20240417
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2022 február 03, csütörtök

Gondolatok a népírtás árnyékában.

Szerző: Encs Ilona Mária és Zoli

Kedves honfitársaim! / Az olvasóink írták rovatban ma leközölnöm egyik aktív tudósítunk merész és figyelemre méltó gondolatait. A levelet csak számomra küldte, de annyira megragadott figyelemre méltó gondolatmenetei, hogy összeszedve minden reményem és bátorságom és egy újabb levélben kértem a szerzőnket, hogy engedje meg, hogy ezt a fontos bölcseleteit veletek is megoszthassam. Megkönnyebbülve és örömmel közlöm veletek, hogy az engedélyt megkaptam, és így Ti is olvashassátok, hogyan gondolkodik Ilonánk. - Szeretettel Zoli  

Ilona válaszát, csak, hogy tudjátok nem teljesen feltétel nélkül kaptuk el, ezért igyekszek megfelelni a feltételeinek. Dőlt betűkkel idézek a válasz-leveléből: 

"Köszönöm, hogy megtisztelsz, engedélyt kérsz, megjelenítsd az írásomat! Nem túl sűrűn fordul elő az ilyen figyelmesség napjainkban! Az is megtisztelő, hogy meg szeretnéd osztani másokkal a gondolataimat, mert méltónak tartod rá! Csak gondolatok alapján ismerjük egymást, mégis megbízunk a másik jó szándékában a tekintetben, melyik oldalon áll, mert a gondolatokból nyilvánvalóan teljesen tisztázott képet kapunk egymásról, a személyes emberről, bár sosem találkoztunk! 

Szeretném, ha teljes egészében megmaradna a bevezető kezdés, ahogy neked elküldtem, a mailben a tárgy mezőben leírtakkal együtt, de mivel ismerjük egymást, megkérlek, írj Te is bevezetőt, előzményt, hiszen távolról is honfitársak vagyunk! A gondolataink alapján sokat tudunk egymásról. 
Még egyszer, köszönöm, hogy megtisztelsz! 
Ilona"


Gondolatok az emberi természetről a nép irtás árnyékában. Megdöbbentő XXI. század! Gyászomban írtam... fel akarok ébredni már!

Lehet-e még megbánás, jóra törekvés azokban, akik a gonosszal cimborálnak mostanság?

Ez igaz is lehet, de nem az, legalább is, nagyon keveseket érint az őszinte megbánás, bűnbocsánat. Aki a világ bármely gonosz cselekedetében részt vállal önként, mindegy, ha valaha rosszat tett, és ezt kihasználják arra, zsarolják őt vele, akkor sem menti fel őt semmi, ha újabb rosszat tesz, mert attól fél, felfedik régi titkát.

Véleményem szerint, az összes megszólaló "szagértő" ilyen cipőben sántikál! Rosszat tettek, bizonyos lények (nem emberek!) felkeresték őket, és elárulták, tudjuk, mit tettél ekkor meg ekkor, és ha nekünk teszel rosszat ezután, akkor a régi titkod feledésbe merül/(het), de ezután a miénk a lelked.

Sátán is így melózik! Csak ezt ismeri, a rosszat! Magának akarja az imádatot, ami csak Istent illeti meg jogosan. Az ember, Sátán képmására hiú ábrándokat kergetve tesz gonoszat, és Sátán, miután kihasználta, eldobja, felfalja.
Az az ember, aki eldobja a legnemesebbet, amivel még csak nem is rendelkezik, a lelkét, hiszen csak lízingeljük, olyasmit dob el a semmiért cserébe, ami által megmenthetné magát.

Az emberiség történetében, amióta a világ áll, Káin és Ábel óta ez megy. Az oka a hét főbűn! Benne van a Bibliában. A világ leghitelesebb könyve! Bestseller is egyben. Emberek írták, ámde Isten kinyilatkoztatására. Olyan őszintén vallanak benne emberek saját bűneikről, hogy nekem ez elég bizonyíték arra, Istentől ihletett. Az emberi világban nem jellemző az őszinte feltárulkozás saját bűneinkről, sőt, sokkal inkább a mindenáron való elfedésre törekvés figyelhető meg a legtöbb embernél, ha a rossz tetteiről van szó.

Az ember gondolatait, tetteit alapvetően befolyásolja az a tudat, hogy mit hisz az élet eredetéről, értelméről és értékéről. A helytelen cselekedet biztos tudata vajon hány embert tesz boldogtalanná? (költői kérdés volt) Sátán attól lesz erős, ha mi gyengék vagyunk, és rosszat teszünk.

Fel nem foghatom, hogy mi mozgatja azokat, akik ezt a gonosz rendszert MLM-szisztéma szerint végrehajtják(?) Miben reménykednek? Örök életben? Azoktól várnak jó cselekedetet, akiknek rossz cselekedettel szolgálnak? Mi van? Ha én elvállalom pénzért és hatalomért, hogy részt veszek ebben a jelenlegi népirtásban, ami már köztudott, akkor nagyon hülye kell legyek ahhoz, azt higgyem, azok, akiket rosszal szolgálok, majd jót tesznek velem, nemde?! Milyen mélyen kell hülyének lenni ahhoz, ezt a rendszert szolgáljam, és higgyek benne, velem majd jóságosan fog bánni, ha ennek egyszer vége? Azt hiszem, leginkább attól van hányingerem, hogy vannak végrehajtók! Mert az tény, hogy a globálfasiszták nem tartoznak az emberi fajhoz, de a végrehajtók sem(?)

Tudom, hogy a világ összes tudása, információja, megérzése sem elég ahhoz, hogy teljes képet lássunk arról, milyen a világ valójában, mert azt pajtikáim, a gyomrotokban kell elsősorban éreznetek, ha elég felnőttek vagytok hozzá!

Nem attól lesz valami igaz vagy hamis, ha elég erősen hisztek benne, vagy zsigerből tagadjátok, hanem attól, ha nem csak olvasod, hanem át is éled a valóságot, az pedig szigorú tényeken alapul, amik nagyon makacs dolgok ám!

Júdás sem kért bűnbocsánatot Istentől, hanem visszavitte a 30 ezüstöt a templomba, de akiknek elárulta Jézust kinevették. Júdás ezután felakasztotta magát, de mivel nem kért Istentől bocsánatot, és nem könyörgött Istenhez könyörületért, töredelmes vallomással, hiába akasztotta fel magát, nem fog feltámadni, nem lesz örök élet reménysége.

A bűn nem kifizetődő, és a zsoldja a halál. Ez sosincs másként.

Az egyik csoport, akiket nem tartok az emberi fajhoz méltónak, sem pedig ahhoz tartozónak, egyszerűen ki akarja irtani a másik csoportot, akiknek nincs pénzügyi - és egyéb kézzel fogható hatalma. De Isten szemében igenis van a létezéshez joga!

A Teremtés itt van, hiszen egyetlen sejted olyan bonyolult és összetett, hogy ez nem 70 évre készült! Tehát van az életnek eredete, értelme és értéke! A Világegyetem Szuverén Ura dönti el, kinek kegyelmez és kinek nem, és ez így van rendjén, mert Ő a Teremtő Atyánk! Szóval, kapaszkodjon az, aki rosszat gondol, mert az elszámoltatásnál hiába szalad, hiába mentegeti magát, megkapja méltó jutalmát!

Mi lehet fontosabb az élet szentségének védelménél?

Az állásfoglalásnál eldöntheted, kinek szolgálsz: Istennek vagy a Sátánnak? De, onnantól, hogy választottál, már nincs visszaút, csak ha töredelmesen térdelsz, és könyörögsz Istenhez bocsánatért, míg megteheted. De, lassan lejár az időd. A vádalku nem ugyanaz, mint Istenhez könyörögni bűnbocsánatért! Csak szólok!

Megdöbbentő az a mélységes, rögeszmés gonosz szándék, ami ezeket a véglényeket vezérli a másik megsemmisítésére! De, még inkább megdöbbentő az, hogy ezt az akaratot kiszolgálják félelemből és/vagy pénzért, hatalomért!

Azon dolgozok, hogy én soha ne legyek a kiszolgálók közt! Nekem ez a legfontosabb.

Ilona

Forrás: olvasónk levele.
A kiemelések és külalak Zolitól.

 

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások