20220125
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2013 október 07, hétfő

Tárgy : A magyar közfelfogás egészsége céljából

Szerző: Geönczeöl Gyula

Geönczöl Gyula válasz levele egy körlevélben amelyben egy bizonyos menetrendet vázol fel a magyarságról valamint lényeges történelmi szálakat font össze. Szerintem nagyobb figyelmet érdemel e válaszlevél mint csupán egy válasz a körlevélre >Zoli<

Tárgy : A magyar közfelfogás egészsége céljából

Felvázolnék egy menetrendet a magyarságról, talán még Géza is elfogadja, bár ő kemény legény. Láttam egyszer Gézánál egy amerikai geológiai, régészeti videót Chicagóban egy bolygóról, ami fölrobbant a Föld légkörében, és mintegy 1600 év kemény jégkorszakot hozott, azt követően, hogy a normális, ciklikus jégkorszak már visszavonult. Hosszú felmelegedést tört meg a bolygó robbanása... Majd kezembe jutottak a Columbia Egyetem geofizikai mérései a Fekete tenger történetéről és kialakulásáról.

A két jégkorszak között Eurázsiában sok folyó délnek tartott és táplálta a Fekete tavat (ma tenger), Kaspit, Aral tavat, és a mai Ujgur területen egy hatalmas tavat. Egyszer láttam egy térképet, azon a Kaspi tó és a Fekete tó ennek következtében északon összefüggött. A Columbia Egyetem egy kiadványában mutatták ki, hogy ezen mesterséges 2. jégkorszak annyira kemény volt (a fölrobbant bolygó por-ködöt terített szét és elzárta a napfényt, ezért keményen lehűlt a Föld), nos a jég a sarkokon igen vastagon felhalmozódott és behorpasztotta a gömböt, ezért az ezt követő enyhülés idején több folyó északnak fordult, illetve a tengerek szintje nagyon lecsökkent, a sarkokra halmozódó jég miatt, sok sziget például összeért az Égei tengerben. Ez vezetett a kiszáradáshoz a mai Ujgur területen, de ott van az Aral tó esete, mert a vízpótlás északnak fordult és ez a katasztrofális kiszáradás mai is tart. Lassan eltűnik a tó és a só marad a helyén, amit ezer kilométerekre terít a szél, savazva a környezetet. Igazi katasztrófa. Az egész bolygó éghajlatát így, vagy úgy módosítják ezek a körülmények. Lehet a felmelegedést ráfogni a cementgyárakra, személyautókra, van is benne sok igazság, de sokkal többről van szó.

A kiszáradásnak vannak ellenszerei, ami Belső Ázsiát illetően kulcskérdés, sőt a Golf áramlatot is veszélyezteti, visszaszorítja, ha nem csökkentik a hideg víz beömlését az északi tengerekbe. Pl. az Ob folyóét. Ezért játszanak a gondolattal, hogy az Ob és az Irtisz folyót javarészt egy kétszáz méter széles csatornán levezessék az Aral tóba. Igaz, pl. Anglia éghajlatát veszélyezteti, ha nem oldják meg Közép - Ázsia kiszáradását. Mindenesetre Catal Hüyük elnéptelenedése 8-9 ezer évvel ezelőtt Anatóliában, és a Fekete tó mellé vándorlás volt a 2. jégkorszak következménye, onnan indul szinte minden. A Kárpát medencében a meleg források mellett húzódtak meg a vadásznépek.

Kedvencünk, egy amerikai kutató írta meg a búza felfedezését Palesztinában és a magtermelés elterjedését Anatólián át a Kárpát - medencébe. Szerinte ebből az ősbúza, magtermelő népből és a vadásztörzsekből alakultak ki a Magyar nyelvjárások a Kárpát - medencében az Újkőkor elején. Ám azt is megírja, hogy míg a juhtenyésztés a mai Afganisztán felől érkezett, a szarvasmarha, és a ló megszelídítse ennek a Kárpát - medencei népnek a vívmánya és még az eke feltalálása is, és tulajdonképpen a mezőgazdaság, ahogyan azt a Magyar gazdák máig megtartották. Számára egyértelmű, hogy kelet felé ezeken a lovakon indulnak a magyarok ősei. Az Aczél József féle hellén szkíta - görög szótár szerint a "paraszt" szó különben földművelőt jelent. Nélküle nincs ló, ha a férfinép lóhátra fordul, akkor pedig lesz belőle elég szép kis hadsereg...

Erről a kelet felé vándorlásról beszél Michelangelo Naddeo is. Külön történet, hogy a felmelegedés következtében elolvadt a sarkokon a jég, mondja a Columbia Egyetem. Velük pár levelet is váltottam, - ezért megnő a tengerek szintje - és a Boszporuszon áttört a tenger, és egy év alatt feltöltötte a Fekete tavat, a víz elzavarva az őslakosságot, ami a magyarnak is afféle anya-nemzete maga Nagyboldogasszonyával. A menekülők a Vaskapunál érkeznek tömegesen a Kárpát medencébe: Ez a Tordos - Vinca kultúra 7600 évvel ezelőttről., amit Gordon Childe és Torma Zsófia megtalált... http://www.columbia.edu/cu/pr/00/09/black sea.html . Az évszámot a Fekete tóba beáramló tengeri kagylók életkorának megállapításával határozták meg, negyven éves pontossággal. Ez természetesen igen kellemetlenül érte a szemita "felsőbbrendűségre" alapozott európai, gyarmatosító "szupernemzeteket" és a rasszista egyházaikat. Ezért erről a felfedezésről össze - vissza hadováznak, ahelyett, hogy a tudományos eredményt, mint terméket, tényt, elfogadnák "modern" korunkban. Amikor pl. erről írtam egy Felvidékről szóló írásban pár éve az egyik Bösztörpuszta rendezvény előtt, a HID nevű csodapárt "Leventevezére" meg is támadott, hogy "de sokféle özönvíz" volt. Mert állításaim kellemetlenül érintették a nyugati rasszizmusból kifejlesztett habsurgi faji alapon terjengő proletár russzofil szláv nacionalizmus hazug "ideológiai alapjait". Amit erősített a habsburg, a szovjet, na és az "egyházi" dogmatikus reakció: Csak az Isten hala meg vala bennük.

Nos a lényeg pont az, hogy a különböző, addigi, feltételezett "vízözönöket" a Columbia Egyetemen kiértékelték, és elmondták, hogy egy folyó megáradása pl. Mezopotámiában nem tekinthető Özönvíznek. Vagyis nem ott volt az Édenkert, hanem a Fekete tó körül? Mindenesetre közelebb kerültünk a megoldáshoz. A Fekete tó és a benne elpusztult települések története pontosan erről szól. Bezzeg a repülőgépanyahajók modernségét senki sem vitatja, mint civilizációnk "termékét". A Hold expedíció sikerét azért már igen, mert "ugyan ki látta". Mindenesetre ezek tudományos szintek és "színvonalak". Hiszen Irenaeus Lyon püspöke 160 körül kimondott kanonizálásai dogmái alapján és azóta, "senki se tudhat több szent könyvekről, mint ők, a kanonizálók". Akinek ez nem tetszett és további szent iratokat is ismert, máglyára került. És máig is erről szól a retorika. A "Máglyára vele" public policy és relations hivatalos politika tudománya.

Nem véletlen, hogy a történelemről szóló előadások a kommunista rendszereknek nem tetszettek. De ma sem állunk jobban. Ennek értelmében pedig a jelenlegi magyar egyházak is a magyarokat barbározzák, rablónak mondják, ami közönséges nyugati, tolerálhatatlan rasszizmus. Hogy az Arnulf császár korában fennálló béke idején nem voltak Magyar kampányok nyugat felé, csodálkozva irták meg a frank krónikák, de ez már nem jutott el hivatásos Public Relations kormányzatunk és minden hájjal megkent egyházaik agyáig. Csak a 907-ben meghirdetett, minket kiirtani inditott hadjárat idején kialakult viszonyok fájnak, és elítélik, hogy levertük az ellenünk kereszteshadjáratot indító, minden Arnulffal kötött szerződést eltaposó nyugati egyházat és birodalmaikat. Máig harsognak a méregtől, ezért vagyunk hivatalosan Magyar kutyák és rablók Európában. A szeméttel tömik ifjúságunk fejét a politikai pártok kultúrminiszterei is. Ez egyben a méregfoga az egésznek, amit ki kell húzni az igazság kikutatásával és azzal, hogy a nyugati szennyhadjárat ellen következetesen fellépünk, tálalja bár azt a hazai egyház , a pártok, vagy a "kultúrkormányzat".

Az Alduna vidék a vaskapu felett tehát ősi Magyar település. Csak a török háborúk idején pusztult el, mert a "legkeresztényibb" kóser biblikus francia király a törököt szövetségben Ausztria ellen küldte. Pápai segédlettel, Magyarországon keresztül, de mi harcoljunk a "pogány" ellen. Az egész tanításuk maga az istentagadás és Jézus megfeszitése és megtagadása a napnak minden órájában. Úgyhogy nem tudom mitől védtük a "művelt" nyugatot és miért ennyi Magyar vérrel?

A réz, arany, ezüst bányászat visszaesik a Kárpát medencében a Fekete tó katasztrófa következtében. Gilgames a délnek menekülő médek (mada, madai-k) leszármazottja, akik mint sumirok a folyamközben hasznosítják a Fekete tó körüli tudományukat és mindent feljegyeznek. Nem lehet tehát a Kárpát - medencei és a sumir összefüggéseket kigúnyolni, aki ezt teszi, az primitiv barbár. Gilgames a vízözön előtti királyokat a Fekete tengerben keresi. A Biblia Vízözön története erről a katasztrófáról szól, amely elpusztította az akkor ismert és művelt világot.

A hunok (- a kínaiak a hun szó alatt az eredeti jelentését értették, amikor keletre megérkeztek, azt jelenti a szó, hogy "emberi lelkek"- ) a médekkel is azonosíthatók, lehetnek azonban részben kelet felé tartó magyarok is a Fekete tó felett, lóháton, beérkeznek Belső Ázsiába és az ottani kultúrával alakul ki amit Chorezmnek nevezünk. (Az ipari forradalomig a ló volt a legnagyobb felfedezés, aztán terjedt el a tengereken hajózók uralma, a hajózás és a gyarmatosítások, majd a lovat a szárazföldön felváltotta a vasút, amiért a hajózó nemzet az angol világháborút indított a vasútterjesztő birodalmak ellen fasisztáknak nevezve azokat).

Mennek ám tovább lóháton ezek a földművelő "parasztok", mint lovas magyarok, hunok és elérkeznek fejlett bronz kultúrájukkal Kináig. Ennek a bronz kultúrának a hazája a Kárpát - medence, ismert fémművessége révén. (A Tárih-i Üngürüsz is megjegyzi, hogy Pannonijában arany ezüst réz bányák vannak). Nem véletlen, hogy a kínaiak a "mogereket" a hunok egyik részének tartják, amelyik megerősödik és ugyancsak elindul, de akkor már VISSZAFELÉ, nyugatnak, mint korábban a szkíták, hunok, avarok. Ezért beszél minden krónikánk "visszatérő" őseinkről.

A krónikáink nem tévednek, mindenki más igen. Viszont ez a Belső - Ázsiai terület már a katasztrófa előtt is a Fekete tó körüli kultúra hatása alatt áll. Michelangelo Naddeo elmondja, hogy több hullám érkezik keletre és a kinai elem elterjedése előtt a többség volt. A mai kinai így egy magyar és ős-kinai keveredésből alakult ki, aminek Vízözön korabeli emlékét a megmaradt rengeteg nemzetiségi csoport kultúrája hordozza magában a mai napig. Konfúciusz meg is mondja az Annalects-ben, hogy a törvényeket a "Nagy YÜ Vízözön Istentől", vagyis a Fekete tó kultúrájából vezeti le, illetve az aranykori, (Vizözön előtti) királyok emlékéből. Konfuciusz sokkal tisztességesebben megőrizte azt az ősi kulturát, amit Irenaeus és társai a primitiv Európában máglyára küldtek. Mint Gilgames és a mi őskultúránkat, amire Magyar Adorján tapintott rá Nagyboldogasszonnyal, aki tehát Szűz Máriát megelőzte kb. 7 ezer évvel. A kettő összekeverése a nyugai szemitizálódott, doktrinér egyház csalása ezer más dolog mellett.

A hunok egy perzsa uralkodó Trója körüli hadjárata idején, Kr.e. 513-ban leválnak a perzsákról és bejutnak a Kárpát - medencébe. (TÜ). Ott találják az ős pannon népet és csodálkozva mondják, hogy az ő, a hunok nyelvén beszélnek. Üzennek a többi hunnak, azok is megérkeznek és a helyiek bosszúságára az országot Üngürüsz országnak nevezik, el, ezért van a kettősség: Hunnia, Ungária, Hungary, Hungária és Magyarország. Amelynek sorsáért Chorezmben is aggódnak Hunor utódai (TÜ) a Szijávusvarsanturan uralkodó család, irja Tolsztov professzor az Ősi Chorezmben. A lovasokat és a földművelőket tehát nem lehet szembe állitani egymással. 660 körül a mogerek szállásterületeire benyomuló Tang dinasztiabeli csapatok a terményföldeket pusztitják irják a kínai krónikák. Pedig azok egész Mandzsuriáig terjednek. A finnugor népek a visszahúzódó jégtakarót követő Kárpát medencei vadásznépek utódai, ezért van ez a különös rokonság. De az európai ("modern"), keverék nyelvek a vízözön elől menekülők nyomán alakultak ki, a melyek a helyi akossággal keveredtek, de a szkíta tudat sok helyen megmaradt, pl. a skótoknál, katalánoknál, sziliceieknél, sőt az etruszk utódoknál Olaszországban. A baszkok ráadásul az Észak Afrikán át nyugat felé vonuló földművesek utódai. A szkíták azok, aki a Krim félszigetre húzódtak és onnan terjedtek el, tehát ugyanaz a nép. A Vízözön előtti kultúrát őrizték meg és hirtelen bukkannak elő a Kaukázusban. A szanszkrit India felé megy a Kyber hágón át Belső - Ázsiából és nyelvük maradványai miatt az angolok és a németek azt hiszik, hogy Indiából származnak, ami hülyeség a nyelvi réteget mi vittük szét. De ezért kínlódnak, hogy a szkíták indoeurópaik. Mi sem nagyobb ostobaság ennél.

Van tehát egy mag, amely minket jellemez, ez a kultúrahordó réteg. Több hullám van, lehet ezeket követni. Pl. a kánaániták, a kus nép Egyiptom, Núbia felé, külön történet. Nem ezekről a helyekről származunk, de ezekre a helyekre terjedt el a Fekete tó és a menedéket adó Kárpátok nyelve és kultúrája. A turanizmus csak egy részt ragad ki ebből és csak azt a kort, ami inkább a szkíták domináns korszakát jellemzi. Így ma már nem szerencsés az elnevezés. Én inkább az özönvíz előtti aranykor népének kultúrájáról beszélnék, aminek nyomait Magyar Adorján megtalálta a Kárpát - medencében, aztán ott van a trójai kultúrkör, illetve a kb. 9 ezer éves Catal Hüyük kor a maga kiszáradó tavaival, visszafelé nyilazó lovasaival, csodaszarvasaival, Anatóliában.

Olyan dolgok ezek, aminek a helyes felvázolását kell megoldani. A nyugat persze nem lát tovább a Bibliájánál. Csak-hát annak kezdete Sineár, vagyis Sumér. A Biblia régi rétege nem hazudik, de le kell róla fejteni, amit a kánaánitáknál megőrzött emlékekre a szemita kor ráfestett. A régi rétegekben van leirva MINDEN. Amit alaposan eldeformáltak. És persze mi nem ismerhetjük a "titkokat" Csak ők. Ezért szól rájuk Jézus, hogy vegyék tudomásul, "a Tudás mindenkié". Na meg is feszítették gyorsan, mert ilyen eretnekséget nem lehetett tűrni, hiszen egyes írástudók jobban tudták. Igaz a Szinhedrint gyorsan lecserélték mert egyes kánaánitákat nem lehetett megetetni a délelőtti ülésen, hogy elitéljék Jézust a kánaánitát, szóval azok nem engedtek volna keresztrefeszitéseket. De győzött a konspiráció és nyugat azt követi. Megölte az igét. Vele az Istent és győzött a materialista rasszizmus. Lehet imádni kőszobrokat. Hát ezért kellett annyi lovashadat behozni keletről a Kárpát - medence védelmében ez ellen a barbarizmus ellen. Ma a Magyar földművelőt a családi gazdaságot kell megvédeni a sokezer éves hagyomány és a Magyar gazda elsőbbsége jogán. Erről kell beszélni és egységes álláspontot kialakitani. Az egész kép az érdekes. Mindez csak egy vázlat, nincs időm a hivatkozásokat ideírni.
Geönczöl Gyula, Léva

Megnyitva 2279 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások