20210928
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2011 december 20, kedd

FÉNYLÁNC MAGYARORSZÁGÉRT 2011. december 21.

Szerző: Hamvas Gábor

A fénylánc egyesítő fényébe minden szent helyről, templomból, felekezettől, közösségtől vigyék a lángot, valósan és jelképesen, hogy a szeretet tüzében eggyé olvadhassanak. A fénylánc helyszínek szent helyek vagy azzá válnak, gondozd imával és munkával.

Ha még nincs a közelükben, keressék meg a legalkalmasabb helyszínt. Ha kell építsék ki és tegyék közzé a térképen, hogy mások is oda találjanak. Készüljenek a 2011 ünnepeire is.

Terjesszék az oldalt hogy akik tüzeket gyújtottak, megoszthassák akaratukat a világgal.

 

Kapcsolat: Hamvas Gábor 30/297-1352; Németh Gyula 30/940-4520

Hirdesd újságokban. - Rakd fel a weboldaladra. - Küldjék tovább, készüljön szomszédaival, barátaival.

Szabályok a tűzgyújtáshoz

Szerkeszthető szórólap, A4

Fénylánc szertartások, Imádságok

Sokan kérdezték, hogy a Fénylánc alkalmával milyen ünnepségnek, milyen szertartásnak van helye és ideje? Szívem szerint minden közösségre rábíznám azzal a kikötéssel, hogy semmi olyan ne legyen, ami elválassza az embereket, ami sérti őket vallásukban, emberségükben.

Mi a következő módon képzeltük el a miénket: A szertartásnak közösségi (mindenki által énekelt vagy mondott részei) és egyéni, (a szertartás vezetője által elmondott) részei is lesznek, mint a templomban. Nagyon fontos hogy a résztvevők a tűz körül körben helyezkedjenek el, az se baj, ha megfogják egymás kezét a tűzgyújtáskor...

Mi a „Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok..." népdallal kezdjük még a tűzgyújtás előtt, mert sokan ismerik, és minden sora idevág. A tűz meggyújtása alatt a Miatyánkot imádkozzuk, hiszen az egész Fénylánc egy hatalmas, közös ima.

Megköszönjük az elmúlt évet: azt, hogy magyarnak születtünk azt, hogy ebben a mesés tájban élhetünk, azt hogy a nehéz, emberpróbáló időben is sikerült egymásra találnunk... Ez a szertartás vezetőjének feladata.

A következő 3 perces imacsendben mindenki magába merülve fogalmazza meg, amit az Újesztendőre kér. Az imacsend végén együtt énekeljük el a „Feljött immár az a csillag, keljenek fel kik alusznak!" kezdetű népdalt.

Ezután azokra a kérésekre kerül sor, amit a közösség önmaga, a nemzet, és a világ számára kíván. A szertartás vezetője itt nagyon észnél legyen, mert „Kérj és megadatik..."!

Közösen elénekeljük az „Isten áldja meg a magyart, tartson neve míg a Föld tart!"-ot, mert ez is egy mindenki által vállalható, közös kérés az Istenhez.

Egy kis asztalkán (oltár, Úrasztala) elhelyezett kenyérből vesz mindenki, a vörösbor körbe jár egy kehelyben (értse mindenki úgy, ahogy akarja).

Innentől kötetlen a szertartás, népdalok, beszélgetések minden belefér, ami összeköt.

6 órakor azok is meggyújtják a tüzeket, akikhez még idén nem ért el a Fénylánc, vagy aki még egyedül van. 6 órakor mindenhol, a Fénylánc minden pontján, az otthonokban is együtt énekeljük el a Himnuszt, és nemzeti imánk újra összeköti nemzetünket...

A további szertartás ismét kötetlen, sok helyen virrasztanak, megvárják a napfelkeltét, ahány ház, annyi szokás. Mi a szétszéledés előtt az „Erdő mellett estvéledtem" kezdetű népdallal búcsúzunk a tájtól és egymástól de csak azért, mert olyan népdalunk nincs, hogy „Jövőre veled ugyanitt...".

Mindenkit arra kérünk, hogy vigyen magával a többiek számára komatálat, italkóstolót, meleg holmit, szükség esetén tüzelőt. Mindent hagyjon rendbe maga után, ne szemeteljen, és lehetőleg egy csapat másnap világosban ellenőrizze a szertartás helyszínét.

Áldott Adventet és mielőbbi feltámadást!

Géczy Gábor MAG közösség


Dezső Tibor Attila madéfalvi református lelkész imája:

Isten, égi Atyánk!

Tehozzád fordulunk, mert te vagy egyedüli reményünk. A sötétség körülvesz bennünket, de most, amikor, kigyúltak csillagjaid, és meggyúltak a lárma fák fényei, fellángol lelkünk, mert most érezzük, hogy ott ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek a Te nevedben, ott vagy velünk.

Imára nyílik ajkunk, és fohászkodunk szent hazánkért, melynek áldott földje szült, táplált, és nevelt. Légy oltalmazója ennek a hazának, mely otthont ad nekünk, és add, hogy oltalmazója, és megtartója legyen minden igaz életnek. Add, hogy ez a haza, melyért apáink vére annyiszor hullt, a miénk legyen. És ha lelkünkben lángra lobbant a szabadság szeretetének tüze, vezéreld cselekedeteinket, erősítsd hitünket, élesítsd elménket, hogy egyesült erővel szolgálhassunk kegyes akaratodnak.

A mélységből kiáltunk hozzád, e nemzetért, melynek tagjai vagyunk, mint a levél, mely az élő fához tartozik, hogy általa éljen és azt éltesse. Kérünk, nyisd fel szemeinket, hogy meglássuk az utat, nyisd meg elménk, hogy tudjuk, miként járjunk ezen az úton, nyisd ki szíveinket, hogy ne lankadjon hitünk, el ne veszítsük reménységünk, és mindörökre megmaradjon a szeretetünk.

Advent csendjében, midőn felzeng a régi ének, figyelmedbe és kegyelmedbe ajánljunk magyar családjainkat, jövőnk zálogait. Áldásod legyen, minden csepp könnyön, melyet szerető szívek hullatnak, hogy megtisztuljanak kikért a könnyek hulltak. Áldásod legyen, minden csepp véren, mely áldozatként földre hullva megszenteli a földet. Áldásod legyen, minden csepp verítéken, mely a gazdaember homlokáról földre hullva, megújítja az életet.

Most, eképpen zeng lelkünk:

Te vagy napvilágom, Te vagy énekem,

Téged várlak Jézus, kínos éjeken.

Oszlasd el a homályt, űzd el a bánatot,

Ragyogjon fel rajtam, szép fényes napod.

Égő várakozás él minden szívben,

Bárha nem is tudja, téged vár minden.

Titkon epedőnek, jelenjél meg nyilván,

Találj meg mindenkit, ki élni kíván.

Találj meg mindenkit, aki elveszett,

Vigye dicsőségre, hatalmas kezed,

Hogy amikor eljössz az ég felhőiben,

Örömmel lásson meg minden földi szem.

Ámen!


Boldogasszony anyánk...

Boldogasszony anyánk

Régi nagy pátrónánk

Nagy ínségben levén

Így szólít meg hazánk

Magyarországról

Édes hazánkról

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról

Nyisd fel az egeket

Sok kiáltásunkra

Anyai palástod

Fordítsd oltalmunkra

Magyarországról

Édes hazánkról

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról

Kegyes szemeiddel

Tekintsd meg népedet

Segéld meg áldásra

Magyar nemzetedet

Magyarországról

Édes hazánkról

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról


Köszöntelek téged, Istennek szent igéje,

Istennek szent rendelése,

Fényes világ,

Ki a fényes világot megfényesítetted,

Édes áldott Napom,

Adj szerencsés mai napot,

Boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot,

És minden jóra menendőséget..."


Ég szülte Földet,

Föld szülte fát,

Fa szülte ágát,

Ága szülte bimbaját,

Bimbaja szülte virágát

, Virága szülte Szent Annát,

Szent Anna szülte Szűz Máriát,

Szűz Mária szülte Jézus Krisztust –

Világ megváltóját."


Miatyánk, aki a mennyekben vagy,

Szenteltessék meg a Te neved.

Jöjjön el a Te országod,

Legyen meg a te akaratod,

Amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

És bocsássd meg a mi vétkeinket,

miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

És ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

[Mert tiéd az Ország, a Hatalom és a Dicsőség,

mindörökkön-örökké.]

Ámen.


HUN MIATYÁNK

MIATYÁNK ISTENÜNK BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.

ELÕTTÜNK SZENT NEVED TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT, MAGADON VISELED.

BÛNEINKET MINT MÁSNAK, NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,

S LEFEJTED RÓLUNK GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,

MINDÖRÖKTÕL KEZDVE, LEGYEN MINDÖRÖKRE.

/Kr.u. 410-460 keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva.

A kijevi Nemzeti Múzeumban található./


Hiszek Egy Istenben

Hiszek Egy Hazában

Hiszek Egy Isteni

Örök Igazságban

Hiszek Magyarország

Feltámadásában!


Prev Next »

Megnyitva 17687 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #2 Csákvári Hédy 2011-12-27 07:06
A fénylánc eljutott Floridában Summerfield faluig és Ocala városig. Amikor este 6-kor otthon kigyúltak a fények, itt is lángra lobbantak a gyertyák. Magyarországért.
+2 #1 L J Szörge Barócz 2011-12-21 12:12
ATYA!
MEG KÖSZÖNÖM ÉS TUDOM,HOGY EGY VAGYOK VELED
MEG KÖSZÖNÖM,ÉS TUDOM,HOGY FÉNY VAGYOK A FÉNYEDBŐL
ERŐ VAGYOK AZ ERŐDBŐL ÉS SZERETET VAGYOK A SZERETETEDBŐL

ATYA!
MEGKÖSZÖNÖM NEKED AZT A CSODÁLATOS ÉJSZAKÁT
MELYBEN LENYŰGÖZŐ PIHENÉSBEN REGENERÁCIÓBAN LESZ RÉSZEM
BÉKÉBEN ÉS FÉLELEMBEN CSODÁLATOS ÁLMOKBAN
MELYEK INSPIRÁCIÓT ADNAK A HOLNAPOMAT ILLETŐEN

/egyértelmű kérésed megfogalmazása/

MEGKÖSZÖNÖM NEKED
ATYA!
LEGYEN ÍGY!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások