20210304
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

Magyarok, férfiak, asszonyok, figyelem! Kortól, nemtől, vallástól, politikai hovatartozástól s minden egyébtől függetlenül, figyeljetek most reám! Március 10-én Székelyföld hivatalosan is be fogja jelenteni a világ előtt, hogy szabadok, függetlenek,önrendelkezésüket el kell ismerni alkotmányosan is! Harangozzátok...

Ha kiderül

Kategória: Olvasóink írják
2013. február 26.
Létezik igazság, - ha kérdez, ha felel; de ha magyarázó mellékmondatként kiderül, még akkor sem felfedezés - mert egyedül csak a hazugságot találják ki. Látható és láthatatlan világ: igazság és hazugság, - ikertestvérek! – akár a hit és a...

Hangösvény suttogás

Kategória: Olvasóink írják
2015. január 04.
Lesipuskás az az orvvadász, küzdelmet, kockázatot nem vállaló, csak a kedvező alkalmat leső, híreket, bizalmas értesüléseket titokban terjesztő, a kormányzás kapcsán döntéshozási folyamatban rendszeresen a jelenségek kialakulását, fejlődését vizsgáló olyan tényező, aki a környezettel való szoros...

Harmatpont

Kategória: Olvasóink írják
2012. december 01.
Lernai hidra. Hesiodos ír a parányi, polip alakú, édesvízi tömlős állatról, a kilencfejű, mondai vízi szörnyről, amely az elpusztíthatatlan rossz jelzője, mert a levágott fej helyébe mindig új nőtt, - míg végre Herkules el nem pusztította. Laudator...

Így lett belőlem antiszemita

Kategória: Wass Albert
2014. március 16.
Erdélyben nőttem emberré, a kolozsvári Református Kollé­giumban. A város lakosságának nagy része még magyar volt akkor, de voltak az osztálytársaim között zsidók is, bőven. Már diákkoromban elkezdtem írni. Verseim és elbeszéléseim meg­jelentek olykor Erdély legnagyobb napilapjában,

Illúzió

Kategória: Olvasóink írják
2012. november 29.
Legőszintébb kritikátlanság, önámításon alapuló érzékcsalódás, folyamatos és teljességgel valószinűsíthető pipacshalált magában hordozó és azzal azonosuló személy, aki a külvilág ingereinek ferde, torz ábrándját, hiú reményeit továbbítja és fennen hirdeti, azzal a nem titkolt céllal, hogy megváltja...
Lassan, észrevétlenül felkészítenek a lemondási vezérmotívum elfogadására, mert a tudatlannak semmi sem hiányzik. MEGRECCSEN Laus – latin, dicséret az osztályrésze annak az idomárnak, aki fejét oroszlán szájába dugja, s hogy még nem harapta le fejét az...

Jel

Kategória: Olvasóink írják
2013. május 11.
Lélek által megérintett értelmünk a jól meghatározott jelentéssel bíró dolog, fogalom és összefüggés,( magatartásra, cselekvésre felhívó jelenség) elfogadására képessé tevő észlelése:  JEL Lehet az figyelmeztetés, vagy tudtuladás akár taglejtéssel, hanggal, kitűzött, szembeötlő s távolabbról jelző tárggyal...
Alig egy héttel az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 55. évfordulója előtt, a Magyarok Világszövetsége újból közzéteszi azt a tényfeltáró elemzést, amelyet az általa öt évvel ezelőtt életre hívott MVSZ Iustitia Bizottság készített, és amelynek feladata...

Konzekvencia

Kategória: Olvasóink írják
2012. december 13.
Lejárt a szerepe, divatja véget ért: következmény a consequentia Erdély népe ellen elkövetett merénylet, politikai bűncselekmény. Látja az Úr külső magatartásunk legrejtettebb rugóit is. A mi népünk körében elterjedt hiedelem a néphit: a mostaniak után következő...

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások