Print this page
2010 szeptember 10, péntek

A „Megvezetésünk titkai” margójára

Szerző: B. Kántor János

A világszenzációval kecsegtető további kutatásoknak a mormon egyház erőszakos színrelépése vetett véget, ugyanis mindenáron meg akarták szerezni az aranylemezeket. 

 Mindenekelőtt röviden felidézném az említett írás következtetéseit, megállapításait.

A magvallás nyomainak feltárása közben jutottam el Móricz János dél-amerikai kutatásaihoz. Móricz az 1960-as években arra a megállapításra jutott, hogy egyes Amazonas környéki indián törzsek nyelve meglepő hasonlóságot mutat a magyar nyelvvel. Később az őslakosokkal kialakított testvéri kapcsolat folytán olyan szigorúan őrzött, titkos barlangokba vezetik el, ahol többek között könyvtárnyi, Amerika és a világ őstörténetét tartalmazó aranylemezeket tároltak. A magyar kutató előtt már a kezdeti időszakban világossá vált, hogy egy a hivatalos történelemtudomány által eddig nem ismert ősi civilizáció nyomaira bukkant. Eme rejtélyes civilizáció révén létrehozott birodalmat pedig „KIT-US”, azaz Két-Ős néven ismerték.

A világszenzációval kecsegtető további kutatásoknak a mormon egyház erőszakos színrelépése vetett véget, ugyanis mindenáron meg akarták szerezni az aranylemezeket.

A fenti történet két dolog miatt is roppant érdekes, egyrészt Móricz nyilvánosságra hozott eredményei egy a sokak által feltételezett, magas fejlettségű, a történelem előtti időkben virágzó kultúra valós létezésére engednek következtetni, másrészt a Két Ős elnevezés teljeséggel egybecseng a magvallás egyik fő tételével, az ember ténylegesen kettős, isteni és állati származásával.

Ezek után nem csoda, hogy minden figyelmem a mormon vallásra és keletkezésének körülményeire irányult. Nem kellett csalatkoznom, Joseph Smith bizonyos ősi aranylemezeken talált szövegekből merítette vallásának alapjait.

A magvallásban és a Mormon Könyvében található hittételek összehasonlítása folytán arra a felismerésre jutottam, hogy nagy valószínűséggel J. S. prófétának a Móricz révén is említett aranylemezek egy része kerülhetett a birtokába. Majd a belőlük kihámozott információkat céljainak megfelelően átalakította, és megírta a Mormon Könyvét, illetve megalakította az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát.

Erre szokás mondani, hogy ez már kissé meredek következtetés.

Mindenesetre a kételkedőknek ajánlanám a Mormon Könyvében található, Amerikát még a zsidó nefiták előtt „benépesítő” járeditákról (leszármazottak!), azaz a Kit-US népéről szóló történetek elolvasását, valamint szerepeltetésük szükségszerűségének átgondolását.

Persze, csupán a fentiek miatt nem ragadtam volna újra tollat. A „Megvezetésünk titkai” írás kapcsán a világhálón (Magyar Független Nemzeti Kör) fellelhető vélemények között akadtam rá egy a témába vágó, megfontolandó információra. Nevezetesen, hogy 1959-ben a mormon felekezet engedélyt kapott a Magyarország területén található összes egyházi anyakönyv mikrofilmre vételére, sőt mi több eme tevékenységüket mind a mai napig folytatják.

(És ne gyártson az emberfia összeesküvés-elméleteket.)

Az említett történelmi összefüggések után mégiscsak gyanús, hogy egy nagyjából 10 millió főt számláló amerikai egyház évtizedek óta magyarul beszélő hittérítőket küld kishazánkba, miközben adatbankjába gyűjti az egész lakosság legszemélyesebb „titkait”.

Gondoljuk el, az anyakönyvi adatokból felállítható az ember családfája, kimutatható, hogy kinek melyik felmenője milyen származású, milyen vallású volt.

Miért ez a nagymérvű érdeklődés a Kárpát-medence lakossága irányába?

(Állítólag Ceausescu nem engedélyezte az erdélyi kutatásokat.)

Nem szeretnék semmiféle vadabbnál vadabb hipotéziseket felállítani, legkevésbé a hitüket propagáló, jámbor mormon aktivistákat bántani, de fel kell tennünk a kérdést. A 21. század Magyarországán, ahol a bűnözők származását sem illik nyilvánosságra hozni, vagy egy lakcím megszerzése, felhasználása is törvényt sértő cselekedetté válhat, hogyan lehetséges ilyen jellegű, átfogó adatgyűjtést engedélyezése?

Netalán, még mindig ennyire varázslatos erővel bír a messziről jött ember valutája?

 


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

várpalota.
(mórocz károly, 2010.11.05 20:18)

Undok dolognak tartom azt, hogy az ember a saját rokona felkutatását sem tudja véghezvinni ebben az országban. Persze a politikusok -pártok minden adathoz hozzá férnek. Én két éve kutatom Dr.Várhegyi Sándorné. szül: Mórocz Rozália nevű apai nagymamám rokonait. Akit soha életemben nem volt szerencsém ismerni de, egy száll virággal meg szeretném köszönni a sírjánál neki az édesapánkat. Erre 90 évet kell várnom ? Emberek-mormonok segítsetek nekem kérlek benneteket!

Válasz
Családfa kutatás I.
(Boncsa, 2010.09.13 07:21)

A mormonoknál valóban nagyon fontos az ősök ismerete. Mivel tagja vagyok egy családtörténeti levelező listának, s magam is kutató vagyok, sokat használom a mormonok oldalát. Hangsúlyoznám, hogy ők az egyházi anyakönyvek mikrofilmre vitelében és interneten való közzétételében jeleskednek, amelyet bárki korlátozás nélkül maga is megtehet. (Mint ahogy én is teszem.)A munkát ingyen végzik minden országban, és ingyen férhetünk hozzá az adatokhoz. Jó tudni, hogy az állami anyakönyvezést 1895-ben vezették be. A -jelenleg- hatályos törvények szerint a kutathatóságra a 30-60-90 szabály vonatkozik, amely nem a csípő-, derék-, és mellbőséget jelenti, hanem az anyakönyv keletkezésétől eltelt időt határozza meg. (Születéstől 90 év, házasságtól 60 év, halálozástól 30 év.)Ettől a korlátozástól senki nem térhet el, még a mormonok sem! (Nem is teszik.)
Most jön a lényeg! 2011. január 1-től megváltozik a kutathatóságot szabályozó törvény a következők szerint: minden anyakönyvi adat csak a keletkezésétől számított 90. év után kutatható!

Válasz
Családfa kutatás II.
(Boncsa, 2010.09.13 07:20)

Gondoljatok csak bele, hogy ha pl. dédanyám kicsit kevesebb, mint 90 éve halt meg, már nem nézhetek utána, így a születési dátumát sem tudhatom meg, stb. (Mivel a családfakutatás visszafelé történik.) A gond az, hogy bár a törvény csak 2011-től él, a levéltárak egymás után zárolják az anyagokat már idén augusztus óta! Mire ez a nagy sietség?? Nem a mormonok munkájától kell tartani, amely számunkra hasznos, akár mi magunk is végezhetnénk! A kérdés az: kinek az érdeke, hogy lehetetlenné tegyék a levéltári kutatást, az ősök megismerését? Valaki fél valamitől! Valakinek esetleg titokban tartandó ősei vannak? (Ez a valódi összeesküvés!) Ennek további következményei is lesznek, hiszen nem régen fogadták el a határon túli magyarok kettős állampolgárságáról szóló törvényt...

Válasz
Szfvár
(Éva, 2010.09.12 18:10)

Felháborító, hogy ilyen adatgyűjtések megtörténhetnek!
Ha ezek egyházi anyakönyvekből történnek, akkor ha jól gondolom, ez az egyházak felelőssége! Jó lenne, ha ennek valaki, aki szívén viseli a történteket, és rálátása is van, utána járna ennek, és megtenné a szükséges lépéseket, hogy ez ne folytatódhasson!
Van arról információ, hogy mi történt, miután megszakadtak Móricz János kutatásai, és mi a helyzet ma??
Úgy tudom, Móricz János hjalála körül merültek fel gyanús körülmények. Igaz ez?

Válasz


 

Megnyitva 2592 alkalommal