20240524
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 augusztus 29, vasárnap

Jogászi javaslat gyermekeink iskolai oltás programjai ellen

Szerző: Szövetkezet Tv

Az alábbi levelet kaptuk egy jogász nézőnktől. Ezt ajánlja minden szülő számára, hogy küldje vissza az iskolának az oltás felvételével kapcsolatos kötelező nyilatkozattételi felhívásra.

Tisztelt Igazgató Úr/Asszony!

A gyerekek iskolai oltási programjával kapcsolatosan Ön által nekem küldött nyilatkoztatási felszólítás okán kérem az Ön szíves tájékoztatását az alábbiakról, még a kért nyilatkozatok augusztus 25-i visszaküldési dátuma előtt, mivel nagyon sok egymással ellentmondó információ érhető el a témában, és jó lenne tisztázni alábbiakban felmerült kérdéseket. Én magam nem vagyok virológus, hogy teljes körű szakmai felelősséget tudjak vállalni egy ilyen döntésért, ezért is kérem az Ön tájékoztatását.

Abban bizonyára egyetértünk, hogy a hatályos törvényeket maradéktalanul be kellene tartani (nem csak egyiket vagy másikat, hanem az összeset), így törvénykövető állampolgárként kérem Önt, hogy teljeskörűen tájékoztasson.

 

ÉRTESÍTÉS ÉS NYILATKOZAT A VAKCINA BEADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

 

___________________ [Szülő neve], szülő és/vagy törvényes gyám és/vagy gondviselő a következő személy esetében

___________________ [gyermek(ek) neve(i)], ezennel kijelentem, hogy nem járulok hozzá ahhoz, hogy a fent megnevezett kiskorú gyermekem részére bármilyen, vakcinaként, génterápiaként vagy hasonló, állítólagosan vírusmegelőző fizikai beavatkozásként, injekció beadásával vagy más módon történő orvosi beavatkozás (a továbbiakban: “vakcina”) az én kifejezett írásbeli, tájékozott beleegyezésem nélkül történjen, függetlenül attól, hogy gyermekem kifejezett kívánságát fejezi ki a vakcina beadásával kapcsolatban. Az oltóanyag tervezett beadásával kapcsolatban semmilyen “tájékozott beleegyezés” nem tekinthető megadottnak, kivéve, ha a következő tájékoztatások legalább 5 nappal az írásbeli beleegyezésemet megelőzően megküldésre kerültek számomra, és én pedig a tájékoztatás birtokában írásban engedélyeztem a gyermekem oltását.

  • A levelében említett Pfizer oltóanyagnak kérem ismertesse az összes ismert ellenjavallatát és kérem ismertesse, hogy milyen rövid, közép és hosszútávú mellékhatásai, milyen kockázatai és milyen várakozás szerinti előnyei várhatóak a gyerekekre nézve? (Részletezve lejjebb.)

A 2002. évi VI. törvény II. Fejezetének (BELEEGYEZÉS), 5. Cikke (Általános szabály) alapján Önnek ezt a tájékoztatást kötelezően meg kell adnia, ha Ön szervezi azt az oltási kampányt az Ön által vezetett intézményben:

„Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezését adta.

Ennek a személynek előzetesen megfelelő tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól.

Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja.”

Ha pedig nem Ön szervezi ezt az oltási kampányt, akkor mint a nyilatkozat megtételre félkérő személy szerezze be az illetékesektől a teljes körű válaszokat még időben, hogy augusztus 25-ig én is meg tudjam tenni a nyilatkozatomat.

*  Ahogy a fentebb idézet törvény is előírja, részletes elemzést kérek Öntől a tervezett oltás kockázat/haszon (risk benefit ratio) viszonyával kapcsolatban! Kérem részletezzék a következő jellemzőket: IFR (infection fatality rate), RRR (relative risiko reduction), ARR (absolute risiko reduction), NNV (number needed to vaccine), valamint a megadott számokat támasszák alá ellenőrizhető tanulmányokkal.

*  Kérem, hogy igazolja, hogy nem áll fenn iatrogén reakció (például gyógyszer okozta vesekárosodás, allergia, idő előtti menstruációs vérzés lányok esetén) és/vagy szívizom gyulladás és/vagy meddőség kockázata a gyerekeknél az oltás után.

*  Kérem, hogy igazolja, hogy a Pfizer génterápiás készítmények vagy más néven „oltás” alkalmazása utáni megemelkedett trombocitaszám, melyek fokozott vérrögképződéshez, ezáltal súlyos betegséghez vagy akár halálhoz vezethetnek, az én gyermekem esetében nem fog bekövetkezni. (Prof. Bhakdi, Dr. Hoffe, Dr. Wodarg, Doctors for COVID Ethics) Jelen ismeretek szerint a (Pfizer) génterápiás kezeléseken átesett személyek körülbelül 30% – 50%-nál volt megfigyelhető a szervezet véralvadási mechanizmusának nagyobb mértékű aktivitása. Kérem küldjék meg az ezt cáfoló, lezárt klinikai tanulmányt!

*  Kérem, hogy igazolja, hogy a Pfizer génterápiás készítmények vagy más néven „oltás” alkalmazása után a beoltott személy testének sejtjei által termelt tüskefehérjék nem toxikusak (mérgezők) a személy számára (Dr. Bridle, Dr. Wodarg, Dr. Malone, Paul Ehrlich Institute tanulmánya szerint a termelt tüskefehérje toxikus), és ezen fehérjék prion betegséget kiváltó potenciálja elhanyagolható (J. Bart Classen, Dr. Richard M. Fleming Phd, szerint ez a potenciál jelentős). Kérem válaszához csatolja azokat a tanulmányokat melyek kizárják a tüskefehérjék toxicitását, és a tüskefehérjék prion betegséget vagy általuk neurológiai sérülés okozásának a lehetőségét!

*  Kérem, hogy válaszában küldje meg az összes vészhelyzeti engedéllyel rendelkező gyógyszeripari termék (beleértve az iskolában tervezett Pfizer oltás) úgy nevezett „Bio distribution” tanulmányait és azok részletes elemzését! Kérem részletezzék pontosan, hogy a nano lipid részecskék mit okozhatnak rövid, közép és hosszútávon az emberi szervezetben? A Pfizer BNT162 termékének (SARS-Cov-2 mRNA vakcina) 0-48 órás a gyártó által közzé tett vizsgálati eredménye szerint az oltást követő 48 órán belül már számos létfontosságú szerv, beleértve a csontvelőt is tüskefehérjét gyárt. Kérem, hogy válaszában küldje meg azon tanulmányokat melyek kizárják az egészségkárosodás lehetőségét!

*  Kérem, hogy válaszában küldje meg az ADE jelenséget kizáró tanulmányok listáját! Az ADE jelensége során a vírus szuboptimális antitestekhez való kötődése fokozza a vírusnak a gazdasejtekbe történő bejutását. ADE – Antibody dependent enhancement (Dr. Malone, Vanden Bossche, Prof. Cahill, Dr. Wodarg) Ez azt jelenti, hogy fenn áll annak a lehetősége, és erre mutattak rá Dr. Malone, Vanden Bossche, Prof. Cahill, Dr. Wodarg a tanulmányukban, hogy az oltás (a hazug marketing dumával ellentétben) megnöveli a koronavírussal való megfertőződés esélyét. Ezért hangsúlyozom, hogy válaszában küldje meg az ADE jelenséget kizáró tanulmányok listáját!

*  Kérem, hogy küldje meg azon tanulmányokat, melyek kizárják a szívizomgyulladás, eme nagyon súlyos betegség kialakulásának a lehetőségét! Szívizomgyulladás – myocarditis (Dr. Peter McCullough)

*  Kérem, hogy válaszában küldje meg azon tanulmányokat melyek kizárják bármilyen autoimmun megbetegedés kialakulásának a lehetőségét! Autoimmun megbetegedések (Stephanie Seneff, Dr. Greg Nigh)

*  Ezen túlmenően kérem küldje meg a SARS-Cov 2 elleni összes génterápiás termékkel és oltással kapcsolatos tanulmányokat és elemzéseket, melyek magukban foglalják:

  • “Postmortem” tanulmányok és annak következtetései;
  • Férfi és női termékenységgel kapcsolatos tanulmányok és annak következtetései;
  • Más gyógyszerekkel és implantátumokkal történő interakciók vagy más anyagokkal történő alkalmazás esetén tapasztalt hatások.

Kérem tájékoztasson, hogy pontosan milyen összetevőket tartalmaz az a Pfizer oltás amit a gyermekembe szeretnének beadni? A gyógyszeripari termékek összetevőinek a listája, ezen összetevők toxicitásának a vizsgálati eredményei nélkül felelősen nem lehet dönteni azzal kapcsolatosan, hogy a gyermekemet beoltassam-e vagy sem.

*  Kérem tájékoztasson, hogy milyen más megelőzési lehetőségek, és megbetegedés esetén milyen kezelések állnak rendelkezésre a SARS-COV-2 elleni küzdelemben, megjelölve azok előnyeit és hátrányait is. Ezen ismeretek hiányában súlyosan megsértenénk a 2002. évi VI. törvény rendelkezéseit.

*  Kérem szolgáltasson adatot arról is, hogy az elmúlt másfél évben hány gyerek került súlyos állapotban, lélegeztetőgépre kórházba és hány gyerek hunyt el a Sars-Cov-2 fertőzés miatt az ön által vezetett általános iskolában? Ezen információ nélkül nem becsülhető fel rendesen az intézkedés kockázata, és ugyancsak súlyosan megsértenénk a 2002. évi VI. törvény rendelkezéseit.

*  Miután az Ön által vezetett intézményben éppen a Pfizer termékét kívánják a gyermekekbe oltani, és a Pfizer az a cég, ami az abszolút világrekordot tartja a hatóságoknak jogerősen kifizetett büntetések terén (több, mint 5 milliárd USD az elmúlt 20 évben), és a Pfizer a korábbi években pontosan a gyógyszer engedélyeztetési dokumentáció meghamisításával, a fogyasztók megtévesztésével, az engedélyeztetésben résztvevő hivatalnokok megvesztegetésével, valamint politikusok megvesztegetésével bukott le, így a körültekintő döntés meghozatalához kérem csatolja válaszához azoknak a friss biztonsági ellenőrzéseknek a dokumentációját is, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy ez esetben a Pfizer nem folytatta a korábbi bűnözői múltját, jó útra tért, és valóban hatásos gyógyszert állított elő, és nem pedig egy olyan mérget, amit 2-3 év múlva be fognak tiltani.

Álláspontom szerint a fenti felsorolás szerinti tájékoztatás az a minimum, amit a 2002. évi VI. törvény II. Fejezetének (BELEEGYEZÉS), 5. Cikke (Általános szabály) megkövetel ahhoz, hogy tájékozott döntést hozhassak.

Másik oldalról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (rövidítve Ptk.) 2:43. § [Nevesített személyiségi jogok] paragrafusa külön kiemel néhányat a személyiségi jogok közül:

„A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése;”

Miután a gyermekem hivatalos gyámjaként én felelek a gyermek Ptk.-ban (és az Alaptörvényben) rögzített, és egy kormányrendelettel, vagy az Oktatási Hivatal körlevelével felül nem írható, és el nem vehető alapjogaiért, és a gyermekem nagykorúságáig a 2002. évi VI. törvény szerinti tájékoztatást a döntéshez én kell, hogy megkapjam, így kérem, hogy haladéktalanul válaszoljon a feltett kérdésekre, és a kért információt a döntésem meghozásához adja meg részemre.

Továbbá van még három egyszerű, igen/nem kérdésem a végére:

  • Ha be lesz oltva a gyerek (ezzel az egyelőre még ismeretlen tartalmú, és ismeretlen kockázatú génterápiás készítménnyel), akkor abbahagyhatja-e az egyébként is a vírusok ellen hatástalan, és bizonyítottan egészségkárosodást is okozó higiéniai maszk viselését az iskolában?
  • Ha be lesz oltva a gyerek a fentiekben részletezett génterápiás készítménnyel, akkor mentesül-e a másoktól való távolságtartástól?
  • Ha be lesz oltva a gyerek a fentiekben részletezett génterápiás készítménnyel, akkor hordozhatja-e még a vírust és megfertőzhet-e még másokat később is?

Az utolsó kérdés kapcsán felhívom a tisztelt figyelmét arra, hogy Izraelben a korábban említett ADE jelenséget azonosították be, mind amellett, hogy olyan mértékű az átoltottság, hogy nagyítóval kell keresni azokat a személyeket, akik nem kaptak még Pfizer oltást, és a várakozások és a gyógyszeripari (marketing) ígéretek ellenére 2021 augusztusában (nyáron, amikor a koronavírusok amúgy sem terjednének) tömeges megbetegedések fordulnak elő az ADE miatt, és jellemzően a kórházba került súlyos esetek olyan személyek, akik már kettő darab Pfizer oltásukon is túl vannak.

Vajon ezt Magyarországon teljeskörűen kizárhatjuk?

És végül, kérem, hogy nevezze meg azt a személyt, aki aláírásával teljes büntető jogi, valamint a személyes vagyonával teljes polgári jogi kártérítési felelősséget is vállal az esetlegesen bekövetkező már ismert vagy még eddig nem ismert mellékhatásból származó oltáskárosodások esetére.

Kérem vegye figyelembe, hogy a vészhelyzeti engedéllyel ellátott kísérleti gyógyszeripari termékek esetében a mellékhatások teljes köre még messze nem ismert.

Várom megtisztelő válaszát, aminek ismeretében már teljes felelősséggel meg tudom hozni döntésemet, és így válaszolni tudok az Ö által feltett kérdésre is.

Keltezés: Hely, Dátum, _________

Aláírás _______________________

Az … iskola képviselője igazolom, hogy átvettem ennek az információ kérő levélnek egy példányát.

Keltezés, Hely, Dátum, ____________

Hivatalos aláíró az Iskola részéről________________

Megjegyzés:

A hatályos a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (rövidítve Btk.) XV. Fejezete így rendelkezik:

XV. FEJEZET

AZ ÉLET, A TESTI ÉPSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

Testi sértés

  1. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el.
  2. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások