20220523
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2008 június 29, vasárnap

Egy vita margójára (rovás írásokrol)

Szerző: Geönczeöl Gyula

Geönczeöl Gyula: Egy vita margójára (rovás írásokrol)

Igen sok ezer éves Sumér - Föníciai Magyar - Hun - Etruszk rovás írás

Javasolom megfontolni, hogy a rovásírás megtalálható pl. a FELVIDÉK kapujában, Felsőszemeréden, két példányban. Van arról híradás, hogy a lévai vár pincéiben egy kuruc rab hagyott hátra rovásírást.

 De mindezeken túl: Mi legyen azzal, hogy Libanonban a Föníciaiak ősi írása egyértelműen a rovásírás volt. Minden beutazónak a kezébe nyomnak egy rovásírásos abc-t. Én is kaptam ilyet, mellesleg, nem véletlenül jártam be Libanont a Beiruti múzeumtól a Cédrusok völgyéig.

Ugyancsak így van ez az ETRUSZK irásokkal is, van vagy 24 ezer szöveg, java - része megfejtetlenül. Pedig az nem mást, mint a 3 EZER évvel ezelőtti ÍROTT magyar nyelvet tartalmazza, amiből az északi finnugor csoportok is kifejlődtek !!!

Vagy mi legyen a svájci hunoknál megtalált rovásírással?

Libanon népe ma is a FÖNÍCIAIAKTÓL származtatja magát, és a sumérok leszármazottaimak tartják magukat. Legközelebbi rokonaiknak pedig a magyarokat tartják, akikről büszkén beszélnek.

Vagyis ez az írás már Mezopotámiában, Föníciában, a Kárpát - medencében és az olasz félsziget kultúrnépének hagyatékában is megtalálható.


Mi magyarok annyira el vagyunk nyomva, hogy a saját kultúránkról sem beszélhetünk. Tegnap láttam egy vitát Tusnádfürdőn, ahol kiderült, Budapestről irányított kontraszelekcióval üldözik az erdélyi magyar nemzeti, ifjúsági mozgalmakat, éspedig budapesti káderpolitika alapján, ami ÁVH-s piszkos kezet jelent, és az az "elismert" vezetők hajtják végre. Ugyanazt láttam, ami Délvidéken, vagy a Felvidéken folyik. Faji alapú magyarüldözés, Budapesti irányítással.

Nem véletlen, hogy pl. rovásírás ügyekben sem akarnak akarnak tudomást venni a következők:

- Az ezer sebből vérző finnugorizmusba kapaszkodó elnyomóink: a kommunisták, pánszlávok, pángermánok, vagy a Robespierre-i holdkóros ideológiák mai bajnokai (A liberális szivárvány koalíció tagjai - a saját fantáziájukra bízom, hogy a névsort összeállítsák).

- Minden, minket a keleti népekkel összeuszító "intézmény".

- a latin birodalmat továbbéltető mai, mindenféle maszlagba bujtatott intézmények és a Haynau által megreformált református egyház, amely letért az eredeti alapító alkotmánya által kijelölt útról és immár nem a magyar kultúrális és szellemi megújulás bajnoka.

Az primitív európai faji türelmetlenség és primitív gyűlölködés valódi probléma. Ezzel a tengeri kígyóval birkózik a magára hagyott magyar etnikum évszázadok óta.

A magyar kérdéssel az foglalkozzon, AKIBEN VAN elég Alázat!

A többi részletkérdés.

Megnyitva 2590 alkalommal

Hozzászólás   

#2 belgium/Andennenagy lajos 2018-03-29 16:02
egy írásjeleket át lehet venni teljességgében, részben ... és (ez ritkább) lehet egy népnek önmagának a nyelvére összehoznia ...

na mégha ez nagyon nehéz is ..., de erre kellene nekünk választ kapnunk. Arra, hogy mióta a mienk (a nyelvünkké !) ezen írás ?

egy nyelv, az mindíg régebbi, osibb ..., mint ennek írása (a hangzóinak írásjelei) ...

azt a hibát kövessük el mi, hogy amikor sok évezreddel elotti "székely" betuket találunk, azokat magyarnak mondjuk ki. Na ez nem feltétlenül helyt-álló. Ezen betuk biztosan a "magyar nyelv" betui az AD VII. sz. -tól. Elotte nagy ennek a valószínusége ... és utána keresni kell erre valami
bizonyitékot. Mint Gyulánk is megjegyzi, hogy a valószínuleg, feltételezhetonek veheto jó 3100 éves, a Ho.o. -ban talált rovással írt szöveg megfejtésre vár. Na ezt, az ilyeneket kellene nekünk 'megfejtenünk' (ha magyar nyelvet 'takar',
akkor meg is lehet) ...

mint maga a mi fizikai történelmünk vizsgálatánál is, egy folyamatos, hiánytalan ... a multba lépésrol-lépésre visszameno vizsgálat kellene ... és nem olyan ugra-bográlás, amit, ahhogy teszünk ...

szeretettel, L
ps.. ezekben nem igen várhatjuk (még manapság) a hivatalos nyelvészeink, történészeink segítségét ...
#1 Osvath Laszlo 2012-02-07 05:56
A fenti ira's MIND IGAZ,
mie'ert nem lehetne konferenciat rendezni , e's megvitatni, higgadt e'sszel e's politikai befoja's ne'lkuel ??
Ez a'llami ta'mogata'ssal ke'ne le'tre joejjoen , nem pa'r sza'z vagy ezer buzgo , toerte'ne'lme't szeretoe hazafi oenzetlen odaada'sa'bol !!!.
Nem is szolva arrol hogy iskola'kban hivatalosan tanitani , egyetemeken, tansze'kek joennnek le'tre orsza'gszerte !!!
Utopia lenne??

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások