20240524
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 november 13, szombat

Néhány szó a külügyekről /részletek/

Szerző: Magyaródy Szabolcs

Kilencéves korom óta újságot  olvasok,  szülői tiltás  ellenére. Végülis  egy közeli rokonunk feladta  a harcot, ezt mondván: „Ne  feledd, hogy amit  az újságokban olvasol, annak legtöbbször  még  az  ellenkezője sem igaz” 

Igen,  de akkoriban (1934 körül)  Trianon még nyílt  seb volt. A háborút  viseltek még a harctéri emlékeikröl, a békeparancsról, kommunizmusról  beszélgettek.  Nem tudtuk  elkerülni élményeiket.     A  gimnázium  első osztályában hamar  megtanították a  római közmondást: „Dulce  et   decorum  est pro patria mori”.  Tanáraink  egy  részt tartalékos  tiszt  volt.  Kedves  emlékű rajztanárunk „Antos tata”  Háborús  történeteket  mesélt  nekünk, mig mi  a  rajztáblákra hajolva   dolgozgattunk, Nem  csoda, hogy a  generációm  tudomásul vette, rajtunk  fog  majd  múlni  az  ezeréves  határok  helyreállítása,  akár életünk feláldozásával is.

Amint lehetett, beléptem a M. Kir. Külügyi Társaság  ifi csoportjába. Jogunk  volt látogatni az  akkori Pázmány Péter Tudományegyetem (mai  ELTE) külügyi   szeminárium előadásait.  Vizsgát ugyan nem  tehettünk középiskolai  tanulóként, de  kaptunk  egy „Tanusítványt” (ma is őrzöm)Tehát nyugodtan állíthatom, ma már biztosan  tudom, milyen keveset értek a  nemzetközi ügyekhez. Csak  azzal   vigasztalom magam, a  mai politizáló politikusok, még   annyit  sem konyítanak a  közügyekhez, mint a már kihalt korosztályom...

Mivel nincs   szándékomban könyvet írni, csak röviden térek ki  néhány kirívó  esetre.

1/ UKRAJNA: 

A régi, általánosan követett  szabály  szerint: „A szomszédom    szomszédja az én jó barátom. De  Amikor a Szovjet  csapatok kivonultak, hirtelen   felrémlett a  KISANTANT réme.  Egyedül Jugoszláviának  nagyobb  hadserege   volt, mint  nekünk.  Az   akkori  kormány  kétségbeejtő helyzetben találta  magát, mert katonailag védhetetlenek   voltunk. Jobb  híján  Ukrajna  barátságát kellett  keresni, akár áldozatok árán is, mert csak ők  adhattak   volna  erős  katonai  segítséget. A   románokkal, lengyelekkel nekik is   volt némi  elszámolni valójuk..

Ma  a  „Visegrádi Négyek” adnak némi  biztonságot. Ukrajnára  nincs   szükségünk, sőt   ellenséget látunk bennük, mert soknemzetiségű kotyvalék állam  révén, kegyetlenül bánik kisebbségeivel, Sohasem volt államként,  sem Krimeára sem  a  Don környékére, Kárpátaljára   nincs  történelmi  joguk. Magyarország   vétót  emelt az EU  tagságukra,  amelynek  Nyugat Európa is   nagyon örül. Amerikának is  csak mint  gyarmatra és orosz bosszantásra kell.

2/ OROSZOK.

„Botcsinálta  barátaink” .Bármennyire is  ellenszenves még a  gondolat is Ukrajna és  Románia  ellen   szükségünk van  rájuk.  Kell  a   gáz, az olaj és a  hatalmas piac, Bár  az  amerikai  embargó erősen  csökkenti a nyilt  kereskedelmet, vannak kiskapuk,  amelyeken lehet árut cserélni.

3/ HORVÁTOK.

Nem  felejtik  el a   harmincezer gépkarabélyt,  amelyet úgy, mint  a  lengyelek ügyében 1920-ban,  az összeomlásuk  előtt  rövid idővel adtunk nekik, Európa intencióinek  ellenére. Azokkal a   fegyverekkel sikerült  nekik kivívni függetlenségüket. Az  akkori  barátságot a MOL ügy gyengítette.  De  Trianon óta is  van  egy kis  sérelmük.  Ugyanis minden  Trianont ábrázoló térképen, mint  elszakított területet tüntetjük fel Horvátországot.  Tessék már  figyelembe  venni, ők „társország” voltak, nagyon  széleskörű  autonómiával. Feltételezésem  szerint, nekik  jogukban állt  a „társországi” státuszt  felmondani. Tehát ildomos  volna az  elszakított területek  térképén ezt orvosolni. Természetesen Bácska,  Bánát és a  baranyai háromszög más lapra tartoznak, azok elszakított területek.

4/ ROMÁNOK. 

Most a   változatosság  kedvéért az  amerikaiakhoz álltak  be, teljes  mellszélességgel, amíg -  rég bevált  szokásuk  szerint – el nem árulják őket is. Igaz, védelemre  van  szükségük az oroszokkal   szemben, de  milyen áron kapják azt meg, ha  megkapják?   Légvédelmi  és  támadó  rakétákat  telepítettek be  az  amerikaiak s a  román kikötők is  kitártáultak  előttük.  Az oroszoknak  ez  nyilván ellenséges  lépésnek tűnik.  Kíméletesen közölték  Bukaresttel, az  amerikai támaszpontok, a  kikötőkkel  együtt már a rakétáik célpontjában vannak.  No, ebből a lyukból, hogyan másznak ki a  valódi „bozgorok”?

Remény van egy Erdély Köztársaságra vagy területi autonómiára, mert az  erdélyi gyökerekkel rendelkező románok sem  szeretik a teljesen különböző havasalföldieket.  Nekünk élesen meg kell különböztetnünk és  barátsággal kezelni  az  erdélyieket.

5/ SZLOVÁKOK.

Kénytelenek jó képet vágni a „Visegrádi Négyek” társuláshoz. Ugyanis a  csehet  belátták, jó lesz egy húron pendülni a  lengyelekkel és a  magyarokkal, mert azok  nem  ellenségeskednek túlságosan. A németekkel  valami oknál  fogva, nem bírják  egymás  szagát  sem a Szudéta kérdés miatt. Az  osztrákokban sem bíznak.Igy a „jó tót atyafiak” be vannak kerítve. Ráadásul a  magyarok nem is  tartják öket   ellenségnek, inkább  egy időlegesen  elvesztett  barátnak.  Velük gyorsabban  barátságot köthetünk, mint  a „bozgorokkal”  Kénytelen  vagyok   foglalkozni  Kanadával is.  Ugyanis „ minden  magyar felelős minden  magyarért”, 

Van itt   egy hazánkfia, kettős állampolgárságú fiatalember, aki a Pintér János jól ismert cserkész vezetőnk fiának  barátja, aki Kovig Mihály névre hallgat. Elrepült Kínába, istentudja mi célból. A kutya  sem  törődött vele,  amíg a  kanadai kormány, az  amerikaiak   elfogató parancsára  villámgyorsan, a gondolkozás legkissebb nyomas nélkül letartóztatott  egy  nagymenő kínai hölgyet, az  egyik legnagyobb  kínai  elektronikai vállalkozás igazgatóját. Ezen kissé  megütköztek a  kínaiak és hasonló gyorsasággal letartóztattak két kanadait. Az  egyikük Kovrig  volt.  Ősi külügyi  szabályok  szerint, a két  akciónak semmi köze  sem   volt   egymáshoz, mondták a  kínaiak.  Itt  a műkedvelő kanadai külügyminiszter óriásit hibázott, Két malomkő közé sohasem  szabad beesni.

Abban az időben  az   alanti  cikket, vagy inkább levelet terjesztettem  angolnyelven  az interneten.

A TEHETSÉGTELEN, MŰKEDVELŐ KÜLÜGYMINISZTERÜN

A kanada kínai nagykövetet rúgta kiTrudeau, a hozzá nem értő külügyminiszter helyett .. Amikor Washingtonból megkapták a parancsot, hogy tartóztassák le és adják át nekik a Kínából származó hölgyet, a miniszter azonnal, anélkül, hogy alaposan átgondolta volna, intézkedett, és kiadta a parancsot a teljesítésre.

Ezzel a meggondolatlan cselekedettel bejutottunk az USA – Kína labdarúgó mérközésbe, mint labda. Azóta Kína rugdosott minket. Amikor az amerikai parancs megérkezett Ottawába, a nem túl tisztelt külügyminiszternek azonnal udvarias kérést kellett volna tennie a kínai hölgynek, azonnal szálljon fel a következő gépre. Amikor a gép elérte azt a pontot, ahonnan nem lehet visszatérni, akkor az elfogatóparancsot ki kellett volna adni,. Akkor  az amatőr kormányunknak bűnbakot kellett volna választania, és nagy hangos handabandával  el kellett volna bocsátania „kötelességszegés miatt”.

Akkor bocsánatot kértünk volna az amerikai kormánytól ezért a sajnálatos "adminisztratív" balesetért.  A „búnbaknak kinevezett” fickónak csendben jobb állást kellett   volna  adni, mint amilyen  volt. Ez egy normális megoldás egy ilyen problémára, évszázadok óta , a professzionális külügyminisztériumok körében. Washington egy kicsit tombolt volna egy darabig.

Külügyminisztériumunk e szakszerűtlen, bolondságáért a kínai kormány kereskedelmi embargókkal büntet minket. Több, mint  ezer (1000) nap után 2021, szeptember   vége felé,  jött  az  amerikai parancs: azonnal  szabadlábra helyezni  a kínai hölgyet,  Ugyanabban az időben a  két Mihály nevű kanadait is  a már odarendelt kanadai repülőre tették a  kínaiak,  Calgary repülőterén Trudeau várta a  fiúkat és  borult a  keblükre. Ö, aki miatt azok két és fél évet vesztettek életükből, s teljes  bizonytalanságban éltek a kínai börtönben.

Isten hozott, Mihály! Máskor  ne  menj az oroszlán barlangjába...
            Néhány ujságíró és  diplomata tagadja a „fogolycserét” , Aki   elhiszi azt a  gyerekmesét,  az  elhiszi  azt is, hogy a  Föld  lapos és  a  Nap a  Föld körül kering...


 A JÁRVÁNY

Nem lehet  szó nélkül  elmenni a Covid-19 mellett. Minél  tovább tart  a járvány, annál nyilvánvalóbbá válik a mögötte sötétlő rejtély.

A már nyílt  titok az  amerikai kormány  járványügyi  főnökének az életútja, illetve  életműve, Ma  már nyilvánvaló, a  járvány az ő műve. Persze ő is csak  egy   eszköz a nemlétező, de   nagyon  aktív Deep State kezében.  Egész életében  a  gyógyszer érdekeltségnek dolgozott, óriási pénzeket bezsebelve, felhasználva.  Ennek a   fickónak a   viselt  dolgairól  rengeteg  adat került nyilvánosságra, csak be  kell ütni a  gúgli keresőbe: Faucy. Lényeg az, amikor   az  amerikai kormány letiltotta a vírussal kapcsolatos kísérleteket, ez az „úr”  egy csomó kormány pénzt  felmarkolva, megbízta a kínai laboratoriumot a kísérlet  folytatására.  Hogyan került ki  a  vírust a  laboratóriumból, azon lehet vitatkozni. Lényeg, az  egész Világ  félig  rombadöntése, a  virus  rendkívül alacsony rossz  hatásának ellenére.

Egy Dr. Kory nevű orvos és a Kongresszus vitájára kíváncsi üsse be a keresőbe https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Kory-2020-12-08.pdf. meg fogja érteni, mi folyik a világban, Ha nem tud angolul, a Google fordítót kell segítségül hívni, Ez egyértelműleg bizonyítja az Ivermectin rendkívüli hatásosságát.

A kitűnő oltóanyag üzletet csak  az Ivermectin  veszélyezteti, amelynek a nevét is  tűzzel-vassal irttják a  médiában, a hitelét  rontván.

Magyarországon sem  engedélyezték az Ivermectin használatát, de az orvosaink nagy  része megtalálta a „kis kaput”

Kedves  ősrégi barátom, Szombathelyről jelentette, mindketten megkapták a  vírust, de az orvosuk  szép csendben  meggyógyította őket antibiotikummal. Ugyanis már tavaly jelentette  egy  román és  egy magyar orvosnő, hogy ezt a  kórt tüdőgyúladásként kezelték,  antibiotikummal, teljes,  százszázalékos  sikerrel.
           Családi nyomásra elfogadtam a  két oltást, gondolván, az én koromban  már mindegy, milyen utóhatásokkal jár, de   azért lenyelek naponta 6000 IU D3 és kb 6 gramm C  vitamint, a normal multivitamin tabletták mellett.  Ez   elég  olcsó mulatság, mert a C , ascorbinsav álnév alatt kilóra, aránylag olcsón kapható. ...

Magyaródy Szabolcs  

Hozzászólás  

#3 Megoldási javaslatMandala75 2021-11-15 12:36
Alkotmányos rend és a nemzet önrendelkezési joga

KI ALKOTHAT ALKOTMÁNYT? - Geri Tibor, Jakab István (VNTV adása, 2021.okt.)
Itt megtekinthető:
www.youtube.com/watch?v=gcRdz1SOQrw

Merre tovább Magyarország? online beszélgetés volt, de itt megtekinthető:
(sajnos youtube, vagy egyéb csatornára nem került fel):
Bódis Csaba, Geri Tibor, Antal Judit, Tatár József, Pozsa Tamara
www.facebook.com/Csaba.Bodis/videos/4122105334561014/

A NÉPEK ÖNRENDELKEZÉSI JOGAI:

További cikkek a népek önrendelkezési jogai témában  más szerzőktől:

1.) A NÉPEK ÖNRENDELKEZÉSI JOGAI: (jogaszvilag.hu)
      " 1945 után először a gyarmatok függetlenségi törekvése kapcsán került terítékre.
Az ENSZ és a nemzetközi közösség döntései egyértelmű joggyakorlatot teremtettek.
Az ENSZ Alapokmánya 1. cikkének 2. pontja nevesíti a népek önrendelkezési jogát.
Ez a nemzetközi jog 1945 utáni fejlődésének egyik legjelentősebb vívmánya
– véli Bruhács János, a téma hazai szaktekintélye. A jogot a Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezségokmányának (PPNEO) 1. cikke tölti meg tartalommal.
Eszerint a népek szabadon határozhatják meg politikai rendszerüket és maguk dönthetik el,
 miként biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket. "
Forrás: jogaszvilag.hu/.../...


2.) Létezhet-e nemzetközi jog Putyin, Trump és Kim Dzsong Un világában? Többet érnek-e a szerződések, mint a papír, amelyre írták őket?
mersz.hu/dokumentum/YOV1761__43

3.) A NEMZETI ÖNRENDELKEZÉSI ELV PROBLEMATIKÁJA
(SIPOS KINGA ÁGNES doktoranda (PPKE JÁK) 8 oldalas pdf dokumentum
ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20092sz/14.pdf

4.) Az önrendelkezési jog és ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK GONDJA – VILÁGPROBLÉMA
polgariszemle.hu/.../...

5.) A népek önrendelkezési jogának megjelenése a nemzetközi dokumentumokban
Kiss Adrienn (6 oldal, Valóság 61. évf. 7. sz. (2018. július)
epa.oszk.hu/02900/02924/00067/pdf/EPA02924_valosag_2018_07_049-054.pdf

6.) A népek önrendelkezési jogának ELISMERÉSÉHEZ VEZETŐ ÚT:
(Tóth Norbert, 2018.07.25. ​)
ijoten.hu/szocikk/a-nepek-onrendelkezesi-joga

7.)  Nyílt levél a világ államai és nemzetközi szervezetei hivatalos vezetőinek!
Geri Tibor, 2019. szept 11.  (Pdf formátumban, 483 old):
hatalyosjog.hu/wp-content/uploads/2020/12/Geri-Tibor.pdf
#2 Toroczkai László összefoglaló videójaMandala75 2021-11-15 07:01
Egy kéz irányítja az új világrendet❓

Megtekinthető itt:
www.youtube.com/watch?v=wkPOeNZbUEI
Hogyan kötődik Orbán Viktor és a magyarországi balliberális oldal oligarchája is a koronavírusra hivatkozva új világrendet hirdető Klaus Schwabhoz, a Világgazdasági Fórum elnökéhez? Mi köti össze őket Mark Zuckerberggel vagy éppen Bill Gates "vakcinapápával"? Mi a lényege ennek az új világrendnek, a Great Resetnek? A válaszok a videóban.

Másik video: 2021.nov.11.: Varsó
Lengyel-magyar szövetséggel a glóbusz disznófejű nagyurai ellen!
www.youtube.com/watch?v=1RA0-sI9AXg
Benne:
Toroczkai László:
"Varsóban Európa legnagyobb antiglobalista felvonulásán, a Függetlenség Menetén vettünk részt, ahol beszédet is mondtam. Tovább erősítettük a lengyel-magyar történelmi barátságra épülő Intermarium-szövetséget, amely az egyetlen kihívója lehet a globalista erőknek az Európai Unióban."

kiegészítő hozzászólása:
Toroczkai László:
"Mielőtt megérkeznének az első kommentek az angol nyelvtanároktól és Londonban, New Yorkban élő honfitársaimtól, amelyek a nem kifogástalan, magyaros angol kiejtésemről szólnának☺️, szeretném megjegyezni, hogy én nem tanultam Soros-ösztöndíjjal Oxfordban (mint Orbán Viktor) és nem éltem egy percet sem külföldön, s nem is járnak hozzám rendszeresen vacsorázni titokzatos amerikai (és más globalista) diplomaták (mint a hosszú évekig az USA-ban és Kanadában élő Márki-Zay Péterhez), nem vagyok amerikai állampolgár, mint az amerikai zsidó Momentum-vezető (Berg Dániel). Magyar vagyok, mindig itt éltem és itt, az ugaron tanultam meg angolul, amivel a világ minden részén meg tudom értetni magam. "
#1 Drábik János előadásMandala75 2021-11-15 06:34
Kié a magyar állam? - Pénzhatalmi elit vagy a magyar nemzet irányítja Magyarországot?

Itt megtekinthető:
www.youtube.com/watch?v=ZtyDktp7LXE

Részletek az előadásból:
3. perc: "a szervezett magánhatalomról":
Zürich-i Egyetem 2012-es tanulmánya: A világon összesen 43,000 transznacionális vállalat van. De vajon kik ennek a tulajdonosai? 147 bank a tulajdonosa. De kik ennek a tulajdonosai? 300 bankár-dinasztia a tulajdonosa. 7,000 fizikailag létező emberrel.

33.perc: Korlátlan pénzügyi hatalmat építettek ki. Óriási mértékben tudják előállítani a fedezetlen pénzt.

35. perc: Mi volt az oka annak, ami úgy vált ismertté, hogy a "2008-as nagy pénzügyi válság". A pénzügyi elit előállított a semmiből: 5,600 milliárd Eurónak megfelelő dollárt, ennyi fedezetlen pénzt átnyomott Európába, különböző értékpapírok formájában (kötvények, állam-kötvények, egyéb értékpapírok, stb). EU összehívta az európai államokat, hogy ebből az 5,600 milliárd euróból kinek mennyit kell magára vállalnia. Például: Magyarországra 20 milliárd euró esett, Dánia 600 milliárd euró, stb.

40. perctől: további témák
-Alkotmány
-Offshore
-A magyar munkaerő termelő képessége versus alacsony bérek.

Kapcsolódó egyéb cikk internetről:
- Offshore: A hetvenes évektől fogva Magyarországról 242 milliárd dollárt vittek ki offshore területekre egy 2010-es adat szerint.
napi.hu/.../...
atlatszo.hu/kozpenz/2012/08/06/magyar-offshore-vagyon-mennyi-az-annyi/

Tanulmány (Zürichi székhelyű Swiss Federal Institute of Technology komplex rendszerekkel foglalkozó kutatóinak tanulmánya):
docplayer.hu/106223436-Szabadkomuvesseg-a-magyar-mediaban-2012-ben.html

Drábik János könyvei:
www.magyarmenedek.com/writer/243/1/

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások