20230328
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2014 szeptember 01, hétfő

Lépjünk ki a NATO-ból, mielőtt késő lesz!

Szerző: Bene Gábor

Egy gyors reagálás a Szociális Fórum nyilatkozatára! 

Nemzeti érdekünk a jó viszony Oroszországgal. Helyes politikával elérhetjük, hogy Moszkva hatályon kívül helyezze a magyar élelmiszerek behozatali tilalmát, és az eddiginél is több árunk juthasson be a termékeinkre hagyományosan igényt tartó orosz piacra. Helyes politikával azt is elérhetjük, hogy Magyarország baráti áron kapjon orosz földgázt, többek között az épülő Déli Áramlat vezetéken keresztül" – áll a Békekör nyilatkozatában, melyet döbbenten olvastam, hiszen ezzel a Békekör nem a nemzetközi jog egyik fontos alapelvét – az önrendelkezés jogát – hanem hazánk piaci érdekeit emeli a nyilatkozat lényegi elemévé. 

Pedig mi magyarok nem azért ellenezzük a háborút, mert hasznot akarunk a békéből húzni, hanem a háború értelmetlensége és annak haszonélvezőinek – a bankárkasztnak – a hazug, gátlástalansága okán. A szenvedés, ami a háborúval jár, éppen a monetáris diktatúra célja, mert így két legyet is üthet egy csapásra. Amíg tart a háború, addig el fogják adósítani Ukrajnát úgy, hogy az adósságcsapdából soha többé ki ne kerüljön. S amikor véget ér az általuk szított belháború: akkor békecsinálóként tetszeleghetnek majd a pénzpórázra vett politikusaik.

A Magyar Szociális Fórum által közzétett anyagból sajnos azt a következtetést vontam le, hogy a tisztánlátás még azokat a jószándékú embereket sem érte utol, akik pedig más területeken fellépnek a pénz hatalmi elitének a gátlástalan manipulációi ellen. (Pl. deviza ügyben.)

A nyilatkozat szövegében szerepel a következő mondat is: „Fontos volna, hogy a magyar kormány megjelölje a politikai rendezés mibenlétét is, nevezetesen támogassa a szemben álló ukrán felek között februárban létrejött megállapodást egy nemzeti egységkormány
létrehozásáról, és a nemzetiségi jogok feltétlen biztosításáról.”

Sajnos alapvető tévedésben vannak a nyilatkozat megszövegezői. Nem szemben álló ukrán felek vannak ott, hanem külföldi zsoldosok és a Gládió speciális egységei harcolnak azért, hogy az egyszerű népet romlásba, az államot pedig a modern gyarmatosítás alanyává tudják tenni. Azért nem egyezett bele a népszavazásba az EU, mert tudják, hogy akkor rendeződne a helyzet, s nem lehetne tovább folytatni a vérontást és kiépíteni a soha meg nem szűnő adósságcsapdát! Az pedig, hogy a kárpátaljai magyarságot és a ruszinokat viszik leginkább a harctérre, az részben Kárpátalja egységesítését jelenti a regnáló, szélsőséges ukrán nacionalisták számára, s részben szkíta hagyomány és lélek kiirtását célozza a bankárkaszt rendelése alapján. Hasonlóan ahhoz az esethez, amikor az USA a sivatagot bombázta Irakban azért, hogy minél több ősi agyagtábla elpusztuljon, kutathatatlanná váljon.

Itt az ideje, hogy beváltsuk 1956 egyik legfontosabb célkitűzését: a semleges Magyarországot. Azonnal ki kell lépni a NATO-ból! S erre a Gládio ukrajnai jelenléte tökéletes indokul szolgálhat a kormánynak! Ráadásul ezzel a gyakorlatban nyilvánítjuk ki hazánk békeszándékát!

Szeged 2014-08-31 Dr. Bene Gábor


 ESÉLY 1956 egyik célkitűzésére: a semlegességre!

A „Lépjünk ki a NATO-ból, mielőtt késő lesz” – című rövid írásomra reagált pár gondolattal egy olvasó.Korrekt írását magam egészítettem ki – szokásomhoz híven – és kék színnel, mert ezzel válik érthetőbbé a két írás.

A második Orbán kormány megalakulását követően a „pénzügyi szabadságharc” jegyében a kormány meg kívánt szabadulni az IMF-től. Ehhez kapcsolódóan, rövid időn belül Amerika figyelmeztette Magyarországot, hogy ez egyet jelentene a NATO-ból kilépéssel is. Ezt a „figyelmeztetést” a magyar sajtó csak egyszer említette meg, majd azóta is, mély csönd övezi ezt a hírt. Mert az adósságcsapda a Wall street új típusú gyarmatosítási eszközrendszere, melynek kijelölt politikai-gazdasági ellenőrei az EU intézményei, viszont az adósság katonai biztosítéka egyedül a NATO. Csupán ennyi az összefüggés!
Meglepő kapcsolat az IMF és a NATO összekapcsolódásáról, pedig látszólag semmi közük egymáshoz. Vagy mégis.

Legyen egy történelmi példa Függetlenség kérdésköréhez. A titói Jugoszlávia az egyik leggazdagabb országnak minősült a 70-es években. Mert akkor még a bankárkaszt azzal volt elfoglalva, hogy a nagy, bolsevik kísérletének a feladását úgy tudja majd kommunikálni az agymosott és már fogyasztói gondolkodású kelet-európaiaknak, hogy azok ne vegyék észre a nyilvánvaló csalást! Messze felülmúlta a többi szocialista országot Jugoszlávia abban a korban és ami fontos független volt mind kelettől, mind nyugattól. De ennek meg volt a veszélye. Már Titó életében titkos paktumok jöttek létre az akkori Jugoszlávi feldarabolására és pénzügyi rabszolgaságba hajtásáról. Így már csak idő kérdése volt, hogy mikor látnak esélyt erre az érdekelt pénzügyi és katonai, politikai nagyhatalmak. De ez már másik történet, hogyan kreáltak polgárháborút ebben az országban, és hogy hogyan varrták a nyugat felelősségét a szerbek nyakába. Ahogy velünk Trianonnál, úgy most ugyanaz az érdekkör Jugoszlávokkal és főleg a szerbekkel bánt el hasonlóan...Egyébként minden nemzetállam sorra fog majd kerülni, ha későn veszik észre a helyi polgárháborúval kiteljesedő demokráciát – pontosabban elfajzott népuralmat – , amikor már nem lehet kitérni a csak halálos szorításra alkalmas, „ölelő karok” elől! Az eredményt mindenki láthatja, a gazdag Jugoszlávia a mély szegénységbe zuhant. Mert az államok és polgáraik adósságcsapdába csalása az új típusú gyarmatosítás fontos eszköze, melynek kijelölt politikai-gazdasági ellenőre az EU, és egyetlen katonai biztosítéka a NATO.

Az "nyertes" Szlovénia és Horvátország sem sokáig élvezhette a győzelmét. Az Eu-ba kényszerítésükkel (meghamisított népszavazási eredmények) ugyanarra a sorsra jutottak, mint mi is az elmúlt 20 évben. De az igazság bár mindenki számára elérhető - senkit sem érdekel, mert a médiáknak tilos a valóságról informálni.
Az új típusú gyarmatosításnak ugyanis egy másik eszköze  a hamis közbeszéd, amely a bolsevik agymosást követően a fogyasztástól teszi függővé az embereket, így ők nem láthatják tisztán a valós helyzetet.
Jugoszláviáról írtam, mert érintett vagyok az ott történtekben, De érdemes csak az elmúlt pár év eseményeire gondolni. Hasonló játszódott le : Irakban, Szíriában, Libiában... és most Ukrajnában is.
És mindenhol hazugságok, látszat okok a támadásra: Irakban állítólagos tömegpusztító fegyverek, melyekről már akkor is tudni lehetett, hogy hazugság. Szíriában a mérgesgáz bevetése, amivel a gond, hogy vélhetően nem a kormánycsapatok használták... Ukrajnában pedig már megegyezés volt az ellenzék (és az őket támogató Eu) és a kormányerők között, amikor orrlövészek lőni kezdték a tömeget. Az orrvlövészek pedig a NATO titkos egységeiből, a GLADIO-ból érkezetek Ukrajnában, s így már lassan kialakulhat a kép mindenkiben, hogy mi az összefüggés a NATO és az IMF között!

Az ukrán elit alakulat meg várt a "szomszéd utcában", hogy leszedhesse az orrlövészeket, de mégsem tehette. Az amerikai nagykövetség utasítására nem lehetett közbelépniük. Az eredmény azóta ismert: polgárháború Ukrajnában, sőt...

De a fő kérdés továbbra is: Megéri-e kilépni e a NATO-ból. Egy NATO kilépés azt a lehetőséget biztosítja a bármely NATO országnak, hogy bármikor hamis ok alapján megtámadják a nem NATO országot (ahogy ezt tették Jugoszlávia esetében is). Egy háborús konfliktus esetén viszont a többi NATO országnak is be kell lépnie a konfliktusba. Most érdemes a térképre nézni...
És bármikor lehet találni olyan politikust, hamis indokot bármelyik szomszéd országban, aki hajlandó ehhez a nevét adni (természetesen nyugati utasításnak megfelelően). Így a korrekt nyugat megint „ártatlan”, de újra egyedüli pénzügyi győztese egy újabb háború kirobbantásában. Nevezzük már meg ezt a „nyugatot”, hiszen nem a nyugati kisvállalkozók vagy munkások azok, hanem a bankárkaszt, amely akár hadiszállítóként, akár hitelezőként, de évszázadok óta ott van minden fegyveres konfliktus mögött! E nyugatnak alkonyult most be, s nekünk ezt az alkonyt kell feltérképezni, hogy nyugodtan várjuk a gazdasági összeomlást és a hivatalos pénzrendszer csődjével.

Továbbá érdemes végiggondolni, mai napig milyen terveket szőnek a szomszédos nacionalista országok a csonka Mo-gal szemben. Ki meddig képzeli el a saját ország határát kitolni az amúgy is csonka Mo-gal szemben. Ez nem nacionalizmus a nyugat szemében, de az igen, ha valaki meg meri említeni Trianon jogtalanságát...

Ezek után a felvetést érdemes újra átgondolni: Kilépni, vagy pedig passzívan távol maradni a konfliktustól...

Álláspontom szerint a magyar társadalomban megjelenő lumpen elemek többszörösére duzzasztás ugyanazt szorgalmazza, mint amit az többi államban, ahol szeretne végre a pénzhatalom, egy számára profitszerző és a hitelfelvevőnek örökre eladósító, polgárháborút kirobbantani…..

Ha kilépünk, akkor talán van esély arra, hogy ezt megússzuk, ha nem lépünk ki, akkor semmi!

Megnyitva 3034 alkalommal

Hozzászólás   

#2 Bene Gábor válaszolZoli 2014-09-06 09:58
Bene Gábor beküldte a "nap ut" által beküldött hozzászólásra a válaszát. BG válasza a már megírt cikke alatt olvasható.
#1 nap utnaput 2014-09-05 11:29
A második Orbán kormány megalakulását követően a „pénzügyi szabadságharc” jegyében a kormány meg kívánt szabadulni az IMF-től. Ehhez kapcsolódóan, rövid időn belül Amerika figyelmeztette Magyarországot, hogy ez egyet jelentene a NATO-ból kilépéssel is. Ezt a „figyelmeztetést” a magyar sajtó csak egyszer említette meg, majd azóta is mély csönd övezi ezt a hírt.
Meglepő kapcsolat az IMF és a NATO összekapcsolódásáról, pedig látszólag semmi közük egymáshoz. Vagy mégis.

Legyen egy történelmi példa Függetlenség kérdésköréhez. A titói Jugoszlávia az egyik leggazdagabb országnak minősült a 70-es években. Messze felülmúlta a többi szocialista országot és ami fontos független volt mind kelettől, mind nyugattól. De ennek meg volt a veszélye. Már Titó életében titkos paktumok jöttek létre az akkori Jugoszlávi feldarabolására és pénzügyi rabszolgaságba hajtásáról. Így már csak idő kérdése volt, hogy mikor látnak esélyt erre az érdekelt pénzügyi és katonai, politikai nagyhatalmak. De ez már másik történet, hogyan kreáltak polgárháborút ebben az országban, és hogy hogyan varták a nyugat felelősségét a szerbek nyakába. Ahogy velünk Trianonnál, úgy most ugyanaz az érdekkör Jugoszlávokkal és főleg a szerbekkel bánt el hasonlóan ... Az eredményt mindenki láthatja, a gazdag Jugoszlávia a mély szegénységbe zuhant. Az "nyertes" Szlovénia és Horvátország sem sokáig élvezhette a győzelmét. Az Eu-ba kényszerítésükkel (meghamisított népszavazási eredmények) ugyanarra a sorsra jutottak, mint mi is az elmúlt 20 évben.
De az igazság bár mindenki számára elérhető- senkit sem érdekel, mert a médiáknak tilos a valóságról informálni.

Jugoszláviáról írtam, mert érintett vagyok az ott történtekben, De érdemes csak az elmúlt pár év eseményeire gondolni.Hasonló játszódott le : Irakban, Szíriában, Libiában... és most Ukrajnában is.
És mindenhol hazugságok, látszat okok a támadásra: Irakban állítólagos tömegpusztító fegyverek,melyekről már akkor is tudni lehetett, hogy hazugság. Szíriában a mérgesgáz bevetése, amivel a gond, hogy vélhetően nem a kormánycsapatok használták... Ukrajnában pedig már megegyezés volt az ellenzék (és az őket támogató Eu) és a kormányerők között, amikor orrlövészek lőni kezdték a tömeget. Az ukrán elit alakulat meg várt a "szomszéd utcában", hogy leszedhesse az orrlövészeket, de mégsem tehette. Az amerikai nagykövetség utasításáráa nem lehetett közbelépniük. Az eredmény azóta ismert: polgárháború Ukrajnában, sőt...


De a fő kérdés továbbra is: Megéri-e kilépni e a NATO-ból. Egy NATO kilépés azt a lehetetőséget biztosítja a bármely NATO országnak, hogy bármikor hamis ok alapján megtámadják a nem NATO országot (ahogy ezt tették Jugoszlávia esetében is). Egy háborús konfliktus esetén viszont a többi NATO országnak is be kell lépnie a konfliktusba. Most érdemes a térképre nézni...
És bármikor lehet találni olyan politikust, hamis indokot bármelyik szomszéd országban, aki hajlandó ehhez a nevét adni (természetesen nyugati utasításnak megfelelően). Így a korrekt nyugat megint „ártaltlan”, de újra egyedüli pénzügyi győztese egy újabb háború kirobbantásában.

Továbbá érdemes végiggondolni, mai napig milyen terveket szőnek a szomszédos nacionalista országok a csonka Mo-gal szemben. Ki meddig képzeli el a saját ország határát kitolni az amúgy is csonka Mo-gal szemben. Ez nem nacionalizmus a nyugat szemében, de az igen, ha valaki meg meri említeni Trianon jogtalanságát...

Ezek után a felvetést érdemes újra átgonolni: Kilépni, vagy peddig passzívan távolmaradni a konfliktustól...

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások