Print this page
2016 szeptember 13, kedd

" hogy az ex-katedra kijelentéseket enyhítsük "

Szerző: Joe Wolfy

Nem kisebbítendő célzattal szállok vitába Tácsi István itt leírt munkájával. Nem ellenérdekelt félként, de az a cél vezérel, hogy az ex-katedra kijelentéseket enyhítsük, egyszerűen megvitathatóvá téve azokat.

Recenzió Tácsi István „A Szentkorona-tan és a Természetbiblia című könyv tartalmi azonosságai" írására.

Például: „...az europid nagyrassz egyenesági leszármazása, az első történelmi embertípus hordozója, és az első emberi világkorszak megalkotója, az első történelmi embertípus hordozója, ..."

Ez így vitatható kijelentés, mert a magyarságnak tulajdonított történelmi kategória, „az első történelmi embertípus hordozója" lehetett más faj. Léteznek olyan kutatási eredményekre támaszkodó felvetések, amely szerint az írott történelem előtti időkből származó tudás egy extra-terrestrial fajtól ered, azt tanulta egy olyan embercsoport, amelynek összetétele több nemzetségből állott. Miután a tanítás megszűnt – okot vagy okokat most nem fejtem ki – ezek az emberek betelepültek a Kárpát-medencébe, mint egy jól védhető élettérbe, és innen rajzottak szét az afrikai, eurázsiai régiókba. Hogy kik voltak ezek az extra-terrestrialok, nos, erre a kérdésre bizonyítottság hiányában nem térek ki. Azonban az alábbi és hasonló felvételek elemzése segíthet e gondolat kifejtésében.

kik voltak ezek az extra-terrestrialok?

Az áttelepülés pedig az utolsó jégkorszak előtt zajlott, ami bizonyítható.

Más észrevétel; Varachan királyság a Hargalaten (Meótisz) ingoványtól délre a Herlagen (Azovi tenger) partjáig, a Nagy Tűzhegyekkel nyugatról, és a Mhrurlagen (Aral) tó által keleten lezárva terült el. Nehéz elképzelni egy nagyállattartó nép fővárosát mocsaras, és vulkáni tevékenységtől sújtott környezetben. Még akkor is, ha a környező hegyek igen gazdagok ásványokban, és némi zöldet azért az Ashen (Matzaron) erdők nyújtottak. De tegyük fel, létezett Varachan városa, azt azonban semmiképpen sem tudom elfogadni, hogy a Szentkorona (már ha erről ír Tácsi István) 445-ben, Atilla nagyfejedelem elrendelésére készült. Meglátásom szerint Mevr oázis-városban, Szilsárkány, Atilla anyja számára készült. Erre utalhat a koronán díszlő párta, ami a női minőségre utal. Erről elfogadhatónak tűnő levezetést írt Dr. Farkas István József a „Szentkorona és jogrend" című írásában. Lehetséges, hogy Tácsi István itt a hun beavató koronára utal, ami meteor ércből (csillagvasból) készült fejedelmi korona? Ez a későbbiekben lejegyzettek szerint elvethetjük.

Tácsi az ősi úrnépek államiságáról ír: „Mert közvetve számtalan adatról tudunk, ami az ősi úrnépek államiságáról fennmaradt." Sajnos, ezt a megállapítást helyből el kell utasítanom, tekintve azon tényt, amely szerint az államiság fogalmáról csak Niccolò Machiavelli ötlése óta (XVI. század) beszélhetünk. De ide sorolhatom a „feudális Magyar Királyság" kitételt, miután a magyar föld a mai napig a Szentkorona tulajdonában van. Annak birtoklását jogkiterjesztéssel az ősiség szabályozta, amit Ferenc József császár 1852. november 29-én kiadott pátense törölte el, hogy adható vehető lehessen a magyar föld. Márpedig földesúr földtulajdon nélkül annyi, mint sündisznó göndör tüskével. (Elnézést kérek a profán hasonlatért.)

Engedtessék meg, hogy az „ŐSMAMA" kifejezés ellen is berzenkedjek. A világvallás megalapítójaként egy valaha létezett, vagy létezhetett személyhez nem köthető „ŐSMAMA" nehezen emészthető nyelvi megnyilatkozás. Lehetne például Boldogasszony, Anyahita, vagy bármi, amihez kapcsolható egy hitvilág.

Elérkeztem ahhoz a ponthoz, amikor végképp elszakadt a türelmem fonala. Történetesen a

„Magyarország Új Alkotmányának az ősi Szentkorona-tan alapelveiből megfogalmazott ősisége: „

című részhez. Halász József után plagizálva levezetni egy ősiséget vagy alkotmányt, vagy nem is tudom mit, szerintem nem hiba, hanem vétek. Mi kutatók, már régen megegyeztünk abban, hogy a Magyar Királyság a Kozmikus Rend függésében nemzetek létközössége, nem állam, így nincs állameszméje, ahogyan országnak nem lehet alkotmánya sem, legfeljebb egy emberi közösség alkothat magának szabályrendet. De érthetetlen a 4.§-ban megfogalmazott a, b, c, pontok tartalma is. Képtelen vagyok eldönteni, hogy a felsorolásban mihez férhetek hozzá, és ha Magyarországon adózok, akkor hogyan lehetek magyar állampolgár – már ha létezik az a Magyarország. Tudjuk ugyanis, hogy a ma Magyarországnak nevezett állam törvénytelen módon létrehozott, jogcím nélküli, rosszhiszemű, területbitorló képződmény.

Sajnálom ezt az egész írást, mert bár tartalmaz néhány helyes irányba mutató gondolatot, de azzal, hogy „majd én megmondom mi a tuti", elfogadhatatlan.

Tácsi Istvánnak ajánlom szíves figyelmébe a

www. http://apostolimagyarkiralysag.info/news.php?readmore=96

URL-en olvasható írást, ahol tévedés megállapításaira magyarázatot talál.

Tisztelet a gondolkodó embernek:
Joe Wolfy

Megnyitva 1471 alkalommal