20210119
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

hétfő, 20 január 2020 05:12

"Magunkra kellene találnunk, mert az idő egyre fogy"

Szerző: Bene Gábor dr.

Fecser János vetette fel ezt a kérdést a facebookon, s ezt írta:

VAJON MIÉRT LETT ILYEN OSTOBA A NÉPÜNK?

„A saját Szentkoronánkat ócsárolják, mialatt a világ legnagyobb, vezető népei is leborulnak előtte. Nem kérdőjelezik meg tárgyként a személyi titulusát. Elismerik, ha szó szerint nem is jelentették ki, hogy fizikai világunk felett áll!
A Szentkoronánk alkotmánya, amit a Teremtő nekünk, magyaroknak adott, a világ legtökéletesebb alkotmánya, ami vigyáz népeinkre. A magyarokra, és testvérnépeinkre is!A Szentkorona-eszme alatt a Gonosznak elérhetetlenek vagyunk, nem lehet a magyar földet eladni, sőt semmilyen erőforrását, mert az mind a Szent Koronáé vagyis a közösségé, s mi csak birtokolhatjuk erőforrásait becsületes, hithű életünk idejére, de csak érdemmel! Ezen jogrendnek a félre tétele, vagy felfüggesztése, mindig hatalmas bajt hozott népünkre!
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, jó nemesként ismerte koronánk működését, és a népünkre való hatását is. Trianon diktátuma után megmaradt a belső 29%-nyi országrészünk, de még az is halálra volt ítélve, az antant hatalmasságai által. Majdnem olyan sorsot szántak nekünk, mint a kurdoknak, hisz minden erőforrásunktól megfosztottak minket. Horthy a történelmi hagyományunkat hívta segítségünkre, s szűk 20 év alatt, egy világválság kellős közepén, mégis virágozni kezdett az országunk. Aztán a Szent Korona 1944-es távozásától, a jogrendjének felfüggesztésétől, folyamatosan sorvad népünk. Mindez megtépázta ősi hitünket a magyarok Istenébe, Boldogasszonyunkba vetett tiszteletünket. Ilyenkor mindig legnagyobb királyunk, Szent László koronázási monológja jut eszembe! Aki nem ismeri, annak leírom:"Uram! Tudom, ez az ország addig lesz erős és hatalmas, addig létezik, amíg a Szentkorona és Boldogasszony iránti szeretetünk összetartja. Amint a Koronánk eszméje elvész, az ország is elveszett! Területe csonkul, lakóinak önérzete pedig szertefoszlik, mint a rosszul szőtt vászon"

Mi már csak ősi hazánk megosztott lakói vagyunk, akiknek az akarják beadni, hogy „merjünk kicsik lenni”, hagyjuk el szülőföldünk, mindig lógjon az orrunk.Hogy a gonoszság az ördög-fattyaival könnyen leuralhasson bennünket!
Pedig, mi vagyunk a Tudás népe, a világunk egyik legősibb népe. Az a nép, aki mellől az ősnépek mind elvesztek a történelem rögös, poros útján. Csak mi magyarok maradtunk meg, sajnos megtépázva, hite vesztve, de magyarként! Hát, magyar légy büszke, s emeld fel fejed!”

Eddig az idézet Fecser Jánostól. A lépésről-lépésre való szemfelnyitáshoz nagy szükség lenne arra, hogy Ő és azok a tanítók, akik a népünk nemzetté emelését, majd egyesítést tűzték ki célként, leülnének együtt és a szükséges feladatokat végre felosztanák egymás között! Ugyanis nem minden magát tanítónak tartó személy alkalmas erre a feladatra, viszont mindenki tehet valamit a közös ügyért, ha más-más területeken is, de tenni végre valamit a haza, a nemzettudat, és a nemzetegyesítés megindulásáért! Csak fel kell osztani a tevékenységi köröket! AZ UGYANIS NEM IGAZ, HOGY MÁS ÁLL KÖZÉNK ÉS NEM AZ EGÓ!

Igenis az ego és csak az ego az, ami nem engedi több magyar gondolkodó számára azt, hogy egységes stratégiát, de külön-külön működtetett taktikát alkalmazzunk! Ellenem több vád is elhangzik olyan személyektől, akik állítólag a nemzeti oldal hívei. Van olyan, aki egyszerűen zsidónak nevez, valószínűleg azért mert vettem a bátorságot és írtam a zsidókérdésről. Ráadásul magyar ember lévén nem gyűlölködtem, hanem rámutattam arra, hogy nem a "zsidók", hanem a kiválasztottsági mítosz az, ami az emberiség és a természet tönkretételét elindította és a bankár kapitalizmust reklámdemokráciává alakította azért, hogy homokot szórjon a szemünkbe! Van egy másik hamis vád is, hogy a judeo-kereszténységnek vagyok az elkötelezett híve! Ez sem fedi a valóságot, mert a kereszténységnek éppen azt a vonalát nem tudom elfogadni, amelyik a kiválasztottságot folyamatosan hirdeti. Jézust azonban minden esetben követem, s a szeretetvallást, a krisztusi erőt és tanítást nagyon is magaménak érzem! Tudom, hogy Jezus mint pap Melchizedek rendjebe tartozott. A tanításai –minden zsinati és egyéb beavatkozás ellenére – nagyon komoly bölcsességet és szeretetet tartalmaznak, amelynek van isteni része, és keleti eredetű is, hiszen állítólag 19 éves korától majd 32 évesig keleten élt és tanítva ismerte meg az emberiség akkori problémáit. Nem véletlen, hogy tudta hol van rá szükség! Az akkori világ legerkölcstelenebb területén térített, egészen a haláláig. Legyünk őszinték, egy szkíta-hun embernek nem kellett leírni azt hogy: ne ölj, ne lopj! Ezt olyan népeknek kellett leírni, majd Jézusnak a szeretet parancsát hirdetni, akik nem álltak az erkölcsi fejlődés olyan fokán, mint a lovas nomád hunok, szkíták!

Az Én számomra az ősi társadalomszervezés területén a szkíta-hun mellérendelés közszabadsága az, amit el tudok fogadni, ellentétben a nyugat-európai alá és fölérendeléssel. Közgazdaságilag pedig az 1956-os célkitűzés az eszmei alapom: NEM SZOCIALIZMUST, DE KAPITALIZMUST SEM, HANEM A SAJÁTOS MAGYAR ÚT KELL NEKÜNK! Ám egyelőre még a pártok által privatizált közhatalmat sem tudjuk visszavenni tőlük, mert szervezetlenek vagyunk, nincs erőnk eldobni a belénk épült dogmákat, nem bízunk magunkban! Pedig magunkra kellene találnunk, mert az idő egyre fogy, s nem tudni mit hoz a jövő.

A harmadik vád az ellenem, hogy pártot csinálok. Így nem csatlakozom a jelenleg működő - vagyis a mai reklámdemokráciába minden szempontból illeszkedő pártokhoz - tehát vagy a Mi hazánkhoz, vagy a Fidesz-KDNP-hez. Mivel már nagyon régen felismertem, hogy a pártok a nemzetet megosztják, így igen sok előadásomban mondom el, hogy "ne pártot építsünk, hanem Nemzetet!" Én azonban nem csinálok pártot, nem vagyok tagja egyetlen pártnak sem, ám a Nemzetegyesítő Mozgalom (NEEM párt!) s az Ő felkérésükre részt veszek a szóvivői munkában, mert szerintem kifejezetten a népképviselet a céljuk, s ezért pártonkívülieket akartak ezekre a posztokra is. Mindezt azért írtam le, hogy tiszta képet adjak a mai helyzetemről, s így védhessem meg a népemet, a sokat szenvedő, de tenni akaró magyarokat a hasonlóan hamis vádaskodásoktól!

Fecser János persze nem vádaskodott ellenem, azonban azt állította, hogy a népünk ostoba lett. Szerintem az agyfertőzés nem az ostobaság jele, hanem három részből áll! Részben egy túlélési stratégia és önvédelmi ösztön, és az ellenség felismerésének a naivitásból eredő hiányjelenség együttesen. Olyan hármas elegy ez, amit más népek sem tudnának kivédeni, tehát ne mondjunk olyat, hogy az egykori tudás népe mára ostoba lett, viszont sajnos agyfertőzött!

A magyarság nem ostoba tehát, hanem a fenti hármas elemmel agyfertőzött nép. Ám nagyon sok tagja van, aki felismerte a veszélyt, amit ez az agyfertőzés jelent! Hogy is lenne ostoba az a nép, amelynek a kebeléből kiemelkedett Nemzet szokásjoga adja azt a rendet, amely az egész világon, szinte egyedülálló módon őrizte meg az ősi létszerveződést, ezzel az igazsághoz való viszonyát! Amely nép felismerte már az idők hajnalán, hogy ember kezébe nem szabad főhatalmat adni, mert az ember esendő, és ezért visszaélhet vele! Nos, ez a nyugat számára teljesen érthetetlen Szentkorona állameszme, s ezért ragaszkodik minden igaz magyar a Szent Koronához, amely csak látszólag tárgy! Valójában a Jó Isten üzenete és akarata a magyar létről, vagyis az igaz nemzeti értékrendünk foglalta! 

Most éppen 42 éve, hogy visszatért hozzánk a korona, a magyar főhatalom egyedüli birtokosa, aki megvalósíthatja a joguralmi államot, ahol a jog nem emberi alkotás, hanem a természet isteni joga, a jus dividum! Vagyis ez a ma butának látszó nép nagy része tudja, hogy a koronája valójában nem ékszer, nem aranytárgy, hanem államszemélyiség! Olyan, akit nem lehet zsarolni, lefizetni, beszervezni, megsebesíteni, vagy megölni. Államszemélyiség, aki mellérendelő módon kezeli a tagjait, vagyis minden egyes magyar – aki nem fordul szembe a Szentkorona elveivel, a nemzeti értékrenddel – az a jogok és kötelezettségek egyensúlyában élhet, tehát a társadalomban betöltött szerepével elégedetten: harmóniában és boldogságban. Sajnos erről sem a bolsevikok, sem a kapitalista globalisták, sem a mai pártok vezetői nem akarnak tudomást venni! Ám ezt a magyar nép tudja, a lelkében érzi, csak a ránk erőltetett reklámdemokrácia viszonyai között még nem ismerte fel a kitörés lehetőségét! Erről pedig nem a nép tehet, hanem az értelmiség, amely elárulta! Ne használjuk tehát azt a kifejezést a népünkre, hogy ostoba, mert nem az! Viszont ostorozzuk az értelmiséget, hogy győzze meg legkiválóbb tagjait arról, hogy legyenek tanítók, mert ha ez a nép ráébred az önszerveződés erejére, akkor igen gyorsan fognak tagjai a Nemzet szintjére emelkedni! Ám annyira eldugnak előlünk minden fontos információt, hogy az elképesztő. Az a néhány nemzeti tanító-apostol, aki járja az országot, nem tudja még ellensúlyozni azt a bankárkaszti pénzpórázt, amely a tudatiparon, a mesterséges igényt keltő divaton és a fogyasztói rendszer más hamisságain keresztül csábítja el a fiatalságunk tapasztalatlan legjobbjait!Pedig nagyon fontos lenne a fiatalok felé fordulni, hiszen teljesen másként él és gondolkodik, másként tekint a mai világra, sőt máshová helyezi az értékeket egy 20 éves, mint a 40-es, mint az idősebbek, akik még kaptak valamennyi nemzeti nevelést otthon. Nekünk nyugdíjasoknak, tudomásul kell venni, hogy a világ egyre gyorsabban változik, és a pártpolitika helyett ma már csak nemzetpolitika képzelhető el, mert a pártok teljesen lejáratódtak a folytonos ígérgetések miatt, amit persze nem tudtak soha maradéktalanul teljesíteni. Ám ma már egészen mást kíván közélet, mint amit eddig megszokhattunk, s a belénk ivódott dogmák teljes kitörlése vezethet el a jó irányú változásokhoz!

Ma a pártpolitikusok újabb és újabb hamis eszközöket vesznek igénybe, hogy eljussanak a választókhoz, hogy megszerezzék a szavazataikat, s hazugságaikat már könnyen felismerik a szavazók, de keresik a kisebbik rosszat, mert még hisznek abban, hogy lesznek olyan személyek, kik valóban őket képviselik majd! Ha nem fordulunk a fiatalok felé, akkor elveszítjük a 2022-es választásokon első szavazattal rendelkező közel fél milliárd magyar fiatalt, pedig szerintem éppen rajtuk fog múlni az a választás! Nekünk meg kell találni hozzájuk az utat és a megkérdezve őket, javaslatokat kell felkínálni nekik az őket foglalkoztató ügyekben. Azonban meg kellene hallgatni mindenkit, aki ma ebben a hazában él és elégedetlen azokkal a lehetőségekkel, amit ez az ország biztosítani tud neki.

Én zárásként egy idézetet írok ide Ornella Semino és 16 genetikus közös közleményéből: „…..a jelenlegi magyar férfiak 73,3 %-a már a kőkorszak legelején is itt élő (Kárpát-medencei) férfi populáció leszármazottja.” Ugye ezt sem így tanítják még ma sem az iskolákban? Pedig nemzeti kormányunk van?

(A szerző a nemzetegyesítés önkéntes segédmunkása)

Megnyitva 507 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Magunkra kellene találnunk, mertMadarász László 2020-01-20 12:10
Tisztelt Bene úr!
Önt idézem: "...akkor elveszítjük a 2022-es választásokon első szavazattal rendelkező közel fél milliárd magyar fiatalt..." Én nem félnék, ha lenne "közel fél milliárd magyar", fiatal és öreg vegyesen! Feltehetően ez a szám persze elírás az Ön részéről, ugyanúgy mint a Budapestre fehér lovon belovagló Horthyról írt évekkel korábbi elmélkedése, aki Ön szerint kizavarta onnan a románokat! Más kérdés, hogy az Ön által nagyra becsült személy addig be sem merte tenni a lábát Budapestre, amíg az antant parancsára a románok nem távoztak onnan, és ezt Lehár Antal és jól képzett katonái nem ellenőrizték! Tudja! Az a Lehár Antal, aki a Budapestre bevonuláskor Horthy Miklós mellett lovagolt, és akit később az összes filmfelvételről, fotóról kiretusáltak Horthy egyetértésével!
Madarász László

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló