20211202
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2012 február 04, szombat

Tomory Zsuzsáról

Szerző: Tomory Zsuzsa

Tomory Zsuzsa
Silver Lake, WI. USA

1930, szeptember 11.-én születtem Budapesten. Gyermekkoromat Tolna megyében töltöttem, a Tamási közelében lévő Majsa-Miklósváron, majd Dombóváron. 1944. végén a szovjet megszállás elől Nyugat-Magyarországra, majd Bajorországba menekültünk, s 1945 őszén tértünk vissza. Érettségimet Dombóváron tettem le 1948-ban. Ekkori élményeim közé tartozott Kodály Zoltán Dombóvárra költözése, gimnáziumunkban való oktatása, s Mindszenthy bíboros úr látogatása.

Részben saját hibámból, részben osztályidegen voltom miatt nem juthattam be az orvosi egyetemre. Először a Számviteli Főiskola mérlegképes könyvelői vizsgáját tettem le, s e szakmán belül tartottam fenn magam. Majd beiratkoztam a László kórház ápolónői tanfolyamára, s dolgoztam ilyen minőségben 1956. október 23.-ig. Résztvettem a tüntetésekben, majd átmenve az István kórházba segítettem sebesültjeinket ápolni, s röplapokat készíteni. 1956. november 27.-én hagytam el hazámat, miután egy nappal korábban szüleimnél kerestek a hivatalos közegek, s a kórházban is hasonlótól kellett tartani. Ausztriából az USA-ba kerültem. Beiratkoztam a University of Connecticut őstörténelmi előadásaira, majd férjhez mentem. A Harvard Egyetemen három félévet hallgattam a sumir tanszék előadásaiból. Ez időből származott Dr. Bobula Idával való barátságom.

Férjem megbetegedése idején tovább képeztem magam, s szakápolónőként egy öregek otthonának  voltam igazgatónője.

Életem meghatározó élménye népünk megismerésével kapcsolatos események sorozata, s Magyar Adorjánnal való, hosszú éveken át tartó kapcsolatom. Tanítása során ismertem fel magyarságunk ősnép voltát, műveltségalapító szerepét. Egész életemet arra szenteltem, hogy e felismerésemet, ennek hátterét megismertethessem magyar testvéreimmel.

Több könyvet írtam, melyek csendben porosodnak íróasztalom mélyén: Jeremiás magyarul 1965-ben, Égen menő szép madár. A magyar ima (1989), Karácsony (1993), Magyar-angol szóazonosság. Magyar English Word Origins (1994), Kezdeteink (1995) Szóbokraink – Roots of Our Language (1996), A Hét Vezér nevének kapcsolatai (1997), Az Arthur legendakör magyar kapcsolatai. – A New View of the Arthurian Legends (1997), számos cikkem jelent meg a Szittyakürtben, A Nap Fiai-ban, két rövid írásom a Hunniában. Alapító szerkesztője voltam a kétnyelvű Magyarságtudományi Értesítőnek – Journal of Hungarian Studies, melynek első két száma megtalálható az Interneten, valamennyi eddig megjelent száma a Széchenyi Könyvtárban. Kezdeteink című könyvem megjelent Dr. Gyárfás Ágnes jóvoltából a miskolci Nagy Lajos Király Egyetem Bölcsészeti Osztályának kiadásaként, ugyancsak Dr. Gyárfás Ágnes jóvoltából – kinek támogató jósága mindig sokat jelentett életemben - megjelent az Arthur legendakör az Ősi Gyökérben. A Szerves magyar nyelvtudomány című írásom megjelent saját kiadásként a Heraldika Kiadónál Budapesten.

Szeretem a zenét, különösen Bach orgonaversenyeit, s népdalainkat. Szeretek úszni, s valaha szerettem hegyeket mászni, lovagolni.

Forrás: magtudin.org

Megnyitva 11061 alkalommal

Hozzászólás   

#2 gyulabácsi 2012-02-05 10:13
Én is osztályidegen vagyok még most is. Hiába vagyok okleveles gépészmérnök, mégis segédmunkásként tengődöm. Egyszer a szemembe is mondták, hogy max. csoportvezető lehetek akárhány oklevelem is legyen, ha nem lépek be a pártba. Megkérdeztem a vidám bolsevikot, hogy mibe is lépjek bele?
#1 Dr Albert N Békássy 2012-02-04 10:02
Örülök, hogy a háló jóvoltából egy távoli közös ismerössel találkozattam, u.u. Magyar Adorjánnál gyermekkoromban jártam Zelenikán. Halála után Édesapámnak - Békássy Zoltán délvidéki ref lelkésznel segítettem Adorján Bátyám fiával a kapcsolattartásban és a "Baráti kör" fenntartásában. Amikor Az Ösmüveltséget kiadták, a vaskos kötet 20 példányát vette meg Édesapám (aki akkor már nyugdíjas utolsó éveit nálam töltötte Svédországban). A könyveket elhelyezte a Kárpátmedence fontos nemzeti könyvtáraiban, ill. a református kollégiumokban.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások