20240721
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2009 március 19, csütörtök

Minden megváltoztatható, ha nem fordulunk el Istenünktől

Szerző: Ballán Mária

A szkíta kereszténység, maga a fénykereszténység. Szabad akaratunk van választani Isten vagy Sátán útjai között. A hazug média félretájékoztat, laza és felelősségektől mentes világot próbál kialakítani, ahol a legtöbb ember bábu és boldogtalan. Az ember ne sikeres, hanem értékes életet éljen és munkája legyen maradandó. Bárhová is sodort az élet, álljuk ki a próbatételeket és legyenek terveink, elképzeléseink. Ne magányosodjunk el. Alkossunk olyan emberi közösségeket, ahol egymás segítésére és felemelésére törekszünk.

 Magyarok VII. Világkongresszusa

2008 augusztus 16-20-áig tartott a Magyarok hetedik Világkongresszusa , melynek Fordulat címet adtak. Fordulat: eljött az idő a változásokra, ismét meg kell erősödnie a magyar népnek, hogy méltó utódaik lehessünk őseinknek. Ha most nem jön el a várt Fordulat, félő, hogy bekebelez minket a bankvilág és gyarmattá válunk.

 Elhazudott a történelmünk, szánalmas a jelenünk, itt a fordulat ideje a Kárpát hazánk jelképes egybefonódása. Minden megváltoztatható, ha nem fordulunk el Istenünktől és megszívleljük őseink intelmeit. Ezért kell megismerni őseink intelmeit, az igaz magyar történelmet, növelnünk kell az egészséges nemzettudatot. A jelenlegi politikai vezetés és a hozzá tartozó oktatáspolitika a holokauszt tanítás túlzott erőltetésével a magyarság „bűnös nemzet” tudatát kívánja erősíteni és el akarja terelni a figyelmet saját nemzeti tragédiánkról, Trianonról és a bolsevik kommunizmusról. Mi, magyarok nem is vagyunk képesek gyűlölni senkit sem. Befogadó nép vagyunk; gondolkodjunk csak el azon, hogy mi még soha nem bántottunk senkit sem amiért más a bőrszíne, nemzeti hovatartozása vagy a hite. Magyarverésekről hallottunk, de mi nem bántunk senkit. Rácz Sándor azért nem lehetett elnök a rendszerváltoztatásnál, mert nem vallotta a tévhitet miszerint a magyar nép antiszemita. Ezért vették le róla áldásukat a mai politikai elitet kiképező „nagyurak”. Ha nem vigyázunk, a XXI-ik században teret hódít kis hazánkban is a liberális globalizmus, mely nemcsak nemzetünket, hanem a teljes élő környezetet tönkreteszi. Ezért fontos, hogy magyarságunkra büszke, nemzetünk kultúrájában és valós történelmében jártas, példamutató tanárok oktassák a felnövekvő nemzedéket, olyan felelős magyar emberek éljenek a Kárpát-medencében, akik teljesítik feladatukat . A Magyarok Nagyasszonya viselje gondjainkat és a Szent Korona őfelsége tegyen mindnyájunkat hűséges alattvalóivá !

Egyszerű küldöttként vettem részt a konferencián és annyira elbűvölt ez a hat felemelő nap, hogy nehéz lesz tökéletesen leírni mindazt a csodát, melyet átéltem ezekben a napokban. Minden tiszteletem és elismerésem a Magyarok Világszövetsége összes munkatársának, akik vállalták ezt a gigantikus munkát és fáradhatatlan helytállásukkal ilyen magasztos perceket, feledhetetlen élményeket biztosítottak a világ minden részéről érkező magyar és nem magyar( skótok, írek, flamandok, ázsiai magyar, de magyarul nem beszélő testvéreink) küldöttek és meghívottak számára. Köszönet és hála a Magyarok Világszövetségének és a tudósoknak, íróknak, előadóknak, akik annyi örömteli percet biztosítottak odaadó munkájukkal!

230 tudós, akik közül 150 doktorátussal rendelkező előadó tartott konferenciát a következő címmel: A finnugorizmus áldozatainak rehabilitálása; A magyarság és a Kelet - II. őstörténeti konferencia; Trianon újraértékelése; A Fény üzenete- kulturális konferencia; Magyarország XX. Századi kifosztása – nemzetstratégiai konferencia; Gróf Teleki Pál halála; A Herder-i jóslat valódisága; „ Radványi Jenő” – borászati konferencia és borverseny; Államiság nélküli népek és nemzetek az Európai Unióban – nemzetstratégiai konferencia; A Szent Korona és a magyar alkotmány – nemzetstratégiai konferencia. Társrendezvények augusztusban: II. Magyar – Madjar Kurultaj- Törzsi Találkozó ( Kunszentmiklós-Bösztörpuszta); Ifjúsági és demográfiai konferencia ( Kolozsvár); Csillagok a Vértó fölött, Életfa- állítás és avatás( Szeged); Önkormányzatiság és vállalkozás az EU-ban és Nemzeti hét, fordulópontok a magyarság életében( Balatongyörök).

A budapesti konferenciát megelőzően, augusztus 15-én a Nemzeti Történeti Emlékparkban, Ópusztaszeren a Magyar Nemzetért arany és ezüstérem kitüntetéseket adott a Magyarok Világszövetsége olyan embereknek, akik a magyarság érdekeit szolgálták és kiemelkedően védték a nemzet ügyeit. Ezeknek az embereknek emlékfákat ültettek, és a fák az ő nevüket viselik. A Magyar Nemzetért Aranyérem kitüntetettje Rácz Sándor, aki 1956-ban kiemelkedően szolgálta a hazát és egész életét a nemzet felemelkedése érdekében élte.

A következő 14 ezüstérmet is kimagasló egyéniségek érdemelték ki, nevüket viselő fákat ültettek tiszteletükre: Nelly Maes( Belgium-a magyar nemzeti közösségek támogatásáért), Katona Szabó István( Erdély- az 1946-os 101-es NEM-ért), René Bonnerjea( Anglia-műfordításaiért) , Hábel György ( Magyarország- a Janics könyvért), Bernard le Calloc’h( Franciaország- a Kőrösi Csoma Sándor hagyaték ápolásáért), Bertha László( USA- posztumusz-életútjáért), Böröcz József( Svájc- kiemelkedő nemzetszolgálatáért), Burján László ( Felvidék- a benesi deportáltakkal való közösségvállalásáért), Cseh Zsigmond( Svájc- a genfi Magyar Egyesület vezetéséért), Dobai Sándor atya( Belgium- közösségszolgálatáért), Illés Sándor( Délvidék- életművéért), Michl Ebner( Dél-Tirol, Olaszország- Székelyföld autonómiájának támogatásáért), Tytti Isohookana Asunmaa( Franciaország- a moldvai csángók magyarságának igazolásáért), Wojatsek Károly( Kanada- a benesi dekrétumok elleni harcáért).
Minden fa ültetésénél a kitüntetett a saját fája előtt megállva beszédet mondott életéről, munkásságáról , elképzeléseiről. Bertha László fája előtt barátai jelentek meg, mivel ő már nem tehette, hiszen elköltözött az élők sorából. Gyönyörű koszorút helyeztek el a facsemete tövébe és könnyes szemmel emlékeztek elhunyt barátjukra.

A Történeti Emlékparkban töltött felemelő nap hangulatát Vesztergám Miklós tárogatóművész gyönyörű muzsikája emelte meghitté, szívet melengetővé. Minden fa névadása előtt odaillő magyar muzsikával örvendeztette a hallgatóságot.

Rácz Sándor jóvoltából megtekinthettük a Magyarok Világszövetsége jurtájában kiállított ’56-os képkiállítást, majd a Feszty körképet csodáltuk meg. Itt tudtuk meg az emlékpark igazgatójától, hogy a 2008. szeptember 14-én tartandó Szobori Búcsú rendezvényükre a belépés díjtalan és mindenkit szeretettel várnak.
Ezután Apró Juhász János és dr. Bene Gábor javaslatára megcsodálhattuk Vértót és a felavatásra váró Életfát a „szögedi högyen”. Apró Juhász János személyében egy igaz hazafit ismerhettünk meg, nemzetét, hazáját óvó, féltő vezető személyiséget, aki szívhez szóló Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozatot fogalmazott meg tavaly és ebben kifejtette szolidaritását a csonka hon határain túl rekedt nemzettestvérekkel és kéri legyen minden év december 24-e a Magyar Nemzet Egyesülésének Napja, a világ minden magyarja számára. Így fogalmaz: „A szentestén a család, a szeretet és az összetartozás a legfontosabb, s a nemzet is egy nagy család" – érvelt a képviselő, miért jó szerinte a december 24-e. „ Az Unió mint egyesülést, összetartozást jelentő szervezet és erő feladata, hogy támogassa a Magyar Nemzet ismételt egyesítését is! Nemcsak kulturális, gazdasági értelemben, hanem identitástudatban, honi és nemzetközi jogi alapokon is.
A Világ, így Európa minden állama is elsődlegesnek tekinti nemzeti érdekeit, a közösségi célok szem előtt tartása mellett. Erre kötelez az alkotmány, minden regnáló kormány és parlament esküszövege. Ettől Magyarország sem térhet el, mert több ezer éves kultúrával bíró nemzetünk elvész, fölolvad a globalista métely tengerében.”

Apró Juhász János a szegedi 12 pontban egyebek mellett teljes körű autonómiát és kettős állampolgárságot kér a határon túli magyaroknak. Írásában az is szerepel, hogy az, aki indok és ok nélkül bizonyíthatóan bántalmazza a határon túli magyarokat,megalázza a nemzeti jelképeket,5-10évre,vagy örökre tiltsák ki Magyarországról.
A képviselő úr azt szeretné, ha a város és a megye országgyűlési képviselői párthovatartozástól függetlenül törvényjavaslatot terjesztenének be ez ügyben a parlamentnek és nem nyugszik, hamarosan újra beterjeszti indítványát a közgyűlésnek, ami szerinte soha nem volt aktuálisabb, mint most.

Bárcsak Szovjetunió széthullásakor is ilyen politikusaink lettek volna, mint Apró Juhász János! Bizonyára már Kárpátalja része lenne Magyarországnak. Mint tudjuk Antall József miniszterelnöksége alatt tálcán kínálták az ukránok ezt a lehetőséget Magyarországnak. Délvidék egy része is már régen a mienk lehetne, ha nem idegenszívű politikusok vezetnék ezt az országot. És itt nem jobb vagy baloldalra gondolok, egyformán bűnös mindkét oldal. Csak gondolkozzunk el azon miért nem éltünk ezzel a lehetőséggel és kik vezetnek azóta is minket az idegen hatalmak hálójába.
Az ópusztaszeri és szegedi események után másnap a nyitó konferenciára voltunk hivatalosak a Budapest Kongresszus Központba.
Mihályi Molnár László felvidéki tanár és költő Fohászt írt Szent István ünnepére, ajánlva azt a Magyarok Világkongresszusa elé. Fohásza így végződik:

„Vesd tűzre a fát, mely nem terem!
Tépd ki gyökerét a gaznak,
mely csírázni sem hagyja a búzaszemeket
és nyiss ablakot a házon,
melyben sötétség honol!
Mutasd meg újra arcod
e nép előtt!
lássák az utat,
mely hozzád vezet!
Hozz békét e tájra,
melyet darabokra szaggatott a bűn és a gyalázat!
Adj igazságot Magyarországnak,
hogy legyen itt áldott általad az élet! Ámen.”

A Szentegyházai Gyermekfilharmónia zenés, énekes köszöntője előtt elhangzott a magyar és a székely himnusz. Rácz Sándor külön megjegyezte, mennyire szomorú, hogy ezek a tehetséges magyar gyerekek idegen ország lakói. Felemelő előadás volt, mindenki lelkesen megtapsolta a lelkes fiatalokat.
A Magyarok Nagyasszonyának Szent Korona Lovagrendje elhozta a konferenciára a Szent Korona és a koronázási jelvények hiteles másolatát, ezzel is még emelkedettebbé téve a kialakult hangulatot.

A Szent Koronát és a koronázási jelvényeket a színpadra helyezték el. Itt jegyzem meg a csodaszép díszletet, Könyves Kálmán díszlettervező magasztos munkáját. A háttérben egy nyitott ablakban egy hármashalom tetején kettőskereszt áll, mellette két fehér gyertya ég jelezve a hatalom isteni eredetét és a hatalom feladatait. A falon Nagy Magyarország fája hirdeti, hogy „szívünkben él még Nagy Magyarország”. Pap Béla faragott bölcsője az ablak elé állítva azt jelképezi, hogy szükségünk van minél több magyar gyermekre álmaink megvalósítására. Nimród jelképével és a gyűrűbe fogott szívek kompozicióval megerősítést nyerünk a magyarság elpusztíthatatlan és tiszteletet, tekintélyt érdemlő mivoltáról. Értünk éltek őseink ezen a tájon, nem veszhet el a jövőben vetett hitünk. A nyíl nem törik el, ha kötegbe fonják, együtt csodákra vagyunk képesek, s ha szorosan összekapaszkodunk, senki sem árthat nekünk.

Hefler Andrásnak jutott a bemondói szerep és tökéletesen megfelelt minden elvárásnak. Dánia, Pakisztán, Kazahsztán, Horvátország képviselőinek köszöntése után Patrubány Miklós üdvözölte a torgeji magyar testvéreinket, akik másfél évezrede Kazakisztánba szakadtak, de magyarságtudatukat annyira megőrizték, hogy minden egyes magyarnak a sírkövére felírják azt, hogy MAGYAR, akár arab, akár cirill betűkkel. Sajnos nem beszélik már a közös nyelvet, de Bíró András Zsolt antropológus gondos kutatásai már két évvel ezelőtt kimutatták a vérrokonságot. A doktor úr munkáját a kazakisztáni delegáció vezetője segítette, külön termet biztosítva az antropológiai munkálatoknak. Ő vezérigazgató egy elektromos vállalatnál. Testvéri rokonság mutatható ki az ujgur, üzbég, kazak, baskír, szkíta skót, hun bolgár, bajor hun, mongol testvéreinkkel, tehát a finn-ugor elméletnek semmi köze nincs a valósághoz.
Vukics Ferenc bátor kiállása és előadása mindannyiunkat megerősített. Nelly Maes beszéde előtt fejet hajtott Őfelsége, a Szent Korona előtt, bebizonyítva ezzel is hűségét a magyar ügyek iránt.

Aztán egy különös tolmácsot ismerhettünk meg, aki Budapesten végezte az egyetemet és úgy mutatkozott be a külügyminisztériumnál, mint külhoni magyar. Hát kell-e ilyen igaz testvéreknél nagyobb magyar, akik annyira örülnek nekünk, hogy elhozták ajándékba a kirgizül fordított négykötetes Atilla könyvet ?! Díszes köntöst és sapkákat ajándékoztak a Világszövetség elnökének, és megtudtuk, hogy testvéreink a mai Magyarországnak megfelelő terület kétszeresén élnek a torgaji pusztákon. Férfiágon tartják a leszármazási vonalat, madjarnak tartják magukat. Tudni kell itt, hogy bármelyik fiúgyereket, ha álmából felébresztenek, minimum hét generációra visszamenőleg fel tudja sorolni apai ágon az őseiket. A küldöttség minden tagja egyetemi professzor, magasan iskolázott személyiség, akik büszkén vállalják magyarságukat és örülnek annak, hogy Bíró doktor véghez vitte, befejezte és bebizonyította Julianus barát és Kőrösi Csoma Sándor állításait. Megtaláltuk tehát különleges ázsiai testvéreinket és már senki sem szakíthat el minket egymástól! A Kurultáj rendezvények folytatódnak és elmélyítik kapcsolatainkat. Készül a magyar-kazah szótár, megkönnyítve így az egymás közötti kommunikációt.

Üzbegisztánból a Turán Szövetség alelnöke képviselte az ott élő magyar törzseket, Baskíriából az Orosz Akadémia Baskíriai Tagozatának elnöke örült az együttlétnek. Az ankarai antropológus tanszék vezetője is sok sikert kívánt a Magyarok Világszövetsége tevékenységéhez.
Számomra megdöbbentő volt az ujgurok képviselője, Baba Kumar ügyvéd bejelentése. Az ujgurok hatalmas területen élnek Kínában, de a kínai vezetőség megtiltja nyelvük használatát, gyermekeik nem viselhetnek ujgur neveket és utcaneveket, városneveket csak kínai nyelven használhatnak.
Mario Alinei ismert európai nyelvtörténész, az Atlas Linguarum Europae alapító főszerkesztője professzor ezt a levelet küldte:

„Kedves Elnök Úr, kedves Szervező Bizottsági Barátok és Kollégák, Hölgyeim és Uraim!

Mélységesen sajnálom, hogy nem vehetek részt ezen a jelentős Világkongresszuson, amelynek szervezői voltak és oly kedvesek engem Tiszteletbeli Elnökké, Fővédnökké kinevezni. Jóllehet úgy érzem, hogy nem érdemeltem ki ezt a megtiszteltetést, mélyen megérint az Önök meggyőződése, mely szerint megérdemlem. A magyar embereket tanulmányaim révén ismertem meg, és megdöbbentett kreativitásuk, intelligenciájuk, valamint különleges képességük, amelyek ugyancsak tükröződnek nyelvükben és kultúrájukban.
Azt a felfedezésemet, hogy a mai magyarok azon kurgános temetkezésű népek ősei, akik Magyarországot a bronzkorban árasztották el, és örökösei az ősi etruszk civilizáció megalapítóinak, a hivatalos tudomány még nem fogadta el. Ám nincs kétségem afelől, hogy végül el kell fogadnia, és a magyarokat el fogják ismerni, mint a bronz és vaskori Európa egyik legeredetibb és legjelentősebb civilizációjának megalapítóit.
Kongresszusuknak nagy sikert kívánok, és annak a meggyőződésemnek adok hangot, hogy Magyarország egyre jelentősebb helyet foglal el majd Európában.

Mario Alinei”

Ezután Laczó András gyönyörű krónikás énekei emelték a hangulatot, majd L. Németh Erzsébet, a Világszövetség alelnöke beszámolt a kolozsvári konferenciáról és arról, hogy milyen jó az a tudat, hogy összetartozunk.

Molnár Lajos felvezette az amerikai emigránsok vándorzászlaját , mely előtt Karaul, a somogyi táltos, Koppány egyenes ágú leszármazottja elmondta fohászát és testvérként köszöntötte ujgur valamint baskír rokonainkat.

Dobos Attila, Magyarok Világhimnusza eléneklésével zárult a nap. Olyan boldogság és öröm töltötte el szívünket, amit el sem lehet mondani. A Világszövetség megajándékozott a konferencia minden előadásának írásos változatával( több száz oldalas tanulmány), Dr.Balogh Sándor Autonómia és az új világrend, valamint Rudolf Kucera Közép-Európa története egy cseh politológus szemével, Popély Gyula utószavával című könyveket. Lesz mit olvasni a szürke hétköznapokon és lesz alkalmunk újból feltöltődni haza és nemzetszeretettel.

A következő három napon különböző konferenciákon vettünk részt. Lenyűgöző előadásokat hallgattunk az ELTE Gólyavár Rendezvény és Konferencia Központban, a Magyarok Házában és a Régi Parlament, az Olasz Kultúrintézetben. Át lehetett sétálni a három épületbe és meg lehetett hallgatni a kiválasztott előadásokat. A Magyarságtudományi Intézet vezetője, Botos László, mindenkit megajándékozott Amerikában megjelent könyvével, melynek címe The Road of the Dictated Peace. Nagy örömünkre, a Magyarságtudományi tanulmányok, melyet szerencsére már régen megvásároltunk ( 37 lebilincselő tanulmány 850 oldalon a világ legnevesebb magyar történészei, tudósai és egyetemi tanárai munkái alapján) , most Botos Margaret asszony jóvoltából megjelent angolul is. Így egyre többen ismerhetik meg valódi történelmünket és helyünket a világban. Ezzel egyidőben megjelent a Hungarian World Enciclopedia 3 kötete is. Jóhírünket terjesztjük a nagyvilágban, hadd lássák, ébredezünk, él a magyar mindörökké, sosem halunk meg!!!!! J

A konferencia előadásairól nem áll módomba beszámolni, hiszen több könyvet is lehetne írni az értékesebbnél értékesebb előadókról, előadásokról. Sajnos minden előadást nem hallgathattam, de milyen jó, hogy a Világszövetség jóvoltából megtalálom írásos változatát! Az Árpádhír Tv is közvetített néhány konferenciát, szeretettel ajánlom mindenkinek:

http://arpadhir.tv/

Felsorolni nem tudom az összes előadót, de számunkra minden előadó értékes tudást nyújtott át. Köszönet ezért mindenkinek, és most felsorolom azokat, akiknek az előadásait volt szerencsém meghallgatni: Szőke István Atilla, Kiss Dénes, Dr. Popély Gyula, Dr. Töttössy Istvánné, Rácz Sándor, Botos Margaret, Kocsis István, Dr. Bakos Batu, Mihályi Molnár László, Dr. Varga Tibor, Bakk István, Gönczi Tamás, Dr. Magyar Gábor, Dr. Bunyevácz Zsuzsa, Born Gergely, Bernád Ilona, Ádám Zoltán, Pörzse Sándor, Dr. Hargittay András, Balczó András, Prof.Dr.Papp Lajos, Pataky Attila, Dr. Grandpierre Attila, Szántai Lajos, Dr. Lánszki Imre, Vezér-Szörényi László, Dr. Nagy Attila.

Megtudtuk, hogy nincs herderi jóslat. Herder sehol nem írt magyar nemzethalálról! A herderi jóslatnak nevezett valótlanságot az évszázados Habsburg, pánszláv és zsidó magyarsággal szembeni érdek táplálta . Elmaradt a zsidó történelem idézése Herdertől, mely így szól:

„…úgy adom elő a zsidók történetét, mint ők maguk. Az Izraeli Királyságnak nem volt törvényes alkotmánya,…egy ország, amelynek berendezkedése sem a belső, sem a külső feltételekkel nincs összhangban, a világnak ezen a táján nem lehetett életképes…vallásosságuk képmutatássá vált, tanultságuk egyetlen könyv szörszálhasogató magyarázatává, patriotizmusuk szolgai ragaszkodássá a félreértett régi törvényekhez, olyannyira, hogy a szomszédos népek megvetették vagy kigúnyolták őket…Isten népe, mely valaha magától az Égtől kapta hazáját, évezredek óta, úgyszólván születésétől fogva, élősdi növény más nemzetek törzsén, ravasz alkuszok nemzetsége majdnem mindenütt, amely minden elnyomás ellenére sem vágyik sehol saját otthonra és megbecsülésre. ” ( Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájából)

A történelem könyveket a győztesek írják, ezért kötelességünk tájékozódni és a magyar ifjúságnak átadni a legnagyobb hagyatékot: a tudást. 18 éves kora fölött minden ember felelős környezetéért, döntéseiért. Vegyük észre, hogy tudatunkban vagyunk megcsonkítva.
Magyarországon a nemzetiséget nem integrálják, hanem tenyésztik. Magyarország baja ott kezdődött, hogy a törzseket összekeverték. Ha a megyék régiókká szövetkeznének, és a gazdag régió segítené a szegényt, lassan az összeomlott belső piac helyett kialakulnának a tehetős régiók. Meg kell tanuljunk nem napszámosai, hanem részvényesei lenni az Európai Uniónak.

A szkíta kereszténység, maga a fénykereszténység. Szabad akaratunk van választani Isten vagy Sátán útjai között. A hazug média félretájékoztat, laza és felelősségektől mentes világot próbál kialakítani, ahol a legtöbb ember bábu és boldogtalan. Az ember ne sikeres, hanem értékes életet éljen és munkája legyen maradandó. Bárhová is sodort az élet, álljuk ki a próbatételeket és legyenek terveink, elképzeléseink. Ne magányosodjunk el. Alkossunk olyan emberi közösségeket, ahol egymás segítésére és felemelésére törekszünk. Megismerésünk határa véges. Isten megenged nekünk egy bizonyos tudást, de megismerni mindent életünk során megoldhatatlan. Isten tudása és szeretete tartja össze ezt az egész világot, a kitáguló kozmoszt, mely ma is tovább tágul és Isten egy kontinuitásban állandóan tudja sugározni kegyelmét. A szkíták az igazságot a szívükben hordják. Önmagunk egyre jobbá tételével próbáljunk hatni környezetünkre, rávilágítani a rossz úton haladókat milyen sok ajándék van az Úrtól és mennyire érdemes szépen és hasznosan élni.
A pénzvilágban is van tisztességes út. Ennek megismerésére javasolja Dr. Drábik János ennek a három honlapnak a tanulmányozását:

http://www.bizalom.net/

http://www.complementarycurrency.org/

http://edok.lib.uni-corvinus.hu/284/

És eljött az utolsó nap is, a zárókonferencia. Sajnos most szembesültem azzal, hogy az ördög nem alszik, a minket gyűlölők közöttünk vannak. A zárókonferencia a Régi Parlament épületében, az Olasz Kultúrintézetben volt megtartva. Meglepő, hogy nagyon sok ismeretlen arcot láttam. Igaz, hogy az öt nap alatt nem ismerhettem meg mindenkit, de valahogy ráéreztem a másik oldalon állókra.
Szavazni, ellenszavazni vagy tartózkodni lehetett az Elnök Úr által bejelentett határozatokról. Elsőként elfogadtuk a Magyarok VII. Világkongresszusának nyilatkozatát, a magyar nép önrendelkezési jogáról. Javasolni fogjuk a finnugorizmus elméletének megdöntése után Trefort Ágoston szobrának elköltöztetését és Klebelsberg Kunó szobrának felállítását. Itt hatalmas morgás hallatszott mögöttem, főleg mikor arról is szó volt, hogy exhumálni kellene gróf teleki Pál holttestét, hogy kitudódjon a szándékos gyilkosság.

Egy előttem ülő hölgy sokat jegyzetelt, nem igen emelte fel a kezét egyik javaslatra sem és feltűnően sokszor változtatta ülőhelyét. Mikor jelezni akartam, eltűnt a tömegben. Egy ismerős tanárnő, akiről sejtettem, hogy szabadkőműves nem énekelte a Szózatot, nem esküdött fel a Szent Koronára és nem állt fel tisztelegni a Korona előtt mikor behozták a terembe. Aláírás gyűjtéseket szerveztek és egy ismeretlen hölgy eltűnt az aláírást gyűjtő ívvel, a táskájába rejtve azt. Erre mondaná Hervay Tamás táltos pap: „ Nem baj, én akkor is szeretem őt és Isten előtt ezért is felelnie kell!”

Javasolták, hogy legyen rendszerezve a rovásírás, ne legyen olyan sok változata. Volt aki ezt is ellenezte, de nagy többségben elfogadtuk. Abban azonban mindenki egyetértett, hogy a jelenlegi kormánynak tisztáznia kell miért fizetünk ki dollármilliárdokat csak adósság kamatként.
Ugyanis 1982-ben az akkori kormány felvett egymilliárd dollár kölcsönt. Azóta már harminchárom milliárdot visszafizettünk, és még mindig tartozunk több milliárddal. Fogalmunk sincs kinek fizetünk, de fizetünk. A parlamenti képviselők független attól, hogy melyik oldalon állnak, képesek 5 millió Ft-on egymással összeveszni, de számukra nem fontos tisztázni miként történik Magyarország kifosztása.

Egy pillanatig sem szabad elfelejteni kikkel állunk szemben és kiknek kell a Fordulat üzenetét átadni! Mikor ma Magyarországon egy áruló Károlyi Mihály szobra áll, aki fegyverrel látta el a román hadsereget erdélyi magyarjaink ellen, mikor a sok magyar nőt megbecstelenítő, több millió áldozatot követelő gyilkos szovjet hadseregnek emlékműve áll a Magyar főváros Szabadság terén, amikor a Hazatérés Templomát és az ereklyés zászlót hetente meggyalázzák , akkor mindenki tisztán láthatja, itt nem magyarszívű emberek vezetik e hazát, átvették a hatalmat a második világháborúban és azóta is vezetnek minket ugyanazok leszármazottai a szakadék felé.

A konferencia egy gyönyörű műsorral ért véget, melyet a felvidéki Kéméndről és Nagykaposról érkezett iskolások és az őket betanító tanáraik adtak elő.
Ezután csoportképet készítettek a konferencia résztvevőivel, majd lezajlott a búcsúebéd. Köszönet a minket kiszolgáló szakácsoknak és felszolgálóknak a finom falatokért és áldozatos munkájukért, hiszen naponta igénybe vehettük az ebéd, illetve a vacsorajegyet. Már alig várom a Honlevél újság szeptemberi számát, hogy beszámolókat olvashassak a konferenciáról!
Szándékomban állt elmenni a Szent Jobb körmenetre is, de sajnos annyira kifáradtam a hat nap alatt, hogy erre már nem került sor. Hazatérve otthonomba, a Duna Tv-n néztem ( az M1-től vette át a közvetítést) a Szent Jobb körmenet közvetítését. Sajnos meg sem említették a Világszövetség és a Horthy társaság részvételét, csak egy-egy pillanatra láthattuk a mieinket.

Hát ezért akartam mindent leírni és másnak is elújságolni, hogy pártállástól függetlenül létezik a Magyarok Világszövetsége, mely kiáll a magyarok igazságáért és bárki tagja lehet, erősítheti, támogathatja szeretetével, együttérzésével.

Legyen a hazaszeretet és az Istentudat jelen minden magyar családban és egy percig se feledjük milyen jó is magyarnak lenni! Michelangelo Naddeo azt bizonygatja, hogy a székely – magyar rovásírás az emberiség legősibb írása. A magyar közvéleményt ez a felfedezés sem hozta lázba, sőt a Duna Tv-nek adott nyilatkozata sem, melyben így üzent nekünk: „Gyerünk, szedjétek össze magatokat, a legjobbak vagytok!”

Színia írja a Magyar ház mágikus titka című könyvében:„Ősi rovásírásunk jeleinek használatát annak idején egyszerűen betiltották. Akik betiltották , bizonyosan tudták, miért célszerű a magyarokat sötétségben tartani,miért veszélyesek számukra ezek a jelképek. A kérdés csak az, meddig akarunk még sötétségben élni. Badiny Jós Ferenc , a sumerológia professzora szerint a magyar nép sumér olvasata: A tudás népe. A tudás népének emlékeztetői éppen a magyar népművészeti motívumokban, jelképekben, mesékben, dalokban, szavakban és rovásírásunkban rejlenek.”

Néhány pillanat erejéig volt alkalmam megköszönni Patrubány Miklósnak is a gyönyörű fogadtatást. Fáradtan és túlhajszoltan még volt ereje mosolyogni és a Tőle megszokott szerénységgel ezt válaszolta: „Ha tudná hányan próbálták megakadályozni a Világkongresszus létrejöttét!” Sejtjük Elnök Úr, de jönni fog a változás, a Fordulat, már érezhető és minden jel erre utal. J

Fogjunk hát végre össze és hozzunk létre egy boldog hazát. Ehhez előbb tisztességes vezetők kellenek. Ha mi, az egyszerű nép lányai és fiai Isten segítségével és Boldogasszony Anyánk támogatásával megerősödünk, megkapjuk az Úrtól a hozzánk méltó vezetőket is. Erőt, egészséget és valós Fordulatot kívánok minden kedves honfitársamnak, nemzettársamnak, bajtársamnak, magyar testvéremnek .

Ballán Mária

http://www.magtudin.org/Ballan%20Maria.htm
 

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló