20211203
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

Készült: 2002. év szelek havának 12. napján, Buzsák-Tatárvár A jelen feljegyzést készítette az őrző Tokmak Karaul Táltos, Koppány élő ivadéka. Azóta az égi vadászmezők hírhozója, az Isten nyugosztalja! Taksony fia Géza Nagyfejedelem uralkodása idejében a Hadak útjára...
Norma Lorre Goodrich Medieval Myths[1] (Középkori mondák) című könyvében a jól ismert európai ősregéket és mondákat népszerűsíti, amint ezt korábban a sumir, egyiptomi, krétai, görög, trójai, perzsiai, afganisztáni, indiai és római mondavilággal tette.  "Hungária Bertája"
Mellesleg Mária Terézia 1774-ben Szent István lovagrendet is alapított! Milyen érdekes, hogy István király minden elnyomónknak a leghitelesebb királyunknak számított és számít máig! Valamennyi pártunk az egyházainkkal kéz a kézben, (még a MAZSIHISZ sem reklamál) nagy...
Az étlapon tálalt zónamenü érdekes ízekkel kecsegtet. Legalábbis ez van kilátásban azoknak a titkó­ros társaságoknak a meghívóján, amelyekről a népi bölcsesség azt figyelte meg, hogy előszeretettel „robbantanak ki világháborúkat, hogy aztán szeretetlakomát szervezzenek az árvák részére".
  - A szlávokat térségünkbe az avarok hozták magukkal. Ezeket a segéderőket, elsősorban favágókat azonban az avarok a legyőzött Langobardoktól kapták, hogy a Morva - kaput a fáktól megtisztitsák, és hogy igy az avarok bevonulhassanak a Kárpát-medencébe.  Ezek...
Comeniusszal a magyar oktatásért Dr. Aradi Éva Dr. Gyárfás Ágnes Magyarságtudományi Füzetek Magyarok Világszövetsége — Magyarságtudományi Füzetek Megjelennek a Magyarok Világszövetsége égisze alatt. Kiadja a HunIdea Szellemi Hagyományőrző Műhely, a Magyarságtudományi Intézet (USA) és a Miskolci...
BEKÖSZÖNTŐ Hogyan lettünk finnugorok? Bakay Kornél Magyarok Világszövetsége — Magyarságtudományi Füzetek A neves régészprofesszor megfellebbezhetetlen tudománytörténeti érvekkel bizonyítja, hogy a magyarság eredetének tudatos meghamisítása nagyobb részt politikai indíttatásból történt, tetten érhető magyarellenességből fakadt, s célja a...
A HISTÓRIAI ÁMÍTÁS LEGÚJABB HAZAI TRÜKKJEI Bakay Kornél Megjegyzések a „Magyarország története” sorozat nyitó köteteihez Magyarok Világszövetsége — Magyarságtudományi Füzetek Az elmúlt hetekben feltűnően gyakran találkozhattunk a Kossuth Könyvkiadó és a Metropol Könyvtár reklám szövegeivel mind...
Hogyan lettünk finnugorok? Bakay Kornél 1997. december 2-án Miskolcon díszdoktorrá avattuk1 a 88 esztendős László Gyula régész professzort, egykori mesteremet, aki annak idején (1958-1963) a magyar őstörténet kutatására képezett ki. Egyetemi éveimben a tőlem telhető szorgalommal...
Hogyan lettünk finnugorok?...2 Bakay Kornél Sed ne auctoritate, nisi id potius experimentum sit!1[*] A finnugor kézikönyvek vagy a nagyközönségnek szánt összefoglalások általában igen előkelő helyen említik meg, hogy a vogulok és az osztyákok, valamint a magyarok...

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások