20231203
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2010 december 18, szombat

A csakrarendszer és az aurarendszer

Szerző: Sound

Az emberi test másik nem látható rendszere a csakrarendszer és az aurarendszer / II.

A csakrarendszer és az aurarendszer:

A nagyobb csakrák, és az aurák gyógyítása finom-energetikus, vagyis az Egyetemes Energiamező magasabb energiáit tartalmazó, - egyáltalában nem fizikai, de színnel, és frekvenciával (=egy időegység alatt leadott rezgések száma) rendelkező erők átadásával, csakrákon keresztüli áthullámoztatásával megy végbe. A gyógyítás, vagy a legyengült energiacsatornák „feltöltése”, általában az energiát átadó kezén lévő csakrákon keresztül történik meg, melyet előtte Szív-csakráján átengedett. Az átadni kívánt energiát nem önmaga energiáiból adja, hanem tágra megnyitott Korona-csakráján és egyéb csakráin szívja be, a Szív-csakráján engedi átlényegülni a kívánt frekvenciára (rezgésre), melyre az energiát kérőnek (betegnek) abban a pillanatban szüksége van. Alapszabály, hogy az energetikai kezelést, a „betegnek” kérnie kell. Az energiát adó, ilyenkor felindítja magában a segítés akarását, imádkozik vagy meditál. Az átadáshoz szükséges csakrái ilyenkor nagyobb szélességben megnyílnak.

     Szentjeink, és a régi energetikus gyógyítók, (és a mai gyógyító jógik is,) csak rendszeres testi és lelki gyakorlatok árán voltak képesek megnyitni csatornáikat. Mai világunkban egyszerűbben lehetséges energetikussá, energiát közvetítő személlyé válni. Egy magasabb energiát átbocsátani képes Mester, a „beavatást” kérő meghatározott tanulása után, képes kitisztítani, kitágítani a megfelelő csatornákat, csakrákat, így bárkiből lehet energiát adó. A Reiki inkább az alacsonyabb, bionergetikus hullámok átadására képes, a Prána a magasabb, finomabb energiával is gyógyít, ezért képes fizikai és auragyógyításra is. Szellemiségük és alapjaik eltérőek. A Reiki-nek nincs nagy múltja (vagy az megszakadt), a Prána azonban évezredek óta létezik és fejlődik. Kelet ajándéka, nyugatnak. Mindkettő kézrátételes, vagy test fölé helyezett gyógyítási rendszer, de lehet meditációs gyógyítás is, kézrátét nélkül. Sőt, lehet, hogy a két személy, helyileg teljesen máshol tartózkodik („küldő gyógyítás”, imádkozás valakiért.)

     Az energia, aurán keresztüli kibocsátása, és átadása is ismert jelenség. Az anya, apa vagy felnőtt ember, magához öleli a nyűgös, beteg vagy sérült gyermeket. A felnőtt, magasabb energiájának burkával védi a gyermeket, és csökkenti a gyermek testi vagy lelki bajait. A kisgyermekeknek még nem minden csakrájuk nyitott, ezért energetikai segítségre szorulnak, ők, jó indulattal mondott, „energiafalók”. Mindent megfogdosnak, befekszenek anyuék ágyába, foglalkoztatják, leterhelik a rokonszenves vendéget, ezáltal jutnak olyan energiákhoz, mellyel még nem rendelkeznek, vagy kevesellnek. Vannak, akik, bárhová mennek, örömet, jó légkört visznek magukkal. Jó a közelükben lenni. Ismert a legyengült emberek ragaszkodása fizikailag, lelkileg aktív emberekhez, akikhez igyekeznek minél közelebb kerülni, és aurájukból részesülni, megfürödni, megnyugodni, és reménnyel megtelni belőle. A legyengült emberek közül, vannak, akik kifejezetten „energiarablókká” válhatnak. Megtanulják, hogyan vehetik rá a másik felet, hogy energiáit kilövellje. Az „energiavámpírok”, pedig már egy másik fogalom, mivel ezek képesek a másik ember aurájából is, kiszippantani az ott található energiákat. Az ilyen emberek látogatásai után, a meglátogatott, vagy a környezetében élő, általában nagyon fáradtnak, gyűröttnek érzi magát.

     Ismert az is, hogy Jézus auráján keresztül is gyógyított. „Amerre csak járt, a falukon, városokon és tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult.” Márk 6,56.

     Az Egyetemes Energiamezőből mindenki részesül, akár akarja, akár nem. Ha nem részesülne, nem is élne. Ha csakrái nem működnek, és nem veszik fel az energiákat, a szervezet a jó táplálék ellenére is sorvad, majd egyik szerv a másik után lassan csökkenti működését és leáll.

     Az emberi szervezet számára felvehető energiát, különböző népek egymástól függetlenül, és egymástól távol eső, elzárt földrészek esetén is felismerték, nevet adtak neki, vallási hitükbe, vagy orvoslásukba beillesztették. Ismertebb megnevezései prána, csí, Kí, orgone, Kozmikus vagy Univerzális Energia, Teremtő Lélek.

     Minden nép körében fellelhető volt olyan személy, aki ilyen energiát képes volt átadni, továbbítani a körülötte lévőknek. Voltak, akik saját bioenergiájukat oly mértékben fel tudták erősíteni, hogy azzal gyógyítani tudtak. Ezeknél megfigyelhető volt, hogy a gyógyítás után legyengültek (sámán). Azok, akik nagy hittel rendelkeztek, pozitív hitviláguknak megfelelően (és a pozitivitás kiemelése, ebben az esetben nagyon fontos), gyógyításuk után nem merültek ki, sőt sokszor feltöltődtek. Ilyenkor a közelben lévők, látható, fehér vagy más színű burkot, vagy lebegő kört láttak körülöttük. Ilyen körformával találkozunk saját hitvilágunk szentjeinek megfestésénél, ahol a kör a fejtető fölött lebegő formában van megfestve. De a Margit-legenda olvasásakor, találkozhatunk Árpád-házi Szent Margit teljes teste körül leírt fehér burokkal, és egyben a test földtől való felemelkedésével is. Jézus körül is többször említenek fehér tündöklést, sőt teljes fehér lénnyé válást is, még halála előtt. Mostani tudásunk és technikai felkészültségünk alapján, egyértelműen kimondható, hogy az energiával gyógyítóknál alapkövetelmény a szeretet felindítása, a jót-tevés akarása, és a szellemi és lelki tisztaság.

     A szentek körül megjelenő fényburkokat a Szentlélek megjelenésével azonosították (Szentlélekkel övezett), mi ezentúl a keleti hitvilágból átvett aura szóval fejezzük ki.

Az aura és az aurarendszer:


Az aura az ember saját testének energetikai kisugárzása, mely egyrészről belső védelmi vonal a külső magasabb, vagy alacsonyabb rezgések roncsoló hatása ellen, másrészt a test sajátos „otthona”, melyben önmaga létezik, és a legszűkebb környezete.

     Az aura, az ember fizikai testét körülvevő, finomszerkezetű energiával rendelkező alakforma. Az emberi testet több auraréteg veszi körül, de nem úgy, mint a vöröshagymánál, amit húsos levelei alkotnak egy teljes egységgé, vagy nem úgy, mint az egymásba rakható hordócskák. Ezek a rétegek egymáson is áthatolva ugyanazt a teret töltik ki. Ezek az auratestek, tartalmazzák a tudatunkat, különböző szinteken.

Az ember személyes fejlődése során, tudata tágul, és magasabb rezgésszámon képes létezni. Az aurarétegek mindegyikének sajátos feladata van az emberi test védelmében és élete leélésében. A fizikai test egészségmegőrzésétől kezdve, az érzelmi és szellemi megnyilvánulásokig. Az aurarétegeket az emberi testhez hasonlóan testeknek nevezték el.

     Az aurarétegek egymás fölött, és a testtől különböző távolságokban helyezkednek el, de sokszor összefolyt egységet alkotnak. Az egyik réteg alatt tartózkodó másik réteg megkülönböztetésük eléggé zavarja. Mindegyik auratestnek más a frekvenciája (energetikai töltése), így egymástól határokkal megkülönböztethetők. Ezek a rétegek egymás között, közvetlenül nem képesek egymásra hatni, közvetítő rendszer segítségével, erre a célra alkalmas csakrával, azonban igen. Így az aurarétegek között, az energia, képes úgynevezett „csakrakapukon” keresztül, mind lefelé materializálódni, mind felfelé finomabb, szellemibb formában keringeni.

     A 7 fő csakraközpontról már tudunk a fenti részek alapján, s most megtudhatjuk, hogy a csakrák és az aurák között milyen szoros összetartó kapocs van. A csakrák elnyelik, beszívják a légtérben jelen lévő Egyetemes Energia, számukra megfelelő rezgésű töltéseit. A hozzájuk tartozó szervnek előkészítik, továbbítják, hogy az táplálja őket (energiával lássa el).

     Minden egyes energiaközpont (fő csakra), egyben egy auratest fő csakrája is. A fő csakra, az aurarétegek közötti különböző energiákat és életképleteket közvetíti, bontja, lényegíti, és adja át, más hullámú rétegek számára, úgy, hogy az energiák a rétegek között mindig egyensúlyban legyenek. Minden egyes aurarétegnek megvan mind a 7 fő csakraközpontja is. A következő rétegbe átfutó fő csakrák, úgynevezett csakra kapukkal is rendelkeznek, és ezek megnyílása biztosítja, és felügyeli, szabályozza, a rétegek közötti energiáramlást, melyen keresztül ki- és beáramlás egyaránt végbemegy. A legerősebb, legnagyobb, és legfinomabb rezgésszámmal rendelkező auratest, a mi esetünkben, a Keterikus-test.     Egyszerű vázlattal megpróbálom bemutatni.

1. csakra 1. auraszint  Étertest
2. csakra 2. auraszint  Érzelmi test
3. csakra 3. auraszint  Mentális test
4. csakra 4. auraszint  Asztráltest
5. csakra 5. auraszint  Éteri test
6. csakra 6. auraszint  Mennyei test
7. csakra 7. auraszint  Keterikus test

 

Keterikus test                  7777777       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                                                     ▼
Mennyei test                   6666666       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                                                ▼
Éteri test                         5555555       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                                            ▼
Asztráltest                      4444444       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                                       ▼
Mentális test                   3333333       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                                  ▼
Érzelmi test                     2222222       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                              ▼
Étertest                          1111111        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                         ▼
Fizikai test                      +++++++     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

  Az ábrán nem látható, de a csakrakapuk megnyílásának egyik feltétele az is, hogy minden alattuk meglévő auratest, minden csakrája, és csakrakapuja, nyitott és harmónikus legyen. Például a következők szerint:

    Csakrakapu jele                        =        ▼

                            Egyéb nyitott csakrák               =        Y
 
Étertest                          1111111        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                         ▼ Y   Y   Y Y   Y   Y
Fizikai test                      +++++++     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 
vagy,
 
Érzelmi test                     2222222       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                         Y   ▼ Y   .    Y   .    Y
Étertest                          1111111        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                         ▼ ▼ Y   Y Y   Y   Y
Fizikai test                      +++++++     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

Élete során, nem minden embernek nyílik meg, minden szinten, minden csakrája. Vannak genetikai adottságok, melyeket, öröklünk. (Ez egyben egyik sors alapunk is.) Ha az öröklésnek nem megfelelő hatásoknak tesszük ki magunkat, nagy kárt szenvedhet szervezetünk. Ez vonatkozik, a csakra megnyitásokra is.

    Az aurák testjei, életfeladatainkkal, testünk és lelki megnyilvánulásainkban betöltött szerepeik szerint, nagyon sokrétűek. Az Étertest, a Mentális test és az Éteri test a fizikai test lenyomatai és a testi életfeladatokkal vannak elsősorban összeköttetésben, míg az Érzelmi test, az Asztráltest és a Mennyei test, az ember gondolati és szellemi, valamint a lelki megéléseivel vannak összekötettésben, az egyik mégis a másikra épül, attól el nem függetleníthető. Tehát a test megélései, valamint a gondolati és lelki élet, egymásra épülő folyamatrendszer, egy egész életen keresztül. Folyamatos testi, szellemi és lelki fejlődést feltételez. Ezek alapján viszont feltételezhető az is, hogy sokszor nem is a test, nem is a csakra, hanem az auratest az emberi lét végső kiterjedése, s egészen ezen "szellemi testek" tökéletességének eléréséig kell dolgoznia az embernek, önvalójának alakításán.

Befejező gondolatok:

Nagy divat manapság, a Buddhista tanok fél-ismerete alapján, erőszakoskodva, csakranyitási technikákat tanulni. Főleg felügyelet, tanító (vagy guru), és türelem nélkül, nagyon veszélyes. Csekély tudású guru is, nagy károkat okozhat tanítványaiban. A buddhista szerzetesek, egy-egy magtanított lépés, és beavatás után, csak megfelelő idő, és látható testi, és lelki fejlődés további felmutatása után engedélyezik, tanítványaik továbblépését. Vannak időben együtt kezdett tanítványok, akik között, több szintkülönbség alakul ki, mivel egy részük, nem érett a továbbhaladásra. Vannak, akiket nem is engednek további szellemi szintek megtanulásában, mert az veszélyeztetné a tanítvány testi vagy szellemi egészségét.

     Vannak bizonyos energetikai szintek, melyek egyértelműen károsak az emberi szervezetre. A nagy, tanító Mesterek közül, sokan halnak meg rákban, vagy más hasonló betegségben, mivel a gyakori „felső szinteken járás” gyengítheti testi rendszereiket. Feltételezhető, hogy a közösség érdekében, ezt fel is vállalták. Egy bizonyos „szinten élés”, pedig, alkalmatlanná teszi az embert, a földi dolgok elintézésében, akadályozza testi szükségleteinek kielégítésében is. Ez megtapasztalható már kisebb szinteken is, például az eszükkel dolgozók, szellemi munkások, nem esznek rendszeresen, feledékenyek a csekkek befizetésének időpontjával, vagy bármely határidővel kapcsolatban. A nagy elmékre jellemző, hogy élhetetlenek, elvesznek a világ dolgainak intézésében, és nem tudják érvényesíteni lehetőségeiket. A sietetett csakranyitások, bármilyen auraszinten, az egész rendszer összeroppanásához, megmagyarázhatatlan fizikai megbetegedésekhez, és végül az emberi élet halálához vezethetnek. Az ilyen beteg, egyedüli segítséget, az aurarendszer helyreállítására, a prána nadi tanítványoktól, vagy egyéb spirituális gyógyítóktól remélhet.

     A misztikusság utáni vágy, és a különleges dolgok megtevésének, vagy birtoklásának vágya, esetleg felhevült lelki vágy, sok embert késztet arra, hogy akár erőszakkal is, hozzá jusson, különleges képességekhez, anélkül, hogy tisztában lenne azzal a ténnyel, ennek mi lesz a következménye. A helyes úton haladók, mire látókká, vagy gyógyítókká válnak, már átértékelik a világ dolgait, és általában, képtelenek ebből gazdaggá válni. Anyagi gondjaik vannak, fenntartásukról sokszor mások (szerzetesrend, közösség, tanítványok, feleség, testvér) gondoskodnak, adományokból tartják fenn magukat, mivel földi hivatásukat egyre nehezebben tudják ellátni, és munkanélkülivé válnak. Előre szólok, aki gazdag akar lenni, az ne nagyon nyitogassa a mennyei kapukat, hacsak nincs egy üzleti érzékkel megáldott hozzátartozója, aki majd a számlát jó vastag ceruzával írja meg. És arra is felhívom a figyelmet, hogy aki, mégis látó és gyógyító akar lenni, az igyekezzen minél előbb gazdag lenni, még azelőtt, hogy megnyílnak az égi kapuk.

     Amikor valakinek, minden előzetes tanulmány, vagy beavatás nélkül, különleges képességei lesznek, az nem válogathat. Attól a pillanattól kezdve, felelőssé válik, adományának használatáért. Előbb kapta, és utóbb kell megtanulnia, használni, uralni. Ezek az emberek, feltételezhetően, valamilyen okból, születésüktől fogva másmilyenek lehettek. Az emberi átlagtól való eltérésnek, mind a kettő, szélsőséges megnyilvánulási csoportjaiból, képviselve vannak. Érdekes, hogy pont a középátlagba tartozók közül, nagyon kevés embernél mutatkoznak spontánul kialakult képességek. Ha mégis előfordul, a képesség megjelenésével egy időben, ezeknek az embereknek a személyiségében, szembetűnő változások mennek végbe, szélsőséges viselkedési formák kíséretében. Ez a folyamat, rövid ideig tart, majd leáll. Míg az előző csoportba tartozóknál, ez a személyiségi változás egyáltalán nem mutatkozik, vagy az nem szembetűnő, hanem inkább belső átalakulás, ami később mutatkozik meg. Azért észrevehetetlenebb, mivel az érzékeny típus, érzékeny marad, esetleg kissé hallgatagabb, ami környezetének nem tűnik fel, a drasztikusabb, keményebb típus pedig, szintén ugyanolyan marad, esetleg rapszódikusabb, kissé erőteljesebb megnyilvánulásokkal, amit még mindig képes a környezete elviselni. Ez a belső folyamat viszont, szép lassan, mindkét szélsőséges típust ugyanarra a tapasztalati szintre állítja, és egyéniségüknek megfelelően, vagy határozottsággal, és tűrőképességgel, vagy megértéssel, és lágysággal egészíti ki személyiségüket. A hirtelen jelentkező képességek, sokszor félelemmel, nem értéssel, haraggal, a mi ez?, és a miért?, kérdésével foglalkoztatják tulajdonosukat. Előbb-utóbb döbbenten jönnek rá, hogy képességüket, nem csak kapták, hanem annak használatát számon is kérik tőlük. Élethelyzeteik, ettől kezdve úgy alakulnak, hogy a képességükre szorulókat szinte vonzzák magukhoz. Ezeket az embereket „fényküldöttek” néven is említik.


« Prev Next

Megnyitva 49734 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #1 Tibike33@citromail.huBartus Tiborcz 2012-08-15 14:37
Mostanában majdnem minden nap találok olyan anyagokat az Interneten, hogy ha kutya meg enné , biztosan megveszedne.Azt olvasom az egyikben , mérgezik a konyha sót, az oltóanyagok fertőzőek, repülőkből vírusokat permeteznek, S a ez mind igaz, akkor a saját kormányaink a nemzet ki irtásán dolgoznak, ami részemre hazugság , megtévesztés és ijeszgetés, amit a nemeztünk ellenségei terjesztenek.
Ma már minden gyermek is tudja, hogy az egész Univerzum , energia háló horizontális és vertikálisrétegeivel vannak el választva, amelyekkel a Dimenziók határolódnak. Ugyan ez megtalálható a női petesejt és a férfi ivar sejt egyesülése után. Mely asztrális hálózat határozza meg a sejtek osztódását, sejt szövetek tagolódását, szerveink ként. Minden egyes szervünk meghatározott időrendben, növekszik, épül és meghatározott shema szerint fel építi az egész emberi testet. Mely asztrális hálózat az emberi lélek, csakrák és az Aura energia rendszer egységében meghatározza a Fétusz, Embrió és az ujszülőtt - majd később az egész emberi testi, szellemi és lelki létét.Hogy manapság rengeteg beteg gyermek jön a világra, nem nevezve meg a velük született betegségeket, de gondoljunk arra, hogy a szülők milyen idegállapotban vannak, milyen a lelki nyugalmuk- vagy nyugtalanságuk. Miben hisznek Istenben, vagy az Ördögben , vagy az arany -borjúban- ami nem más minta pénz imádata.
Most már el érkezett az ideje, hogy eldobjunk minden dogmát és hitetlenséget, támaszkodva az egyetlen teremtő Istenre és a bennünk élő és mindent meghatározó lelki kapcsolatra a teremtővel.( Egyszerű példa, a gyermek fog nélkül születik, és amikor elkezdenek nőni a tejfogai , minden meghatározott rendszerint jön és növekszik, másféleképp mint a metsző fogak stb. ezek is az asztrális háló segítségével, ami részese az Univerzumi Dimenzió hálónak. Ezek vagyunk, legyünk már egységesek Magunkban, nemzetünkben és Istenben. Akkor minden jóra fog fordulni, biztosítva a nemzeti megmaradást és proszperítást.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások