20221209
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2013 december 04, szerda

Tájékoztató a bankok és a „kormányok” világszerte történő felszámolásáról

Szerző: i-uv.com

Az Egy Emberiség Nyilvános Érdekképviselet (One People Public Trust, továbbiakban OPPT), az egész rendszert érintő hatalmas csalásokat vizsgáló korábbi nyomozásai alapján (referencia: http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-initial-investigation - nem hivatalos, magyar fordítás: http://op.iuste.biz/paradigm-report) 2012. december 25-én bejelentette a világ valamennyi bankjának és „kormányainak” felszámolását.

Mi történt?

Az OPPT azzal szembesítette a világ bankjait és kormányait,

  1. hogy azok megtévesztő módon és eszközökkel több száz éven keresztül pénzt loptak az emberektől, és
  2. hogy senki nem állhat a Teremtő, és a Teremtő bármely teremtménye közé,

majd lehetőséget adott nekik a fenti két állítás megcáfolására. Ők erre képtelenek voltak, és nem tették meg. Az itt leírtak megértéséhez, kérjük, hogy olvassa el a http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings oldalon, a Declaration of Facts dokumentumot. Íme két kivonat a dokumentumból:

A kormányok kiváltságleveleinek eltörléséről: (referencia: DECLARATION OF FACTS – A TÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA –: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012)

„..hogy valamennyi kormányzati intézmény, köztük az Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, az EGYESÜLT ÁLLAMOK, a „State of…” és ezek valamennyi rövidítése, ezek hasonló hangzású, megjelenésű formái (idem sonans), vagy egyéb jogi, pénzügyi és menedzseri formája, valamint ezek összes és valamennyi nemzetközi megfelelője, köztük az összes és valamennyi HIVATALLAL, az összes és valamennyi HIVATALNOKKAL, KÖZALKALMAZOTTAL, ÜGYVEZETŐI RENDELETTEL, MEGÁLLAPODÁSSAL, ALKOTMÁNNYAL, TAGSÁGGAL, TÖRVÉNNYEL, valamint az ezek által és hatókörében létrejött valamennyi és minden egyes szerződéssel és megállapodással egyetemben, mostantól érvénytelen és semmis, jogerősen…”

A banki kiváltságlevelek eltörléséről: (referencia: TRUE BILL: WA DC UCC Doc # 2012114776 Oct 24 2012)

„Kijelentve és határozat alapján visszavonhatatlanul eltöröltetik a kiváltságjoga a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) tagszervezeteinek, ezen kívül azok kedvezményezettjeinek, minden testületének és intézményének, amely magánpénzrendszert, pénzkibocsátó, behajtói, büntetés-végrehajtói intézményt, RABSZOLGATARTÓ RENDSZERT birtokol, működtet, segít vagy támogat…törvényes értékkel bíró, ám törvénytelen jogalapon.

Felszólítás a tevékenységek azonnali beszüntetésére (Orders to Cease and Desist):

Felhívjuk a figyelmet a KERESKEDELMI TÖRVÉNY Doc. No. 2012114586 és a TRUE BILL UCC Doc. No. 2012 114776 által szabályosan megerősített és jóváhagyott DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074, Sept. 09 2012 tartalmára, mely szerint:

A fegyveres testületeken belüli önkéntesek…„felszólíttatnak bármilyen egyén, testület, azok ügynökeinek, tisztjeinek és egyéb képviselőinek letartóztatására és őrizetbe vételére, helyszíntől függetlenül, ha azok magánpénzrendszert, pénzkibocsátói, behajtói, büntetés-végrehajtói intézményt, RABSZOLGATARTÓ RENDSZERT birtokolnak, működtetnek, segítenek vagy támogatnak az egyes államok polgárai rovására”… és lefoglalhatnak bármely olyan magánpénzrendszert, adatkövetési, átutalási, kibocsátói, begyűjtési és jogi végrehajtó rendszert, amely RABSZOLGATARTÓ RENDSZER működtetését szolgálja.

„A teremtő valamennyi teremtményének kötelessége azonnali hatállyal segítséget nyújtania az itt megjelölt KÖZJÓÉRT CSELEKVŐ SZEMÉLYEKNEK, a célból, hogy azok ezen rendelet minden eszközzel végrehajthassák, megvédhessék, fenntartsák és a beteljesítsék, minden, a teremtő és a teremtő által elérhető eszközzel és módon, még pedig teljes személyes felelősséggel.”

Kérem, hogy tájékozódjon a Washington DC UCC Registry: https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ alatt bejegyzett dokumentumokról. (Szerk. mj.: regisztrálj a jelzett honlapon, és személyesen ellenőrizheted a dokumentumokat.)

Mit jelent ez az Ön számára?

Továbbra is fizetné az adósságát egy felszámolt jogi személynek? Jelzálogkölcsönt, bankkártyahitelt, gépjármű-hitelt?

Az OPPT a felszámolási eljárásban kedvezményezetti prioritást élvezett. Senki nem áll Ön és a Teremtője közé, még az ún. kormányok sem.
Mivel a CEASE AND DESIST (felszólítás a tevékenységek azonnali beszüntetésére) rendelet érvényben van, Önnek egy úgynevezett Udvarias értesítéssel jogában áll feltételeket szabni az immár megszűnt bankok és „kormányok” nevében Önnel szemben eljáró magánszemélyek számára.

Mit jelent mindez a bankok és „kormányok” számára?

Mostantól minden személy egyéni entitásként cselekszik, mindennemű vállalati háttértámogatás nélkül, teljes személyes felelősséggel tartozva minden és valamennyi cselekedetéért, az UCC 1-103 számú nyilvános irányelv által támogatott szokásjog, illetve az OPPT UCC dokumentumaiban rögzített meghatározó törvény, az Egyetemes törvény alapján. (referencia: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593)

Amennyiben az egyén, bármilyen módon egy megszüntetett bank vagy „kormány” nevében cselekszik, és ezzel bármilyen kárt okoz egy másik egyénnek, úgy egyéni és korlátlan felelősséggel tartozik az okozott károkért. Az ilyen tettek ún. Udvarias értesítések kibocsátását vonhatják maguk után.

Udvarias értesítés

Az Udvarias értesítés tartalmazza az ezen tájékoztató dokumentumon szereplő valamennyi információt, illetve indítványozza a felek további kapcsolattartási feltételeit. Mivel a bankok és „kormányok” világszerte megszüntetésre kerültek, a törvények, rendeletek, kódexek, bíróságok, ügyvezetői rendeletek stb. immár szintén érvénytelenek, így, egyének közötti törvényesen érvényes szerződés hiányában nincsenek érvényben a teljesítést kikényszerítő eszközök sem.

Az Udvarias értesítés új feltételeket kínál bármely, megszüntetésre került jogi személyiség nevében eljáró személynek, ezen elfogadásának feltételei világosan le vannak fektetve. Jelenleg világszerte rengeteg ember küldi ki az Udvarias értesítéseit.
További információk a http://i-uv.com honlapon találhatók.

Mi az az UCC – kire és mire vonatkozik?

A Uniform Commercial Code, UCC („júszíszí” - Egységes Kereskedelmi Kódex), a kereskedelem „bibliája”, amelyet világszerte használnak, ám néha leplezve. Az UCC-ről nem tanulnak a jogi egyetemeken, csak a magasrangú bankok és kormányzati szervek alkalmazzák. Ennek megfelelően a legtöbb ügyvéd, ügyész és bíró nem is ismeri a UCC rendszerét, és érvénytelennek tekintheti azt. Néhány példa az UCC rendeleteinek használatáról:

  1. Az 1997 március 4-én megjelent 13037-es számú Ügyvezetői rendelet az embert vagyontárggyá minősítette.
    Lásd: http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03/us-citizens-defined-as-property-of.html
  2. A 2011. augusztus 12-én beiktatott UCC Doc # 0000000181425776 bizonyítja, hogy a Federal Reserve System és az Egyesült Államok Kincstára (The United States Department of the Treasury 1789) között 14.3 trillió dollárért adásvételi akció játszódott le, melynek tárgyai amerikai állampolgárok voltak.
  3. A UCC Doc #2001059388 feltárja azt a dokumentumsablont, amellyel a Federal Reserve Bank (Szövetségi Tartalék Rendszer, azaz az amerikai szövetségi jegybank) fedezetet biztosít magának a világ nagyobb bankjainak ügyleteiből, vonatkozzon az ingóságokra, árucikkekre, vagy akár még meg nem született élőállatokra is.
    Lásd: http://www.mediafire.com/view/?3yh79cjnzcwzu0s

Azok, akik az UCC hatókörét az Egyesült Államok területén kívül érvénytelennek tartják, ezzel semmisnek és érvénytelennek tekintenék a New-york-i Szövetségi Jegybank létrejöttének jogi alapjait is.

Kellő gondosság (Due Diligence)

Mivel az UCC-beadványokat a „kormányok” és bankok felsőbb szintjén használják világszerte, ezért a kellő gondosság alkalmazása elengedhetetlen. Bármilyen vita, hiba vagy valótlanság felmerülése esetén, készítse el ÉS nyújtsa be eskü alatt tett CÁFOLATI NYILATKOZATÁT a megfelelően igazolt, felesküdött és REGISZTRÁLT OPPT TÉNYEK DEKLARÁCIÓJA ellenében, pontról pontra, részleteiben, konkrétumokkal, jogi és erkölcsi felelőssége tudatában, a hamis tanúvallomás büntethetőségének terhével, továbbá azzal, hogy állításai igazak és pontosak, és lássa el aláírásával a dokumentumot. A mai napig egyetlen ilyen cáfolat nem érkezett.

Minden ember adóssága semmisnek nyilváníttatik (referencia: Notice of Declaration of Absolute Truth  – jegyzet az abszolút igazság meghatározásáról – UCC# 2013032035)

Az OPPT legutolsó dokumentumát 2013. március 18-án adta be. Ez a dokumentum felszámol minden addig fennmaradt ember alkotta jogi személyiséget, és a bolygó valamennyi lakója számára visszaadta a szabadságot. Ebben a dokumentumban a Teremtőt mint „abszolút lényeget”, az emberek pedig „megtestesült abszolút lényeg”-et definiálják (absolute essence embodied).

A VI. cikkely állítása szerint „a DECLARATION OF ORDER alapján helyesen, felelősségem teljes tudatában igazolom, hogy az örökkévaló lényeg (eternal essence, azaz az örökkévaló emberi szellem) fogalma tisztázott: ő az örök lényeg univerzumának minden és összes megnyilvánulásának cselekvője, és szabad, és mentes minden adósságtól, jogerősen”.

Ez azt jelenti, hogy NEM LÉTEZIK ADÓSSÁG. Önnek nincsenek adósságai… Senkinek nincs… elvégeztetett.

Megjegyzés:

Ezen kiadvány az http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-tools/the-foreclosure-flyer dokumentum fordítása. Bármilyen fordítási hiba, pontatlanság, bizonytalanság esetén az eredeti angol nyelvű dokumentum, és különösen az abban referenciaként megjelölt eredeti, jogerős, hivatalos dokumentumok gondolatai, állításai a mérvadóak.

Ezen ismertető szabadon sokszorosítható.

Forrás: Hungarian Translation of Foreclosure Flyer

A honlap szerkesztőinek megjegyzései:

Magyarország vállalatként lett regisztrálva az USA-ban, egészen pontosan New York államban, ahol érvényes a UCC, ennek következtében, Magyarországon is. Itt ellenőrizheted a tényt:  Hungary

Javasoljuk, hogy a Vége a rabszolgaságnak! Tájékoztass másokat is! oldalon leírtak alapján, tájékoztass másokat is,mertminden embert érintő jogi változás történt.

Amennyiben a fentiek alapján, érvényesíteni akarod a jogaidat, akkor tanulmányozd az alábbi oldalt:

Hogyan érvényesítheted a UCC-ben rögzített jogaidat?

Beküldte: Kunavar

Megnyitva 6860 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Valójában ki ez az Orbán ViktorBalázs Kertész 2014-02-21 04:09
Orbán és társai kirabolták, ellehetetlenítették Magyarországot és a magyar embereket: L.: ausztriaingatlan.shp.hu/.../...

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások