Print this page
2013 november 15, péntek

A Horthy szobor miatti performance okán

Szerző: Hingyi Sándor és Zétényi Csukás Ferec

Sajnos nem vagyok otthon történelmünk ezen részében, de kormányzónk életrajzát sem ismerem eléggé (Sokat kell pótolnom!). De a mocskolódásos cirkusz helyett a tények megismerését, keresését tartom emberi megnyilvánulásnak. 

A következő idézetet Zétényi Csukás Ferec írása. Szerintem egy igen fontos dokumentum került segítségével napvilágra. Bár mint kiderül, már régebben is hivatkoztak rá, most itt van róla másolat is.

Köszönettel a szerző(k)nek,
szeretettel:
Sándor

„A jövendő szónoknak nem azt kell megtanulnia, hogy mi az igazság valójában, hanem azt, hogy mi tűnik fel annak a tömegek szemében, amelyik ítélkezik: és azt sem, hogy mi valóban jó és szép, hanem, hogy mi látszik annak, mert erre támaszkodik a rábeszélés, és nem az igazságra." (Phaidrosz)

A HORTHY SZOBOR MIATTI PERFORMANCE OKÁN
-A tudatlanok retorikája az óbégatás-

Nehéz szembeszállni azzal, amit állandóan ismételgetnek. Semmit sem kell bizonyítani, csak folyamatosan mondogatni és a rágalom hihetővé válik, az igazság semmissé lesz. Az emberi tömegek sajnos, könnyen befolyásolhatóak. Befolyásolhatóságuknak mértéke függ az iskolázottságuktól, származásuktól, neveltetésüktől és tapasztalataiktól is. Amennyiben mindezekben hiányt szenvednek - rásegít a mesterségesen lebutító média-, úgy demagógokká válnak. Nem hajlandóak elemezni a tanultakat, nem néznek utána az új kutatási eredményeknek, csak a bebiflázott „saját igazságukat" szajkózzák. Ezek az önhívők a maguktól eltérő véleménnyel bíró hazafiakat- már a Horthy szobor kapcsán- antidemokratának, fasisztának, gyűlöletkeltőnek, antiszemitának interpretálják. A tények a valós források nem is nyomnak a latban egy fabatkát sem.
Becsukott szemmel és befogott füllel a megértési szándék készségének hiányával- nyálat fröcsögve- makacsul ontják a súlyos vádakat és tévedéseket. Persze, kell hozzá a tudatosan lezüllesztett, alacsony színvonalra visszavetett kulturális háttér és milliók rossz egzisztenciája is. A lét bizonytalansága még fogékonyabbá teszi az embert a gyűlöletre, hiszen a gyűlölet mindig is nagyobb tábort toborozott, mint a szeretet és az elfogadás. Itt tartunk most.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós 380 év után (I. János király halála óta) az egyetlen és első, aki a független Magyar Királyság élére állt, állhatott. Közel 25 esztendőig ez a függetlenség megmaradt (1944. március 19-g, a német megszállásig). Magyarország egész történelme alatt – földrajzi helyzeténél fogva- nem kerülhette el a tatár hordákat és a török veszedelmet, Európa védőbástyájaként.

Geopolitikailag sem volt ez másképpen hazánkkal a kormányzó regnálásának idején, azzal a „handycappal", hogy az ország csonkává lett. Szomszédai és a nagyhatalmak csattogó fogakkal várták az ország végső pusztulását. Horthy Miklós a háborúban való részvételt nem tudta elkerülni, de sok tényadat világossá tette, hogy több alkalommal komoly kísérletet tett a „kilépésre".
Nem engedték neki az ellenérdekelt felek, Magyarországot felhasználták a világpolitika és a honi zsidóság megmentésének oltárán.

A.W. S. Randall leírása szerint. „Namier professzor a zsidó képviselettől (agency) tegnap közölte velem, hogy az ő emberei nagyon aggódnak, ha netán a magyar kormány idő előtt cserbenhagyná Németországot, ami Magyarország megszállását eredményezné, és veszélyeztetné az ott élő 800.000 zsidót, akik jelenleg viszonylagos biztonságban vannak. A zsidók itt – mondta ő – úgy vélik, hogy Németország nem engedi a magyarok háborúból való kilépését mindaddig, amíg a német hadsereg azt megtudja akadályozni, sőt nyomban megszállná Magyarországot, amely a legnagyobb számú Európában még meglévő zsidóság megsemmisítését eredményezné. „Azt mondtam, hogy a lehetőség már elő lett terjesztve (lásd a Tablet legutóbbi cikkét) mint ok, amiért Magyarország ne kezdeményezzen korai átállást a Szövetségesek oldalára. „Namier professzor azt mondta, hogy az egyetlen remény, ahogy a zsidóság látja, ha a magyarok nem mozdulnak, amíg gyakorlatilag biztosítva nem lesz, hogy a németek már nem tudnak visszavágni." (Kézírás) „E kérdést megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, és nem követeljük a magyaroktól, hogy nyíltan álljanak ki a németek ellen, amely a német megszállást eredményezné. Úgy véljük, hogy e kockázat jelenleg kicsi."

(A fenti angol külügyminiszteri jegyzék részben megjelent Juhász Gyula: Magyar Brit Titkos Tárgyalások,1943. Ez a bizonyíték 1943. október 14-idátummal C12035 szám-jelzéssel, és 1943. október 15, F.O.371/34498 számmal van nyilvántartva.)

Így utoljára még annyit mondanék, hogy ha nincs Horthy Miklós, akkor ma nincs Magyarország.
A kormányzó megítélését a kormánynak kell felvállalnia a történészeken keresztül. A helyzet megérett rá és szükségszerű. Nem tudom, hogy az írásom elolvasása után mire gondolsz vagy, hogyan látod a dolgot, de én azt mondom:

Le kell vetkőznünk a múlt hibáit és túl kell lépni a sérelmeken! Nem csupán Horthyn keresztül, de újra kell tanulnunk és írnunk a históriánkat. Az egyetlen út a magyarság múltját kutató intézet felállítása, és múltjának rendbetétele mellett: a történelmi megbékélés.

Erre biztatlak téged is. Isten áldja a kormányzó emlékét!

Köszönöm, ha végigolvastál!

-zcsf-"

Megnyitva 2337 alkalommal