20210804
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

Királygyilkosságok

Kategória: Igaz történelmünk
2009. augusztus 25.
A tisztség a tisztességből fakad és tisztességet követel. Nyilvánvaló, hogy nem a közösségnek, nem a népnek, nem a nemzetnek kell a vezetőket szolgálnia, hanem a vezetőknek a népet. Aki ezt az elvet nem vallja, vagy megszegi,

Királygyilkosságok 1

Kategória: Grandpierre K. Endre
2011. augusztus 25.
Történelmünk utóbbi ezredévét titkok borítják. Titkok leple fedi történéseit, meglepő fordulatait, roppant töréseit. Látjuk a felületet, a bőröző anyagot rajta a hullámzásokat, forgókat, örvénygyűrűket, de nem tudjuk, mitől képződtek s mi rejlik lenn a mélyben. Még...

Királygyilkosságok 2

Kategória: Grandpierre K. Endre
2011. augusztus 25.
A BIZÁNCI EXPANZIÓS TÖREKVÉSEK IDŐSZAKA /1114-1205/ / A XII. század a testvérharc, a bizánci intrikák s az oligarchia hatalomgyarapodásának kora. Alig hagyott némileg alább a német hódító szándék, mikor egy másik világhatalom, Bizánc vetett szemet Magyarországra.

Királygyilkosságok 3

Kategória: Grandpierre K. Endre
2011. augusztus 25.
AZ IGAZI VAK BÉLA REJTÉLY / Vak (II.) Béla király (1131-1141), Vak Álmos herceg fia a maga egész életével, személyével a királyi trón körül dúló dühödt harcok, trónvillongások, polgárháborúkig ajzódó belviszályok áldozata, hiszen vakon éli le...

Királygyilkosságok 4

Kategória: Grandpierre K. Endre
2010. május 17.
HOGYAN KÖLTÖZÖTT ÁT GYERMEK LÁSZLÓ KIRÁLY AZ ÁRTATLANSÁG ORSZÁGÁBA? / A halálos ágyán átkok súlya alatt nyögő Imre király hamis tanácsadóira hallgatva, mint az előző fejezetben láttuk, vagy ellenségeinek hatalmában kényszernek engedve - végzetes hibát vét: hitszegő...

Királygyilkosságok 5

Kategória: Grandpierre K. Endre
2010. május 17.
A VÁRNAI CSATA KIRÁLYÁLDOZATA / I. Ulászló király (1440-1444) magyarra mindmáig lefordítatlan gyászversének első sora ráillene egy fél évezred korán sírba aratott gyermekkirályainak, virágjában elhullt magyar királyainak egész sorára, mert nem a végzet értelmetlen-vak természetfölötti automatizmusa...

Királygyilkosságok 6

Kategória: Grandpierre K. Endre
2010. május 17.
VELENCE PORÁVAL MEGITATOTT KIRÁLY AVAGY DOBZSE LÁSZLÓ MENNYBEMENETELE / Mindenekelőtt egy hallatlanul jellemző adat: a céltudatos, keményakaratú, az ország érdekeit szolgáló s az elidegenedett szellemű oligarchákat vaskézzel kordában tartó Mátyás király után a főurak, miként ezt...

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások