20210615
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2021 május 09, vasárnap

Az Arvisúrák könyve csodálatos érték!

Szerző: Kardos Tamás

Sok évezredre visszamenő írásos följegyzéseket tartalmaz, melyeket az erre alkalmas kiválasztottak az igazság kényszerének önként vállalásával készítettek.

Az események, eredmények, tapasztalatok, a levont tanúságok rendszerezett, időtálló módon rögzített kincsestára a későbbi hasznosítás, az egymás közötti megosztás érdekében.

Nem a szokásos, érdekektől utólag ferdített „történelem”!

A társadalmi mozgásokat, okokat, összefüggéseket értelmesen vezetik, időrendben követhető, meggyőző és hiteles.
Fő vezérfonala az önzetlen segítés, a közös eredetűek összetartozása, a hagyomány, az ősök, a vezetők tisztelete. Mindig a többség érdeke a döntő.

A Vének Tanácsa, a vezér, a vallási vezető és az ifjúság vezetői közös bölcsességgel döntenek. Ennek lényege nem a „hatalmi egyensúly”, hanem a legjobb döntésre való törekvés rendszere.

Tudatos szakember, vezető és utánpótlás nevelés folyik a legkiemelkedőbbeknek juttatva a felelősségteljes feladatokat.

A több szintű rovásírás széles körben ismert.
A sokféleség ( 10 - 24 törzs! ) egységére törekszenek, de mindvégig jellemző a vallási türelem.

A nők igazi egyenjogúságát a „feleség” fogalma tükrözi, de ezen felül őszinte tisztelet, szeretet övezi őket, amire rá is szolgálnak!
Fontos közösségi cél a sok gyerek, a vezetőknél ez kötelező. A rokoni kapcsolat békét teremt.

A jégkorszakok, özönvizek magyarázata, a Föld gömb alakúnak elfogadása csak kiemelt példa a sok ezer évvel ezelőtt rögzített tudományos színvonalra.

Történelmünk vitatott kérdéseinek szinte mindegyikére benne a megoldás: eredetünk, genetikai és nyelvi rokonságunk, a Szent Korona, Krónikáink írói és hitelességük, Szent István és Koppány, Szent Imrétől Mátyás királyig a sok tragikus halál, a magyarok ősvallása, az erőszakos hittérítések, de az etruszkok, avarok, baszkok, stb. mind-mind benne vannak!

A leírások állandó kísérője az erős hit a jó és igazságos Istenben, az erkölcsi értékek, az érdek nélküli szeretet felmutatása és példaként állítása, a tudás és a tudók megbecsülése.

Két megfogalmazás a vezetők hivatására: - „a békesség és szeretet hirdetése, és a Birodalomban egyesült törzsek védelmének szervezése”
„ fenntartsák a szellemi és hitbéli együvé tartozásnak az égiektől eredő tudatát, ami éltet!”

És még oly sok szép, okos és lélekemelő írás van benne, hogy nemzeti boldogulásunk zálogaként ajánlom minden rendes embernek!

Megnyitva 159 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások