20240527
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 szeptember 11, szombat

A civilek feljelentették a kormányt

Szerző: Korona Igazsága

A Korona Igazsága civilek szervezésében szept 10.-én 16 aláírással csoportos feljelentés került beadásra a Brfk-ra Orbán Viktor Mihály és ismeretlen tettesek ellen

A CIVILEK FELJELENTETTÉK A KORMÁNYT

 

a Btk 305 § - Hivatali visszaélés

143§ (1) b) – Emberiesség elleni bűncselekmény

142§ -Népirtás

195§ -Kényszerítés

218§ - Egészségügyi önrendelkezési jog sértése tárgyában

 

A büntető feljelentés a Kormány 449/2021 (VII.29. ) és a 469/2021(VIII.6.) rendeleteire lett alapozva, mert Orbán az egyszemélyes kormányzása alatt hozott rendeleteivel eddig is alapvető jogokat, Nemzetközi Egyezményeket sértett, és az Európa Tanács határozatát is semmibe vette a megkülönböztetés tiltásáról, de az a kettő már túlment minden határon !

A két rendelet egyikében az egészségügyi dolgozókat kényszeríti kötelezéssel egy ismeretlen kimenetelű gyógyszerkísérletben való részvételre, a másikban a teljes lakosságot fosztja meg az egészséghez való alapjog érvényesítésétől azáltal, hogy a kórházi, fizkoterápiás, és fogászati ellátásokat a kísérletben való részvételhez, vagy a szociális biztonsághoz való alapjog sértésével fizetőssé tett járványügyi PCR teszteléshez köti.

Betelt a pohár !

Innentől kezdve nem csak a szabadságunk, nemcsak a mi, hanem már a gyermekek élete is veszélyben van, mert aki önként nem akar „oltakozni” vagy nem tudja kifizetni a tesztelés 20 ezer forintos árát, az nem jut ellátáshoz!

Az elmaradt kezelések, kivizsgálások, elektív beavatkozások, vagy fogászati kezelések súlyos állapotromlást okozhatnak, de halálos kimenetelűek is lehetnek !

Az mRNS kísérleti vakcinák valójában gyógyszerek, amik genetikai úton beavatkoznak a sejtműködésbe, de nem valódi VÉDŐ-oltások, nem adnak VALÓDI immunitást, a közép és hosszú távú hatásaik, az összetevők toxicitása, az egyéb kölcsönhatások, esetleges rákkeltő, vagy genetikai károsító hatásuk az EUA engedélyek miatt nem kerültek kivizsgálásra, a gyártók nyilatkozataiból tudható, hogy ez egy kísérlet, ami 2023 –ban ér véget!

Kísérletben való részvételre kötelezni, vagy kényszeríteni emberek egy csoportját, főleg úgy, hogy a kísérlet kimenetele sem annak vezetői, sem a résztvevők számára nem ismert,- ez már nem csak az Oviedói Egyezményt sérti, hanem BŰNCSELEKMÉNY!

A kormányt ebben segítő orvosok, „szakértők” és „Tanácsadók” az Orvosi Etika több pontját is sértik, de a propaganda kommunikációja átlép a gyógyszerek reklámozásának szabályain is.

A MOK elnökének nyilatkozatai, és nyílt levele az NNK hoz és Operatív Törzshöz, az oltottakat uszítja az oltatlanok ellen, valótlanságokra hivatkozva, ami már kimeríti a „rémhírterjesztés” bűntettét is !

Egy kardiológus óriásplakátokon, saját „tekintélyét” felhasználva hirdeti, hogy „Az oltás működik”,- holott erről a gyártók sem tudtak biztosat állítani, az adatok pedig azt igazolják, hogy ezek az mRNS vakcinák az utóbbi évek legveszélyesebb és leghalálosabb oltásai!

A Kormány félelemkeltő propagandája már több ember életébe került, és a nemrég elindított iskolai oltási kampánynak is vannak már áldozatai.

Ezért most minden, önmagáért és másokért is felelősséget érző ember feladata, hogy megállítsuk a propagandát, kimondjuk az igazságot, és felelősségre vonjuk az elkövetőket !

Tegyük ezt meg együtt, egymást segítve, és támogatva!

Ne számíts a pártokra és „KÉP-viselőkre, mert ők is a propagandát támogatják !

Szept 18.-án 12h.-kor találkozzunk a Corvin-közben !

A feljelentés letölthető a HonHir.hu weboldalról, és emailben vagy postán bárki bedhatja a Brfk-ra !

További hírek itt: Nemzeti HírhálóMagyar Megmaradásért Ruszinkárpátalja blog NapiTéma Orvosok és nővérek a Tisztánlátásért noiosszefogas.com

/ Korona Igazsága civil csoport /


A feljelentés eredeti szövegét PDF Formában letölthető ITT ⇒ a szövegének tartalma e sorok alatt kezdődik:

Budapesti Rendőr-főkapitányság részére

Büntető feljelentés

Alulírott :………………,…………… Cím… ,……….. Sz. ig. szám:……

 

feljelentést kívánok tenni nevezett Orbán Viktor Mihály, foglalkozása szerint miniszterelnök, valamint további ismeretlen tettesek ellen, a hatályos Btk. 305. § a), b) pontokban meghatározott hivatali visszaélés bűncselekményének tárgyában, a Btk. 143. § (1) b) szerinti emberiesség elleni bűncselekmény tárgyában,a Btk 142§ Népirtás tárgyában,valamint a Btk 195 § kényszerítés tárgyában és a Btk 218 § Egészségügyi önrendelkezési jog sértése tárgyában valamint a Btk 142§ Népirtás tárgyában 

TÉNYÁLLÁS: 

A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 8)-10) bekezdései a következőket tartalmazzák: 

(8) Azt a foglalkoztatottat, aki a (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti védőoltást nem vette fel a (3) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott határidőig, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét a (6) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon igazolja, vagy az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be.

A foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvételét a (8) bekezdés szerinti felhívástól számított 15 napon belül nem igazolta a munkáltató felé a (6) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon, és a foglalkoztatott az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt a (8) bekezdés szerinti felhívástól számított 15 napon belül nem mutatja be.

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén a foglalkoztatottat felmentési idő vagy felmondási idő és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.” 

A 469/2021 (VIII.6.) Korm.rendelet szerint :

1. A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályai egészségügyi ellátás során

1. § (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására. 

(11) A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a Covid-19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy

a) a koronavírus ellen

aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,

ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy

ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált

oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el, vagy

b) a koronavírus által okozott megbetegedésen (a továbbiakban: fertőzés) átesettség miatt védett.

(12) A (11) bekezdés b) pontja szerint fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától - SARS-CoV-2 PCR teszt - vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el. 

2. A tervezhető fogászati ellátásra, az egészségügyi intézménybe a rehabilitációs ellátásra, vagy a tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező beteg ellátásának feltételei 

2. § (1) A tervezhető fogászati ellátásra, az egészségügyi intézménybe a rehabilitációs ellátásra vagy a tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező személy (a továbbiakban: beteg) ellátásának - ide nem értve a vérvételt és az injekció beadását - feltétele - a (3) bekezdés szerinti kivétellel -, hogy a hatodik életévét betöltött beteg

a) a koronavírus ellen védett, vagy

b) a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszt - és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.

(2) A beteget kísérő személy (a továbbiakban: kísérő) a tervezhető fogászati ellátásra vagy az egészségügyi intézménybe történő belépésének feltétele, hogy a kísérő

a) a koronavírus ellen védett, vagy

b) a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszt - és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.

(3) A koronavírus ellen nem védett, tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező személy esetében, ha az invazív beavatkozás kockázata - szakmai szempontból - elhanyagolható, a tervezett invazív beavatkozást végző szakorvos döntése alapján az (1) bekezdés b) pontja szerinti tesztek elvégzése nélkül a tervezett invazív beavatkozás végrehajtható.

3. § (1) A koronavírus ellen nem védett személy részére a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálatokat az egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles elvégezni, ha

a) a beteg a tizennyolcadik életévét nem töltötte be,

b) a betegnél felmerül a fertőzés gyanúja, vagy

c) a beteg szakorvosi vélemény alapján Covid-19 elleni oltóanyaggal nem oltható be.

(2) A tizennyolcadik életévét be nem töltött beteget kísérő, koronavírus ellen nem védett személy esetén a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálatokat az egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles elvégezni. 

Megállapítható, hogy ezekkel a Rendeletekkel Magyarország Kormánya kötelezővé tette, elbocsátás terhe mellett, minden, egészségügyben foglalkoztatott személy számára a COVD19

betegségelleni”védőoltás”felvételét,valamintakötelezővétételcselekményétaRendeletnevében is rögzítette, valamint a lakosság egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését korlátozta az oltás felvételének, vagy negatív teszt bemutatásának feltételével 

A 2002. évi VI. tv. Magyarország jogrendjébe becikkelyezte az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményét, valamint az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezményt, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét.

Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye, II. fejezet, 5. cikk kimondja: 

Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezését adta.

Ennek a személynek előzetesen megfelelő tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól.

Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja.” 

Megállapítható, hogy a Rendeletek ellentétes rendelkezést tartalmaznak az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye, II. fejezet,

5.cikktartalmával, nevezetesen bizonyos foglalkozású (egészségügyben dolgozó) személyek számára kötelező vétesz egy invazív orvosi beavatkozást, egy ún.“védőoltást”, pedig az számukra is szabadon, tájékozottságon alapuló beleegyezéshez kötött a hivatkozott Egyezmény szerint, vagy ennek az oltásnak a meglétét teszi feltételül az egészségügyi ellátás egy szegmensének igénybevételéhez 

Magyarország Alaptörvénye XV. cikk kimondja: 

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.” 

Megállapítható, hogy a Rendelet ellentétes rendelkezést tartalmaz Magyarország Alaptörvénye XV. cikk (2) bekezdés tartalmával, nevezetesen bizonyos foglalkozású (egészségügyben dolgozó) személyek számára kötelezővé tesz egy invazív orvosi beavatkozást,a lakosság másik részének pedig feltétellé tesz egy ún. “védőoltást”,, korlátozva az egészségügyi önrendelkezési jogukat, ezzel “egyéb helyzet”, foglalkozás szerinti,és egészségi állapot szerinti különbségtételt alkalmaz. 

Az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdés kimondja: 

(2) A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.”

Megállapítható, hogy Magyaroszág Kormányának nincsen sem alaptörvényi, sem semmilyen más felhatalmazása arra, hogy nemzetközi szerződést megszegjen, azzal ellentétes tartalmú rendeletet alkosson, még veszélyhelyzetben sem. A Kormánynak nincsen felhatalmazása arra sem, hogy az alaptörvény előírásait megszegje, még veszélyhelyzetben sem. 

A Btk 305 § szerint:

305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen 

a) hivatali kötelességét megszegi, 

b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 

Megállapítható, hogy a magyar kormány azon tagjai,akik a Rendelet megalkotásában részt vettek, illetve azt aláírták, hivatalos személyek, a tényállásban rögzített cselekményükkel megszegték hivatali kötelességüket illetve túlléptek hivatali hatáskörükön, amely kötelesség illetve hatáskör semmi esetre sem ír elő nemzetközi szerződésben szavatolt alapvető emberi jog, konkrétan egészségügyi önrendelkezési jog megsértését valamint az egyenlő bánásmód alaptörvényi szintű követelményének megsértését. Cselekedetük következménye pedig jogtalan hátrány okozása (egészségügyi önrendelkezési jog megsértése, egészséghez való jog megsértése, egyenlő bánásmód követelményének megsértése, munkához való jog megsértése) az ún.

“védőoltást” nem felvevő, egészségügyben foglalkoztatott személyek esetében, és egészséghezvaló jog megsértése, élethez való jog megsértése az ún. “védőoltást” kényszer hatására felvevő,és azok káros vagy éppen halálos mellékhatásaival szembesülő, egészségügyben foglalkoztatott, vagy kórházi, rehabilitációs, fogorvosi ellátást igénybe venni akaró személyek esetében

Kérem megvizsgálni, hogy a hivatali visszaélés bűncselekmény tényállási elemei, a hivatalos személy léte, a jogtalan hátrány okozása és a hivatali kötelesség megszegése illetve hivatali hatáskör túllépése tényállási elem is igazolhatóan fennáll-e a tényállásban bemutatott cselekmények esetében. 

A Btk 142§ szerint:

1) -Aki valamely nemzeti, etikai, faji, vagy vallási csoport teljes, vagy részleges megsemmisítése céljából

a) A csoport tagjait megöli

b) A csoport tagjainak súlyos testi, vagy lelki sérelmet okoz

c) A csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti amelyek azt, vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik

d) Olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések meggátolása

bűntett miatt tíz évtől 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő

Mivel ismert tény, hogy az egészségügyi dolgozók számára kötelezővé tett, és az egész magyar nemzet számára, a gyermekek részére is propagált, és a rendeletek „ösztönző” módján valójában kikényszerített kísérleti jellegű Covid oltások / vakcinák / bizonyos ismert, de ismeretlen százalékban is nemkívánatos mellékhatásokkal és egészségkárosodással járnak, sokszorosára emelik a vetélések számát, továbbá mind a nők, mind a férfiak esetében sterilitást is okozhatnak, illetve bizonyos százalékban biztosan halált is okoznak,- mindezek alapján kérem megvizsgálni, hogy fennállnak-e a Btk 142§1.a)-d)pontjai

a Covid oltások propagálása és kötelezése esetén 

A Btk. 143. § szerint: Emberiesség elleni bűncselekmény

(1) Aki a lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként

a) emberölést követ el,

b) a lakosságot vagy annak egy részét olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,

g) másnak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,

h) politikai, nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nemi, vagy más is mérv alapján meghatározható csoporthoz tartozása miatt alapvető emberi jogaitól megfoszt, bűntett miatt tíz évtől 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető

(2) Aki emberiesség elleni bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) E § alkalmazásában polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadásnak minősül minden olyan magatartás, amely magában foglalja az (1) bekezdésben írt cselekmények polgári lakosság elleni sorozatos elkövetését, egy állam vagy szervezet politikájának végrehajtása vagy elősegítése érdekében. 

A kísérleti vakcinák által okozott oltási károsodások már több ember életét követelték, a szövődmények és mellékhatások sok esetben súlyos megbetegedést, tartós, vagy maradandó egészségkárosodást okoztak az érintettekben

A magyar kormány hivatalos kommunikációja szerint Magyarországon csaknem 10,7 millió a COVID-19 betegség ellen beadott, ún. “ vakcina” után, 30 napon belül összesen 441 személy vesztette életét, bejelentett oltás utáni nemkívánatos eseményként (index.hu “441 ember halt meg oltás után egy hónapon belül Magyarországon” című, 2021.07.23-án megjelent cikke).

A magyar kormány nem tájékoztat arról, hogy a beadott vakcinák utáni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stb. hónapban mennyi az elhalálozások száma, de sejthető, hogy nem nulla. 

A magyar kormány arról sem tájékoztat, hogy hányan haláloztak el a beadott vakcinák utáni első hónapban, de a halálukat nem jelentették hivatalosan, mint védőoltás utáni nemkívánatos eseményt. Tekintve, hogy ilyen irányú tájékoztató kampányt egyik egészségügyi intézmény sem, és a kormány sem végez, igen nagy a valószínűsége, hogy az esetek nagy részét egyáltalán nem jelentik hivatalosan, az emberek nem is tudják, hová kellene jelentsék.

A lakosság egy része nem tudja igénybe venni az egészségügyi ellátás Rendelettel érintett területeit, mert lelkiismereti, vagy egyéb okból,( pl ismerve a vakcinák veszélyeit ) nem akarnak „oltakozni” vagy csak anyagi helyzetük miatt nem tudják igénybe venni a számukra fizetőssé tett tesztelést ,ami feltétele az ellátások igénybe vételének. Ezen emberek állapota rosszabbodni fog emiatt, ami elhalálozásukhoz is vezethet ! A Rendeletek az oltatni nem akaró emberek csoportját megfosztja az ellátásokhoz való feltétel nélküli hozzájutástól,és a munkához való joguktól ,- amit az Alaptörvény is garantál,- mert a fizetős tesztelés a kis jövedelmű emberek esetében nem megoldható,- vagy engedniük kell az oltási kényszernek ! 

Kimondható tehát, hogy az ún. “COVID-19 betegség” elleni ún. „védőoltás” bizonyos (nem ismert, de létező) százalékban biztosan halálhoz vezet azok körében, akiken azt alkalmazzák.

A Btk. 143. § (1) bekezdés b) pontja megfogalmazásában azonban a lakosság egy részének olyan életkörülmények közé kényszerítése, amely akár csak a lakosság egyes tagjait pusztulással fenyegeti, már megvalósítja a bűncselekményt. Mivel pedig a Rendelet Magyarországon hatályos, a magyar lakosság egyészségügyben foglalkoztatott tagjai közül bizonyos (nem ismert, de létező) százalékot fenyeget statisztikailag biztos pusztulással, azáltal, hogy kényszeríti őket egy bizonyos (nem ismert, de létező) százalékban halálos, invazív orvosi beavatkozás elszenvedésére.

Álláspontom szerint a bűncselekmény tényállási elemei fennállnak a jelen cselekmény során, éspedig:

A fenyegetett része a lakosságnak a magyar nemzet egyészségügyben foglalkoztatott tagjai, a kényszerítés, mint tényállási elem tettenérhető a Rendelet szövegében, amely kiemeli a kérdéses orvosi beavatkozás kötelező jellegét ennek az orvosi beavatkozásnak az egészségügyi következményeivel, a mellékhatásaival való együttélés, esetenként akár elhalálozás, mint a tényállás “kikényszerített életfeltételek” eleme.

A lakosság egyes tagjainak pusztulással fenyegetése tényállási elem. Mint láttuk, statisztikailag 10,7 millió beadott vakcina, azaz kb 5 millió beoltott ember után minimum 441 haláleset lépett fel, csak az első hónapban, oltás után, azaz statisztikailag 1 millióból kb 100 személy, vagy 100000-ből 10 személy biztosan meg fog halni az oltás utáni első hónapban. A büntetőjogi szövegben nem szerepel százalékos arány, akár a lakosság egyetlen tagjának halála is elegendő a bűncselekmény megvalósulásához.

Annak megállapítása, hogy a Rendelet hatályba lépése óta hány esetben alkalmazták az immár kötelező orvosi beavatkozást a lakosság egyészségügyben foglalkoztatott részén, és ez hány esetben vezetett pusztulással fenyegető mellékhatáshoz, esetleg halálhoz, a nyomozó hatóság nyomozási feladata. 

Kísérleti fázisban levő, ideiglenes / EUA / engedéllyel rendelkező gyógyszer esetében, ennek igénybevétele nem tehető kötelezővé, mert ezeknek a kísérleti vakcináknak a közép és hosszú távú egészségkárosító következményét a gyártók nem tudják, ezért felelősséget nem vállalnak! Emberen való kísérletre kényszerítés a kötelezéssel ebben az esetben sérti a Nürnbergi Kódexben lefektetett elveket, amelyeket az Oviedói Egyezmény elfogadásával Magyaroszág is elfogadott !

A kísérleti vakcinákra való kötelezés bűncselekményt valósít meg, sértve az Oviedoi Egyezményt, mert nem biztosítottak a “tájékozott beleegyezés” feltételei !

TÁJÉKOZOTT BELEEGYEZÉS – Az egészségtudományi Fogalomtár szerint: 

tájékozott beleegyezés az egészségügyi ellátás, illetve orvosbiológiai kutatások során egy olyan folyamat, amelyben a beteg/páciens, törvényes képviselő megismeri az adott beavatkozás előnyeit, veszélyeit és ezek alapján dönt.
A jogszabályok értelmében az 
orvos köteles a pácienst/beteget illetve annak döntésképtelensége esetén a törvényes képviselőt tájékoztatni arról, hogy a tervezett kezelés, vizsgálat vagy kutatási programban való részvétel milyen kockázattal vagy hátránnyal járhat. A beteg/páciens, törvényes képviselő mérlegelheti a valószínű kockázatokat a valószínű előnyökkel szemben a lehetséges kezelés, teszt vagy kutatási célú vizsgálat során, és jogában áll azok elfogadása vagy visszautasítása. Kutatási célú vizsgálatok előtt a pácienseket szükséges arról is tájékoztatni, hogy a kutatás bármely stádiumában és bármilyen okból visszavonhatják beleegyezésüket, és ebből adódóan kár, megkülönböztetés nem érheti őket. A részvételi szándékot feltehetően befolyásoló 
információt tilos szándékosan visszatartani

Az Eü.tv.-ben foglalt kivételektõl eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstõl, fenyegetéstõl és kényszertõl mentes, megfelelõ tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja.

A Kormány részéről szándékos információ visszatartásnak tartom a már eddig ismert, oltás utáni mellékhatások meddőségi kockázat, súlyos, vagy tartós egészségügyi kockázatok, halálos kimenetel lehetősége közlésének elmaradását az oltások propagálásakor és beadatásakor

Szándékos információ visszatartásnak tartom a kormány részéről, hogy a vakcinák /oltások/ negatív következményeit nem hozzák nyilvánosságra a lakosság számára, hogy a valós kockázatokat is figyelembe véve tájákozottan dönthessenek a Covid-oltás mellett, vagy ellene.

Mivel az mRNS-terápiák nem teszik immunissá az immunizált személyt, és nem gátolják a vírus átterjedését, nem minősülhetnek olyan közegészségügyi intézkedésnek, amely képes kollektív előnyök biztosítására, amely felülírja az egyéni kockázatot, és ezért nem írható elő.

 Elfogadható, hogy egyes embereket károsítson egy közegészségügyi irányelv, amennyiben az a kollektívának kedvez. Ha azonban az oltás közegészségügyi intézkedés, amely a kollektíva védelmét és javát szolgálja, akkor két dolgot kell teljesítenie:

  1. Gondoskodjon arról, hogy az oltott személy immunitást kapjon a betegség ellen
  2. Gátolja meg a betegség átvitelét az oltott személytől más egyénekig.

COVID-19 mRNS-terápiája nem valósítja meg ezeket a dolgokat. Mivel ezek a génterápiák nem teszik immunissá az embert, és nem gátolják a vírus átterjedését, nem minősülhetnek olyan közegészségügyi intézkedésnek, amely képes az egyéni kockázatot felülíró kollektív haszon biztosítására.

Éppen ellenkezőleg, az mRNS "vakcinának" csak annak az egyénnek származik előnye, aki a génterápiát kapja, mivel csak az S-1 tüskefehérjéhez kapcsolódó klinikai tünetek csökkentésére hivatottak.

Más szóval, az mRNS vakcinák nem fogják megakadályozni, hogy megbetegedjen a SARS-CoV-2-től; állítólag csak akkor csökkentik a fertőzés tüneteit, ha vagy amikor megfertőződik. Tehát a beoltás senkit nem véd, csak önmagát. Mivel az egyén az egyetlen, aki hasznot húz (kevésbé súlyos COVID-19 tünetek fertőzés után), nyilvánvalóan irracionális az indoklás, hogy elfogadjuk a terápia kockázatait a"közösség nagyobb érdekében".

Kérem megvizsgálni, hogy a tényállásban bemutatott cselekmény megvalósítja-e a Btk 143§ ban definiált emberiesség elleni bűncselekmény tényállási elemeit

A BTK 195 § szerint :

Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen, vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető

Az „erőszak „ fogalma nem csak fizikailag értelmezhető, mert erőszak verbálisan, nyomásgyakorlással is megvalósulhat, ha az akaratot elhajlító jellegű, vagy kifejezetten erre irányul

Az akaratot hajlító erőszak , nem foszt meg a cselekvés szabadságától, meghagyja a választás lehetőségét a bűncselekmény elkövetése vagy a kilátásba helyezett rossznak az elviselése között. 

A kényszerítés és az erőszak lehet verbális vagy mentális is, mint a fenyegetés ,pánikkeltés ,a mentális állapot tudatos befolyásolása ,de kényszerítő hatása van az egyes jogok / szabad mozgás ,egészséghez, vagy a munkához való alapjog / korlátozásának is , ha azt bizonyos olyan feltételekhez kötik, amit az illető önmagától nem tenne meg. Olyan ráhatás, amely a kényszerített személytől olyat követel meg, aminek önként nem vetné alá magát.

Másrészt a Kormány, végrehajtói hatalmánál fogva definíció szerint erőszakszervezet, az állam erőszakmonopóliumának legfőbb megnyilvánulása

Mindezek alapján megállapítható, hogy a fenyegetés a munkához,és az egészséghez való alapjog megvonásában, vagy korlátozásában nyilvánul meg Az alapjog elvonásával,vagy korlátozásával kényszerítik az embereket az oltásra ,hatalmi eszközökkel : a jog elvonása/korlátozása maga a kényszerítő eszköz a tulajdonság – oltottság- megszerzésére ,mert az alapjog csak ennek a birtokában gyakorolható szabadon

A Rendeletek a vakcinák felvételére való kötelezéssel a munka elvesztését,vagy az egészségi állapot romlását teszik feltétellé, ha az egyén nem enged a kényszernek 

Kérem megvizsgálni, hogy a kényszerítés tényállási elemei, az akarat erőszakos hajlítása fenyegetés útján, fennáll e a Rendeletek esetében 

A Btk. 218.§ : Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése :

Aki beleegyezéshez vagy hozzájáruláshoz kötött, emberen végezhető orvostudományi kutatást a jogosult beleegyezése vagy hozzájárulása nélkül végez, vagy a beleegyezés és a hozzájárulás jogának gyakorlásához szükséges, törvényben előírt megfelelő tájékoztatást elmulasztja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Orvostudományi kutatás Magyarországon az Egészségügyi Tudományos Tanács vagy valamelyik kutatásetikai bizottság engedélyével végezhető. Ez azt jelenti, hogy a Kormány önállóan nem adhat engedélyt orvostudományi kutatásra rendelet formájában.  Az egészségügyi dolgozók és a teljes lakosság körében folytatni kívánt átfogó kutatással kapcsolatban sem az Egészségügyi Tudományos Tanács sem valamelyik kutatásetikai bizottság nem adott engedélyt. Ebből megállapítható, hogy az említett alanyok körében folytatni kívánt átfogó kutatás engedély nélkül, sőt az orvostudományi kutatás alapvető szabályainak megsértésével történik. Az orvostudományi kutatás alapvető szabálya az önkéntes beleegyezés. Ez esetben az, alany nem tud önkéntesen beleegyezni az orvostudományi kutatásba. Ennek oka az, hogy ha az adott egészségügyi dolgozó, vagy állampolgár nem egyezik bele az orvostudományi kutatásba, az esetben az adott egészségügyi dolgozó nem dolgozhat egészségügyben, vagy a magánszemély nem veheti igénybe az egészségügyi ellátások Rendelettel érintett részét , ami számukra súlyos érdeksérelmet tud okozni. Amennyiben az adott alanyok csak az oltás kötelezővé, vagy feltétellé tétele miatt vesznek részt, abban az esetben a kutatás lényegében engedély nélkül folyik, ugyanis az adott alanyok dolgozók az orvostudományi kutatásba kényszerítés alatt egyeztek bele, ezért a kényszer alatt tettek jognyilatkozatok a Polgári Törvénykönyv értelmében érvénytelenek 

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 157. § kimondja:

157. § Az emberen végzett orvostudományi kutatás (a továbbiakban: kutatás) célja a betegségek kórismézésének, gyógykezelésének, megelőzésének és rehabilitációjának javítása, okainak és eredetének jobb megismerése, beleértve olyan beavatkozásokat és megfigyelési módozatokat is, amelyek eltérnek a megszokott egészségügyi ellátás során alkalmazottaktól, illetőleg, amelynek során még nem teljesen ismert és kivizsgált hatású tényezőket (hatóanyagok, anyagok, eszközök, eljárások, módszerek, körülmények, feltételek) alkalmaznak.”

Megállapítható, hogy az Eütv. az emberen végzett orvostudományi kutatást olyan beavatkozásnak határozza meg, amelynek során még nem teljesen ismert és kivizsgált hatású tényezőket (hatóanyagok) alkalmaznak.

Mivel a vakcinák csak sürgősségi engedéllyel rendelkeznek és a gyártók „alkalmazási előirata” szerint maga a kísérleti klinikai fázis csak 2023 ban ér véget, a genetikai károsodások és rákos elváltozások lehetőségét nem tudják kizárni, így az NNK sem rendelkezik ismeretekkel a , készítmények hosszú, 10 éves időtartam alatti lehetséges mellékhatásaira, ebből következik, az Eütv. 157. § értelmében, hogy a ,készítmények alkalmazása jelenleg orvostudományi kutatásnak minősül, olyan készítmény alkalmazása, amelynek hatásai nem teljesen ismertek és kivizsgáltak.

Feltételezhető, pontosan a kifejlesztésük óta eltelt viszonylag rövid időtartam miatt, hogy a többi ún. COVID – 19 elleni vakcina esetében sem ismertek azok közép és hosszútávú mellékhatásai, ezért azok alkalmazása is jelenleg orvostudományi kutatásnak minősül.

A 2005 évi XCV. tv. meghatározza a gyógyszer fogalmát, és a tv. 5. § (1) értelmében csak olyan gyógyszer hozható forgalomba, amelyet gyógyszerészeti államigazgatási szerv vagy az Európai Bizottság engedélyezte.

Megállapítható, hogy a Pfizer és Moderna vakcinák esetében az Európai Bizottság, és a Sinopharm és Sputnyik esetében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézmény csak feltételes forgalomba hozatali engedélyt bocsátott ki. Azonban, amint azt fennebb is megállapítottuk, a 2005 évi XCV. tv. 5. § (1) bekezdésének szövegében nem az szerepel, hogy a készítmény akkor is gyógyszernek minősül, ha azt gyógyszerészeti államigazgatási szerv vagy az Európai Bizottság feltételesen engedélyezte, hanem csak annyi, hogy “engedélyezte”. A joggyakorlat szerint azonban ez végleges engedélyezést, és nem feltételes, még kísérleti fázis alatti készítmények vészhelyzeti engedélyezését jelenti.

A készítmények tehát, jelenleg, nem minősülnek védőoltásnak, hanem az orvostudományi kísérlet egy fázisában lévő gyógyszerkészítménynek. 

Kérem megvizsgálni, hogy az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése bűncselekmény tényállási elemei fennállnak e a tényállásban felsorolt cselekmények esetében 

Törvényi alap: 

Btk. 305. § . a), b) Btk. 143.§ (1), (2), (3) Btk 142§, Btk 195§ Btk. 218. § 

Csatolmányok : 

index.hu “441 ember halt meg oltás után egy hónapon belül Magyarországon” című, 2021.07.23-án megjelent cikke:

 https://index.hu/belfold/2021/07/23/nnk-koronavirus-oltas-halal/

  • A „tájékozott beleegyezés” fogalma,meghatározása- Ifj Lomniczi Zoltán elemzése az Oviedói Egyezmény említésével

 http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20073sz/12.pdf

  • A bioetikáról és az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozat

 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Beszélgetés a Moderna képviselőjével, ahol elismeri hogy jelenleg az embereken folyik a kiterjesztett kísérleti fázis

 https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/07/12/moderna-vaccine-experiment.aspx /

Moderna oldala szerint génterápiás kezelésről van szó

 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000168285220000017/mrna-20200630.htm

Az mRNS vakcinák valójában génterápiás gyógyszerek a gyártó szerint :

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/16/mrna-vaccine-gene-therapy.aspx https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000168285220000017/mrna-20200630.htm

Pfizer – a kísérlet befejezése 2023 május !

 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&draw=2&rank=1

Európai adatok halálozásokról és mellékhatásokról :

 https://www.globalresearch.ca/15472-dead-1-5-million-injured-50-serious-reported-european-union-database-adverse-drug-reactions-covid-19-shots/5748346

A Covid vakcinák nem védenek

 https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-4115-fully-vaccinated-hospitalized-or-died-breakthrough-covid-infections/

Elhunytak és sérültek az EU adatbázisban

 https://www.globalresearch.ca/15472-dead-1-5-million-injured-50-serious-reported-european-union-database-adverse-drug-reactions-covid-19-shots/5748346

Oltásbiztonság nem biztosított

https://168.hu/kulfold/moderna-japan-oltas-visszahivas-211401?

Kelt: …………………………..2021……………..

Aláírás: …………………………………………….

pecset 1

ciinizmus 1

Hozzászólás  

#1 Olvasónk Taharan Marianne közlésre ajánlja a következő fontos cikket:R Zoltán 2021-09-12 20:39
Megtámadta az Alkotmánybíróságon az egészségügyiek kötelező védőoltását egy eü-dolgozó

Ritka idegrendszeri rendellenességet válthat ki az AstraZeneca oltása egy új vizsgálat szerint

A Guillain-Barré szindrómáról (GBS) van szó, ami az oltottak csak nagyon kis százalékánál fordult elő.

A részletek ITT

hvg.hu/tudomany/20210909_astrazeneca_oltas_mellekhatas_gbs_idegrendszer

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások