20210309
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2020 december 26, szombat

Kiáltvány a nemzethez !

Szerző: Kőműves Géza

Sürgős jelentkezését várjuk azon felelős honfitársaknak, akik hajlandóak lennének közreműködni egy halaszthatatlan megszervezésében és lebonyolításában!

VÁLSÁG- NEMZETGYŰLÉS!

A hatalom szerint minden rendben van, de valójában Nagy a vész! Az egészségügyben, a kormány, a média, a parlamenterek és a Nemzet viszonyában.

A regnáló kormány és a parlamenterek igaz ugyan, a helyükön kártékonykodnak még, de a gondolkodó emberek előtt már végérvényesen bizalmat vesztettek.

Sötét felhők gyülekeznek!

Ártatlan gyermekeink jövője, szabadsága, egészsége, emberi mivolta és egyáltalán az életük felett.

A fenntartható életet biztosító, magyar kézben lévő vállalkozások, a munkavállalók és általában a kiszolgáltatottak, köztük az idősek megélhetése felett.

Jogaink csupán esetlegesek, gyakorlat a kettősmérce, átverésünk ma is töretlenül zajlik!

Nincs jogunk hamisítatlan információhoz, legyen az COVID 19- es terror, 5 G, vagy chemtrail, avagy egyéb, feltehetően a nemzetközi parazita hatalom piramisfelépítményének érdekét szolgáló ügyek, valamint a politikusok nagy rablása vonatkozásában. Nincs jogunk a mindennapi életünkhöz és gyermekeinkhez kötődő önrendelkezéshez.

Viszont van részünkre a nemzetközi viszonylatban is éhbér, magas áfa, súlyos bérjárulékok, magas illetékek, hatalmas költségvetéssel ellátott spion és népelnyomó gépezet. Jut a részünkre hamis történelemoktatás, valamint selejt kultúra. Hatalmas létszámú semmittevő, kártékony ripacsot tartunk el. Politikusaink egyértelműen a Nemzet, a nép bőrére gazdagodnak, közben a tortára habnak idegen érdekeknek is kiszolgáltatják a Nemzetet.

A jog és önrendelkezés helyett van víruscirkusz, valamint alkalmatlan, csaló teszt, mellyel egészséges embereket, közösségeket is beteggé, fokozottan terrorizálhatóvá nyilváníthatnak. Nagyban alkalmazzák a szinte semmi hasznosra nem alkalmas maszkokkal történő pszichológiai és gyakorlati terrort is. Kilátásban az emberi genetikát manipuláló vakcina ránk erőszakolása. A tömeges oltásra a terepet tisztességtelenül már az iskolákat is célozva, pszichológiai fondorlattal, többek között ártatlan gyermekeink nyakába történő felelősség helyezéssel, ravasz teszteléssel készítik elő! Ebben élen jár a miniszterelnökünk!

A felháborodás, a félelem, a tehetetlen düh, vagy egy- két kártétel elhárításáért folytatott harc, mely valójában szélmalomharc, kevés a Nemzet megmentéséhez! Pártrendszert megreformálni szándékozó, de végülis párrendszert erősítő párt alakítása kifejezetten káros!

Mielőbb meg kell buktatni a kártékony kormányt! Le kell cserélni és át kell szervezni a legalább ekkora hatalommal rendelkező és legalább ilyen kártékony média struktúrát. Szintén el kell takarítani az előbbiektől egy jottányit nem különb „ellenzéket”! Fel kell számolni az álságos többpártrendszert és civil társadalmat szükséges létrehozni!

„Fajra”, nemre tekintet nélkül várjuk azon tehetséges, igaz hazafiak, csoportok jelentkezését akiktől távol áll a Nemzetre káros, önző, úrhatnám szemlélet, a tépőkarmú, akár álbaloldali mezbe bújtatott kapitalizmus, az eszement , parazita globalizmus, az aberrált liberalizmus, a különböző mértékben az  előbbiekhez kötődő, jelenlegi, klientúrára támaszkodó, zsebtömő, arrogáns elnemzeti uralom, miként távol áll tőlük a proletár közöny és szürkeség.

Döntsd el mielőbb, hogy hajlandó vagy –e tenni a Nemzetért, a becsapott, zömmel véreszívott népért, az ártatlan, jobbára vértezetlen, tőlünk is jobban kiszolgáltatott fiatalságért, valamint már a létük fenntartásában megfáradt, tönkrement, a vegetálásnál többhöz nem jutó idősekért!

Ha a VÁLSÁG- NEMZETGYŰLÉS létre jön, javasolni fogom, hogy sorsdöntő kérdésekben azonnal vigyünk véghez akár nevesített népszavazást esetleg küldemény formájában is. Ezzel helyre tesszük a hatalom csalárd, „nemzeti konzultáció”- nak nevezett vakítását is.

MOST LÉNYEGILEG MINDEN RAJTAD ÁLL, VAGY BUKIK!!!

Ez a kiáltvány arra is alkalmas, hogy megismerjük sokak valódi szándékát.

Kapcsolatfelvétel: Kőműves Géza, A Párturalom Felszámolásáért! – Hunmagyar Vérszövetség Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36703126794

2020. 09. 10. Kisfalud

…………………………………………………………………………………………………………………..

Nyilatkozat

Alulírott: nyilatkozom, hogy egyetértek a 2020.09.10 –én KIÁLTVÁNY A NEMZETHEZ! címmel kelt felhívásban leírtakkal és őszinte szándékkal közreműködöm a VÁLSÁG- NEMZETGYŰLÉS szervezésében, előkészítésében.

E- mail cím:

Mobil telefon:

Lakcím ( nem kötelező):

Dátum:

Ha lehetséges ne messengeren jelentkezzetek, hanem e- mailban, vagy telefonon!

 

Megnyitva 562 alkalommal

Hozzászólás   

#1 HÁBORÚ a NASA=SA(T)AN ELLEN!!!palostrend 2020-12-27 08:59
A NASA= SA(T)AN PROPAGANDA és az ÚJ VILÁGREND TÍZ PARANCSOLATA…- vagyis a FENEVAD MASZKOLVA RONTOTT RÁ JÓISTENÜNK TEREMTETT VILÁGÁRA!!!
www.youtube.com/watch?v=EafzL7Im9lA
Zsoltárok 103Hungarian New Translation (NT-HU) 19 YAHUAH a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik.
Zsoltárok 33Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 13 Az Örökkévaló lenéz a Mennyből, jól látja az embereket. 14 Mennyei trónjáról figyeli a Föld minden lakóját. 15 Hiszen ő teremtette mindnyájuk szívét, jól érti minden dolgukat.
Zsoltárok 33Hungarian New Translation (NT-HU) 13 Letekint a mennyből YAHUAH, és lát minden embert. 14 Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. 5 Mózes 26:15Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 15 Kérlek, tekints reánk a mennyből, szent lakóhelyedről, és áldd meg népedet, Izráelt és ezt a tejjel-mézzel folyó földet, amelyet nekünk adtál, ahogyan azt esküvel ígérted őseinknek.” Jób 22:12Hungarian Károli (KAR) 12 Hát nem olyan magas-é ELOHIM, mint az egek? És lásd, a csillagok is ott fent mily igen magasak! 13 És mégis azt mondod: Mit tud ELOHIM; megítélheti-é, a mi a homály mögött van? 14 Sűrű felhők leplezik el õt és nem lát, és az ég körületén jár.
Ézsaiás 40:22Hungarian Károli (KAR) 22 Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói, mint sáskák [elõtte,] ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra; Prédikátor 1:5Hungarian New Translation (NT-HU) 5 Fölkel a nap, és lemegy a nap, siet vissza arra a helyre, ahol majd újból fölkel.
Ezékiel 1Hungarian Károli (KAR) 22 És vala mintegy mennyezet az állatok feje fölött, olyan, mint a csodálatos kristály, kiterjesztve felül fejök felett. 23 És a mennyezet alatt szárnyaik egyenesek valának, egyik a másikkal összeérvén; mindegyiknek kettő vala, a melyek befedik vala innen, és mindegyiknek kettõ vala, a melyek befedik vala amonnan az õ testüket. 24 És hallám szárnyaik zúgását, mint sok vizeknek zúgását, úgy mint a Mindenhatónak hangját, mikor járnak vala, zúgás hangját, mint valami tábornak zúgását; mikor állának, leeresztik vala szárnyaikat. 25És lőn kiáltás a mennyezeten felül, a mely vala fejök felett, [és] ők megállván, leeresztik vala szárnyaikat. 26És a mennyezeten felül, a mely fejök felett vala, [látszék] mint valami zafírkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján [látszék] mint egy ember formája azon felül; 27 És látám izzó érczként ragyogni, a melyet, mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva és fölfelé; és derekának alakjától fogva és lefelé látám, mintha tûz volna. És fényesség vala körülötte, 28 Mint a milyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség köröskörül.
Ilyen vala YAHUAH dicsőségének formája, és látám, és orczámra esém, és hallám egy szólónak szavát.

Az Új(?) világrend Tízparancsolata.
Új világ új erkölcsök. Nem tudom mennyire új, mennyire nevezhető még Világnak és mennyire Rendnek, de az alábbi sajátosan értelmezett Tízparancsolat különösebb kényszer nélkül úgy érzem, hogy sajnos egyre több követőre talál. Döntse mindenki önmaga el!
1. pÉNz vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened!
2. Isten nevét hitelbe vedd!
3. Minden napod szentségtelenítsd meg! (Legyen egész heted egyetlen hatalmas VÁSÁRnap)
4. Atyádat és anyádat, és önmagad se tiszteld! (Szüleid életét is vedd el, mert a nyugdíj nem jár nekik, hisz a te keserves munkád adójából vonják le)
5. Ölj! (pusztítsd környezeted, magad és mást is, de ha lelkeddel kezded, annak kiváltképp örvendünk)
6. Paráználkodj! (hasonneműekkel és állatokkal is, a lényeg hogy közben védekezz – bármilyen kozmikus, magasrendű erkölcs ellen)
7. Lopj! (ha elég ügyes leszel, talán bekerülhetsz az Elitbe)
8. Hazudj, mások becsületében kárt tégy! (tanulj elöljáróidtól, vezetőidtől, politikusaidtól)
9. Felebarátod házastársát is kívánd! (és a gyermekeit is, mert nemsokára már ez sem lesz büntetendő)
10. Mások tulajdonát kívánd! (Mindent a szemnek! Magántulajdonod már úgysincs, csak a leltárunkban vagy egy szánalmas tétel)
***
ÉBRESZTŐ!
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti.
Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
Máté 6,24.()

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások