20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2024 február 01, csütörtök

A frankfurti iskola szerepe és jelentősége a társadalmak lebontásában

Szerző:

A háttérhatalmat azért nevezik háttérhatalomnak, mert rejtetten, a háttérből irányítja a folyamatokat, sokszor hosszú évtizedekre előre tervezve.

A háttérhatalom számos szellemi műhelyt használ céljai eléréhez. Ezek között a legtöbb nyilvános, vagy nyilvánosnak álcázott szervezet. A frankfurti iskolához hasonló szervezetek készítik az olyan stratégiai dokumentumokat, tervezeteket, amelyeket aztán a WEF által kiképzett "állami vezetők" folyamatosan átültetnek a gyakorlatba, az állampolgárok pénzét felhasználva az állampolgárok ellen.

A munkadokumentumok egy része belső használatra készül, mint amilyen pl. az 1884-ben a cári titkosszolgálat által Franciaországban megszerzettcion bölcseinek jegyzőkönyvei. Nyilvánosságra kerülésük gátolna a tervek megvalósításának esélyeit. Vannak természetesen publikus források mint a Római Klub, és szándékos kiszivárogtatások is, a félrevezetés céljával. Ennek okán, egy dokumentumok tartalmát mindig a valóság eseményeivel kell összevetni, és csak józan logikán alapuló elemzést követően tekinthetjük őket megbízhatónak. Szerencsére, az okkult kabalista vezetőknek már eléggé fejükbe szállt a dicsőség ahhoz, hogy hibázzanak, és világuralmi törekvéseiknek szinte minden lépése pontosan ismert. Ennek ellenére, a még alvó emberek nagy száma és mértéktelen hiszékenysége miatt, folyamatosan át tudják ültetni terveiket a gyakorlatba.

Egyik fontos tervező csoportjuk az ún. Frankfurti Iskola néven ismert "think-tank". Természetesen, a Frankfurti Iskola nem azonos a csoporttagoknak helyet és jó kis fizetést biztosító Intézménnyel (University of Frankfurt in the Institut für Sozialforschung). Szeretik összemosni a kettőt, de hát miben nem hazudnak manapság? Ha valaki elolvassa az ELTE honlapján megjelent hablatyot az Intézmény 100. éves fennállása ürügyén, már ott szembe találkozhat ezzel a csúsztatással, hiszen 100 éves Iskolát ünnepelnek 2023-ban. Jól mutatja az ideológiai aknamunka fontosságát az, hogy egy magyar intézmény egy német intézmény ünneplésére hív össze állami pénzen konferenciát. Szeretik az urak a potya pénzt.

Az intézményt (nem az Iskolát!) valóban 1923 nyarán alapította meg Felix Weil, aki a disszertációja témájául a "Szocializmus megvalósításának gyakorlati problémái" címet választotta. Hogy miért akkor? Nézzük a történelmi hátteret: az oroszországi bolsevik forradalmat követő napokban úgy vélték, hogy a munkásforradalom végigsöpör Európán, és végül el fogja érni az Egyesült Államokat is. Szerencsére nem így történt. 1922 végén a Kommunista Internacionálé (Komintern) elkezdett azon gondolkodni, hogy mi lehetett ennek az oka.

nincs képLenin kezdeményezésére a moszkvai Marx-Engels Intézetben találkozót szerveztek. A találkozó célja a marxista kulturális forradalom fogalmának tisztázása és konkrét megvalósítása volt. A jelenlévők között volt Georg Lukacs (marxista elméletalkotó, aki kidolgozta a szexuális ösztön a pusztítás eszközeként való felhasználása gondolatát) és Willi Munzenberg (akinek megoldási javaslata az volt, hogy "szervezzük meg az értelmiségieket, és használjuk őket arra, hogy a nyugati civilizáció bűzleni kezdjen. Csak ezután, miután megrontottuk az összes értékét és lehetetlenné tettük az életet, lehet bevezetni a proletariátus diktatúráját").

Konzervatív gondolkodók szerint ez a találkozó nagyobb kárt okozott a nyugati civilizációnak, mint az egész bolsevik hatalomátvétel.

Lenin halálát követően forró lett a lábuk alatt a talaj, ezért 1924 nyarán mindkét jómadár Németországba költözött. Lukács György volt az, aki megszervezte a kommunista irányultságú szociológusok csoportjának első találkozóját, amely a Frankfurti Iskola megalapításához vezetett. Munzenberg-et Sztálin parancsára likvidálták, nagyjából egy időben Trockijjal. Lukács az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjaként, majd akadémikusként és parlamenti képviselőként szolgálta a marxizmust a megszállt Magyarországon.

A Frankfurti Iskola (részben álcázott) ténykedése a világ sok országában indulatokat kavart, köztük nálunk is. (Példa) Ezen nincs mit csodálkozni, ha megismerjük a főbb téziseiket, amelyek a Háttérhatalom tartalék megoldásai voltak arra az esetre, ha a bolsevik (valójában kabalista) világforradalom sikertelen lenne. Próbálkoztak derekasan, de szerencsére elbuktak. Viszont, a Háttérhatalomnak mindig van "B" és "C"-terve arra az esetre, ha a fő tervük megbukik. A politikai forradalom helyett, egy kultúrálisat erőltettek ránk.

willi mnzenbergAlapvetően a Frankfurti Iskola feladata a zsidó-keresztény normális erkölcs és értékrend aláásása volt. Az élet minden területének lehető legnegatívabb, destruktív kritikájára szólítottak fel a társadalom destabilizálása és az általuk "elnyomónak" tekintett rend lerombolása érdekében. Azt remélték, hogy politikájuk vírusként terjed majd a "csendes" kulturális forradalom előmozdítása érdekében.

Az Iskola (többek között) a következőket javasolta:

1. A rasszizmus bűntethetőségének létrehozása ("gyűlölet-beszéd")

2. Folyamatos változtatások, a zűrzavar okozására.

3. A szex és a homoszexualitás tanítása a gyerekeknek.

4. Az iskolák és a tanárok tekintélyének aláásása.

5. Hatalmas bevándorlás a nemzeti identitás megsemmisítésére.

6. A túlzott alkoholfogyasztás népszerűsítése.

7. A templomok kiürítése.

8. Megbízhatatlan, a bűncselekmények áldozataival szemben elfogult jogrendszer.

9. Az államtól vagy az állami juttatásoktól való függőség megteremtése.

10. A média ellenőrzése illetve elnémítása.

11. A család szétesésének ösztönzése.

 (A fordításom nem a legpontosabb, de tud valaki mondani akár egyet is a fenti a 11 pontból, amely ne lenne éppen megvalósítás alatt most, 2024-ben?)

A Frankfurti Iskola egyik fő gondolata a freudi "pánszexualizmus" eszméjének kiaknázása volt - az élvezetek keresésének hajszolása, a nemek közötti különbségek kihasználása, a férfiak és nők közötti hagyományos kapcsolatok felborítása. Céljaik megvalósítása érdekében:

  • támadják az apa tekintélyét, megtagadják az apa és az anya sajátos szerepét, és elveszik a családoktól a gyermekeik elsődleges nevelői jogait.
  • eltörölnék a fiúk és a lányok nevelése közötti különbségeket.
  • eltörölnék a férfi dominancia minden formáját - így a nők jelenlétét a fegyveres erőkben.
  • a nőket "elnyomott osztálynak", a férfiakat pedig "elnyomóknak" próbálják nyilvánítani.

Az Iskola úgy vélte, hogy kétféle forradalom létezik: (a) politikai és (b) kulturális. A kulturális forradalom belülről rombol. Hosszú távú projektnek tekintették, és a családra, az oktatásra, a médiára, a szexre és a populáris kultúrára gyakorolt hatásokat tartották a szemük előtt.

Bertrand Russell szerint:

  • Először is, hogy az otthon hatása akadályozó.
  • Másodszor, hogy nem sokat lehet tenni, hacsak az indoktrináció nem kezdődik tízéves kor előtt.
  • Harmadszor, hogy a megzenésített és többször intonált versek nagyon hatásosak.
  • Negyedszer, hogy a hófehérről alkotott véleményt a különcség beteges ízlését mutatja. De én előre látom. A jövő tudósainak kell pontosítaniuk ezeket a maximákat, és pontosan kideríteniük, hogy mennyibe kerül fejenként, ha a gyerekekkel elhitetik, hogy a hó fekete, és mennyivel kevesebbe, ha elhitetik velük, hogy sötétszürke. Ha a technikát tökéletesítették, minden kormány, amely egy generáción át az oktatásért felelős, képes lesz biztonságosan, hadseregek és rendőrök nélkül ellenőrizni az alattvalóit.

Forrás: Henry Makow 

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások