Print this page
2010 március 31, szerda

Milyen lesz a magyar jövő? / Sajnos Időszerű 2018 májusában is /

Szerző: Hena és Erdey Zoltán

Ez a cikk 2010-ben jelent meg itt a honlapunkon és most "valami okból" ráakadtam (tehát nem véletlen) így újraolvasva tartalmát, úgy döntöttem, hogy frissítve csupán a dátumon újraközlöm veletek. Különösen figyeljünk Kraul Táltos üzenetére. / Szeretettel: >Zoli<

Várgesztesen 2003. májusában !!!! látott napvilágot az Ébredés Mozgalomnak köszönhetően mindaz, amit most megosztok veletek. Azóta őrzöm azt a példányt, amit a Gondviselésnek köszönhetően 2003 decemberében Dobogókőn, a téli napforduló szertartása után kaptam a mozgalom vezetőjétől Erdey Zoltántól.

Milyen lesz a magyar jövõ? Várgesztes, 2003. május 01

Azóta sokakkal megosztottam ezeket a gondolatokat és meglátásokat. Többen vaklármának és nagyon negatívnak ítélték, még azt is megkaptam, hogy én mindig csak a rosszat veszem észre, ezért nem tudunk sohasem kilábalni a kilátástalanságból.

(Tavaly valamikor emlékezetem szerint ezt már elküldtem a Trianon-listára is. Egyetlen szó válaszként, vagy meglátás, vélemény nem érkezett rá. Most sem azért küldöm el, mert ezt várnám.)

Azóta eltelt 7 esztendő. Ennek tükrében olvassa el, gondolja végig és vonja le ki-ki maga a következtetéseit. Mindazt, ami itt leírva van, sokan láttak már akkor is, amikor még nem voltunk hivatalosan az EU. tagjai. Az április 12-i EU-ba beléptetésünkröl kiírt népszavazás után látott napvilágot mindaz, amit most lemásolok a birtokomban lévő felhívásról.

Ne merje senki sem általánosítva kijelenteni, ócsárolva-szapulva magyar embertársait, hogy nem tettek meg mindent! Sokan voltunk, akik megtettünk minden tőlünk telhetőt, nem csupán a szánkat jártattuk és tátottuk otthon a fotelban ülve, vagy megelégedve azzal, hogy eljárunk nagygyűlésekre és előadásokat hallgatunk.

Két sors- és jövőkép között választhatunk. Olvassátok el, és döntsétek el, melyik utat járjátok, melyiket erősítitek! Itt a kérdés, válasszatok! Hajtsátok tovább elvakultan a pártprogramok bűvöletében a magatokét, legyetek továbbra is eszközei a magyarnak a magyarral szembeni kijátszásának, egymás elleni uszításának, osszátok csak meg tovább a magyarokat pártideológiák mentén, csak azért, mert a pártvezetők olyan szépen és hatásosan szónokolnak magyar nyelven, ámítsátok magatokat és bódítsátok a mákonnyal, a szép magyar jövő és magyar érdek – soha nem betartott – ígéreteivel és a lelkükben szebbre és többre vágyakozó többi magyart is! Járuljatok hozzá Magyarországnak még a térképről is eltüntetéséhez, segítve azokat, akik erről már régen döntöttek.

Nem mindegy, hogy magyarnak látszik valami, vagy valóban magyar is! Én a Magyarok Istenére szavazok, nem pedig pártokra. Elég volt a 20 éves erkölcsi és morális mocsárgőzből és homályból és az azt szinten tartó szélhámos ígérgetőkből!

Hena


Várgesztes, 2003. május 01.

Hazánkat Brüsszelből vezényelt kormányzat irányítja egy kisebbség nevében. A Géza fejedelem és Vajk-István ideje alatt hazánkra szabadított – minden magyar életet csírájában elfojtó – idegen befolyás és uralom óta ilyen vészhelyzetben csak a habsburg abszolutizmus korszakaiban és a kommunista terror idején volt hazánk és nemzetünk.

Siralmas állapotunkat a világfolyamatok további tragikus elemekkel terhelik. Ezekre 2003. márciusi körlevelünkben mutattunk rá.

MI VÁRHATÓ AZ ÉVTIZED VÉGÉIG?

A világban:

– Egyre mélyülő és általánossá váló energiaválság
- Az energiatermelés, közlekedés, autóipar és szolgáltatás, idegenforgalom hanyatlása
- Államcsődök, az államadósságok törlesztőrészleteinek felfüggesztése
- A fedezetlen értékpapír-láncok és valuta-rendszerek összeomlása, bankcsődök
- A multinacionális vállalatok szétbomlása, a munkanélküliség 30-40 százalékra nő
- Az ún. demokratikus szabadságjogokat korlátozzák, látens hadiállapot állandósulása
- Kísérlet a világ fosszilis energiabázisaival rendelkező régióinak teljes gyarmatosítására
- Klímaátalakítások ------- a sarkvidéki és tengeri olaj- és szénmezők feltárása, ökológiai világkatasztrófa, új világjárványok
- Menekültáradat – a világ lakható részein átrajzolódnak az etnikai térképek
- A nemzeti mozgalmak felerősödnek, az Európai Unió átmenetileg a nyílt diktatúra irányába tolódik, majd felbomlik; idegenek ellenei pogromok világszerte
- Amerikában szeparatista faji mozgalmak támadnak, s az USA több darabba hullik, világhatalmi szerepe csökken, az Új Világrend intézményei megszűnnek, fokozatosan impotenssé válnak;


Ebben a helyzetben alapvetően két sors- és jövőkép között választhatunk:

A/ – A szétbomló Új Világrend intézményei mellett a liberális kormányzat „utolsó csatlósként” kitart
- A gazdasági válság tovább mélyül, felfüggesztik, illetve erősen korlátozzák az ún. „demokratikus” – és nemzetjogokat. A vidék elszegényedik, s a városok lepusztult panellakótelepein hatalmas nyomornegyedek alakulnak ki. Hatalmas menekült tömegek befogadására kényszerül az ország – a városok külső s belső menekülttáborokká válnak.

– Ezzel párhuzamosan feltámad az etnikai szeparatizmus -------- önálló nemzetiségi autonóm övezetek alakulnak. A magyarság kisebbségbe kerül saját hazájában. A magyar mellett új hivatalos állami nyelvek jelennek meg ------- „magyar-üldözések”. Végül: - Magyarország önálló állami léte megszűnik és területét a felbomló Európai Unió újjászülető nemzetállamai egymás között felosztják.

B/ – A „jóléti társadalom” álmának szétfoszlásával megerősödik a magyarság faji összetartozás-érzése és nemzeti öntudata; a család szerepe megerősödik, nemzeti érzelmű tanítóink és vezetőink befolyása megnő.
– Nemzeti érdekvédelmi szervezetek, önvédelmi csoportok alakulnak.
– A falvakban földfoglalásokra, a városokban idegenellenes megmozdulásokra kerül sor.
– A külföldi cégeknél munkástanácsok veszik át az irányítást.
– *Nemzeti kormány kerül hatalomra és fokozatosan jobbra tolódik.*
- A tradicionális nemzeti jobboldal gazdasági és politikai szerephez jut; ezzel megkezdődik az a gazdasági és társadalomátalakítási folyamat, amit a történelem majd Negyedik Honfoglalásként és államalapításként fog számon tartani.

Mozgalmunk felismerte, hogy ebben a sorsdöntő helyzetben csak Istenünk szavában és védelmében bízhatunk, aki egykor, hasonló vészhelyzetbe e szavakkal üzent az ő népének:
"*Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Veletek vagyok, de összefogott erőtök, közös akarattal és törhetetlen*
*hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak." (Manicheus Evangélium)*
**
*"Világot Teremtő Istenünk, Hadaink Ura, fordítsd felénk arcodat! Adj erőt, hogy tehessük a jót, s szolgálhassuk Törvényeidet! Boldogasszony Anyánk, ki az Égből szállottál közénk, hogy életet adj Hunor és Magyar népének és a Világ Tanítójának, töltsd belénk őseink nagy lelkét, hogy megvilágosodjunk, magunkra találjunk és újra megtaláljuk oltáraidat! Add, hogy oltáraid szent ligetei ismét népünk gyülekező helyei, nemzeti újjászerveződésünk központjaivá legyenek! Áldás Napistentől mindazoknak, akik ezt az üzenetet hallják és megértik!" (Karaul táltos)*


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 2672 alkalommal