20221207
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2013 november 05, kedd

Kárpótlást 1956-ért

Szerző: MVSz

  A SZOVJET INTERVENCIÓS ERŐK VEZETÉSE ÉS ÖSSZETÉTELE

MOSZKVA - ZSUKOV, GEORGIJ  KONSZTANTYINOVICS, a Szovjetunió marsallja, honvédelmi miniszter

SZOLNOK - KONYEV, IVAN SZTYEPANOVICS marsall, a honvédelmi miniszter első helyettese, a VSZ EFE főparancsnoka

SZÉKESFEHÉRVÁR MAMSZUROV, HADZSI U. D. BABADZSANJAN, AMAZASZP HACSATUROVICS altábornagy, vezérezredes, HDS parancsnok HDS parancsnok

TÖKÖL - LASCSENKO, PJOTR NYIKOLAJEVICS altábornagy, a KH parancsnoka


 RÖVIDÍTÉSEK

AV=AKNAVETŐ, B=BOMBÁZÓ, EFE=EGYESÍTETT FEGYVERES ERŐK, GK=GÉPKOCSI, HDS=HADSEREG, HK=HARCKOCSI, HO=HADOSZTÁLY, KH=KÜLÖNLEGES HADTEST, LÉ=LÉGVÉDELMI, LÖV=LÖVEG, ÖJ= ÖNJÁRÓ, RE= REPÜLŐ, SZ=SZÁLLÍTÓ, V=VADÁSZ, VSZ= VARSÓI SZERZŐDÉS.

Megjegyzés: Az erő- és eszköz-adatok nem tartalmazzák a KH és HDS törzsek élőerőit és eszközeit, valamint az okt. 28-a után kivont (megbízhatatlannak ítélt) erőket. A feltűntetett adatok (a szovjet katonai vezetés konspirációja miatt) csupán orientáló értéket képviselnek, de az alábbi erőviszony még az - esetleges – pontatlanságai mellett is önmagáért beszél.

ERŐVISZONY TÁBLÁZAT

SZOVJET / MAGYAR LÉTSZÁM HK+OJ LÖV+AV GK LÉ. LÖV. V.RE. B.RE. SZ.RE
17:1 631:3   109:2 52:1 126:1 159:0 122:0 72:0

 AZ INTERVENCIÓBAN RÉSZVEVŐ SZOVJET ERŐK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

Megnevezés

LÉTSZÁM

Harckocsi + önjáró löveg

Löveg + aknavető

Gépkocsi

Légvédelmi Löveg

Repülőgép

2. gépesített gárda hadosztály

9500

360

95

1800

70

-

17.gépesített hadosztály

8400

300

80

1400

35

-

11. gépesített hadosztály

8000

250

120

1100

30

-

27. gépesített hadosztály

8000

250

80

900

30

-

32. gépesített hadosztály

8000

250

80

900

30

-

33. gépesített gárdahadosztály

7500

232

95

845

44

-

35. gépesített hadosztály

8000

250

80

900

30

-

31. harckocsi gárdahadosztály

5500

420

85

650

25

-

39. gépesített hadosztály

8000

250

80

900

30

-

70. lövész gárdahadosztály

6400

180

65

760

35

-

60. légvédelmi tüzérhadosztály

3200

25

-

250

110

-

61. légvédelmi tüzérhadosztály

3000

25

-

220

85

-

7. légideszant hadosztály

4550

285

65

720

46

32

31. légideszant hadosztály

5625

350

80

860

50

40

128.lövész gárdahadosztály

7500

250

80

800

30

-

195.vadászrepülő gárdahadosztály

3650

75

-

310

55

159

177. bombázóre-pülő gárdahadosztály

4100

30

-

420

25

122

AZ INTERVENCIÓS SZOVJET  ERŐK  ÖSSZESÍTETT ADATAI

1. TÉTEL

A szovjet intervenciós erők tüzérségével, légierejével és harckocsijaival okozott károk Budapesten, Pécsett, Dunapentelén, Debrecenben, Miskolcon, Győrött, valamint a nyugati határsávban lévő mezőgazdasági területeken. Megrongált úthálózatok, katonai objektumok, repülőterek és vasútvonalak.

             Részleteiben:

    -ipari termelésben bekövetkezett károk………………~9,000 milliárd forint;

    -kereskedelmet, raktárhálózatot és vendéglátóipart ért  károk..~1,600 milliárd forint;

    -Magyar Államvasutakat ért károk……………………~0,400 milliárd forint;

    -Budapesti és vidéki  (harcokból eredő) épületkárok…~1,000 milliárd forint.

ÖSSZESEN………………………………………~12,000 milliárd forint.

 

2. TÉTEL

A szovjet csapatok bevonulásának hírére beindult menekült áradat egyenes következményeként mintegy 200 ezer állampolgárunk menekült külföldre. A menekült többség életkorát és képzettségét tekintve, a legaktívabb szellemi és fizikai munkaerő réteghez tartozott. Ha egy főnél csupán 100 ezer forintos oktatási és szakképzési átlag-költségekkel számolunk, akkor  ~20 milliárd forint veszteség.

3. TÉTEL

A 200 ezer főre felduzzasztott szovjet megszálló erők (beleértve a családtagokat is)  ellátási  költségei  35 évvel (420 hónappal)  és személyenként  havi 100 ezer forinttal számolva:  

~ 8400 milliárd forint.

4. TÉTEL

Becsült károk,-  az úthálózat harci járművekkel  történő rongálása következtében, a  katonai repülőgépek gyakorló repülései okozta  zajok miatti idegenforgalmi csökkenés következtében   (Hajdúszoboszlón, Hévízen és a Balaton környékén lévő szállodákban),  továbbá a gyakorlatokon felhasznált üzemanyagokra  (gépjárművek, repülőgépek,)  kb. 8 milliárd forint  értékben.

MEGJEGYZÉS: A Bizottság lehetőségeit meghaladta, hogy tételesen foglalkozzék azokkal a kérdésekkel, amelyek az itt diszlokált szovjet katonai kontingens elhelyezési és ellátási költségkimutatását szemléltetnék (lakóépületek, tárolók, fűtők, óvodák, iskolák, műhelyek, kultúrházak). Ugyanakkor meg kell jegyeznie, hogy Magyarországon 171 szovjet katonai objektum van, mintegy 120.000 katona teljesített szolgálatot 1956 őszétől, kivonulásukig. A polgári szakemberekkel és hozzátartozóikkal (feleségek, gyermekek) együtt összlétszámuk 200.000 fő volt.

Közép-Európában itt rendelkeztek a legnagyobb gyakorlóterekkel (bombázó gépeik célterületének minősítették a hortobágyi természetvédelmi terület egy részét). Ingyen kapták a villamos energiát, a vizet, fűtést, a csatornahasználatot. A nagy gyakorisággal ide érkező delegációk a katonai szállóban elhelyezésükért és a beosztásuk és rendfokozatuk függvényében az ellátásért, valamint vadászatokon való részvételükért jelképes összegeket fizettek. Csupán a Magyarország által épített objektumok értékét 1991-ben, a kivonuláskor, 60 milliárd forintra becsülték, ami 2007-es értékben 385 milliárd forint.

 A jóvátétel összegének értékelése fogyasztói árindexek segítségével

1. TÉTEL

 

1956-1991 Mrd Ft

1956

Ft

2007/1956 %

2007/1991

2007

Mrd F

ipari termelésben bekövetkezett károk

 

9 000 000 000

4344,53%

 

391

kereskedelmet, raktárhálózatot és vendéglátóipart ért   károk

 

1 600 000 000

4344,53%

 

70

Magyar Államvasutakat ért károk

 

400 000 000

4344,53%

 

17

Budapesti és vidéki (harcokból eredõ) épületkárok

 

1 000 000 000

4344,53%

 

43

Összesen

 

12 000 000 000

4344,53%

 

521

 elegtetelmvsz

Fogyasztói árindexek (becsült)

1980/1960

2000/1960

2007/1960

1960/1956

2007/1956

%

%

%

%

%

168,00%

2900,00%

4013,675

108,2432

4344,531

ÖSSZEGZÉS

A szovjet agresszió ténye vitathatatlan, a jóvátétel jogossága sem vitatható! A jóvátételi összeg meghatározása, kifizetésének kezdeti, valamint befejezési időpontja, az eddig ismert nemzetközi gyakorlat szerint, az érintett állam gazdasági helyzetének a függvénye, és bizonyos idő elteltével, a gazdasági helyzet pozitív vagy negatív alakulásától függően, a törlesztendő összeg növelhető vagy csökkenthető, de el nem engedhető.

A Iustitia Bizottság dolgozatában szereplő jóvátételi összegek (és felbontásuk) tájékoztató jellegűek. Az 1. Tételben szereplő összegek a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala „ELLENFORRADALMI ERŐK A MAGYAR OKTÓBERI ESEMÉNYEKBEN" c. kiadvány II-es kötetében, „Adatok az ellenforradalmi események következtében előállt veszteségekről és károkról" alcím alatt (136.-138. oldalak) találhatók, és aligha lefelé kerekített összegekkel dolgoztak a szerzők.

MELLÉKLET:

1./ CD-lemezen 1956 októberi-novemberi képanyagok Budapest házairól, útjairól és tereiről.

FELHASZNÁLT IRODALMAK:

1./ A „JELCIN-DOSSZIÉ" , Szovjet dokumentumok 1956-ról, Századvég, 1956-os Intézet. Budapest, 1993;

2./ A forradalom hangja, Századvég füzetek, Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Budapest, 1989;

3./ 1956 SAJTÓJA, Kolonel Lap-és Könyvkiadó Kft. Budapest, 1989;

4./ 1956 SZOVJET SZEMMEL, ANNO KIADÓ, (dátum és helység nélkül);

5./ ELLENFORRADALMI ERŐK A MAGYAR OKTÓBERI ESEMÉNYEKBEN, I - IV kötet, Kiadja Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala, (dátum és helység nélkül);

6./ AZ IGAZSÁG A NAGY IMRE ÜGYBEN, Századvégi füzetek 2, Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása, Budapest, 1989;

7./ Bokor Imre: Vörös vírus, Zala nyomda, Budapest, 1996;

8./ Földi Pál: EGY ELFELEJTETT HÁBORÚ, Anno Kiadó, MMII; (dátum és helység nélkül);

9./ David Irving: FELKELÉS, Gede testvérek Bt. Budapest, 2003.

10./ Leopold Jerzewski: Katyn, 1940. Babits Kiadó. 1990.

11./ Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger ... 1956. Népszava Kiadó Vállalat.

Beküldte: Pásztor Tibor Endre


« Prev Next

Megnyitva 40288 alkalommal

Hozzászólás   

#1 H-5213 Szapárfalu 2/Akovacs.laszlo 2015-07-12 10:06
Tisztelt Honfitársaim!

Az Orosz állam nemrégiben hozott döntése felhasználható a magyar kárigény érvényesítéséhez.

Ugyanis az orosz állam megállapította, hogy 1956-ban Hruscsov az Orosz Föderáció és a SZU Alkotmányával ellentétben ajándékozott területet Ukrajnának.

Ebből egyenesen az következik, hogyha az akkori két alkotmányt törvényesnek fogadják el ma a Krím miatt, akkor a SZU 1956-os magyarországi beavatkozása is törvénytelen, s így az MVSZ által fentebb előadott kárigény is jogos. (Sajt orosz szemszögből.)

2. Egyébként, hogy tisztán lássunk a Krím ügyében (internetes források alapján) . A II. VH alatt Sztálin aranyat fogadott el a nemzetközi zsidóság képviselőitől azért, hogy a Krímbe települhessenek s ott megalakíthassák a krími Kaliforniát. Később Sztálin ezen ígéretétől elállt, s a zsidó állam mégsem a Krímben jött létre, hanem a Közel-Keleten. Az arany visszafizetésének a határideje (a szerződés szerint) 1956 volt. Egyébként Új-Kazária létrehozásának igényével "az emberiség ellenségei" az ENSZ-ben is felléptek már. (Bocsánat, de ez az ENSZ hivatalos minősítése 1973 óta.)

Egyébként van orosz jóslat arra, hogy Kárpátalját visszakapjuk. S az oroszok ezeket komolyan veszik. (Persze eszükbe nem jutott volna maguktól visszaadni. Sőt mítoszt gyártottak Kárpát-Ruszról.)

A kárpátaljai magyarság sorsa tehát a Krím lencséjén keresztül nézendő, már csak 1956 okán is.

Tisztelettel K.L.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások