20210616
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

Hogyan lettünk finnugorok?...3 Bakay Kornél Jugria Több, mint hat évtizede a finnugristák egyik fontos őstörténeti bizonyítékként taglalják Jugriát, amely szinte meghatározza a magyar őshaza helyét is. Maga a tudományos ötlet Mathias Miechovius krakkói kanonok műve1[*] alapján,
Hogyan lettünk finnugorok?...4 Bakay Kornél Amikor e fejezet egy részét közzé tettem 1993/94-ben, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola két tanára különösen erősen elmarasztalt azért, hogy „hevesen kikeltem a német tudományosság ellen, amelyik úgymond, a Németországban,
Hogyan lettünk finnugorok?...5 Bakay Kornél Nemzeti történetírásunk egyik megalapozója, Pray György (1732–1801) természetesen nyomban elolvasta szerzetes-társa munkáját, és nagy figyelmet fordított a finn-lapp-permi nyelvrokonság érveire,1[*] sőt új könyvében felsorolja a finn-lapp, észt, lív, mordvin, cseremisz, permi,
Hogyan lettünk finnugorok?...5 Bakay Kornél A finnugor irányzat uralomra jutása (1850–1867) 1993/94-ben, amikor ennek a fejezetnek egy részét közzé tettem, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola egyik tanára, Láng Gusztáv válaszában azt állította, hogy én a szabadságharc...

01.03. Finnugor gyökereink?

Kategória: Kisenciklopédia
2011. április 26.
Mária Terézia magyar királynő uralkodásának harmadik évtizedében igen jelentős változások történtek a világban. 1765 táján kétségtelenül új korszak kezdődött Európában is, sőt az amerikai gyarmatokon is. Ekkorra a magyar nemesség által kedvelt királynő korábbi okos liberalizmusa...
Nemrég jelent meg második, bővített kiadásban a finnugrista Rédei Károlynak, a bécsi egyetem emeritus professzorának „Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája” című könyve, a Balassi Kiadó gondozásában. Nehezen hisszük el, hogy a második kiadásra azért volt...

02. Győztes csatáink

Kategória: Kisenciklopédia
2010. március 23.
Győztes csatáink Tóth Sándor Magyarok Világszövetsége — Magyarságtudományi Füzetek Megrendelhető A Magyarságtudományi Füzetek szerkesztő bizottságának tagjai: dr. Aradi Éva, Bakk István, Botos László, dr. Gyárfás Ágnes, Pápai Szabó György és Patrubány Miklós. A szerkesztő bizottság testületi...
Letagadott eleink, a szkíták (Szkíta olvasókönyv) Magyarok Világszövetsége — Magyarságtudományi Füzetek Megrendelhető A Magyarságtudományi Füzetek szerkesztő bizottságának tagjai: dr. Aradi Éva, Bakk István, Botos László, dr. Gyárfás Ágnes, Pápai Szabó György és Patrubány Miklós. A szerkesztő...

03.01. Magyar évezredek

Kategória: Kisenciklopédia
2010. október 25.
Magyar évezredek Zajti Ferenc I. A magyarság történelme és faji öntudata I. Skytha, - hun, - avar, - turk, - magyar faji azonosság Történelmi és faji öntudatunk alaptétele: a skytha, - hun, - avar, - turk, - magyar faji azonosság. Magyarok Világszövetsége — Magyarságtudományi Füzetek
A magyar nép eredete (részlet) SZKITHIA Bobula Ida Előszó dr. Bobula Ida: A magyar nép eredete c. munkájához Dr. Bobula Ida egyike a nemzetközileg elismert legkiválóbb sumírológusnak. Ezt a könyvet közel harminc esztendő, különböző országokban egyetemeken,

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások