20210302
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2015 január 02, péntek

Újévi köszöntő helyett: újévi értékválasztási lehetőség és jövőkép.

Szerző: Bene Gábor

A tavalyi év utolsó írásában nyakon csíptem egy labancot. Ma azonban a magyarság érdekét szavakban hirdetőket csípem nyakon, mert nem elég a nemzetről fellengzős mondatokat megfogalmazni, de annak tartalmával és annak érdekeivel is tisztában kell lenni. Sőt cselekedni is kellene az érdekében!

Ma kaptam egy levelet Vadai Mihály Zsolt barátomtól, amit alább közreadok azzal a megjegyzéssel, hogy a Nemzetvédő Alaptörvényünk olvasása és annak értelmezése nélkül, soha nem fogunk előrébb lépni!

Így nemcsak a Magyarok Szövetsége – nemzetépítő népmozgalom – aktív tagjainak, de minden magyar értékrendet tisztelő és annak betartásával élő embernek olvasgatnia, értenie kellene a Nemzetvédő Alaptörvényt! Mert hiába mondunk, írunk egymásnak BUÉK-ot, ha nem értjük, hogy valójában miért tudott bennünket megszállni és gyarmatosítani az a bankárkaszt, amelynek Trianont, a bolsevizmust, a nácizmust, a világháborúkat és a jelenlegi globális gazdasági válságot is köszönhetjük!  BG

Teljesen egyetértek Svájc álláspontjával!!  

Most már értem, miért nem mennek a munkát kerülő cigányok Svájcba - csak Kanadába, Franciaországba, Dániába...
Hat napos tanulmányi útról tértem haza, Svájcból.  Ott is rengeteg a cigány, de ott azt látjátok, hogy keményen dolgoznak, mint ahogy azt nekem két hotel tulajdonosa elmondta:
Következő motivációjuk van:
- munkanélküli segélyt csupán öt megszakítás nélkül ledolgozott év után kapnak.
- ha a felkínált munkát elutasítják, semmilyen támogatást nem kapnak.
- ha a munkát saját hibájuk miatt vesztik el - pl. alkoholt fogyasztanak a munkahelyen, - akkor támogatást sem kapnak.
- ha a községi lakást vagy az állami tulajdont megkárosítják, akkor ki kell fizetniük a javítást, vagy leülni börtönben és ott dolgozni, míg ki nem fizetik az adósságot.
 

Érthetetlen számomra, hogy senki sem kritizálja Svájcot, hogy nem akarják munka nélkül etetni a hátrányos helyzetűeket.
És Európában senki sem beszél svájci rasszizmusról….

Ezért azt szeretném, hogy a parlamenti pártok gondolkozzanak el ezen és ők fizessék a különböző szociális segélyeket a saját zsebükből , ha már ilyen megfordított rasszizmust tettek lehetővé a rendszerváltás után...!

Küldte: Vadai Mihály Zsolt

 S most ismerkedjünk meg nemzetépítő népmozgalmunk 2009-ben lefektetett Nemzetvédő Alaptörvényének egy teljes szakaszával.

A narancsszínű szövegrészt a Fidesz-KDNP többségű Országgyűlés „átemelte” az általuk 2011-ben elfogadott Alaptörvénybe, de a feketén maradt szövegrészekről hallani sem akarnak. (Mikor kérdezi már meg tőlük a pártjaik tagsága, hogy kiket is képviselnek?)

16.§  (1) A magyar állam a bejegyzett nemzetiségek állami nyilvántartásba vett tagjai számára biztosítja a belső önrendelkezés (az államon belüli autonómia)  lehetőségét, melynek keretében maguk határozzák meg együttélésük törvényes alapelveit; kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatátaz anyanyelvi oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát akkor, ha az a magyar törvényekkel és az alkotmányos alapelvekkel az nem ütközik.
(2) Ezen jogok gyakorlása azonban nem vezethet mások jogainak sérelméhez, s nem jelent közpénzből való, kiemelt támogatást sem.

(3)

A magyar állam biztosítja a nemzetiségeknek az egyéni és közösségi részvételt a közéletben, s helyi és országos önkormányzataik által. 
(4)

Sem nemzetiségek tagjaival, sem bármely magyar állampolgárral szemben semmiféle megkülönböztetés (sem negatív, sem pozitív) nem engedhető meg. A megkülönböztetés ugyanis a BTK szerint is büntetni rendelt bűncselekmény.

Mindebből világosan látható, hogy mi a fontos a kormánynak és mi nem. Mi a fontos a fenti Alaptörvény tervezetet elkészítő Magyarok Szövetségének, mint  – nemzetépítő népmozgalomnak – s mi nem. Az olvasók feladata eldönteni azt, hogy továbbra is támogatja-e a megkülönböztetés pártok által elfogadott – pozitív diszkriminációs – formáját, vagy a nemzet érdekeit képviselő fenti módosítást akarja inkább, s az ezt képviselőket emeli a majd a hatalomba a 2018-as országgyűlési választásokon. Bár úgy tűnik, van még idő ezt eldönteni, de Én arra biztatok mindenkit, hogy ne halogassa a döntést, mielőbb csatlakozzon a Magyarok Szövetségéhez, s szervezze meg a helyi közösségeket. Érdemi változást ugyanis csak egy ilyen, alulról szerveződő népmozgalom tud majd elérni 2018-ban!  

Nem Boldog Újévet, hanem nemzetépítő munkával terhelt esztendőt kívánok tehát, minden tisztességes, jó embernek a földön, így különösen az enyéimnek, a magyaroknak! 

BG


 

MEGHÍVÓ

Idén két megemlékezés is lesz a Szent Koronánk hazatérése kapcsán, vízkereszt után. Január 11-én vasárnap, Verőcén, s 10-én szombaton Budapesten. Mindkettőre érdemes elmenni azoknak, akik szeretnék érteni, hogy mi okból feledkezett meg a magyarság egy jelentős része a magyar főhatalom egyedüli birtokosáról: a Szent Koronáról. Miképp feledkezhetett így meg önmagáról, s hogyan állt be egy idegen jogrend és egy idegen életforma és kultúra szolgálatába. A választ e rendezvényeken megkaphatja az, aki tisztaszívvel és lélekkel érkezik, s figyelni fog az előadókra, s ha valamit nem teljesen ért majd meg, akkor kérdéseket is megfogalmaz, sőt fel is teszi! Bene Gábor

 

36 éve tért haza a Szent Korona!

Megemlékezés 2015. január 10-én de. 10 órától a Magyarok Házában, Bp. Semmelweis utca 2.

10.00Vesztergám Miklós tárogatóművész zenei segítségével énekeljük el közösen a Himnuszunkat. Ezt követően párszavas köszöntőt és megnyitót mond, s a közös imát vezeti

Dr. Dévényi Ferenc atya a Szent Korona Társaság elnöke

10.15

Papp Lajosszívsebész professzor előadása a Szent Koronáról

11.00

Bottyán Zoltánszavalja el Babits Mihály: Áldás a magyarra! című versét

11.15

Bene Gábor: Kik lehetnek a Szent Korona – a nemzet - tagjai?

12.00

Ebédszünet: Nyers Csaba ősmagyar ételeit vehetjük magunkhoz.

12.30

Sinkovits Vitai András színművész szaval aktuális verseket.

12.45

v. Woth Imre koronaőr szól a Szent Korona viszontagságairól.

13.30

Szent Korona értékrend és üzenet: dr. Rihmer István jogász

13.50

Vesztergám Miklós szavalja el Papvári Elemérné - Sziklay Szeréna: Magyar Hiszekegy című versét

14.00 Könyvek a Szent Korona tanról és a Szentkorona állameszméről: Első lépcső… Emelkedjünk magyarrá!

15.00

Zárszót mond a Magyarok Világszövetsége – tehát a házigazda nevében – Bottyán Zoltán

(A rendezvényt az MVSZ és a Nemzetépítő Magyarok közösen rendezték meg.)

Megnyitva 1588 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások