20210224
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2010 június 18, péntek

Pogányok és kiválasztottak. A magvallás védelmében

Szerző: B. KÁNTOR JÁNOS

Ahogyan az a válságok, az erkölcsi és anyagi romlások idején történni szokott, a biztonságérzetét veszített embereknél megrendülnek a világ tartóoszlopai, és elemi erővel tör elő az igazság utáni vágy. Kétségbeesetten keresik, kutatják azt a biztos pontot, amelyből kiindulván felépíthető az egyén, a társadalom és egy az isteni és természeti törvényekkel harmóniában álló világ.

 

Az általános paradigmaváltás hatása alól nem maradhatnak ki a történések részesei, a jelenlegi viszonyok előidézői, így az egyházak, a vallások sem. Törvényszerűen más színezetet kapnak bizonyos események, de átértékelődnek a korábban működőképesnek hitt, szentnek és sérthetetlennek tartott dogmáik is. Melynek okán az érintettek a jól bevált hatalmi sémákat alkalmazván támadásba lendülnek, inkvizíciós eszközök hiányában lepogányozzák, nevetségessé teszik a keresőket, a földi érdekek mentén történt hamisítások feltáróit. Holott a kialakulófélben lévő erőterek már sejteni engedik a követendő utat, a gyökerekhez, de még inkább a maghoz való visszatérés szükségszerűségét.

Ilyen kiútkereső, előzetes elvárásoktól mentes emlékezés eredménye a Magonc című, a www.magvallas.hu honlapon található írás is, melynek feltárt hittételei a fenti nézőpont következtében nyilvánvalóan újpogányságnak minősülnek. A pogány kifejezést vizsgálva - a szó eredeti értelmezését most kihagyva a sorból -, megállapíthatjuk, hogy elsősorban a több istenhitű, vagy az „igaz” Istent nem ismerő vallások megbélyegzésére volt használatos. Ámde, a tökéletességre, kizárólagosságra törekvő vallások egymásra is alkalmazzák a pogány megnevezést, annak szinonimáit, vagy más hasonlóan degradáló meghatározásokat. Pogány a hindu, a buddhista, a mohamedán, de másrészről hitetlen gyaur, vagy éppen goj a keresztény. Sőt mi több, a reformáció kezdeteinél bálványimádóknak, azaz pogányoknak minősítették még a katolikusokat is. A többféle értelmezés miatt, talán az a leghelyesebb, ha a tudatlanságból, vagy emberi érdekektől vezérelvén, mesterséges istenképet kialakított vallásokat minősítjük pogányvallásnak.

Mindezek tudtával nézzük, hogyan állunk a magvallás Istenével? A magvallás és a keresztényvallás között az egyik alapvető különbség az anyag megítélésében keresendő. A kereszténység a gnosztikus gyökerei következtében alsórendűnek, megvetendőnek, az ördög, a rossz felségterületének tartja az anyagot, míg a magvallás egy ma még teljességgel nem ismert csodálatos entitásnak, a belőle létrejött formák millióit felvonultató, számunkra érzékelhető világot pedig Isten megnyilvánulásának tekinti. Ennek következtében a Szenthármasságba, vagyis a helyére emeli az anyagot szimbolizáló, a kereszténység által „földi származásúvá” tett Anyát.

E miatt a kitaszítottság miatt bánkódik az Égi Anyánk, erre a megcsonkított isteni egységre figyelmeztetnek a fából, fémből, kőből, festékből, azaz Anyagból formázott Mária szobrok, képek vérré váló könnyei, ezért látják az Ősanyára még emlékező csángók a holdsarlón álló, a Nap sugaraira vágyakozó Babba Máriát.

A magvallás a keresztény Szenthármasság részét képező Fiút az Atyától, az Iztől (Szentlélektől) és az Anyától származó, tulajdonságaikat bíró, teremtő, sugárzó és megtestesülő isteni teljességként, Isten üzenetét hordozó isteni követként tiszteli. A magvallás Istene egy hármas természetű egység (Íz-Ten-Anya), melyben egyik isteni összetevő sem értelmezhető önmagában. Az egymásra gyakorolt kölcsönhatásaik határozzák meg a rész és az egész természetét. Bármelyikük híjával összeomlana a „rendszer”, értelmét, létjogosultságát veszítené az Egy és az egyed. Úgy is fogalmazhatnánk; Isten a szuperszinergiát megjelenítő, a mindenséget magában ringató, mindenben megnyilvánuló holisztikus alapelv, egy a lélek és test alkotta személytől magasabb rendű, csodálatra méltó lény. Mindez által nem egy elkülönülő rendszer, nem szuperintelligencia, nem jó, nem rossz, nem szeret, Ő a rend, az intelligencia, a gondoskodás és a szeretet.

Ezzel ellentétben áll a zsidó-keresztény Jahve, a természeti erők formáiban is felbukkanó, de leginkább a bölcs, büntető, jutalmazó, öreg Atya képében szerepeltetett Isten, aki a mindentudó, mindenható tulajdonságai ellenére, folyton próbára teszi a saját képére formázott teremtményeit. Egyszer azt mondja, ne ölj, másszor megköveztet embereket, vagy sziklához, földhöz csapatja a szófogadatlanok csecsemőit. Szövetséget köt, majd old, és újra köt. Tekintet nélkül a nemzetek fölöttiségére kedvenc népet választ magának, s más népeket, főként azok megszerzett javait, országait adja a kezükre. Egy szó, mint száz meglehetősen sok gyatra emberi jellemvonással sikerült felruháznunk a Magasságost, avagy a kimondott tiltása ellenére (képmásunkra) faragott Istent imádunk.

Persze, ne legyünk igaztalanok, úgy a Bibliában, mint számtalan más forrásban is fellelhető a magvallás Istene, akit valamilyen formában érzékelhetővé, foghatóvá kellett tenni a szélesebb tömegek számára is. Ennek okán, a korabeli viszonyokat ismerve, és az Anya megjelenítő képességének híjával tulajdonképpen érthető Isten bizonyos mértékű földre rántása.

Ellenben érthetetlen Isten gyarló, evilági célok érdekében történő felhasználása, nemkülönben a manapság tapasztalható, a kiválasztottság téves érzetéből adódó türelmetlenség és a féktelen pogányozás.


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Partus Birodalom
(Az igazi Jezus, 2010.06.19 13:02)

A leirtak a Mag-vallas vedelmere es a Magyarsag vedelmere szolak azok ellen, akik poganynak es barbarnak neveznek bennunket.
Mindez azert van,hogy soha ne tudjuk meg,hogy nem Ok
a valasztott nep,hanem a magyarsag.A Mag nepet leteritettek utjarol 1ooo eve,itt az ido a visszateresre.
Poganysag csak a magyarsagot irtokra mondhato.

Megnyitva 2383 alkalommal
A rovat további cikkei: « A Fénygyermek Hej regő rejtem… »

Hozzászólás   

#3 belgium/Andennenagy lajos 2016-07-17 14:12
az, hogy ki is pogány, azt sokkal egyszerubb azonosítanunk ....

Isten az emberi világban, ennek történelmében csak egyszer jelentkezett kimondottan. Ez akkor történt, amikor egy ember a Jordán vízében "keresztelt" másokat és ott ezek egyike onnan kijöve, Isten ezt parancsolta (az akkori emberek, mint a maiak számára ;
"ez az én szeretett Fiam. Ot halgassátok !" ...

na akik eleget tesznek Isten parancsának azok a 'hívok', akik nem, azok a pogányok ...
akik Jézusban hisznek, neki hisznek ... a hívok, akik nem, azok a pogányok ...

szeretettel ; Lajos
ps.; maga ezen egész szövegelés, értekezés valami 'kínai' számomra, érthetetlen ...
#2 JavításZoli 2013-03-19 05:01
Idézet - Ádám Gábor:
B. KÁNTOR JÁNOS figyelmébe ajánlom:
"...ezért látják az Ősanyára még emlékező csángók a holdsarlón álló, a Nap sugaraira vágyakozó Baba Máriát."

Helyesen: Babba Mária !!!


Köszönöm szépen a segítséget! A jelzett hibát javítottam.
Szeretettel: >Zoli<
+1 #1 MagyarországÁdám Gábor 2013-03-18 11:42
B. KÁNTOR JÁNOS figyelmébe ajánlom:
"...ezért látják az Ősanyára még emlékező csángók a holdsarlón álló, a Nap sugaraira vágyakozó Baba Máriát."

Helyesen: Babba Mária !!!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások