20230604
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 augusztus 02, vasárnap

Kár lesz Slotára összpontosítani.

Szerző: Geönczeöl Gyula

Micsoda dolog az, hogy ennek ellenére a Szirmiumnál, Metód érseki székhelyénél megállított görög rítust ma Nyitrára helyezik és ennek alapján kijelentik, hogy a szlávok megelőzték mindenben a magyarokat. És ennek alapján terrort és Szlotaizmuskat kell elviselnünk minden nap. Szovjet háttér támogatás mellett. Miközben régészeti és történelmi anyag csak Fekete Magyarországról van a Felvidéken és semmifele szlávokat ott nem lehet kimutatni.

 Kár lesz Slotára összpontosítani.

Az elözmények alul olvashatók.>Zoli<
Változatok Slotára
Azonban a jövőt illetően meg kell jegyeznem: Kár lesz Slotára összpontosítani.
 
Slota magyarokat gyakran alkalmaz, pl. különböző építkezéseinél, felesége is magyar volt. Meg is kérdeztek tőle, miért csinálja ezt a cirkuszt. És a válasza a következő volt:
Neki személy szerint a magyarokkal semmi baja nincs, azonban a pártjában ezt akarják hallani és ö ezért mondja nekik azt, amit hallani akarnak.
Természetesen ebből le kell venni a tót alattomosságot, ami a fő nemzeti, ha ilyen van, jellemvonásuk. Óriási hiba őket nemzetként kezelni. Őket a múltból meglevő ismeretek alapján kell szétbontani és nem eggyé kovácsolni hazug doktrínák segítségével.

A legnagyobb vétkes a katolikus egyház. Mivel a magyarokat barbároknak tanítja az István előtti korban, holott ismeretes, hogy Csaba idősebb fia Edömér Bulgáriából visszatért 3 ezer lovassal és
ők alapították meg Fekete Magyarországot. Ez elsősorban a Morva medence, a Bécsi medence, a Dunától északra levő területek voltak egészen a mai Székelyföldig. De a magva a Dunától északra és a Vág folyótól keletre volt.

A Nemet birodalmi krónikák világosan megírjak a 700-as évek vége utáni megkeresztelkedésüket, két győzelmes csatájukat Nagy Károly ellen és azt, hogy a pápák többször is felszólítják az uralkodójukat a Tudunk, hogy építsen templomokat. A bizánci stílushoz hasonlító templomok és a Karoling kor lakótornyai a Felvidéken, ennek a kornak a maradványai. A nyugati egyház végül is nem került a bizánci uralkodó alá. És amikor a szkizma idején végleg kettéváltak, a nyugati egyház mindent megtett, hogy az Árpádokat maga mellett tartsa. Azonban a korábbi, Fekete Magyarországi kereszténységet pogányságnak nevezte és ez az oka a görög rítus háttérbe szorulásának a kettős: A Fekete és a Fehér Magyarországon.. Ugyan miért görög nyelvű Pannonhalma alapító levele? Kinek tűnt ez fel?

A nyugati egyház mindent elnyom, nehogy kiderüljön, hogy nem ők, hanem Fekete Magyarországgal kezdődött a hun-magyar kereszténység. Ezer évvel ezelőtt volt a szkizma és meg mindig annak az ideológiai háborúiért fizetünk, holott semmi közünk ehhez a sok primitív egyházi cirkuszhoz.

Rendet kell csinálni. És ebben elvárjuk a Magyar Katolikus Egyház fellépését. Mert minden adatuk megvan hozza.

Micsoda dolog az, hogy ennek ellenére a Szirmiumnal, Metód érseki székhelyénél megállított görög rítust ma Nyitrára helyezik és ennek alapján kijelentik, hogy a szlávok megelőzték mindenben a magyarokat. És ennek alapján terrort és Szlotaizmuskat kell elviselnünk minden nap. Szovjet háttér támogatás mellett. Miközben régészeti és történelmi anyag csak Fekete Magyarországról van a Felvidéken és semmifele szlávokat ott nem lehet kimutatni.

Rastiz Kosovo területén helytartósodott és azért hívta be a görög hitterítőket, mert neki a görögök közvetlen szomszédai voltak. Dowina nevű vára is ott volt az
ő birodalmában, ahogy a Fuldai krónika írja, tehát semmi köze Dévény várához, amit különben is a Báthoryak építettek és előtte pár földbe ásott házikó volt a var helyén, nemhogy Cirill-Metod bazilika. Nevetséges. Báthory nevet legfeljebb Ulan Bator nevében találjuk, talán őse keleti eredetere vall, hogy legyőzi a sárkányt.

Szvatopluk országa pedig Szirmiumtól keletre a Száva alatti mai Horvátországban volt, ezt Bíborban született Konstantin világosan megírja műve 40. fejezeteben. És azt, hogy az a Nagy Morvaország KERESZTELETLEN volt. KÖRMÉRE kell nézni a magyarországi történetírásnak is, mert nem szabadult meg a habsburgi, pánszláv és szovjet szolgalatba állított történelem hamisítás és kútfőidomítás kultuszától, aminél undorítóbb hulladékot kitermelni nem lehet.
Ez a hulladék az igazi szemét, de ez nem a mi szemetünk és hulladékunk, hanem az, amire Slota hivatkozik.
Adjunk nekik érte Nagy Doktori kinevezéseket és gyalázkodásaikért egy nemzet kultúrájában nagy, hangzatos címeket. Rangsoroljuk őket érdemeik szerint. Gratuláljunk nekik a pánszlávizmus támogatásáért a nyelvtörvények melletti szorgalmas munkájukért. Tüntessük ki érte a legnagyobb egyetemeket, akik ezért a gyalázatért felelősek. Szlotának mindegy.

De nekünk nem mindegy.
És nem mindegy a Vág, Turóc és a  Szepesség és Fekete Magyarország emlékeinek ápolása szempontjából sem.
És nem mindegy a szláv nyelveket beszelő, minden völgyben a szlávosodás folyamatának maradványai a csorbítások szempontjából sem. Mert lehet valamerre változtatni nyelvet és lehet visszafelé is disszimilalódni, amit láthattunk 1867 után, amikor a 400 éves habsburg terrort a magyar világ váltotta fel és nem lehetett tiltani többé a magyar beszedet.

Ezért lehet haragudni és a cseheket nagyon zavarta is. De minket ez ma sem kell, hogy érdekeljen. Ráadásul a cseheknek már nem nagyon kell a szovjet járom.
Ezt a kérdést el kell kezdeni komolyan és komoly emberek segítségével, szervezetten és tudományos színvonalon rendezni.

Geonczeol Gyula
Sziklavidék
2009. augusztus 1.

* * *

A Jobbik válasza a …....... …...... Slota  kijelentéséhez...

A Jobbik Nemzetbiztonsági Kabinetje megdöbbenéssel értesült Ján Slota újabb soviniszta, magyarellenes kijelentéséről, amellyel Magyarországot azzal vádolja, hogy -"kiirtotta a területén élő nemzeti kisebbségeket és a szlovák, valamint néhány más kisebbség maradékának szinte semmiféle jogai sincsenek." -Slota ezzel a nyilatkozatával nemcsak a tízmillió anyaországi honfitársunkat sértette meg, hanem hazánkat -egyáltalán nem burkolt módon- népirtással is vádolja.
A Jobbik Nemzetbiztonsági Kabinetje felszólítja a Szlovák kormányt, hogy határolódjon el a büntetett előéletű Ján Slota újabb magyarellenes kijelentésétől és bődületes hazugságaitól, valamint a Szlovákiai magyarságnak ugyan úgy biztosítsa Szlovák állampolgári jogait, amiként hazánkban, a Magyar állampolgári jogok a szlovák kisebbség számára is biztosítva vannak.

Hogy Magyarországon miként él a szlovák kisebbség?

Követendő példaként a szlovák kormány számára álljon itt egy nyilatkozat, melyet a szlovák ajkú Erdőkürt polgármestere, valamint az Erdőkürti Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke is ellátott kézjegyével.
Navratil Attila, a Jobbik Nemzetbiztonsági Kabinetjének elnöke.

* * *

Tárgy: Nyilatkozat
Tisztelt Elnök úr!
 
Alulírott Paszterovics János 2002- 2006. időszakban az Erdőkürt Község Szlovák Kisebbségi valamint Települési polgármestereként dolgoztam, majd 2006-tól Települési polgármesterként működöm. Erdőkürt Nódrád Megye második legnagyobb szlovák ajkú - és magát annak valló - kisebbséggel rendelkező települése. A lakosság lélekszámának több mint egy harmada szlovák. 2006-tól önálló kisebbségi önkormányzattal rendelkezik településünk. Az itt tökéletes összhangban és békében élő szlovák és magyar ajkú lakosság nevében emelek szót az ön által hangoztatott igaztalan vádakkal kapcsolatban, melyek sértenek mindannyiunkat.

Mélységesen felháborít, hogy állítása szerint Magyarországon háttérbe szorítják, elnyomják, személyes szabadság jogaik gyakorlásában és nyelvhasználatukban korlátozzák a szlovák kisebbség tagjait.

Ezen állításokat megcáfolva tájékoztatom Önt az alábbi tényekről:

-         Erdőkürt önálló kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, amely jelentős anyagi támogatást kap a Magyar Államtól valamint a helyi önkormányzattól
-         Szlovák nyelvű oktatás folyik az óvodában, és az iskolában, amely oktatás keretén belül a könyveket és tanszereket ingyen kapják a gyerekek
-   Nemzeti ünnepeinken, valamint rendezvényeinken rendszeresen magyar és szlovák nyelven zajlanak az ünnepi előadások
-   A gyerekek szinte minden korosztályban kimagaslóan szerepelnek országos szlovák kulturális rendezvényeken                Pl: legjobb színielőadás, főszereplő, versmondó, ének és tánc kategóriákban
-   Diákjaink közül többen a 8. osztály végeztével már rendelkeznek szlovák nyelvvizsgával
                        -   Erdőkürtön rendszeresen tartunk szlovák nyelvű Isten tiszteletet, ahol az országos hírű énekkarunk szlovákul énekel, amit több rádió és televízó felvétel, valamint CD is bizonyít. Ez az énekkar gyakran vendégszerepel az ország más ilyen jellegű rendezvényein
                        -   Rendszeresen meghívjuk és szeretettel látjuk vendégül a Szlovák Állami Népiegyüttest, a Besztercebányi Népi Együttest, Jelkai Fúvószenekart stb. Ezeken az előadásokon mindig teltházas közönség ünnepel
                        -   Ezen a héten tartjuk településünkön a minden évben megrendezésre kerülő Honismereti Tábort, ahol a fiatalok megismerkednek a szlovák kultúrális értékekkel, nemzeti hagyományokkal, ételekkel, népszokásokkal, népművészettel ( a tábor létszáma évről-évre növekszik, már meghaladja a 100 főt! )
                        -   Az erdőkürti népviselet teljes egészében szlovák!
                        -   Erősek a határon túli kapcsolataink: diákjaink gyakran vesznek részt csere-programokban                   
 
-   2009. Július 03-án írtunk alá egy együttműködési szerződést szlovák és magyar nyelven, - a szlovák törvények előírásai szerint - amelynek keretén belül Kürt       ( Strekov), Hidaskürt ( Mostova) valamint Csallóközkürt településekkel kívánunk együttműködni kulturális, sport, turisztika, hagyományőrző céllal
 
            Amennyiben személyesen is szeretne meggyőződni a fenti tényekről, úgy bármikor szívesen látjuk Erdőkürtön. Találkozzon, beszélgessen el az itt élő szlovák ajkú emberekkel!
 
 Erdőkürt, 2009-07-20
 
                                                                                           
Paszterovics János                                            Budai József         
     Polgármester                                Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
                                Erdőkürt                                                         Elnök


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

fritzi
(Fritzi, 2009.09.19 18:43)

Tájékoztató

Az elmúlt napok eseményeit figyelve úgy tűnik, hogy Fico meg akar szabadulni koalíciós partnerétől. Egyébként sincs szüksége a Szlovák Nemzeti Pártra, hiszen a közvélemény kutatások alapján Fico népszerűsége 45%-on áll.
Tegnap egy televíziós vitaműsor alapján - Carnogursky fog bejönni, legalábbis ő így gondolja. Ennek többször adta jelét az egy órás műsor alatt.

Válasz

Megnyitva 2344 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások