20231211
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2011 március 17, csütörtök

10. Élet a Szent Korona jegyében

Szerző: Tóth Zoltán József

Élet a Szent Korona jegyében

Tóth Zoltán József

A Szent Korona maga a magyar nemzet!

Magyarok Világszövetsége — Magyarságtudományi Füzetek

ke1001

ke1094

ke1099

Tóth Zoltán József: Élet a Szent Korona jegyében

A Szent Korona maga a magyar nemzet!

Immár ezer éves történelme alatt a Szent Korona mindig szoros kapcsolatban volt nemzetünk testi-lelki épségével, életével és fennmaradásával. Sorsunk részese és alakítója volt mindenkor, osztozott dicsőséges győzelmeinkben és szégyenteljes bukásainkban egyaránt. Ő volt a magyar szabadság és függetlenség megtestesítője és életelve, jó időkben fényes napként ragyogott egünkön, a rabság és megaláztatás napjaiban csillagként vigasztalt és vezérelt bennünket a sötétben. Ismételten kivezetett bennünket a nyomorúság mélységeiből, és mint a hamvaiból megújuló legendás főnixmadár, példát mutatott feldúlt országunk újjáépítésére. Eszmény és jelkép volt, melyre felnézhettünk, és a benne rejlő titkos erőforrás látható bizonyítéka is. Szellemi gyökerei kilenc és fél évszázadon át mélyen belenőttek a magyar lelkületbe: lehetséges volna, hogy az utóbbi ötven év teljesen kiirtotta őket?(...)

A Szent Korona csak akkor kerülhet méltó helyére a magyar közéletben – törvénytől és koronaőrségtől függetlenül –, ha a magyar először lelkében a helyére teszi. Oda, ahova való: benn, az emberi szívek legközepén. Ha majd a magyar szívekben a főhelyen ragyog a magyarságnak ez a saját, különleges kincse, ez a nagy és szent nemzeti érték, melyben a mi saját, különleges kereszténységünk és magyarságunk, egész történelmi felvállalásunk és küldetésünk megtestesül, akkor majd nem vitatkozni és érvelni kell azon, hogy mi legyen a Szent Korona jövője, mert minden magyar egy szívvel fogja tudni és egy ajakkal fogja kiáltani: a Szent Korona a mi egész jövőnk.(...)

Akkor majd nem vitatéma lesz többé a Szent Korona, hanem vezérelv és vezércsillag. Csodálatosan fog kibontakozni szemeink előtt egy új kor, a Szent Korona korszaka. Mert a Szent Koronában nem csupán egy megtisztult kereszténységet és megszentelt magyarságot fogunk felismerni, hanem egy új nemzeti otthon, egy új nemzeti épület alapjait és szerkezetét is. Az őseink által világosan kijelölt politikai formák mellett fel fogjuk ismerni a sajátosan keresztény és magyar társadalmi és gazdasági berendezkedés egészséges formáit is. Rá fogunk döbbenni, hogy a Szent Korona országában nem lehetnek társadalmi és gazdasági elnyomottak sem, hogy az önzés és a habzsolás nem megengedhető életformák, hogy kapzsinak és könyöklőnek nincs helye a Szent Korona országában.

Rá fogunk döbbenni, hogy a Szent Korona legbensőbb lényege a Szeretet. Isten és embertestvéreink iránt.

És akkor ismét virágos kert lesz híres Pannónia. A Boldogasszony és az egymásra talált magyarság és testvérnépei boldog virágoskertje.

Dr. Endrey Antal
(Részlet a 2002-ben kiadott, A korona országa c. könyvéből)

Megnyitva 2996 alkalommal

Hozzászólás   

#2 1036 Budapest, Lajos u. 115S. Tejfalussy Andras 2012-12-24 19:39
Tisztelt Honlap Szerkesztők!

Legyenek szívesek a www.aquanet1.net76net, és aquanet-apla.atw.hu honlapjaim címét is ajánlani a saját honlapjuk olvasói részére, és azt is, hogy aki még nem tette meg, ezeket is töltse le, ugyanisé pp töröltetni próbálják a www.aquanet.fw.hu honlapot "idegengyűlölet" és "rasszizmus" vádjával azok, akik olyanok.

Egyebekben Békés és Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok, méregmentes étkezéssel a t. Szerkesztőknek és Olvasóknak.

Tisztelettel és barátsággal: Tejfalussy András
#1 Jövő a Szent Korona jegyében. Magyarok VIII. VilágkongresszusaBakk István 2012-08-27 20:12
Jövő a Szent Korona jegyében. Magyarok VIII. Világkongresszusa


btvhungary.eu/
filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=2932


1938. augusztus: Az elhangzott szöveg: SZENT ISTVÁN ÉVÉBEN - A MAGYAROK VILÁGKONGRESSZUSA. VITÉZ LEVELDI KOZMA MIKLÓS NY. BELÜGYMINISZTER ELŐADÁSA A KONGRESSZUS TELJES ÜLÉSÉN. (MFI)
[vitéz leveldi Kozma Miklós:] „A magyarság jövőjének kikovácsolásánál a legnagyobb felelősség azt a magyarságot terheli, amely mint politikai nemzet országot alkot, és mint nemzeti társadalom szabad életet él, tehát örök központja mindannak, ami magyar.
Ez a magyar történelmi és morális kötelezettségünk azonban egyszersmind hasznos és szükséges felvilágosító munka is, mert minden e hazán kívül élő magyarnak tudnia kell azt, ami nálunk történik és azt is, hogy ami történt, miért történt. Tudnia kell ezt azért, hogy öntudatosan vallhassa magát vagy eredetét magyarnak, de tudnia kell azért is, mert a magyar célok érdekében szükséges, hogy minden elszakadt magyar testvérünk fel legyen vértezve, a magyar helyzet és problémák ismeretének pajzsával és kardjával.”

szentozseb.hu/.../

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások