20240718
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2022 január 05, szerda

A szakrális királyság fogalma

Szerző: Dr. Balogh Sandor

Tonnányi cikket és könyvet írtak a Szent Koronáról és a Korona Tanról, de vajmi keveset olvashatunk a Szakrális Királyról. Hadd pótoljam ezt a hiányt, és próbáljam dióhéjban megmagyarázni a fogalmat.

Királyság

Szent Istvánra, illetve a magára a Szent Koronára vezethető vissza a fogalom.

1. A Szent Korona egyedüli beavató korona a világon, ami beavatja szakrális királyt a természetfeletti rendbe. Kiszely szerint "a beavató koronának analógiái csak Belső-Ázsiában vannak; európai képviselője egyedül a Magyar Szent Korona. Ezt az uralkodó csak koronázáskor viselheti, amúgy két koronaőr őrzi."

2. A Szent Korona két részből áll; az alsó és a felső rész mintegy összeköti az eget és a földet, és akit ezzel megkoronáznak, az mintegy híd szerepel a két világ közt.

3. A Magyarországot képviselő Szent Korona Szűz Máriának való felajánlással Szent István Szűz Máriát Magyarország örökös királynőjévé tette.

4. Ft. Szigeti István, aacheni magyar plébános szerint Szent István Szent Odiló imájából vette a Magyarok Nagyasszonyának való felajánlás eszméjét. Odiló imájának ez a szövege:

"Ó, legkegyelmesebb Szűz, minden idők Üdvözítőjének Anyja, a mai naptól és ezentúl a Te szolgálatodban vagyok, s légy mindig irgalmas pártfogóm minden ügyemben, Isten után senkit nem helyezek eléd, és saját jószántamból magam örökké, mint tulajdon szolgádnak önként átadom (mancipatui trado). "

Ez a felajánlás a szakrális király fogalmának a lényege. A szakrális király a Szűz Anya, a Magyarok Nagyasszonya örökös szolgája, illetve kormányzó helynöke aki a Szűz Anya nevében és akarata szerint uralkodik Mára országában, a Regnum Marianumban.

Ha a király nem tölti be ezt a szerepet, nem szakrális király. A mai kritikus helyzetben nem hagyhatjuk veszni Mária országát, nem hagyhatjuk, hogy az Európai Unió urai tovább feldarabolják a Kárpát-medencét, megszüntessék a Regnum Marianum-ot. Ezt csak egy szakrális király akadályozhatja meg, a Magyarok Nagyasszonya segítségével.

A szakrális királyság olyan, mint egy jéghegy, aminek csak egy aránylag kis része látszik, a legfontosabb rész, az égiekkel való kapcsolat láthatatlan. Ez a Szent Korona Magyar Titka Szigeti István atya szerint! 

Szent Korona

A Szent Korona az európai művészetben

Nagy Károly megkoronázása

Van két érdekes festmény Európában, amelyek nem csak kiegészítik egymást, hanem történetük is igen érdekes. Bajorországi Lajost 1859-ben koronázták bajor királlyá. Ő megbízta Friedrich Kaulbach német festőt, hogy készítsen egy festményt Nagy Károly megkoronázásáról.

Ezt a festményt a saját megkoronázását ábrázoló festménnyel szemben szándékozott elhelyezni. Nagy Károly volt a Szent Német-római Birodalom első császára, Európa atyja.

A megbízás lényege az volt, hogy kidomborítsa Nagy Károly megkoronázásának jelentőségét és nagyszerűségét. A művésznek meg kellett találnia azt a koronát, amely alkalmas egy ilyen fontos, korszakalkotó esemény bemutatására. Bár létezik egy X. századbeli korona, amely Nagy Károly koronája, avagy császári korona néven vált ismertté, Kaulbach mégsem ezt használta, hanem inkább Szent István Szent Koronáját választotta!

A kép ma is látható jobb oldalon a bajor parlament, a Landtag előcsarnokában (baloldalt Bajorországi Lajos koronázása, jobboldalt Nagy Károly) (kép forrása: http://www.bayern.landtag.de/scripts/get_file.php?file=Begruessung_Englisch.pdf) Nagy Károly megkoronázása – a teljes festmény (kép forrása:http://suzettenaples.hubpages.com/hub/The-Carolingian-Revival-and-Illuminated-Manuscripts) Részlet a festményből, amelyben a korona külön ki van emelve Artúr király Utolsó Éjszakája, a halálos ágyán Ugyancsak a XIX. század közepén egy angol festő, Edward Burne-Jones (1833-1898) mély kiábrándulást érzett a magas fokú műveltség, a keresztény erkölcs és mindazon értékek hanyatlása miatt, amelyek a középkori Angliát jellemezték, amelyek helyébe megjelentek a modern izmusok.

Hiányérzetét egy festménybe foglalta, amelynek témája Artúr király szellemének halála. Természetesen Artúr király egy kitalált személy, aki az angol lovagok és Camelot jóságát és nemességét jelképezi, abban a királyi udvarban, ahol az erény virágzott. A festmény Artúr király utolsó éjszakáját ábrázolja. Halálos ágyán a fejénél egy angyal ül, a koronája pedig az ágy előtt, a földön van. De Artúr királynak nem volt valóságos koronája, amelyet meg lehetett volna festeni, ezért Burne-Jones ugyanúgy, mint Kaulbach, meg kellett találja a megfelelő koronát.

Az olvasóra bízom annak eldöntését, hogy a véletlen műve volt-e, vagy valami más, hogy Burne-Jones ahelyett, hogy valamelyik brit birodalmi vagy más koronát használt volna, Artúr király mellé ugyanazt a koronát ábrázolta, amelyet Kaulbach használt Nagy Károly megkoronázásához. Igen, Szent István Szent Koronája hever Artúr király ágya előtt. Ekképp a Szent Korona és a két királyt ábrázoló kép a középkori európai keresztény civilizáció kezdetét és végét jelképezi. Burne-Jones, Artur Király utolsó éjszakája (teljes kép) (kép forrása:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burne-Jones_Last_Sleep_of_Arthur_in_Avalon.jpg) Burne-Jones, Artur Király utolsó éjszakája (részlet)

Érdekes megjegyezni, hogy mindkét festmény nem csak olyan részletesen mutatja a Koronát, hogy lehetetlen nem felismerni, hanem a részletek milyen pontosak. Burne-Jones még a csüngőket is oda festi, pedig ebben a korban nem valószínű, hogy fénykép állt volna rendelkezésükre, a Korona pedig lakat alatt volt elzárva. A korabeli magyar ábrázolások is mind egyszerűsített formában ábrázolják a Szent Koronát.

A két kép mintegy kifejezése az Europa eszmének, Nagy Károllyal kezdődött és a 19. Században haldoklóban volt az europai keresztény civilizáció, ami most már a halál küszöbén van. Burne-Jones, Artur Király utolsó éjszakája (részlet,a Korona a padlón) A Magyar nemzetnek, mint Szüz Mária, Magyarok Nagyasszonya országának feladata vagy átvezetni Európát és a világot Jézus királyságába, vagy létrehozni egy szakrális világrendet. Bár mit is hoz a jövő, fel kell készülnünk, és a Világszövetség feladata a világon szétszórt nemzetet összefova, tudatositani a Szent Korona fontosságát és nemzetünk feladatát.

*************

Hozzászólás  

#1 MAGYAROK ŐSMÚLTMandala75 2022-01-08 22:24
Szakrális Uralom - A Beavatás Útja:

maghon.blog.hu/2015/12/06/szakralis_uralom_a_beavatas_utja


SZAKRÁLIS URALOM (2) - A BEAVATÁS ÚTJA
maghon.weebly.com/blog-hun/szakralis-uralom-2

*
SZAKRÁLIS URALOM - SZENT KORONA TAN
H U N G A R I A A R C H I R E G N U M
maghon.weebly.com/blog-hun/archiregnum


*
"Nem jöttünk mi sehonnan sem!"
- Magyar Adorján

EURÓPA = FEHÉR HUN
Cikk:
maghon.weebly.com/blog-hun/europa-pejer

*
Pap Gábor - Szakrális Uralom:
www.youtube.com/watch?v=GLSX8sG_SE4

*
MAGYAROK ŐSMÚLT, cikk gyűjtemény:
maghon.weebly.com/magyar-336smuacutelt.html

*
Magyar ősmúlt 5 részes cikk sorozat:
maghon.weebly.com/magyar-336smuacutelt-sorozat

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló