20240527
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2020 április 05, vasárnap

Hol a kiút?

Szerző: v. Kövér György

Mottó: „ Az előrelátó ember nyáron készül a télre." és:"Ki idején kezdi, idején végzi."

Előbb-utóbb ennek a koronavírús őrületnek vége lesz. Mindenki egyetért azzal, hogy ennek a súlyos állapotnak nem kevésbé súlyos következményei lesznek. Megváltozhatnak az ideológiák, az emberek, de az országok egymáshoz való viszonya is. Gyökeresen átértékelődhetnek az értékrendek… Sok különböző elmélet születik az államunk (de az egész Európa, sőt Világ) átrendezéséről. Az olvasók figyelmébe ajánlom e rendhagyó írást, ami részben rámutat a teendőkre, legalábbis rávezethet arra.

A jelenlegi több pártrendszeren alapuló államigazgatási forma Magyarországon(és nem csak nálunk) nem igazolta a hozzáfűzött reményeket. Immár csak egy nagy parlamenti párttal (és elégedetlenkedő kis számú szétszórt ellenzékkel)kell számolnunk. Az a baj ezzel, hogy a gyakorlatban mindig a hatalmon lévő diktál. S így lett az államforma ismét egypártivá. S mivel a mindenkori párt elnöke a kormányfő is, egyeduralom jön létre. Mellesleg sehol sose egy párt se szerezheti meg a nép (de akárcsak a szavazók) még 50% -át sem, már ha népuralomról beszélünk. (tessék utána számolni: a nép hány %-a szavazó köteles, és ezekből hány % szavaz)… (Itt zárójelben megjegyzendő, hogy mégis egy kérdésbe vita nélkül 100% egyhangú döntés született: a derék „honatyák” bérének erkölcstelenül magas megemeléséről)

    Súlyosbítja a helyzetet, hogy a hatalmon lévő párt, amely többséggel rendelkezik, semmibe veszi az ellenzék véleményét. Ily módon, a választó jelentős részének nincs beleszólása sorsának alakításába. Már világossá vált, hogy a pártok célja csupán, a hatalomra jutás. Első helyre a párt, s ezen belül a személyes érdekek kerülnek. A pénz, amivel hivatalosan rendelkeznek a pártok, korántsem fedezik a szükségleteket. Érthetően, támogatókat keresnek, hatalomra jutva, tőlük függő helyzetbe kerülnek. Olyan döntéseket hoznak, amelyek alapján büntetlenül, törvényesen teszik lehetővé a sikkasztásokat, az államkassza megdézsmálását. (fénysebességgel vált több személy milliárdossá, az offshore bankokba menekített hatalmas összegek ) Vajon miért nem tudják kérdőre vonni pl. a Gyurcsány mérhetetlen vagyonának eredetét? talán mert „kéz kezet mos” vagy: „varjú a varjúnak….”

Az elmúlt évek elteltével, megállapítható, hogy a kinevezések elsősorban a párthoz, ill. a vezérhez való hűség és engedelmesség alapján történnek. Ezek az egyének képtelenek a népünk jólétét, országunk önállóságát biztosítani. Különben, nem ott tartanánk, ahol vagyunk! Hová lett a fejlett NEMZETI iparunk, mezőgazdaságunk? A külföldi termékek elárasztották a boltjainkat, a vezető iparágak külföldi tulajdonban vannak, a MAGYAR föld nem kis része ugyancsak külföldiek tulajdonában van. A visszahonosításomkor esküt tettem, hogy életem árán is megvédem a Hazámat, azaz  a MAGYAR földet. És ha erre kerülne sor, meg is teszem, mint ahogy sok-sok millió honfitársam is…  DE!!!  Mi címen hozzunk oly súlyos áldozatot az idegen tulajdonának védelmére ???! Az idegen betolakodók/ügyeskedők földjéért?

Különös tekintettel arra, hogy az államunk irányítói mind közpénzből kapják bérüket, számukra a választó, - más szóval a nép, - a munkaadó. Ilyetén, az államszektorban dolgozók fizetésének mértékét is, a munkaadónak, - nekünk kell(ene) szabályozni. 

Magyarország parlamentáris köztársaság. A parlamentarizmus olyan demokratikus államok kormányzati formája, amelyre jellemző a törvényhozó és a végrehajtó hatalom elválasztása. Ennek érdekében kellene nagyot tenni Magyarországnak. Elsősorban a végrehajtó hatalmat, azaz, a kormányt kell pártérdekektől függetlenné tenni. Ez, úgy érhető el, hogy a kormányfőt és a kormány tagjait az országház kétharmada, sőt, háromnegyede válassza meg. Pártelnök ne legyen kormányfő! És az államelnököt is, ne a pártelnök nevezze ki, hanem a nép válassza meg. Egy olyan párt és érdekszféráktól független személyt, aki az Ország önállóságát, valóban a Nép, a Nemzet érdekeit képviseli, az ésszerű törvényesség, igazságosság, az erkölcs védelmezője lesz – a Nép legfőbb méltósága…

A kormány tagjai, a megbízatásuk idejére függesszék fel esetleges párttagságukat. Ily módon, a kormány, nem az éppen uralkodó pártot szolgálja. Annak a törvényhozó testületnek lesz alárendelve, amely társadalmunk szinte minden rétegét képviseli. Ily módon lehet gátat vetni a törvényes törvénytelenségeknek. Nyilvánvaló, hogy a „derék" honatyák nem szavaznak meg egy ilyen törvényt. Kerüljön tehát, ez a kérdés is népszavazásra!

Magyarországon az önkormányzati rendszer is átható megreformálásra szorul. Első lépésben, ezeket kell depolitizálni. Jó példa erre Záhony, ahol a teljes városi testület felfüggesztette pártfüggőségét. Amint megszűnt a pártközi acsarkodás, a város dinamikus fejlődésnek indult.

Népünk bizalmát, csak úgy lehet visszanyerni, s ily módon biztosítani a reformok széleskörű támogatását, ha országunk élére csak olyanok állnak, kik nem közömbösek nemzetünk sorsa iránt. Ez, nem különös képesség! Olyan, mint a szülői ösztön, amely személyes szándéka elé tudja helyezni gyermeke, családja, - értsd népe, nemzete érdekeit. Állítom, hogy Nemzetünk nem szűkölködik ilyen személyekben…

v. Kövér György

Ungvár-Záhony 2020.04.04.

Hozzászólás  

#1 Hol a kiút?Kardos Tamás János 2020-04-12 12:53
Az írása utolsó szakasza szerinti, az ország vezetőire vonatkozó kritériumok alapján megnyugtathatom a szerzőt, hogy a miniszterelnök úr, de a külügyminiszter, stb. megfelelnek ezeknek! Ez nem a Csau-féle, román diktatúra! Húsvéti reménységgel: Kardos Tamás

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások