20210510
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2013 november 15, péntek

A Horthy szobor miatti performance okán

Szerző: Hingyi Sándor és Zétényi Csukás Ferec

Sajnos nem vagyok otthon történelmünk ezen részében, de kormányzónk életrajzát sem ismerem eléggé (Sokat kell pótolnom!). De a mocskolódásos cirkusz helyett a tények megismerését, keresését tartom emberi megnyilvánulásnak. 

A következő idézetet Zétényi Csukás Ferec írása. Szerintem egy igen fontos dokumentum került segítségével napvilágra. Bár mint kiderül, már régebben is hivatkoztak rá, most itt van róla másolat is.

Köszönettel a szerző(k)nek,
szeretettel:
Sándor

„A jövendő szónoknak nem azt kell megtanulnia, hogy mi az igazság valójában, hanem azt, hogy mi tűnik fel annak a tömegek szemében, amelyik ítélkezik: és azt sem, hogy mi valóban jó és szép, hanem, hogy mi látszik annak, mert erre támaszkodik a rábeszélés, és nem az igazságra." (Phaidrosz)

A HORTHY SZOBOR MIATTI PERFORMANCE OKÁN
-A tudatlanok retorikája az óbégatás-

Nehéz szembeszállni azzal, amit állandóan ismételgetnek. Semmit sem kell bizonyítani, csak folyamatosan mondogatni és a rágalom hihetővé válik, az igazság semmissé lesz. Az emberi tömegek sajnos, könnyen befolyásolhatóak. Befolyásolhatóságuknak mértéke függ az iskolázottságuktól, származásuktól, neveltetésüktől és tapasztalataiktól is. Amennyiben mindezekben hiányt szenvednek - rásegít a mesterségesen lebutító média-, úgy demagógokká válnak. Nem hajlandóak elemezni a tanultakat, nem néznek utána az új kutatási eredményeknek, csak a bebiflázott „saját igazságukat" szajkózzák. Ezek az önhívők a maguktól eltérő véleménnyel bíró hazafiakat- már a Horthy szobor kapcsán- antidemokratának, fasisztának, gyűlöletkeltőnek, antiszemitának interpretálják. A tények a valós források nem is nyomnak a latban egy fabatkát sem.
Becsukott szemmel és befogott füllel a megértési szándék készségének hiányával- nyálat fröcsögve- makacsul ontják a súlyos vádakat és tévedéseket. Persze, kell hozzá a tudatosan lezüllesztett, alacsony színvonalra visszavetett kulturális háttér és milliók rossz egzisztenciája is. A lét bizonytalansága még fogékonyabbá teszi az embert a gyűlöletre, hiszen a gyűlölet mindig is nagyobb tábort toborozott, mint a szeretet és az elfogadás. Itt tartunk most.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós 380 év után (I. János király halála óta) az egyetlen és első, aki a független Magyar Királyság élére állt, állhatott. Közel 25 esztendőig ez a függetlenség megmaradt (1944. március 19-g, a német megszállásig). Magyarország egész történelme alatt – földrajzi helyzeténél fogva- nem kerülhette el a tatár hordákat és a török veszedelmet, Európa védőbástyájaként.

Geopolitikailag sem volt ez másképpen hazánkkal a kormányzó regnálásának idején, azzal a „handycappal", hogy az ország csonkává lett. Szomszédai és a nagyhatalmak csattogó fogakkal várták az ország végső pusztulását. Horthy Miklós a háborúban való részvételt nem tudta elkerülni, de sok tényadat világossá tette, hogy több alkalommal komoly kísérletet tett a „kilépésre".
Nem engedték neki az ellenérdekelt felek, Magyarországot felhasználták a világpolitika és a honi zsidóság megmentésének oltárán.

A.W. S. Randall leírása szerint. „Namier professzor a zsidó képviselettől (agency) tegnap közölte velem, hogy az ő emberei nagyon aggódnak, ha netán a magyar kormány idő előtt cserbenhagyná Németországot, ami Magyarország megszállását eredményezné, és veszélyeztetné az ott élő 800.000 zsidót, akik jelenleg viszonylagos biztonságban vannak. A zsidók itt – mondta ő – úgy vélik, hogy Németország nem engedi a magyarok háborúból való kilépését mindaddig, amíg a német hadsereg azt megtudja akadályozni, sőt nyomban megszállná Magyarországot, amely a legnagyobb számú Európában még meglévő zsidóság megsemmisítését eredményezné. „Azt mondtam, hogy a lehetőség már elő lett terjesztve (lásd a Tablet legutóbbi cikkét) mint ok, amiért Magyarország ne kezdeményezzen korai átállást a Szövetségesek oldalára. „Namier professzor azt mondta, hogy az egyetlen remény, ahogy a zsidóság látja, ha a magyarok nem mozdulnak, amíg gyakorlatilag biztosítva nem lesz, hogy a németek már nem tudnak visszavágni." (Kézírás) „E kérdést megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, és nem követeljük a magyaroktól, hogy nyíltan álljanak ki a németek ellen, amely a német megszállást eredményezné. Úgy véljük, hogy e kockázat jelenleg kicsi."

(A fenti angol külügyminiszteri jegyzék részben megjelent Juhász Gyula: Magyar Brit Titkos Tárgyalások,1943. Ez a bizonyíték 1943. október 14-idátummal C12035 szám-jelzéssel, és 1943. október 15, F.O.371/34498 számmal van nyilvántartva.)

Így utoljára még annyit mondanék, hogy ha nincs Horthy Miklós, akkor ma nincs Magyarország.
A kormányzó megítélését a kormánynak kell felvállalnia a történészeken keresztül. A helyzet megérett rá és szükségszerű. Nem tudom, hogy az írásom elolvasása után mire gondolsz vagy, hogyan látod a dolgot, de én azt mondom:

Le kell vetkőznünk a múlt hibáit és túl kell lépni a sérelmeken! Nem csupán Horthyn keresztül, de újra kell tanulnunk és írnunk a históriánkat. Az egyetlen út a magyarság múltját kutató intézet felállítása, és múltjának rendbetétele mellett: a történelmi megbékélés.

Erre biztatlak téged is. Isten áldja a kormányzó emlékét!

Köszönöm, ha végigolvastál!

-zcsf-"

Megnyitva 2321 alkalommal

Hozzászólás   

#3 belgium/Andennenagy lajos 2018-05-23 11:40
Horthy nevével, az o értékelésével kapcsolatosan egy dolgot szeretnék veletek tudatni :

Horthy soha nem ment el Hitlerhez azzal, hogy azt támogassa a faji, vallásfelekezeti jogi megkülönböztetése (a törvényei álltal) iránt. Nem
támogadta azokat és ezért odahaza sem iktatta be ezeket. A német megszállásig (amikor a döntéshozatal a kezébol kikerült) a Mo-i zsidóság
egyenjogot élvezett a befogadó, a keresztény magyarsággal szemben …

na ezt azért, hogy összehasonlítsam Horthy-t a mai magyar politikummal. Ezek elfogadhatónak ítélik meg a kollektív bunösség elvét hordozó Benes dekrétumokat. Egy példával ;

Mo. elso politikai személyisége, a Köztársasági Elnöke egy hivatalos Praga-i látogatása során ezt
mondta a cseh kollégájának (az MTI hitele szerint):
"A Benes dekrétumok nem lehetnek akadály a két ország jó viszonyában" …

ne ez a különbség !!! A saját piszkát, szennyét … próbálja a mai magyar politika rákenni arra, aki képês volt 'tiszta' maradni egy nagyon nehéz idoszakben …

Horthy SOHA sem adott volna támogatását arra, hogy valakit az etnikai, vagy vallási hovatartozása miatt jogilag megkülönböztessenek !!!
mégha nem is tett nyíltan ítélet ez ellen másoknál …, ez mindenki elott ismert …, mint ismert az, hogy a mai magyar politikum ezt, ezekkel cinkos …
szörnyu, hogy mennyire lesüllyedtünk mi. Na amirol
itt szóvan, az is ezen szörnyu lesüllyedés bizonysága. Saját maguk sem látják … az orruk hegyét. Teljesen erkölcsten a mai politikum !!

még egy példával ; nálunk, Belgiumban már rég óta tudott és tudatott a zsidó áldozatok száma. Ez egyes szám pontossággal, mert SZEMELYENKENT ! Itt egyszerre két tényezo miatt. Az igaz és az áldozatok tisztelete miatt …
na Mo-on mi történik ezen téren ? Az, hogy onnan egymásnak szögesen ellentmondó adatok jönnek ki
ebben. Olyan kb 12-13 -at ismerek, és ezek között
még félmilliós ellentét is van néha. Ez azt jelenti, hogy ezek közül 11 (ha 12 van) HAMIS adat (esetleg még a 12. is az lehet). Hogy lehet az, hogy mi, magyarok nem veszünk fáradságot arra, hogy ezt tisztázzuk !? A zsidók, azok tisztelete, az áldozataik megtisztelése, vagy az igaz nem-szeretete miatt történik ez !?

az áldozataink száma, az az áldozatok ismerete, ezek elismerése álltal történik, kellene történjen. Nálunk is ezt egyes szám pontossággal, személyek szerint már régen ismernünk és ismertetnünk kellene. Miért nincs ez még meg !?!

az IGAZ-ra volna nekünk mindenek elott szükségünk. A magyarságnak nincs, nem lehet jövoje a nélkül !!!

szeretettel, Lajos
#2 nagy ég alja.TENGERSZEM 2013-11-22 00:16
Sajnos a zsidóság túl hosszú gyeplőn van kipányvázva a Magyar nemzet 90-százaléka rövidebb pányvára kívánná venni őket Magyar s más Nemzetek is így kívánnák, csak a drága politikusaink becsületes kormányzással állna a Nemzetem, nemzetek élén ne ragadt volna a zsidóság kapzsi, gyilkos pénz éhes mámoruk, rájuk az istenükké vált a rablás, nekünk igaz hazaszerető embereknek a Magyar-Nemzet Nagy Istene maradt meg hozzánk szeretett hűségben! Horthi Miklós Magyarország minisztere a mi miniszterünk volt nem a zsidóké ITT Magyarországon, !!!-, mi jogon dölyfösködnek , gyűlölködnek itt a zsidók, mi jogon ünnepelik azt ami nem is volt (holokausz) itt! Magyarországon, mi jogon néznek bennünket (disznónak) (értelmetlen állatoknak /gójoknak/ menjenek innen - izraelbe, kár volt II.-RAMSZESZ FÁRAÓNAK meghalni, elkellet volna neki űzni őket, bojonjjanak a világ űrben ott kiskirályoskodhatnának és nem lenne más nemzetek akiket gyűlölni kellene nekik, nem kellene ezeket a gyilkosságokat csinálni amit alattomosan-vigyorogva megtesznek, itt a földön , NE! magyarázzák a TV-be, hogy a VÉRVÁD egy szappan opera volt, az igaz volt az én őseim megélték, a zsidófelekezetnek sokpénzébe került, hogy elsimitsák a Solymosi Eszter meggyilkolását , ami mai napig is él náluk a rituális gyilkolás.
#1 Ezt pont azok nem fogják elolvasni, akikhez szól!Boróka 2013-11-20 15:34
"Magyarországot felhasználták a világpolitika és a honi zsidóság megmentésének oltárán."

A honi zsidóság mai képviselői és hangadói pedig erről tudomással bírni nem hajlandók, mert jelenlegi érdekeiknek a Horthy elleni propaganda felel meg. Ezzel tudják ugyanis a zsidó identitás kötőfékén vezetett, folyamatos megtévesztésben tartott, agymosott követőiket és holdudvarukat a magyarság ellen hangolni, illetve az ellentétet fenntartani.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások