20210924
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2012 március 27, kedd

Tetű a gyarmatokon

Szerző: Gavallér János

A cím nem céloz senkire. Nem kér számon senkitől semmit. A cím, a tetű magatartásának előzményeire hivatott felhívni a figyelmet. 

  Vannak egy országnak gondolkodási nívót, magatartásbeli formát sugalló kegyeltjei, akiknek kötelessége, a mindenkori hatalom szájíze szerint alakítani a közgondolkodást: E tekintetben még a múltrendszer (Isten őrizz, hogy kimondjam, kiknek a kegyeltjeiként kezdték a pályájukat) nomenklatúrájának a kiszemeltjei „hőshuszárai”, s mint ilyen zsurnaliszták, tisztában vannak vele, hogy a fizetésükért mit kell tenniük.

Egy változó világ közgondolkodását befolyásoló egyénnek tisztában kell lennie azzal az egyszerű ténnyel, hogy viselkedési útmutatói, a gazdasági manőverei, milyen hatással vannak az egyszerű emberek gondolkodására, amennyiben ezen követeléseknek nem tud megfelelni, akkor csupán egyszerű bértollnok. Na, az a baj a korunk elitújságíróival, hogy csupán mindig és minden körülmények között csak és kizárólag meg akar felelni a munkaadójának.

Történt a világban egy, s más érdekes változás, például valamikor, valaki kitalálta a magántulajdon fogalmát, azóta dinasztiákban mérhető az emberi jólét, ugyanis öröklődik jó és rossz, egzisztencia és nyomor. Természetesen vannak sarjak, akiknek fogalmuk sincs a nyomor fogalmáról, az egyik lélek kizsákmányoló fölényes magatartásáról, mivel ők apáikról megörökölték az emberi nívó-funkciót, ha képesek megfelelni az egyetemes követelményeknek, ha nem. Na, az ilyen „emberek” lesznek bírálói a becsületeseknek.
Ugyanis a becsület az ember szívében van és teljesen független a társadalmi pozíciójától, előmenetelétől, egzisztenciájától.

Mennyire lehet életképes egy tetű a gyarmatokon?

A tetű, mint élősködő, emberen élő obligát parazita, - az egyszerű gondolkodású emberek szerint- az az egyén, aki képtelen a saját erejéből előállítani a szükségleteit, így a mások által megtermelt javakat valamilyen fondorlattal kicsalja, hasznot húz belőle, elorozza az eredményt. A fejlődés során ezen emberek úgy csoportosultak, hogy egy társadalmi hierarchiát építettek ki, amelynek működési alapja az egymás alá-fölérendeltség és ennek következménye, hogy az élhetetlen dinasztia, az életképtelen haszonélvezője a rátermettebb, erősebb ember cselekedeteinek. Bár neveztetik ez korról-korra másképp és bújtatik ilyen-olyan köntösbe, a lényeg, hogy ezek úgynevezett törvényekkel szentesítik a mindenkori hegemóniát.

A biológia és pszichológia bebizonyította, hogy az ember biológiai és lelki szükségletei közel azonos szinten van, ha az inger azonos eredetű. A gyarmatokon, azaz a kizsákmányolt társadalmakban élő emberek tűrésreakciója sokkal nagyobb, mint a jóléti társadalmak parazita haszonélvezőinek lélekazonosulása. Így sokkal életképesebb emberré válik a nyomorgó, megalázott identitás, mint az egzisztenciális parazita.

Természetesen senkinek sem kötelessége innen, vagy onnan feszíteni az alvó vért, de aki hiszi magáról, hogy ego-egzisztenciája által hivatott az emberek kiteljesedésének a befolyásolására, az helyezze el önmagát az etikai skálán és próbáljon meg minél többet adni önmagából a tetveknek.

A „mosom kezeimet” helyett, mossa meg lábainkat!

Nem elég azt látni, hogy mi lett elrontva és sugallani, hogy ki ronthatta el, tudni kell, hogy az én, az ego-burjánzás legocsmányabb akarnoka, mennyit és mit tett rosszul! Ha ezzel tisztában van valaki (azaz tudja, hogy a szennyes az ő ruhája), akkor a bírálataival is csínján bánik: Ergo, egy dinasztikus berendezkedésű társadalomban, sosem lesz ügynöktörvény, felelősségre vonás, elszámoltatás, csak „tetűzés”. Itt tartunk és a gyarmatok nőnek.

2012. 03. 20.

Megnyitva 2505 alkalommal

Hozzászólás   

#2 Tetű a gyarmatokonTENGERSZEM 2013-05-16 12:53
nagy kék égalja? Tengerszem:
Bizony !-bizony a mocsok bankárok !!! a bűnösök az emberiség TETVEI !!! és EGYRE JOBBAN BELEMÉLYÜLNEK A HÚSAINKBAN MERT EDDIG ENGEDTÜK. Mi a fészkes fenének jönnek a mi szent és szép MAGYAR HAZÁNKBA, ünnepüket itt tartani, van nekik országuk amit elraboltak SZÍRIÁTÓL és most meg tovább folytatja a kapzsiságát betömni a MAGYAR-HAZÁNKKAL ? de nem fogja beteljesíteni, mint ahogyan 1910, 1920, 1940, 1956, 2000, 2002, 2004, 2008, a 2014, mindent megváltozik a zsaroló zsidóság és a belekényszerített gyarmat országok közötti élet ! Nem lesz az ilyen parazitáknak menedéke sehová a világban, mert minden nemzet kiűzi népéből a férget és nem lesz ki megvédje még az értéktelen színes bankjegyek bilióljaiért SEM! Ezt tudják az élősködök magukról amit híreszteltek a Jehovák már 50-év-vel ezelőtt hittérítéskor , hogy eljön az az idő amikor mindenki bántja őket a vallásért, Jézus Urunkért, pedig ők a zsidók feszítették keresztre és most ők akarnak háta-mögé bújni fedezéké? ravaszak a végtelenségig, csak egy nemzet találtatik az összes nemzetiségben ezen a földön ez a tetű népség! :-*
+1 #1 gyulabácsi 2012-05-10 19:18
A nép megunja, és kizsírozza a fegyvereit. 56 ehöz képest csak gyerekimádság. A bankárokkal fogják kezdeni, mert minden rossz tőlük ered.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások