! Koppány vezérnek azért kellet halnia mert Árpád vezér vér vonalából származott . És egy ilyen nemes vér ahogy mondani szokták a vér kőtelez !
Ott van akkor még a (Szent jobb ) ? Legenda szerint abban az időben az árulók kezét levágták haláluk útán . Volt egy rendelet Istvánnak a sok közűl ami kimondta a rovás pálcákat össze kell szedni és máglyán elégetni . Nem érti az ember evvel mit akart elérni ? Avval,hogy össze szedik a pálcát mi történik? Fognak egy másikat és arra írnak .
Ebben az Istvános történetben nagyon-nagyon sok a kétely és a métely .
#2 Átverték e István királyt?R Zoltán 2021-12-07 23:37
Szerintem az ilyen átverésgyanús forrásokat keressük meg mert ott lapul az ok is

Kedves "quidesz — sWeritasz" tisztelem véleményed és megpróbálom azt feltételezni a hozzászólásodban levő mondanivalód céljáról, hogy nem szándékoztad tovább élezni az esetleges István - Koppány ellentétet és talán ezért próbálod mosdatni a "szerecsent" mármint, hogy !?"István királyt átverték" ?! Mi van akkor ha én egy más szögből látom azt a szerinted átveréseket? De én sem azért írom ezt, le hogy tovább élezzem e két ember ellentétét hanem, hogy lássunk egy kicsit másik szögből is.

Ha abból a szempontból nézzük, hogy egyes történelmi adatok szerint Vajkot, Géza (az apja) már fiatalkorában német földre adta nevelni - neveltetni méghozzá germán papokhoz ahol már kezdettől bizonyos agymosáson ment, mehetett keresztül. Ez pedig szerintem nem egyenlő az István-i "átveréssel" esetleg itt az apja lehetett átverve de az is már javarészt saját várában várfogságba volt.

Az én nézetemből Vajk hazatérése és megkeresztelése már egy jól kitervezett kitűzött cél érdekében történt. Céljai közt lehetett amit a sötét sátáni háttérben meghúzódó és kitervező ellenséges elemek jól beletápláltak kiszámított szándékaik mégpedig az eddig a harcokban számukra legyőzhetetlen hun-magyarok lassú de biztos megsemmisítése vagyis azok "agymosása" is, ősi hitük eltérítése, törzsek közti veszedelem elhintése, (ékverések) vallási-diktatúrát, ha másképp nem menne akkor tűzzel-vassal,, Ősi Egy-Isten hitük lecserélése, viszályok ébren tartása.

Mit gondoltok miért jelent meg az első de szigorú intézkedései közt az akkori mondhatnánk tömeg tájékoztatási rendeletei? Már akkor tudta hogyan kell az embereket elámítani kimosni az agyukat, elfordítani ősi hitüktől és Istenüktől.

Azon rendelet amely arról szólt, hogy minden tíz falu köteles volt templomot építeni ahova minden lakosnak kötelező volt vasárnaponként megjelenni ahonnan csak a tüzet őrzők maradhattak el a az agymosó "médiaházból" vagyis a templomoktól különben nagyon súlyos büntetést szabott ki rájuk. Na és, hogy biztos legyen a siker az agymosásban, természetesen ezekben a templomokba mind egytől egyig német földről idegen papokat állítottak "hittérítőknek" vagyis zsidó-keresztényeket... .

idézet:
„A vasárnap megtartásáról / A papok pedig és az ispánok hagyják meg az összes falusi bíróknak, hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen a templomba, öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik. Ha pedig valaki amazok hanyagsága folytán nem tűzőrzés végett marad otthon, az ilyet verjék meg, és nyírják le."

Tehát Istvánnak egyedi célja volt a hatalom megtartása bármi áron, pont úgy ahogy azt belenevelték. Esetleg csak abban az egyben egyezhetünk meg, hogy abban verték át, hogy nem közölték vele, hogy csak egy ideglenes eszköz marad a germánság számára mint mindég is az lesz bárki aki velük szövetkezik. Nem engedtek meg neki semmi utódot mind egytől-egyig kinyírták így vagy úgy, de megsemmisítették.

Na és miért lett volna Hitler más vagy a zsidó szovjet diktátor?

Így lett és lesz bárkivel ameddig ezekkel a sötét sátáni erőkkel, a számunkra idegenekkel, egyezkedünk, szövetkezünk. Keressük meg vérszövetségeseinket, az igazi rokonainkat, forduljunk vissza igazi Egy Istenünkhöz a Magyarok Istenéhez és vele együtt tegyük meg az első lépéseinket a magyar megmaradásért! Ha Istenünk velünk ki ellenünk?
#1 quideszsWeritasz 2021-12-07 17:35
István királyt átverték nem erről szólt az alku avval hogy beléptette Magyarországot a kereszténységbe jót akart mert látta mekkora teret hódít a kereszténység abban a kórban. A túlélést látta benne a magyar megmaradást. Mikor kiderült nem ugy van ahogy ő képzelte bűnbocsánatot kért és felajánlotta az országot Máriának !
Szálasi ugyan így járt hit Hitler Adolf nak,mert megígérték neki ha győztes lesz a Németh-birodalom akkor vissza kapja Magyarország elcsatolt területeit .
Kádárnak is mást ígért a szovjet-orosz .

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások