20230602
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 január 13, péntek

Hungaria semper libera - aláírásgyűjtés

Szerző: Eva Maria Barki

A Bécsben élő Eva Maria Barki, neves nemzetközi jogász felhívást tett közzé magyar nép önrendelkezése és Magyarország szuverenitása védelmében, amelyhez egyetértő magyarok és nem-magyarok csatlakozását várják. A Magyarok Világszövetsége azzal a biztatással fordul tagjaihoz és híveihez, hogy támogassák aláírásukkal a felhívást.

Magyaroknak csatlakozni itt lehet: http://www.peticiok.com/magyarorszag_onrendelkezese_es_szuverenitasa

Német ajkúak itt csatlakozhatnak: http://www.petitionen24.com/selbstbestimmung_und_souverenitat_ungarns

Eva Maria Barki felhívásának teljes szövege

Hungaria semper libera - Una et eadem libertas

Az alapvető szabadság- és önrendelkezési jogok Magyarországon több száz éve az alkotmány tagadhatatlan részei. Ezeknek a jogoknak a megsértése a történelem folyamán újra és újra felkelésekhez és forradalmakhoz vezetett, amelyek hosszú távon mindig impulzust adtak egész Európának.

Utoljára 1956-ban a kommunista diktatúrának és a Pax Sovietica-nak rántottuk le az álarcát és ezzel megindítottuk ennek összeomlását.

1989-ben szétvágtuk és kinyitottuk a vasfüggönyt egy akkor számunkra sokat ígérő szabadság felé.

Nagyot csalódtunk. A megígért „új európai ház"-ban eddig csak a pincében kaptunk helyet, szabadság helyett diktatórikus kényszert, biztonság helyett aggasztó kétséget, jog helyett hazugságokon alapuló igazságtalanságot. Európai értékek ürügyén megaláznak, megsértenek, kirekesztenek bennünket és megkérdőjelezik a demokratikus jogainkat. Ismét védekeznünk kell. Le kell rántani az új, láthatatlan diktatúrának és a Pax Americana-nak az álarcát, ameddig még nem késő.

Tudjuk, hogy ez a harc sokkal nehezebb mint a páncélosok elleni volt. A fegyverünk csak a szó, a jog és az európai értékek. Ami azért nehéz, mert nem mi, hanem az Európai Unió szenved demokrácia deficitben. Ki vagyunk téve minden önkénynek, mert az Európai Unió a mai napig nem tett eleget a kötelezettségének és még mindig nem csatlakozott az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, hogy ne lehessen felelősségre vonni az uniós szervezeteket az Emberi Jogok Európai Bíróságán.

Nem mi távolodtunk el az európai értékektől, hanem a brüsszeli hatalomcentrum. Nem mi tagadjuk meg a demokráciát, hanem az Európai Uniós szervezetnek hiányzik a demokratikus legitimációja.

Európa gazdasági, politikai válságban és erkölcsi romlásban van. Nem így képzeltük el az új Európát!

Egy új Európát kell felépítenünk. Egy olyan Európát, amely nem centralisztikusan, hanem polycentrikusan van felépítve. Egy olyan Európát, amely visszatér a keresztény gyökereihez és értékeihez, egy olyan Európát, amelyben a szuverén nem a pénzoligarchia, hanem a nép és a nemzet. Egy olyan Európát, amelyben tiszteletben tartják a népek demokratikus akaratát.

Egy olyan Európát, amelyben minden nép az alapvető szabadságjogokkal, első sorban az önrendelkezési joggal élhet, amelyet a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Egyezségokmánya az 1. Cikkben így definiál: „A népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket."

Csak az önrendelkezés és állami szuverenitás alapján lehet Európát szabadságban és igazi békében megalapozni.

Nem szabad engedni a zsarolásnak és kényszernek!

Nem szabad félni, vállalni kell a kihívást!

Soha nem szabad feladni az önrendelkezést, önelhatárolódást és önbecsülést!

Tudjuk, hogy az európai polgárok többsége ugyanazt akarja, tudjuk, hogy az európai közvélemény nem azonos a média által kinyilvánított hamis véleménnyel. Felszólítunk minden magyart és európait, utasítsa vissza a bennünket ért hazugságokat és félrevezetéseket, bátran vállalja az igazság kimondását és követelését és segítse egy új, szabadabb, békésebb, boldogabb Európa felépítését a népek önrendelkezése és az államok szuverenitása alapján.

Isten, áldd meg a magyart !

Bécs, 2012 január 10. Eva Maria Barki

Forrás: MVSZ

Megnyitva 4138 alkalommal

Hozzászólás   

#3 TellWili 2012-01-31 16:46
Kedves Béla !
Szerintem Európa is megszállt kontinens lett (ahogy az USA is az.).
Bár az egyének is hasznot húzhatnak a szegényebb államokról, dolgozóikról lehúzott sarcból, így az Ő életszínvonaluk azért magasabb még a többiekénél - sőt annál is, mint ami mögé munka fedezetet képesek tenni-...hangsúlyozom,hogy még a pénzügyi háború idejéig, mert a válság törvényszerű az alábbiak szerint:.

Gazdasági-politikai megélhetésieik átvették a hatalmat a régebbi kultúrával egyáltalán rendelkező lakosságtól. Két féle módon zajlik ez a hatalomátvétel:
Vezetőik gazdasági érdekből a lakosságra rászabadítottak sok tíz/száz millió gazdasági menekültet, hogy
részben letörjék a munkaerő árát és
másrészt nehezítsék a közakarat egységesedését,azaz a nép szuverenítást.

Továbbá a termelést kiszervezték, amivel tényleges gazdasági összeomlást készítettek elő,
hiszen Kína után már nem lesz a termelés részére visszatérés,
lévén az áruk piaci ára nem emelhető a konkurencia miatt,
ugyanakkor a helyi bér tízszerese a kínai munkabérnek, ami nem gazdálkodható ki a piaci árból még a liberális elvek szerint sem,
így a termelés csőd nélkül nem vihető vissza oda, ahol a fogyasztás történik.
A kettő ilyen antagonisztikus ellentmondását szerintem nem lehet békésen feloldani sajnos.(hasonlóan az USA - hoz )
Egyelőre még erőszakkal oldják meg, közben pénzügyi válságról beszélnek, de a sértett államok nem sokáig fogják tűrni megalázásukat és úgy vélem itt a lényeg...
+1 #2 Ithaka 2012-01-17 21:08
Soha - soha a magyarok nem képviselték a mindazok akik mosr is hazugséggak támadják ! Minek nekünk olyan médium ami örökké a hazugségból lidérckedett. Kitakaitani még az országunkból is azokat a politikusokat akik ide juttaták Országunkat, mi megbiztunk igaz féligmeddig, de a mocskos hatalom ránkeröltették öket, mint ahogy az EU-ba berántottak mint kacsa a nokedlit mire szétnéztünk unios tagok lettünk: Ezt a szent Országunkat izrael 1910,1938,1945,1956,2002,2004,2006,2008 években kivolt tüzve, hogy minket magyarokat likvidálnak az országunkból és izrael foglalja el, de sohasem sikerült, és sohasem fog sikerülni ISTEN nem engedi mert ök ISTENNEK nem kiválasztott népe volt, de nem is lesz soha , ilyen emberbarát gyülölö nemzet IISTENNEK
nem kedves. Azthiszik hazugsággal mindent megnyernek. Idöszámitásunk elött is minden nemzet kiüzte magából, már akkor ugyviselkedtek mint a csuszó-mászó pondró a földök és az igaz népcsoport amit csk tudott eltaposott, de még is maradtak belöllük mert a kulturájuk olyan volt,hogy anya a fiával, apa a lányával , testvérek egymással folytattak szekszuális kapcsolatot melyböl ferdehajlamu utodok jöttek a világta, ez a kultura természetes volt izraelnek, melyet a mai világumkban más nemzetek között is istenesitettek hazugsággal. Sajnos a mi fiataljaink egyrészének tetszett is. Énszerintem ezeket az embereket felkéne világositani kiktöl tanulták a ferde hajlamukat, az ilyen beállitásu emberek nem valók egy tisztességes társadalomban. Nem kell ! az EU, Európa nemzeteit, ne fejék le az országok erejét, az ök gazdagodásukért, gyarmat alá gyürjék, a FÁRAÓ - nékével is ezt akartán mire magukhoz tértek a Pusztába találták magukat, Most meg a sötét mélységes mély vesem fenekén fogják találni ezer évig leláncolva magukat, a handjukat sem tudják hallatni !!! Ekkor jön el a nemzetek örök békéje, senkisem bántja egymást, meg lesz a nagy nyugalom. Kétezer éve mindég volt, hól itt-hól ott gyilkos háboru, mert a zsidónak kicsi volt a mozgás tere vagyont gyüjteni akkor fenyelgett, családok maradtak csonkán az apa odamaradt a háboruban, a gyermek meg könyörgött alamizsnás munkájé nálluk, éppen ugy mint most 2012-ben, de, hogy ez az év hogyan zárul azt bizzuk a Jó ISTENRE, és a naplementére.
-1 #1 Sokoray-Varga Béa 2012-01-13 21:28
Sajnálom, de a történelmünk tapasztalata azt mondatja velem-velünk hogy Európa sohasem volt mellettünk, sohasem segített bennünket, még akkor sem, amikor egyértelműen az ő védelmükben tevékenykedtünk saját kárunkra. Soha! Miből gondolja most - kedves Asszonyom - hogy most más lenne a helyzet? Mi hiába teszünk bármit Európa jobb jövőjéért, mégha a keresztre-feszíttetjük is magunkat, ők ezt nem értik, vagy mert nem érnek föl oda, vagy azért, mert nem akarják. Miért? Ez a kérdés messze vezet, hosszú ! Majd később. .

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások