Print this page
2020 január 14, kedd

Bakonyi Tibor - Nemzeti leltár

Szerző: Bakonyi Tibor

Ma kaptam egyik olvasónktól ezt a nagyon fontos Nemetzi leltárféle írásokat, de előre figyelmeztetném honfitársaimat, hogy az itt megjelenő írások nagy része már több mint tíz évesek is, de tartalmuk lényegbevágóan fontos a mai helyzetünk megértéséhez és sajnos akkoriban kialakult egyes keserűségeink előidézői még mindég időszerűek.

Nemzeti leltár: De lehetne- konzultáció is

A múlt sérelmeit félre kell tenni! Többször hallani ezt a kijelentést TV-ben, sajtóban:

De kik azok, akik ezt állandóan forszírozzák?- Meg kell <állapítani?, nézni!

Ennek feltétele az, hogy a múltunkkal kell először szembenézni. Az elmúlt idők bűnöseit meg kell nevezni, és ha szükséges súlyuknak meg felelően felelősségre vonni.

Majd utána mondják, hogy a múlt sérelmeit tegyék félre a múlt sértettjei. A társadalom kb.60% sértett volt, a földművelő és állattenyésztő illetve a magyar parasztság, a magyar értelmiség, a magyar munkásság, az ifjúság tehát a magyar polgárság apraja nagyja. Lehet, hogy mára már jóval több.

Mi minden évben többször emlékszünk azokra a magyar polgárokra, lett légyen zsidó vagy bármilyen vallású, nemzetiségű, ember, akiket 1945 előtt a fasizmus diktatúrájának mondott időben elhurcoltak, hazájából elüldöztek, koncentrációs táborokba zártak, elpusztítottak. Mindez a magyar nemzet számára is nagy veszteség volt. Hiányoznak a tudományos-, a műszaki-, szakmunkási-, művészi- és nem utolsó sorban a közéletből ezek a becsületes polgárok, s a háború utáni, meg nem született gyerekeik is! Azok is akiket abortusszal semmisítettek meg.

De becsületesen nézzünk szembe a magyar nemzet teljes múltjával, sérelmeivel, tragédiáival! A század elejétől egészen 1945- ig. s 1945-től 1956-ig és az azt követő múlttal a mai napig! És nem utolsó sorban a „Felszabadító megszálló" csapat által elkövetett atrocitásokkal/ kárt okozásokkal! Bennünket ért sérelmekkel! A tovább tanulásból, kizártak miatt. Leánygyermekeket és asszonyokat ért nemi erőszak tényével. S ami még ennél is rosszabb. a felszabadítás hamis jelszavával a szovjetek gyarmattá tették Országunkat a kiszolgálóik segítségével. Ezért nézzünk szembe és a magyarnak nevezett kettős állampolgárságú végrehajtói kiszolgálóinak tetteit vizsgálva. Ma már szabad látnunk, hogy mi a különbség a németek, osztrákok, japánok sorsa és a miénk között.

Minden évben szembenézünk a holokauszt áldozataival az Őket ért tragédiával. Ez nagyon fontos, emlékezni kell azokra az ártatlan zsidó vallású Magyar polgárok és nem zsidó, tisztességes magyar és más nemzet, állampolgárokra, a sérelmekre!
Mert ez a magyar nemzet tragédiája is volt! És emlékezünk minden másvallású emberre, akit elpusztítottak és azokra is, akik túlélték az üldöztetést.

De nézzünk szembe a magyar nemzet többi tagját ért sérelmekkel és tragédiájával is!

Magyarország feldarabolása és a XX. századi magyar népirtás is és a kitelepítések a magyar lakóság erőszakos, át csoporti tása. ez is, Holokauszt volt! Az 1945 utáni múlttal, a diktaturával,- ami talán még tragikusabb volt, mint az előbbi. Az 56-os múlttal, ezen időszak történelmi tényeivel. Lehetett keresztény-, katolikus, református, zsidó, evangélikus, minden rendű és rangú állampolgár, akit ekkor pusztítottak el, hurcoltak el otthonukból, hazájukból űztek el, földönfutókká tettek. A munkás-parasztkormány a népnevében, követte el.(Ezért is mondható, hogy Bűnös nemzet vagyunk:, De kik követték él?, Nem a magyar nép! hanem akik Rártepedtek. Idegen szuronyok által.)

Kitelepítettek és a kommunista koncentrációs táborokba hurcoltak, börtönökbe zártak, vagy megkínoztak, Andrássy út 60 agyonvertek, Vagyonukat, és minden értéküket, lakásaikban Betelepedtek elkobozták, kifosztották, padlásaikat lesöpörték, a parasztok földjeit, állatait elvették. Addig verték, molesztálták a gazdákat, amíg be nem léptek a TSZ-ekbe. Kiváló gazdákat kuláknak minősítettek, származásuk szerint osztályoztak.

–„az osztály nélküli társadalomban meghirdetett osztályharc címen „osztályidegennek" s „egyéb származásúnak", minősítették, harmadrangú állampolgárként kezelték, őket, gyermekeiket elzárták a továbbtanulási lehetőségektől is! Még a munkalehetőséget is megtagadták tőlük. Úgy gondolom, hogy többen is emlékeznek hozzám hasonlóan! Azok is, akik nem voltak elítélve. Ugyan értik–e ? a mai generáció magyarok,? hogy

milyen hatalom érdekében vívták az" elvtársak" az osztályharcot?, s hogy az semmiben sem különbözött a faji alapú üldözéstől? Sőt még rosszabb és nagyobb bűn volt. Ám ők a nyilasokat következtessen, levadászták és fölakasztották, igaz nem mindet, mert többen átigazoltak az MKP be, saját magukat, pedig állandóan dicsérték –ugyanazért a bűnökért, amikkel másokat halálraítéltek.

(A holokausztúm görög szó: jelentése= 1.(égő) áldozat* 2. felajánlás, engesztelő áldozat.

A mi nemzetünk megérdemli a felemelkedést, mert többszörös „engesztelő áldozatot" hoztunk már eddig is! A jó Istenek végre meg kellene hallania szavunkat. )

Nemcsak a nemzetünkért, hanem EUROPÁÉRT is. Mi vagyunk az a nemzet, amelynek két nemzeti ünnepe és Több nemzeti gyásza van minden évben! Lehet, hogy több nemzetnek is van hasonló, de az nem kisebbit a miénket!

Az, 1956. forradalmat és szabadság harcot nemzeti önvédelmi háborúnak lehet minősíteni. Mert idegen meg szállókkal és nemzetközi szocialista tábor béli elvtársakkal akik mint jó elvtársak önként jötek segiteni és kvizlingekkel =(hazaárúlókkal) vérbefolytani, álltunk szembe. Vívtuk Dávid Góliát harcát.

Csak egy a baj: hogy a mai kormányunk MSZP SZDSZ nem a tiszteséges magyar embert képviseli. Gazdasági rendszerváltás és vagyonfelosztás volt. a fordulat lényege. Nem működhet akkor, ha a politikai rendszerváltás nem valósul meg. A népi „demokráciát" működtetők elveivel, erkölcseivel, módszereivel az európai magyar demokrácia müködésképtelen. A múlt felelőseit ki kell iktatni a közéletből: bíróság, ügyészség, rendőrség, honvédség, oktatás, és más intézmények megújítása is elengedhetetlen. A közélet megtisztítása. Amíg ezt nem valósul meg, addig nem fog működni a magyar közélet, közbiztonság, és törvényesség. Mert még ma is, ők a hatalom birtokosai befolyásolják,(Züllesztik )a rendőrséget, honvédséget, bíróságokat, és a közéletet. Van még nagyon sok tisztességes jó magyar ember. Le lehet cserélni bárkit akármilyen posztról.

Vagy alkalmazzuk az Ő, törvényeiket, amelyeket ők alkalmaztak hosszú éveken át a magyar polgárokkal szemben-- visszaállamosítás, Illetve a Nemzeti vagyont Dézsmálóktól, visszavenni amit „kisajátítottak, számonkérés, a bűnösök elitélése és nem tisztességesen szerzett vagyonok elkobzása. Akkor a társadalom felé igazságot szolgáltatunk. Még lehet az „Al Capóne" szindrómát is alkalmazni az adócsalókkal szemben. A mentelmi jogot nem a sikkasztókra. bűnözőkre, szabálysértőkre kell vonatkoztatatni! A közéleti személyeket 50%-kal súlyosabban kellene büntetni!

Van még más, (az ő bujtatott hadseregük is) amit helyre kell tenni: a magánhadsereg. Az őrzővédő „közhasznú"-? Szervezetek vezetői, működtetői többnyire a letűnt idők pártkatonái. Minimálbérrel fizetik az alkalmazottakat, „ADÓ csalók" és az adófizetők pénzét lenyúlják.

Ami nagyon komoly tényező, hogy kb. 200.000. Fegyveres, őrzővédő van az országban. Van más lehetőség az őrzésre és védelemre! Következő írásomban részletesen leírom.

'56 után 15 majd12 évre volt elítélt:„Rácsakadémikus" Kárpótlási jeggyel kiszúrt szemű 74 éves de már 78 Magyar.

Egykori „egyéb származású osztályidegen" mert az apja a Magyar Királyi Rendőrség főtörzsőrmestere, majd 5 év szovjet fogsága alapján, amiért a családja semmi kárpótlást nem kapott. Általános iskola után esztergályos tanuló iskolából is kizárt, mert apja Horthysta közrendőrvolt.

A nemzet sorsát és történelmét meghatározó, dicsőséges forradalmunk alatt példamutatóan helytállásért.- '56-os Emlékérem tulajdonosa. „-de az emlékéremből nem lehet meg élni".-Azzal, csak megjelöltek bennünket.

8 év börtönegyetemen ült végző hallgatója. És most.. ?és ezután..?hol a helye! Kérdezem volt eddig olyan kormány, amelyik meg kérdezte az '56 ok véleményét?.- És nem utolsó sorban az emigrációba kényszerülteket? „akik '56-ban felrázták az egész világot a külföldi becsületes Tudósitokkal" a mai magyar helyzetről.

***

Budapest. 2008.-03.-26. most sem különb a helyzet már 77 évesen 2013.01
Most nemsokára 2014. Ismét! Szavazni fogtok? Még egyszer gondoljátok meg! Mert lehet, hogy ez lesz az utolsó lehetőségetek! Hogy lejöhetek a fáról és emberként egyenes gerinccel járjatok! Jó szerencsét és Szebb jövőt minden honfitársamnak!

" R. A „Bakonyi Tibor

Most is, még mindég aktuális az írásom, telnek, múlnak az évek, pereg a homokóra. hogy mennyi a homok még felül, nem tudom? 2016 október 04 én 81éveslettem Itt állok egy rakás valamin, mert már Lovunk sincsen, és nézek ki a fejemből, mint Lujza a moziban 56-után!.

Beküldte: MrSzlisz

Gyűlölet kampány a múltban és most! →


Gyűlölet kampány a múltban és most!

A gyűlöletkeltés szovjet Kommunista, találmány. A kampánykezdete: a Nagy Októberi Szocialista Bolsevista Forradalom óta indult útjára - a kommunisták gyűlölködő akcióit. Hány ember szenvedte el, és pusztult el Lenin, Sztálin és Magyar kiszolgálóik Rákosi és Kádár diktatórikus korszakában. Hitler pusztító diktatúráját-áldozatait hasonlítsák össze független nemzetközi történészek. Kinek menyi szárad a lelkén %-ban

Jelenlegi helyzet előzményei 2009-ben:

Kezdem a csírától. A kommunisták gyűlöletkampányának Magyarországon az 1917-es Nagy Októberi forradalommal kezdődött. Kedvenc témájuk, modszeres a konfliktusteremtés, majd a kialakult konfliktus kezelése. Magyarországon 1919 –ben indult majd folytatódott 1945- ben. Különböző társadalmi rétegek megosztását kreálták hozták törvénybe. különböző nemzetiségeket deportáltak telepítettek ki, érőszakos lakóság cserével,

Majd az „osztálynélküli" társadalmat meghirdetve, azzal párhuzamosan „osztályharcot" hirdetek, megbélyegeztek embercsoportokat, II-III rendű állampolgárokra osztották fel a magyar társadalmat. Osztályidegeneknek, kulákoknak, az értelmiségi csoportot osztályidegen-ellenségnek, és a munkás és parasztosztályt pedig kiemelve pozitív diszkriminációval bélyegezték meg. De a munkásosztályból is csak azok számára teljesen elkötelezték magukat, akik feltétel nélkül támogatták. és kiszolgálták őket Jó római közmondás szerint „Oszd meg és uralkodj". Uszították a különböző rétegeket egymás ellen.

Többek közt Magyarországon is ezt a módszert alkalmazták a népi demokratikus munkás-paraszt kormány idején. Soha nem kérdezték a munkásokat és a parasztokat sem, hogy mit szeretnének, vagy mit akarnak. Itthon is elkezdődött a gyűlöletkampány, a társadalom megosztása. A svábokat kitelepítették, különböző leszakított országrészekben lakosság cserét hajtottak végre. Ott kellet hagyniuk a házaikat, jószágukat vagyonaik nagy részét. Értelmiségi szülök gyerekeit nem nagyon vették fel, Egyetemre, főiskolákba, katonatisztnek, rendőrtisztnek. közrendőrnek. És létre hozták az ÁVH-t akikkel, Nagy Imre Elvtárs, és társai lesöpörtették a magyar parasztok padlásait, elhajtották állataikat, először szétverték a gazdákat, majd földet osztottak, Házakat ingatlanokat koboztak el. Amelyet a gazdától vettek el. Utána mindenkitől mindent elvettek: gyárakat, üzemeket államosítottak, stb. majd össznépi tulajdonnak nevezték a rablott vagyonokat. A rablott vagyonok egyrészt ki osztották így nagyosok Becsületes parasztból, munkásból cinkostársat csináltak. em a Azért rablott egyszer mert, mert kemény becsületes munkával teremtett javakat raboltak. Másodszor mert indokolatlanul tették. Ennek Több halálos áldozata is volt, több emberéletekbe került.

Az értelmiség nagy részét osztályidegennek bélyegezték. A vidék jómódú gazdái kulákok lettek és nagyon sok családot, gyerekeikkel együtt a hortobágyi és recski táborba internálták és még egyéb internáló helyekre és börtönökbe zárták. Bányákban ingyen dolgoztatták, mint Rabszolgákat. üzemekben úgyszintén.

És egyéb üzemekben PL A csepel Rákosi művekben Ingatlanaikat elkommunizálták teljes vagyonelkobzást alkalmaztak, koncepciós pereket kreáltak, ezeken a rabtartó helyeken nagybetűkkel ki volt írva „a rabot ne csak őrizd, hanem gyűlöld is" (akkor az ország színe java a börtönben volt). Ez volt a törvényes gyűlöletszíttás. Akkor ez államforma volt. Így jött létre a szovjet típusú népi demokráciának nevezett: Államkapitalizmus. Ezen kívül, aki nem munkás-parasztszármazású volt vagy templomba járt vagy hittant órára klerikális minősítést, azt a fiatalt munkaszolgálatos katonának sorozták, meg aki vallásos volt azt, azért mert „Klerikális uszályban" szenvedett, meg templomba járt. A papokat kitiltották az iskolákból, a hittan tanítását is betiltották, a papok nagy részét is bebörtönözték. Én a börtönben találkoztam a hittan tanárommal, aki egyben a katolikus munkás ifjak egyesület vezetője is volt. a cserkészcsapatokat betiltották, és amelyik gyereknek cserkészcsat volt a derékszíján azt elverték a rendőrök. (Milyen rendőrök voltak azkkor)? A cigányokat is meg különböztették, pedig sok cigány is volt Auszwicba. Nem nagyon képeztek cigány tanár, jogász, mérnök, orvos, rendőr, szakmunkás, sőt még munkásőrnek sem alkalmazták. Ők sem tanulhattak stb. ezért van ma gond az integrációval. A kommunista rendszer csak segédmunkásoknak engedte őket.

1956-os Forradalmárokat le Fasisztázták Sötétben bujkáló ellenforradalmárok Nyugat bérencei stb. voltunk, és azzal vádoltak, hogy vissza akarjuk hozni a gyárosokat és a földes urakat, meg a NÁTÓT.-

Most már vannak új földes urak, vannak gyárosok Ők sajátították ki rablásukból származó ősz népi tulajdont ebből lettek milliárdosok a magyar nép véres verejtékéből származó javakból.

Most a „rendszerváltás után Ők mentek nyugatra: nem nyugat jött ide, de azért nyugat is itt van. De melyik nyugat? Mivoltunk a nyugat bérencei, akkor most Mi van. - Ki kicsoda?! Mi 1956 zászló vivői hol vagyunk? Hogy élünk, hozzájuk képest!

Most újhelyzet van a társadalmi meg osztás frontján, mert ugye a" békeharc" folytatódik csak más módszerekkel.- De talán ez az utolsó szalmaszál! Vagy a vésőharc! Melyet a legutóbbi

Kongresszusokon énekeltek.

Létrehozták 1999 óta. a kisebbségi törvényt egyedül a Tanulatlan cigányokat tudták szembe fordítani a társadalom nagyobbik részével őket tudták felhasználni Pedig Ők is magyar állampolgárok vajon miért? Megjegyzem csak egy részét, mert a tanult okos cigány vagy dolgozni akaró cigány az minden körülmények között cigánynak vallja magát, mert büszke rá Mert világhírű magyar muzsikos, a másik festő művész, Író, Költő, vagy bármi. A magyarok becsülték meg legjobban őket mivel Fehér márványszobrot emeltek egy világhírű magyar cigány honfitársunknak. Dankó Pistának: De van más fajú és természetű cigány is, akik szintén magyar polgárok és még is ki lógnak a nemzetközösségi sorból. Kik, ezek meg kell vizsgálni, hogy honnan jöttek. Honnan importálták és kik!?

Régen cigányok foglalkozása volt, Vályogvető, köszörűs, kosárfonó, teknővájó, építkezésen segédmunkás és lókupec. Aztán olyan, aki soha nem szeretett dolgozni és nem is akart kéregetésből, és lopásból, betörésből, meg kereskedésből éltek De egyszer voltak emberevő, kannibál cigányok is, akik meg ették a nőket is. Ez a mostani tőrvény szerint ma megélhetési bűn lenne. Ezeket akkor felakasztották csak egy kiskorú fiú maradt meg. Akivel a váci börtönben találkoztam, természetes volt neki hogy embert ettek azt mondta, hogy ő a méelle hasát szerette.

Ma a felsorolt foglalkozások már nincsenek most uzsorakamatra, adnak a csóró cigányoknak pénzt és kábítószer kereskedők. Mert erre kényszerítik mivel nem bitósítanak nekik, megfelelő munkát.

Aztán az elszámoláshelyet, leszámolás lesz. Meg néhányan kábítószer eladással foglalkoznak lakásadásvétellel vagy öregek meg kopasztásával stb. eddig is voltak és ez után is lesznek ilyenek. Mind addig, amíg a törvény nem egyenlő mércével sújt rájuk is és a többi nyakkendős bűnözőre.

Ennek a típusnak nem volt soha beintegrálódási hajlama. Ez a Roma kisebbség. Ezeket bármire fel tuják használni ez tényleges kissebség, mert többségi Cigány az nem ilyen, van építésvállalkozó, egyszerű dolgos, ács, kőműves, és egyéb. Amit már említetem. Még hozzáteszem a Rajkózenészek ezek is büszkék a cigányságukra. Már létezik cigány értelmiség. És minden magyar szereti és büszke rájuk főleg a zenészekre. Ezek a jobb módú magyar, cigányok ezek imázsát rontja az a kisebbség. Ezt kell megoldani Az is baj, hogy több esetben roma vezető lehet, büntetett előéletű, de az is lehet, hogy ez is része a programnak. a hatóság és a törvény hozók bűne.

1956. ban a forradalom és szabadságharc idején a cigányok is szépszámmal résztvettek Ők is a többivel együtt reménykedtek, bíztak a sorsuk megváltoztatásában a társadalom peremére szorított többi magyarral, Ők is többi magyar sorstársukkal együtt be akartak jutni az társadalom vérkeringésébe, Egyenrangú polgárként.

De nem sikerült, mert elfelejtették őket úgy, mint ahogy az auswici cigányokat, is pedig voltak!

Ott is szép számmal 56'cigányok között volt, művész, segédmunkás és egész kimagasló 56'-os szerepel. De a szovjet hadigépezet és magyar kiszolgálói vérbe fojtották a hős magyar ifjúság és pesti srácok vágy álmát majd a megtorlásban, túllicitálták a tanító mestereiket is.

Ennek a megtorlásnak szenvedő alanyai voltak a magyar cigányok egy része, katolikus papok, zsidó fiatalok, mert nem minden zsidónak tetszet a rendszer, Ők becsületes Magyar zsidók voltak, sőt még orosz katonák is álltak át a magyar fiatalok, a nép oldalára. Nagyon sok ÁVH-s tiszt zsidó volt. De cigány ÁVH-sról nem hallottunk.

A börtönben a cigányok és nem cigányok között nem volt ellentét magyar testvérek voltak bajtársak és sorstársak. Ugyanúgy a zsidó elítéltekkel. Cigányszármazású vamzer nem volt. Minden elitélt tisztelte őket. Becsülettel helyt álltak.

A 63-as Amnesztia idején reggel nagyreklámmal ki engedték Őket is de éjszaka hordták vissza őket. A cigányok 56'-ban nem kisebbségben akartak lenni, hanem azért harcoltak, hogy egyenrangú magyar állampolgárok legyenek. Az a maroknyi cigány akkor, ha győz a forradalom és szabadság harc el is érte, volna minden törvénytisztelő számára az elismerést.

A Rendőrségi statisztika szerint a forradalom idején nem volt számottevő bűncselekmény

A fordulat évében a rendszer csere idején amióta 1956. október, 23. nemzeti ünnep az óta eltelt 20 év még rosszabb a helyzetünk, mint 56' előtt a cigányok helyzete és becsülete is mélyre süllyedt és általában a polgárságnagyobb része is, zuhanásszerűen süllyedt. Nem beszélve a Rendőrség imásáról. Ez a kormány hibája, vagy bűne is? Most figyelem elterelés céljából alkalmazzák az etnikai szindrómát, melyet szintén, Ők szítanak, régi beidegződöd módszerük szerint kihasználva az etnikum egy részének tudatlanságát és a jóhiszemű emberek bárgyúságát. Ki, Kik, a mozgatói a hátérből? Talán a ma is párthű vezetők. Akik nem bírják

Elviselni hogy a befolyásuk romlott és féltik a jogtalanul, vagy bűnnel szerzett vagyonaikat. a

A népi demokráciában szándékosan szorítottak a ki ember csoportokat, rétegeket a társadalom peremére. A nép nevében. De most állítólag demokrácia van, bevégeztetett a népi lépjünk tovább.

Példa a múltból!

„A Rákosi korszak idején, a hárshegyen a Rádió Felderítő ( RÁF) laktanyában a kerítés mentén sétáló őr nyakát átvágták, a „diverzánsok". Minden készülékre rá volt írva (az ellenség nem alszik, csak bóbiskol és álladó diverzáns veszélyt hangozattak, a katonák már féltek Örsébe menni. Az őrnek tilós volt a puskára tűzni a szuronyt. Volt egy katona, aki egy külvárosi vagány volt és csak azért is feltette a szurony, és jó erősen tartotta a fegyverét majd a nyakába ugrott a „diverzáns," és a szuronyon fen akadt, amikor eldőltek látta, hogy az elhárító politikai tiszt volt a borotvával a kezében „ezt csak őszhasonlításnak szántam".

Magyarországon, A bűnözés most éli virág korát, mert hagyják, és gerjesztik a problémákat. Elbagatellizálják a Veszprémi terrorcselekmény (már egy volt bandatag nyilatkozott a Veszprémi sajtóban.)- és a többit, amelyet cigányok követnek el. Ezzel szemben nagy reklámot és felhajtást rendeznek a cigányokat ért támadásokból. De ki vagy kik az elkövetők vagy felbujtók!? Az nem nyilvános! Talán ez is államtitok? Mint annak idején a diverzáns ügy?

Cigányok Tőrbecsaltak rendőröket egy csapat rendőr tehetetlen volt segítséget kértek, mert, miért? Talán otthon felejtették a gumibotokat, a fegyvereiket, a gázgránátot meg a Gumilövedéket."- Háború előtt két csendőr nem kért segítséget. Hanem intézkedet a törvény értelmében és nevében."úgy ahogy helyzet megkívánta.

A nemzeti ünnepek alkalmával több ezer rendőr alkalmazza ezeket az eszközöket a tisztességes adófizetőkkel szemben, akiknek pénzén tartják, fen a rendőrséget és diákok ellen. Akik véleményüket nyilvánítják a kormány munkáját bírálva. 1848- as táblát sem szabad fel emelni. A magyar rendőr megtapossa a magyar zászlót. ( mi lenne azzal az Amerikai Rendőrrel amelyik megtaposná, meg gyalázná az Amerikai zászlót!?)

A nyugati demokráciákban, ha politikust tojással, vagy paradicsommal dobálnak, levonja a konzekvenciát az nem kívánatos a politikai pályán, ha tisztességes lemond.

A „magyar politikai uralkodók", Egy tojásért Két év börtönt ítéltek meg a honatyák." A handzsár, vasrúd, ásó, kapa, szamuráj, Tőr és lőfegyver, Azt, ha dühöngő ordibáló cigányok lengetnek az még csak szabálysértés vétségét, sem meríti ki. Mert személységi jogok védnek. Minden Bűnözőt. Máshol a világon ki teszik a képeiket közszemlére. hogy mindenki lása. Őket

Nemzeti Ünnepen! Hangos szó, ének, Fütty Tojás, cumisüveg, tilós stb. Csak a némák kórusa énekelhet, vagy ordíthat.- Mert a Magyar Köztársaságban szólás, és szabad véleménynyilvánítás van.- Összetévesztették a Demokráciát a „Népdemokráciával." Mert akkor így működött. ugyanis nagyon sok vezető a Népi demokráciában is vezető volt. átvilágítását, miből származnak a nagy vagyonok és a drága külföldi utak."Jaktok"

Hány roma milliomost kérdeztek, hogy miből tellett a drága autóra a játékkaszinóba eljátszott százezrek és a nagy vagyon, házak, stb.- re és mire költötték a Magyar adófizetők pénzéből kapott beintegrálásra szánt több milliós ősszegeket. Igaz a szegény cigányokat sem kérdezik,hogy miből élnek. Ne csak szegény „csuszlágot" molesztálják. Ő szegény, vétlen Pártkatona. Akit magára hagytak az elvtársai. Vigye a balhét majd meg segítik, mint annak idején Rajk elvtársukat. Akkreditálták Belzebub elvti' birodalmába. hu

Aki a közértben vagy élelmiszer boltban lop kenyeret, konzervet stb. valamit, azt keményen meg büntetik. Talán ez a meg élhetési bűnözés! Nem, pedig a rablás vagy öregek ki fosztása. Sanyargatása. Kábító kereskedelem, védelmi pénzszedők és lakásmaffia csoport működése brókerek Önkormányzatok BKV MÁV Nemzet védelmi Egyetem, HM, stb. Képviselők, képmutatók. Házi őrizet, bűnözök vacsoráztatása a TV-ben –Legyen példakép a felnövekvő generáció előtt, hogy lehet jó élete.

Felső körökben lehet milliókat, milliárdokat, sikkasztani vagy lopni, csúszópénzeket magas végkielégítéseket, prémiumokat kifizetni, elfogadni, mert mentelmi jogot szavaztak meg maguknak. Évekig vizsgálgatják házi őrizet, Aztán elévül az Ügy. Úgy, mint a sortüzeket, akik vezényeltek, és 56'-ban elkövetett gyilkosságokat elkövetőké még a Nagy Imre a volt kommunista, gyilkosai is szabadon dalolnak, mert és meg gazdagodva élik világukat. „Mert azt kötelességből tették és a Munkás paraszt hatalom érdem rendel, kitüntettet veteránok. Most már az europai unióban képviseltetik magukat, és ami szégyen nyugat elfogadta Őket" ezzel ismét elárulta nyugat az 56'-os forradalmat és a magyar nép szabadságharcát, amikor szembe szállt akkor a világ legnagyobb hadigépezetével. Mondhatjuk pusztakézzel, foggal, körömmel. Ontotta vérét nemcsak a hazájáért, hanem az akkori nyugati világ ért is.

Akkor a nyugaton élő magyar és lengyel emigráció volt, akik meg szervezték és felébresztették a nyugativilág szimpátiáját. Hol van most az a nyugat elfelejtették egy nép Dávid Góliát reménytelen tragédiáját."- És 2006. október 23. terrortámadást a magyar választó polgárok ellen!-"
.
Visszatérve, a magyar cigány és nem cigány konfliktus gondolatára, Magyar országon valójában nem létezik a mindennapi életben nem tapasztalható cigány és nem cigány Magyarok ellentéte. Csak bűnőzők és nem bűnőzök ellentéte van. Ezt a konfliktust Azok, gerjesztik, szervezik, akiknek az érdekük, úgy kívánja, hogy társadalmi feszültség legyen, az hogy másról, komoly dolgokról eltereljék a figyelmet. Ezzel manipulálják a közvéleményt.

A szájtáti birkákat. 2006. az 50.-dik évfordulón az ünnepelni akaró tömeg szintén faszita, rasszista csőcselék minősítették:

Ma 2010. februárban a tovább kormányozni akaró MSZP Úgy szolidja meg ugyan azt a tömeget Tisztelt választópolgár a megszólítás tehát meg változott véleményük most már nyugodtan szavazhatok, félszemmel meg nyomorítottan. Mint 1956 után május elsején a Sztálin szobor helyén, a csizmatéren felvonuló éljenző tömeg. Mert ilyen a magyar nép? Vagy ilyenné lett? Az agymosás után!?

Több közfeladatot ellátó személy követ el bűncselekményt, de ezek hivatalból teszik a legtöbb, nem kerül a nyilvánosság elé. Az is elő fordul, hogy cigányra terelik a gyanút, mint a csepeli iskola tragédiát, a hátérben sikkasztás: Az elkövető jelentette, hogy sí maszkos férfi volt az elkövető, de pechére az egyik áldozat zsebében manó rögzítette az eseményt.

Ezeket nap, mint nap emlegetni kell, mert a tömeg feledékeny és nem érző lény. Vak és süket. A kazetta tartalma államtitkot képez még egy darabig. Mikor lehet nyilvánosságra hozni hogy a cigányok is lássák mennyire szeretik őket a „ezek a Jó emberek"

 

2009.mác 15.Sajnos ez ma is aktuális probléma. 2013.01

Bakonyi Tibor
Rács akadémikus


Javaslat:
A volt elítéltek sorsával kapcsolatban.

Az '56-os volt elítéltekkel kapcsolatban a kárpolásuk nagyon rosszul sikerült. „ elsikasztott jóvátétel!" lehet minősiteni! Az MDF kormány idején nem vették komolyan csak kampány részeként összecsapták. A házastársak és gyermekeik érdekében tegyünk valamit, mert részesei voltak férjük és apjuk hátrányainak. Még okkor is, ha szabadulásuk után kötöttek házasságot. Mert a Kádár rendszerben is minden hátrányt ők is örököltek. .

Már lassan elmennek az öregfiúk és öreg lányok '56 volt hősei, meggyötörtjei a fiatal éveiktől megfosztottak.
Az egzisztenciájuk építéséből kizártak a tanulástól kirekesztetek a szerelem és örömteli évektől elzártak.- akiknek, jó részük Még ma is tengődik." Leminősítet állampolgárként az alap nyugdíja nagyon kevés. Ezért: kérjük!

A feleség, aki hosszú évekig mellette volt „jóban" –rosszban, és aki börtön után lett feleség, mert a férje további hátrányait örökölve élte életét:- Férje után részesüljön a Nemzeti Helytállásért jutatott összegből a nyugdíjon felül az is, aki börtön évek után lett feleség, ha a szükség meg kívánja. Gyermekei szintén, ha szükségük van rá.

Ezen felül, ne keljen hagyatéki adót fizetni a kárpótlási jegyért vásárolt javakért és azért az otthonért, családi fészekért, amelyet közösen raktak, mert már régen leadózott az egész családja. Legalább ők, ne fizessenek kétszer vagy háromszor. Továbbá javaslom, hogy a volt elítéltek, alanyi jogon kapjanak közgyógyellátást.

Egy '56-os sem lett milliomos. A kárpótlás sem értük szólt: inkább, „Csak a harangok szóltak Értük.!" De ma már az sem!

A kárpótlási törvény sokaknak jó volt, de a kárpótoltak közül kevésnek!

Kérem Önöket, Képviselőket gondolják át, és karolják fel, érezzék át ezt az ügyet! A kárpotlási jegét vásárolt javak eladásakor nem tisztességes a jövedelem adó sem mert az nem bevétel.

Utólag gondolják újra átérezve nem kisdolgot tettek le a nemzet asztalára. Életüket, Jövőjüket, Szabadságukat. Soknak menekülni kellet szeretett hazájából.

Tetteik miatt az egész világnak tátva maradt a szája és döbbenten néztek de csodálattal vettek tudomásul. A magyar nép önvédelmi harcát. Vívták! Több mint húsz év telt el a fordulat óta a kormányok figyelmen kívül hagyták 1956.-89- 2010ig és még meddig!. Kérjük az új nemzeti kormányt most, hogy ismét Forradalomnak számítottak a választási eredmények.(Fülke forradalom) ami ugyan köszönő viszonyban sincs, egy 56-os féle Forradalommal. mert akkor komoly áldozatok voltak.


Budapest, 2008-03-10
Tisztelettel, Bakonyi Tibor + utóírat
Egy volt elitélt 8 év Betlakásos „Rácsakadémia" börtön után.


73 éves. Múltam amikor ezt az írást Witner Mária képviselőnek javasoltam, még akkor ellenzéki volt, hogy gondolja át és terjessze elő a parlamentben. Azt mondta meg kell beszélni a tanácsadójával. (Ez a leghosszabb Beszélő, azóta is beszélik.) Most ismét elő kívánom terjeszteni, a Nemzeti Ellenzéki Párt képviselője által. azóta már eltelt pár év 80. múltam De a „jövőnk" és sorstársaim a leszármazottakkal együtt még mindig kérdés ?

2016. január 12.

Megnyitva 6689 alkalommal