Print this page
2018 szeptember 14, péntek

A Sargentini jelentésről

Szerző: Madarász László

 Az Európai Parlament mai ülésnapján a Sargentini jelentést vitatták meg. Ott felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is. A Sargentini jelentésről már hetek óta értekezik a túlnyomó többségében kormánypárti magyar média, mely szerint az „álnok hazugságokból áll", és várhatóan Magyarországot a migráció ellenes lépései miatt vonják kínpadra! Vagyis a Fizess (fidesz) párt újfent az EU és Hazánk között fennálló, az Európát ért bevándorlási hullám kezelése körüli uniós és magyar véleménykülönbséget helyezi – szinte kizárólag – előtérbe.

Ez a megközelítés alapvetően hamis, hiszen az egész Sargentini jelentésből mindössze egyetlen fejezet, vagyis összesen 10 pont foglalkozik migrációs kérdésekkel, a 77 pontból! A jelentés az alábbi területeken fogalmaz meg bírálatot:

♦ Az alkotmányos és a választási rendszer működése
Az igazságszolgáltatás és más intézmények függetlensége, valamint a bírák joga
A korrupció és az összeférhetetlenség
A magánélet védelme és az adatvédelem
A véleménynyilvánítás szabadsága
A tudományos élet szabadsága
A vallásszabadság
Az egyesülési szabadság
Az egyenlő bánásmódhoz való jog
A kisebbségekhez tartozó személyek jogai
A migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogai
Gazdasági és szociális jogok

Néhány idézet a jelentésből:

„A GRECO a 2015. március 27-én elfogadott jelentésében kérte, hogy dolgozzák ki a magyar országgyűlési képviselők magatartási kódexét, amely iránymutatást nyújt az összeférhetetlenség eseteire vonatkozóan. A képviselőknek eseti alapon jelenteniük kellene továbbá a felmerülő összeférhetetlenségeket, és szigorítani kellene a vagyonnyilatkozat benyújtására való kötelezettséget. Olyan rendelkezéseket is életbe kellene léptetni, amelyek lehetővé teszik a pontatlan vagyonnyilatkozatok benyújtásának szankcionálását."

„A Bizottság által 2014-ben közzétett uniós antikorrupciós jelentés szerint Magyarországon a korrupciót széles körben elterjedtnek (89%) érzékelik. A Világgazdasági Fórum által közzétett 2017–2018. évi globális versenyképességi jelentés szerint Magyarországon a vállalkozási tevékenység folytatása szempontjából az egyik legproblematikusabb tényezőt a korrupció jelenti." (De foglalkozik a jelentés a miniszterelnök vejének korrupciós ügyével is. Lásd: 23. pont)

„Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a 2018. április 5-i záró következtetéseiben aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon a nemzetbiztonsági célból folytatott titkos megfigyelések jogi kerete lehetővé teszi a kommunikáció tömeges lehallgatását, és nem tartalmaz megfelelő biztosítékokat a magánélet tiszteletben tartásához való jogba történő önkényes beavatkozással szemben."

„Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a 2018. április 5-i záró következtetéseiben aggodalmának adott hangot a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó magyar médiaszabályozással és gyakorlatokkal kapcsolatban. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a jogszabályok egymást követő módosításait követően a jelenlegi jogszabályi keret nem biztosítja teljes mértékben a cenzúrától és akadályoztatástól mentes sajtót."

„2010 decembere óta, amikor Orbán Viktor kormánya megszavazta az úgynevezett sztrájktörvény módosítását, a sztrájk Magyarországon elvben jogellenes."

Indoklási részben: „mivel a közbeszerzések átláthatósági indexe Magyarországon 2015–2016 -ban messze elmaradt a 2009–2010 -es szinttől; mivel 2011 óta az uniós finanszírozású pályázatokat minden évben a nem uniós finanszírozású pályázatokhoz képest jelentősen alacsonyabb értékű átláthatósági index jellemzi; mivel a részletes elemzés azt mutatja, hogy az átláthatóság szintje 2016-ban jelentősen alacsonyabb volt, mint 2015-ben."

A teljes Sargentini jelentés itt olvasható: https://szabadmagyarszo.com/wp-content/uploads/2018/09/20180704_EP_SargentiniJelent%C3%A9s_HU.pdf

Nem akarjuk befolyásolni az olvasót a jelentés értékelésében, de szerintünk az abban foglalt megállapítások, bírálatok 60-65 %-a bizony nem hogy igaz, hanem sok esetben csak a jéghegy csúcsát jelenti! És ezeket a kritikákat a kormány elhibázott politikája miatt kaptuk!

Éppen ezért érthetetlen, hogy Orbán Viktor, felszólalásában a magyar nép elleni támadásnak értékeli a Sargentini jelentést, miközben ha valakinek, hát neki kellene a legjobban tudni, hogy a jelentés kiváltó oka az általa vezetett kormány, és a kézi vezérlésű országgyűlés hibás, elnyomó és rabló döntéseinek következménye!

„Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk!" – mondta a „magyar" miniszterelnök, amire persze nevetés hangzott fel a padsorokból! Ennek az embernek ennyire nincs önkritikája!

A legtöbb bírálatot a Hazánkban virágzó korrupció miatt kaptuk, és nem a migrációs politikánk miatt! Az egyik képviselőnő kifejtette pl., hogy heti 87 millió eurót kap Magyarország, amit a kormányzat közeli klientúra kiépítésére fordítanak, és ez tűrhetetlen!

Nagy valószínűséggel holnap – szerdán – el fogja fogadni az Európai Parlament a Sargentini jelentést. Ám az is érzékelhető volt a mai felszólalásokból, hogy nem a magyar nép ellen irányul a szóban forgó iromány, hanem – szerintük – pont annak érdekében. Vagyis ott is tudják: nem általában a magyarok a hibásak, hanem a „magyar" kormány! Igaz, olyan hangok is voltak: mi sem vagyunk makulátlanok, hiszen a magyarok többsége szavazott az Orbán kormányra!

Szerintünk Orbán álságos felszólalása nem az európai parlamenti képviselőknek szólt, hanem hazai szavazóinak kívánta igazolni, hogy ő megvédi Magyarországot! Nem védte meg! Ha igazán azt akarta volna, teljesen másként kellett volna megközelítenie a témát! Elsősorban hibáinak beismerésével, másodsorban: érvekkel!

Madarász László

Az eredeti írás a magaspart.hu oldalon 

Megnyitva 856 alkalommal